Uncertain of his sister's fate, a boy enters LIMBO
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (7,404 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 2 ส.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Simple, yet that won't trouble you. Deep, yet easy to play or let go whenever you want to. Limbo is a gorgeous dark experience."

บทวิจารณ์

“Limbo is as close to perfect at what it does as a game can get.”
10/10 – Destructoid
“The game is a masterpiece.”
5/5 – GiantBomb
“Limbo is genius. Freaky, weird genius. Disturbing, uncomfortable genius.”
5/5 – The Escapist
“Dark, disturbing, yet eerily beautiful, Limbo is a world that deserves to be explored.”
5/5 – Joystiq

Steam Big Picture

เกี่ยวกับเกมนี้

Uncertain of his sister's fate, a boy enters LIMBO

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 512MB
  • Hard Disk Space: 150MB
  • Video Card: 5 years or younger. Integrated graphics and very low budget cards may not work. Shader Model 3.0 required
  • DirectX®: 9.0c
  Please be advised that LIMBO only runs Macs produced in 2009 and onwards.
  • OS: OS X version Snow Leopard 10.6.3 or later.
  • Processor: Intel Mac
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Disk Space: 150MB
  • Video Card: OpenGL 2.0 compatible video card with 256 MB shared or dedicated RAM (ATI or NVIDIA)
  • OS: SteamOS, Ubuntu 12.04 or later, or otherwise compatible Linux distribution.
  • Processor: 2GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Disk Space: 150MB
  • Video Card: OpenGL 2.0 compatible video card with 256 MB shared or dedicated RAM
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
66 จาก 83 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2014
To make a good game you dont need
*main characters with muscles and charisma
*thousands kinds of demolishin weapons
*sandbox or huge maps
*zombies or other brainless creatures
*long dialogues
*even the colors!

You just need a good idea like limbo, and new kind of view!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
60 จาก 74 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 ตุลาคม 2014
LIMBO is a superlative illustration of a dystopian world. Nightmares turn into reality for a small boy who wakes up in this pitch-black cataclysm. With nothing to tell him where to go or what to do, he wanders forth into the unknown.

From the short introduction into the boy's predicament, the shadows and darkness encroach him in a perfect noir setting. The graphics are simple, but compliment the setting impeccably. The game runs perfectly on any machine, and never leaves a steady frame rate, running at 60 frames per second on higher-performance machines.

Sound effects in LIMBO are stunning. An eerie atmospheric stereo soundtrack sounds so realistic with headphones, it's almost like you are in the game. Water, footsteps and enemies sound mysterious and create a mood that both intrigues and repels, which is a rarity in video game soundtracks.

LIMBO's story is one of mystery. The solemn-looking boy has no words, but at the same time he can convey a meaningful message of despair and sorrow. His agility is quite good, even if his jump is somewhat feeble. The platforming elements of LIMBO are simple, but work wonderfully. Ladders, boats and vines are utilised in obvious but unique ways, and makes gameplay different after every stage. Enemies are not the only threat in LIMBO. Yes, there is a giant spider, but you can die just as much by this than a gap in the floor or vicious spikes protruding out of the ground in hap-hazard directions. Death is everywhere in LIMBO, and the scene painted by Playdead is definitely bone-chilling.

In my opinion, LIMBO is a wonderfully dark portrait of a universe that both frightens and invites. LIMBO is definitely melancholy, but its wonderful mechanics, story, sounds and controls combine to create a game that should be a must-have for anyone who enjoys an unknown adventure. LIMBO's world left me speechless, but at the same time I wouldn't hesitate to dive into its hellish depths again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
61 จาก 89 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
11.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 ตุลาคม 2014
spider :o
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 17 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 กุมภาพันธ์
A game as intuitive and creative as it is cold, lonely, and bleak. The young boy's journey through the darkness and the many threats hidden throughout it is a breathtaking experience. Beautiful artwork and a physics system that lends itself very well to the maze of masterfully crafted puzzles makes every mistake a brutal consequence, but encourages a learning attitude. A near perfect, and emotionally moving game I would play again in a heartbeat. 4.5/5
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
37 จาก 56 คน (66%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2014
When I ask people if they know about any video games, they usually respond by saying Mario, Call of Duty, Battlefield, etc. Now, I know that there are hundreds of other video games out there, but the ones that I personally enjoy are overshadowed by these Triple-A Games. The games I enjoy are called Indie Games. Some notable examples of popular Indie Games are Minecraft and Garry’s Mod. Indie developers have deadlines but also much more freedom with their projects. This is the reason why I love Indie Games, because of their innovation and artistic influence without consequence. LIMBO is a great example of what indie games can be.

You probably can already tell from my screenshots of LIMBO that it is really great to look at. This well-regarded Indie Game, developed by Playdead, has an incredible art style that makes the world you play in feel dark and mysterious. LIMBO is very atmospheric. It has subtle yet realistic sound design with an ambient soundtrack to compliment the feeling of loneliness throughout the game.

From the start, you already notice that the world of LIMBO is a place that doesn’t want you to be there. Everything around you can, or wants, to burn, stab, smash or simply kill you in this disturbing land. You will die a lot when playing LIMBO. The game is almost centered around that fact that you die so much. You only see how traps work when you get stuck in them the first time. Trial by death is a good way to describe this form of gameplay. This world might even test your bravery when solving morbid puzzles. Sometimes you might have to drag a dead body of a child who drowned in a lake to set off a trap so you can continue your adventure, or sometimes you might have to rip off an almost-dead giant spider’s remaining limb so it won’t attack you when you roll it into a pit of spikes.

In my opinion, the best thing about LIMBO is it’s unique storytelling. There are no cutscenes or loading screens to disrupt your experience while playing the game. There is no dialogue or text for you to read, so everything is up to how you perceive the game. You only really meet a few people in this world, but they don’t last in LIMBO for more than a chapter. LIMBO never really tells you anything about what is going on, only that you have to find your sister. In my opinion, this is an ingenious way to tell a story. Everything that takes place in the game is up to you to think about what it means. Because of this, you become more immersed in the world.


Like all good things, LIMBO has to eventually come to an end, but oh boy, does this game have a great finale. Probably the best thing about this game is its ending. Now, I really don’t want to spoil it, but all I will say is that I am still pondering what it means. You might just have to play the ending over and over to get some small clues about it, but LIMBO and its developers never tell you directly what it means. That is why it is so intriguing, and one of the main reasons why I keep revisiting this game.
LIMBO is the perfect game to play if you want to get into the Indie Game community. I highly recommend this game to anyone who enjoys story, art and atmosphere. There are many disturbing scenes, but all of it is silhouetted, so you don’t see too much detail. Surprisingly, the puzzles that appear in LIMBO aren’t too frustrating since the gameplay is based around failure. LIMBO is only $5.00 on the App Store or on Steam, but you can get the special edition if you want to support the developers. I assure you that playing LIMBO is an experience you will not forget.
You can read my full review that contains an interview with the main animator of Playdead's upcoming game INSIDE if you really want to I dont even
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 13 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 กุมภาพันธ์
Using dead childrens bodies to survive.
10/10 would play again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 มกราคม
Being highly aracnofobia I am slightly more physiologically damaged now than I was before.
10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 กุมภาพันธ์
https://www.youtube.com/watch?v=vuc16aYzKi0

Limbo shows that it doesn’t take a massive budget, or massive explosions, or gpu melting 3D visuals to make an amazing gaming experience. The game is actually about as bare bones as it gets when it comes to both game mechanics and visuals yet it’s the simplicity that makes the game a truly amazing gaming experience. Limbo is a 2D puzzle platformer game that puts you in control of a silent young boy who finds himself in a dark, mysterious, incredibly dangerous, forest where everyone and everything is out to get him.

The game boasts a gorgeous black and white atmospheric art style that perfectly portrays the emotion filled nightmare of a world that you have been placed in. The eerie sounds pair perfectly with the creepy visuals to completely immerse in in the beautifully designed levels. The game makes sure not to distract you from the gorgeous simplicity, as there are no interrupting cut scenes, dialogue, HUD, or tutorial, from start to finish the game is one seamless experience.

As you control the young boy you are limited to simply ‘jump’ and pushing or pulling of various objects, so to say you’re defenseless against the creepy crawlers that lurk in the dark would be an understatement. You must use your wits and react quickly to out maneuver and outsmart the faster, stronger enemies who wait around every corner. The controls are tight and precise and the physics are realistic, there won’t come a time when you die from missing a jump and feel like you were robbed.

The puzzles get progressively harder and harder throughout the game, however there was only one time that I became too frustrated with the game and had to take a short break. The game isn’t difficult per se, however you will die a lot, the game will kill you with what are seemingly cheap deaths just for the sake of killing you, but each death is meant as a learning experience, and you won’t be too badly punished as the game re-spawns you within feet from where you died. This type of “trial by error” gameplay teaches you how the environment around you responds to your actions without having to include an obnoxious, intrusive tutorial to hold your hand through the game.

Overall the game is relatively short and shouldn’t take any longer than 3-4 hours to complete from start to finish. But don’t let the short play time discourage you from picking up this absolute gem of a game or you could easily miss out on one of the finest platforming experiences available on PC.

The beauty and simplicity of the game is what makes Limbo feel so refreshing, the beautiful art style and magnificently eerie environment will completely immerse you in this demented, mysterious, world. The controls are spot on and the puzzles are challenging enough that you will feel accomplished when you complete one. Limbo is a seamless masterpiece from start to finish with the only downside being that you’ll keep craving more.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 10 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2014
When i finished this game I just sat and thought about how i just played a game with zero talking, commentary, subtitles, and music. Zero background on the plot. Zero idea of any of the characters names.

Yet I had more fun and got more attached to the characters than most games that have all of that.

10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
19 จาก 29 คน (66%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤศจิกายน 2014
A beautiful puzzle platformer. It is a truly breathtaking game, and has interesting puzzle elements which keeps the game entertaining all through until the end.

Do not be fooled by a first look... Like they say, don't judge a book by it's cover. The game may look like your everyday "atmospherical platformer", but is in fact much more interesting and creative than it may originally seem. I was personally left speechless while I played it.

The only letdown is the fact that the game is fairly short, and implementing a captivating storyline would have made it even better than it actually is, which is surprising bearing in mind that the game is already a nearly perfect work of atmospherical video game.

Overall? Definitely worth it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 กุมภาพันธ์
Skip along through the nightmare land
To the beat of the Limbo band
Get it goin, the water flowin’
And by the way, ya can’t swim.

All the people ya meet are rude
Plus the spider who thinks you’re food
Do whatever, you’re here forever
In short it feels a bit grim.

Limbo! Limbo!
Come get stuck in Limbo!
Limbo! Limbo!
No one can hear you cry.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 กุมภาพันธ์
Let's begin this review with a spoiler.... 'YOUR GOING TO DIE!!!'

Also let me next begin to decalre to all those that have played this game and have an opinion as to it's meaning, you are all WRONG!

Sorry it had to be said, i'm merely trumping the hundreds of opinions circulating around as to the games true meaning with each one of them contradicting the opionions of the one before. So I thought i might as well get in on the act. It's understandable really why there are so many idea's floating around, as the game was purposefully designed to be vague. Other than the word 'Hotel', no other written or spoken word is mentioned in the entire game. The game and it's contributing story is entirely acted out in visuals and it's many, many, many death scenes.

This has even led many gamers to dismiss that there is any hidden meaning at all behind this game and that it is just a game, but for those that have done a bit of research on the matter and watched some interviews, will no doubt soon discover that the Lead Developer behind this game Jensen openly admits that there was a clear indistinct meaning behind all the inspirations discovered in the game and was kind of personally shocked how close the fans had got to that original concept. He has never admitted openly that anyone has it correct and now with all the millions of guess framework layed out, it is very unlikely that he will ever do so, as that is a further added attraction to the game.

So let me personally dispell a few of the erroneous down right wrong idea's floating around and give you some more things to think about. Personally I don't think this information will ruin anything, but rather enhance the beauty of this game for you.

The biggest clue to the game is it's title 'LIMBO'. Limbo is a doctrinal place made up by the Catholic Church. There is no mention of it in the Bible, yet there are many rules about it as set out by the Churches traditional theology. Basically in a nutshell it is a waiting place which some people go to before they are called into Heaven or Hell.

The other things that you need to keep in mind is that there are several different Limbo's. There is the Limbo of the patriarchs (Abraham, Moses etc) and Limbo of Infants. This game's main character is a young un-named boy who for the purpose of this review we will call him 'Mr Bright Eyes' and his sister. There are several other children in this Limbo too. So evidently common sense dictates that we are in the Limbo for infants.

Do all children go to Limbo? No... Only those that are not baptised. Evidently Mr Bright Eyes and his sister, neither of them are baptised. You also have to be dead to enter into Limbo, comatose states do not count as Limbo.

The next big clue about this game is when it was released which was in 2010. For several years just prior to this there was quite a lot of hot debate as to the teaching of this doctrine and the need of some clarification on it. One of the biggest questions raised which caused a great ruckus was if it was possible to be 'tested' while in Limbo?

Eventually after many arguements back and forth it was determined that it was possible to be tested within Limbo and from there your fate could be further decided. Let me give you a hypothetical situation where testing in Limbo might be required....

There is a young boy who for one reason or another gets angry and pushes his sister out of a tree house the fall which basically nearly kills her/ or does in fact kill her. He then feels remorse for what he has done and goes off to find help. On his way he is bitten by a poisonous spider. As the kid continues in his frantic search for help, the poison rushes through his system and kills him before he is able to get any help. In this following hypothetical situation the boy would be tested in Limbo as to his sincerity.

Sounds an awful lot like the game doesn't it...

One more thing you need to keep in mind about Limbo is that two people can have a completely different experience in exactly the same place, at exactly the same time. For instance a Cruel boy in Limbo will not have the same experience as a sweet girl does have in Limbo. The Catholic church has never really defined how this is possible other than stating that there must be some type of 'barriers' in Limbo.

So while Mr Bright Eyes gets to play with saw blades and brain bugs, his sister gets to play with butterflies and all things sweet. Therefore any crashing at the end of the game could be attributed to breaking through that barrier which seperates a good kid from a bad kid. Since both brother and sister are in Limbo they are both dead, but which one died first? It seems little sis did. He is aware of her and where she is and is looking for her evidently he already knows she is dead, while on the contrary little sis has no idea that her brother is in limbo too and is startled when she eventually finds this out.

It is a bittersweet game from start to finish and though it only takes 55 minutes in a perfect run or thereabouts, with the constant deaths and respawn system you will be at it for days. As you journey through it, concentrated on the backgrounds and the places that you are and think about the hidden meaning. It is quite fun to do so. Did Mr Bright Eyes get out of limbo and enter heaven. Well it all depends on how much money his parents gave to the church though. Maybe we will find out in Limbo 2...

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กุมภาพันธ์
After over 350 lives of searching, hopefully dat meet with my sister has been worth the wait.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
11.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 กุมภาพันธ์
Faultless, sublime, immersive puzzle-platformer.

- Skinny from the Fat B*stard (curator link)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
Limbo was fun
i mean after i found out I didn't Actually need to limbo
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 30 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 ตุลาคม 2014
ITS THE BEST INDIE GAME I EVER PLAYED .
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 19 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มกราคม
Black n White Art style overall 8/10

Gameplay 9/10


This game is awesome for Puzzle lover xD

Challenging but fun :3

I suggest you this game if you like Puzzle Adventure
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 มีนาคม
Just buy it the game totaly worth more than it cost
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มีนาคม
LIMBO is an atmospheric puzzle game with casual platforming elements. The art style is what sold me initially. The puzzles aren't too difficult but are rewarding enough. Some puzzles require though while others require well timed platforming. Its not incredibly long, but that is fine with me. A good puzzle game doesn't need to be more than 3-5 hours. Highly recommend!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤศจิกายน 2014
A good friend of mine finished this with 100% achievements and wanted to see how I fared. It had been sitting in my backlog for nearly 2 years, so why not. Boy was I in for a surprise. The style is something I've seen copied in a few other titles already. Shadowy and spooky, but not frightening or stressful. And the gameplay is extremely clever. However, I have to say there is also a good deal of hidden bits that will end up killing you repeatedly. Towards the end especially, I got quite stuck until I realized some parts I thought were scenery were really part of the game. Puzzles vary from hard to solve, hard to platform, hard to time well, and hard to sequence. It never coddled me or left me too far in the dark, though. It was tough when it needed to be and a definte challenge to see through to the end. You will die a hundred deaths and swear, but once you solve a level it is a very satisfying feeling. I still need to unlock the secret level, though.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน