New content for The Sims 3 is now available!
Κριτικές: Πολύ θετικές (2,705 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Ιουν, 2009

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά The Sims 3

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά The Sims 3 Plus Pets

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: The Sims™ 3, The Sims™ 3 Pets

Αγορά The Sims 3 Plus University Life

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: The Sims™ 3, The Sims 3: University Life

Αγορά The Sims 3 Plus Showtime

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: The Sims™ 3, The Sims™ 3 Showtime

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδιPlay with Life.

Create the lives you've always wanted!

Ready to live a freer, more creative life? In The Sims™ 3, you can let your fantasies run wild as you design your ideal world. Start with your Sim, refining each shape, color and personality trait until you get the precise person that pleases you. Design your dream home, but don’t let a grid limit you; place, rotate and stack furniture and walls freely and to your heart’s content.

Once the “hard work” is over, it’s time to be a mentor. Guide your Sim’s path through life, developing a career, finding love, and pursuing dreams and desires. Spending time with friends and family is just as important as mastering painting or accumulating knowledge.

Take things to the next level and record movies of your Sim’s adventures and share them with the ever-growing and thriving community. With a huge catalog of expansion packs and fun objects to discover, there is no end to the possibilities awaiting you. It all begins here; your adventure awaits!

Key Features

 • Customize Your Sim: Mix and match a vast range of facial features and body types to get the look you want. Infuse your Sim with personality traits and help realize their dreams.
 • Stage Your Own Extreme Makeover: Decorate your Sim’s home however you want, neat or messy. Use odd angles, create tall stacks of items, and apply your favorite self-made pattern to the walls and floors.
 • Range From the Home: Get out of the house and explore the lively and entertaining neighborhood for the first time. Be a part of the larger online community!

Online Disclaimer:

INTERNET CONNECTION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY THE SIMS 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT. ACCESS TO ONLINE SERVICES REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE PROVIDED ONE-TIME USE SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT http://www.ea.com/. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE AND ACTIVATE IN-GAME ADVERTISING FOR ALL THE SIMS 3 PRODUCTS PREVIOUSLY OR HEREAFTER INSTALLED.


EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON http://www.ea.com/1/service-updates

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS: Windows XP (Service Pack 2) or Windows Vista (Service Pack 1)
  • Processor: (XP) 2.0 GHz P4 processor or equivalent; (Vista) 2.4 GHz P4 processor or equivalent
  • Memory: (XP) 1 GB; (Vista) 1.5 GB
  • Graphics: 128 MB Video Card with support for Pixel Shader 2.0
  • DirectX®:
  • Hard Drive: At least 6.5 GB of hard drive space with at least 1 GB additional space for custom content
  • Sound:
  • Built-in Graphics:
   • Intel Integrated Chipset, GMA X3000 or above.
   • 2.6 GHz Pentium D CPU, or 1.8 GHz Core 2 Duo, or equivalent
   • 0.5 GB additional RAM
  • Supported Video Cards:Nvidia GeForce series: FX5900 or greater, G100, GT 120, GT 130, GTS 150, GTS 250, GTX 260, GTX 275, GTX 280, GTX 285, GTX 295; ATI Radeon™ series: ATI Radeon 9500 series of greater, X300, X600, X700, X800, X850, X1300, X1600, X1800, X1900, X1950, 2400, 2600, 2900, 3450, 3650, 3850, 3870, 4850, 4870 series or greater; Intel® Graphics Media Accelerator (GMA): GMA 3-Series, GMA 4-Series
  • *Please note that the GeForce 6100 and 7100 cards are not supported
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
18 από 19 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
117.5 ώρες στο μητρώο
I absolutely love this game and I've wasted way too many hours playing it, but why does the DLC have to be SO expensive? Especially when considering that the next generation of the game has already been released. I understand offering additional content for a little extra, but The Sims 3 takes this way too far. Either make the expansions cheaper or offer more in each one, because they aren't worth $20 as they are now.
Αναρτήθηκε: 4 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
15 από 17 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.0 ώρες στο μητρώο
Better than the sims 4!
Αναρτήθηκε: 12 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
10 από 10 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
54.7 ώρες στο μητρώο
My sim was very sad when his friend Carl passed away, so I "resurrected" Carl as a ghost so we could still chill together like old times. But then the dude wouldn't leave. I mean, I know he needed a place to crash, and I was happy to let him sleep on my couch, but he was the worst ****ing houseguest ever. He ate all my food (I still haven't figured out how ghosts eat), left dirty dishes all over, broke my shower and hogged my computer.

And if that weren't enough, when I invited my girlfriend over for some quality woohoo time, Carl started flirting with her!! My sim went to bed alone, frustrated and ****ed off.

Thanks for nothing, Carl, you ****ing ****blocking dirtbag.
Αναρτήθηκε: 21 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
27.3 ώρες στο μητρώο
The Sims 3 is a fantastic game, with something for most gamers, and non-gamers alike. If you're an action geek, you probably won't enjoy the title, but most players who don't mind a casual experience will enjoy the game. Players who've played previous titles will find this incarnation the most fully featured yet. The experience has been great, and I have to recommend it highly to gamers and non-gamers alike, If your PC can run it, and you'd like to give playing games a revolution, this is the right title for you. If you're a gamer and you like games with a lot of depth, and open-ended gameplay, you'll probably enjoy the Sims 3 i've enjoyed my time with the Sims 3 for several days, so I have to give it very high marks for replayability. THE PART THAT I DISLIKE IS THAT THE LAUNCHER WONT START. BUT OF COURSE KEEP IN MIND THAT SIMS 3 NEEDS TO HAVE A HIGHER GRAPHIC CARD , BECAUSE I OFTEN HAVE THIS PROBLEM EITHER ITS "NOT LOADING, GAME LAUNCHER WONT START OR BLACK SCREEN INFRONT OF THE GAME OR CRASHING, i fixed it by reinstalling and restarting, i also recommend for fixing the "not loading launcher is by "DEPATCHING THE LATEST UPDATE" http://www.strategyinformer.com/pc/patches/sims3/patch.html (this might only work for a few people out there)
Αναρτήθηκε: 13 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
68.4 ώρες στο μητρώο
The game is good if you take out the part that you need to pay to get the rest 61% of the game
Αναρτήθηκε: 25 Σεπτεμβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
42.2 ώρες στο μητρώο
This game has alot of possiblity's to it. Your imagination can go wild!
You can make pretty much anything! To a mansion! To even a robot (If your skill-full enough)
Althrough the DLC's are expensive as heck. This game sure packs a punch! It's totally worth it in my opinion.
The lag isn't that bad. If you complain about lag. It's probably your computer.

Overall. This game is definetly a 10/10 in my books! (ESPICALLY FOR A GAME MADE BY EA)
Αναρτήθηκε: 3 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
20.5 ώρες στο μητρώο
Love the game but learned that there are inevitable lag spikes that hinder my ability to play. Had I known that this was an issue I wouldnt have bought the game.
Αναρτήθηκε: 21 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 7 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
47.2 ώρες στο μητρώο
심즈 4가 나온 지 1개월 째가 되었지만 지금 상태로는 심즈 3의 판매량이 더욱 많다. 왜냐면 EA는 하도 병신이라 나중에 DLC만 더 사라고 심즈 3에 나온 기능들을 꽤나 많이 뼀기 때문. 이는 비슷한 처지인(?) 프로토타입 2와도 같다.
아무튼, 심즈 3가 왜 대작인지, 2와 비교하면서 설명하자면 많으므로 5가지로 설명이 가능하다.
(일단, 두 게임 모두 확장팩이 없는 기준으로 평가한다.)
1.확 달라진 심 커스터마이징
2가 딱딱한 바비인형 내지는 각선미 있는 심들이 있었다면 심즈 3는 좀 더 동글동글한 이미지로 바뀌었다. 특히 심즈 2에서는 별자리로 성격을 정했던 반면 심즈 3에서는 아예 성격을 집어넣을 수 있게 되었다. 게다가 목소리도 고저음으로 바꿀 수 있다는 것도 큰 특징. 그리고 표정 변화도 좀더 소프트(...)하게 바꾸었다.
2.게임성
심즈 1, 2의 경우는 월드가 굉장히 폐쇄적인 느낌이었다면 심즈 3는 완전히 오픈월드화 되었다. 특히 로딩 없이 자기 발로 다른 사람 집에 갈수 있는 것도 특징. 또 무드렛이라는 새 기능이 추가되고 욕구 관리도 나름 쉬워졌다.

물론 확장팩과 아이템팩이 드럽게 많다는 것이 단점이긴 하지만, 심즈는 꼭. 반드시 확장팩 3~4개는 사 놓고 플레이하는 게 가장 재미있다.
Αναρτήθηκε: 11 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
88.1 ώρες στο μητρώο
When did I get 88 hours in this game?
Αναρτήθηκε: 28 Σεπτεμβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
874.0 ώρες στο μητρώο
Holy moly, I never thought the sims could get better, but when i got the base game i was absolutely blown away. i didnt last more than a few days without wanting to get all of the other packs to date (and i did just that) . pricey compiled, but so worth it if you are a simmer. not going to get the sims 4 just yet, i want to finish playing the sims 3 completely, with more than 700 hours put into it, the packs i have, and those that i have yet to get, im sure i will probably spend well over another 2 years playing happily on sims 3, besides, there will be time for sims 4, its not a bad idea to wait out all the bugs n stuff... if you like things like design and fashion, this is like playing house, on steroids! LOL! (dont do drugs :3) ... but seriously, i absolutely recommend this game for simmers as well as anyone who likes taking the time, anyone who likes to "level things up" and putting in the effort in learning how to play a new game, its alot to learn, but once you do, you will be able to play any sims game. if you do decide to get it add me, thanks.
Αναρτήθηκε: 6 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
51.0 ώρες στο μητρώο
Very fun game. I love it. Originally I was going to go to Origins and get Sims 4. However, it required me to create an account of course and give credit card info, so I found that Sims 3 is on Steam. This is the best deviation from a plan that has happened to me. Good game EA.
Αναρτήθηκε: 11 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
193.1 ώρες στο μητρώο
Its the sims...again. Over the years I've tried the different sims games, the graphics gets better, the interaction gets more varied but it really just boils down to a simple thing. It's your personal soap opera where you're the director.
The core components are basically the same with each sims version. Aging and other effects create a slightly different dynamic. Would I buy Sims 4? Only if it came in a bundle sale on steam and had smaller game save files. Do I have fun with it? Sure, but then I can have fun with a lot of simpler games. It's cheap to get if you grab the bundle on holidays and hours of play if you like Storytelling. Yes, its basically playing with a digital dollhouse or "action figures." Then again, most games are in the most basic sense the same concept of make believe and playing hero or bad guy.
Αναρτήθηκε: 7 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
41.9 ώρες στο μητρώο
I moved my Sims games over to Origin a long time ago. It's where they belong. I have no opinion on EA as a developer/publisher.

TS3, as it is called by it's players who identify themselves as Simmers, is aptly the third offering in the series. It offers total customization on evertything, which in hindsight stands as a development milestone that has no equal. It is an open world sandbox, where you can either try to do little goals presented by the game to have a little direction in your play, or totally go and do your own thing.

Wanna build a dinasty that stands the test of time over many generations? Go do it.
Wanna play fashion-designer and have avant-gardistic Sims populate your game world? Go do it.
Wanna mod your game into something totally different than what it was when you bought it? Go do it.
Right down to:
Wanna be a playah and impregnate every woman in town? Well... Go do it.

TS3 is many things. It's instantly playable, it's pleasingly colorful, it's quirkily humorous, it has some sweet tunes and you get unlimited customization and unlimited ways to play the Sims. Now that TS4 is out, it becomes painfully obvious how chockful of awesome ideas TS3 is and how amazingly optionfilled the player-agency in TS3 is.

So, what went wrong? Well, Maxis was busy coding SimCity and left development in the hands of an unproven studio that brazenly rebranded themselves into 'The Sims Studio' to hide the fact that they were called EA-of-Canada originally. With each new idea they implemented, they broke something and they even managed to break stuff that was broken to begin with. They patched and patched to little avail and to this day TS3 stands as one of the most innovative sandbox games ever, but more broken than the most broken Bethesda title in existence.

Still, in the current Sims-franchise landscape, TS3 is the one game to have. As a Simmer since 2000 owning everything that has 'The Sims' in the title, I can confidently say this. It expands on ideas introduced in TS2, it doesn't have bedtime-tale graphics and it allows the player to create their own stories and experience much better than TS4 allows.

Free from any consideration involving EA, TS3 is a good game and if you can keep it running long enough to make some self-generated progress, TS3 becomes one of the more enjoyable experiences you as a gamer can have. Open mind and all that goodness.

I therefore recommend trying this title, but don't buy it on here. Keep an eye on Origin Sales and buy the game there. Unless your Internet-full-of-yourself-ego bars you from doing that. I'm not the one to judge.
Αναρτήθηκε: 7 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.6 ώρες στο μητρώο
The Sims 3 is a great experiment in the simulated genre, and it's apparent that it'll stand up against its successors (e.g. Sims 4) it still reeks of the cash-grabbing tactics of EA, with over 20 expansions that just make it a point of overkill unless they're heavily discounted.

If you're a hardcore Sims fan, then you're already going to buy everything, but the fact remains that the create-a-texture option solves a lot of issues that EA would rather you pay money to solve in the form of completely new items.

Sims 3 gets a positive review, but just barely. It's enjoyment is hindered by how bogged down it is with expensive downloadable content that tries to sell itself as essential to an enjoyable experience one moment, and an experiment in caveat empor the next.
Αναρτήθηκε: 9 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
56.2 ώρες στο μητρώο
OMG I LOVE THE SIMS GAMES! The sims 3 is a great game, laggy as all hell, but if you can fight the lag, get it! but get the DLCs it is much better with them like any other sims game
Αναρτήθηκε: 21 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
164.4 ώρες στο μητρώο
Don't get Sims 4, get this. Great game.
Αναρτήθηκε: 13 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.7 ώρες στο μητρώο
The game can be really fun to play but at times it funny to watch what your sim does on it own
Αναρτήθηκε: 26 Σεπτεμβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
183.6 ώρες στο μητρώο
nice
Αναρτήθηκε: 12 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
253.5 ώρες στο μητρώο
I love the sims 3! I feel like it's an amazing game, you can literally do anything in it, and it reminds me of real life. Not everything works out, so embrace that fact. My one concern: Prices.
Αναρτήθηκε: 28 Σεπτεμβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.9 ώρες στο μητρώο
I named a lesbian couple after my exes.


10/10 would fap again.
Αναρτήθηκε: 16 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι