New content for The Sims 3 is now available!
Κριτικές: Πολύ θετικές (3,520 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Ιουν, 2009

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά The Sims 3

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά The Sims 3 Plus Pets

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: The Sims™ 3, The Sims™ 3 Pets

Αγορά The Sims 3 Plus University Life

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: The Sims 3: University Life, The Sims™ 3

Αγορά The Sims 3 Plus Showtime

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: The Sims™ 3, The Sims™ 3 Showtime

 

Προτείνεται από επιμελητές

"If the tale of Nick Breckon is any indication, The Sims 3 is the perfect engine to enact an unsettling simulacrum of your subconscious. Beware."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδιPlay with Life.

Create the lives you've always wanted!

Ready to live a freer, more creative life? In The Sims™ 3, you can let your fantasies run wild as you design your ideal world. Start with your Sim, refining each shape, color and personality trait until you get the precise person that pleases you. Design your dream home, but don’t let a grid limit you; place, rotate and stack furniture and walls freely and to your heart’s content.

Once the “hard work” is over, it’s time to be a mentor. Guide your Sim’s path through life, developing a career, finding love, and pursuing dreams and desires. Spending time with friends and family is just as important as mastering painting or accumulating knowledge.

Take things to the next level and record movies of your Sim’s adventures and share them with the ever-growing and thriving community. With a huge catalog of expansion packs and fun objects to discover, there is no end to the possibilities awaiting you. It all begins here; your adventure awaits!

Key Features

 • Customize Your Sim: Mix and match a vast range of facial features and body types to get the look you want. Infuse your Sim with personality traits and help realize their dreams.
 • Stage Your Own Extreme Makeover: Decorate your Sim’s home however you want, neat or messy. Use odd angles, create tall stacks of items, and apply your favorite self-made pattern to the walls and floors.
 • Range From the Home: Get out of the house and explore the lively and entertaining neighborhood for the first time. Be a part of the larger online community!

Online Disclaimer:

INTERNET CONNECTION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY THE SIMS 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT. ACCESS TO ONLINE SERVICES REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE PROVIDED ONE-TIME USE SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT http://www.ea.com/. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE AND ACTIVATE IN-GAME ADVERTISING FOR ALL THE SIMS 3 PRODUCTS PREVIOUSLY OR HEREAFTER INSTALLED.


EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON http://www.ea.com/1/service-updates

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS: Windows XP (Service Pack 2) or Windows Vista (Service Pack 1)
  • Processor: (XP) 2.0 GHz P4 processor or equivalent; (Vista) 2.4 GHz P4 processor or equivalent
  • Memory: (XP) 1 GB; (Vista) 1.5 GB
  • Graphics: 128 MB Video Card with support for Pixel Shader 2.0
  • DirectX®:
  • Hard Drive: At least 6.5 GB of hard drive space with at least 1 GB additional space for custom content
  • Sound:
  • Built-in Graphics:
   • Intel Integrated Chipset, GMA X3000 or above.
   • 2.6 GHz Pentium D CPU, or 1.8 GHz Core 2 Duo, or equivalent
   • 0.5 GB additional RAM
  • Supported Video Cards:Nvidia GeForce series: FX5900 or greater, G100, GT 120, GT 130, GTS 150, GTS 250, GTX 260, GTX 275, GTX 280, GTX 285, GTX 295; ATI Radeon™ series: ATI Radeon 9500 series of greater, X300, X600, X700, X800, X850, X1300, X1600, X1800, X1900, X1950, 2400, 2600, 2900, 3450, 3650, 3850, 3870, 4850, 4870 series or greater; Intel® Graphics Media Accelerator (GMA): GMA 3-Series, GMA 4-Series
  • *Please note that the GeForce 6100 and 7100 cards are not supported
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
945 από 1,019 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
35 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
55.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Οκτωβρίου, 2014
My sim was very sad when his friend Carl passed away, so I "resurrected" Carl as a ghost so we could still chill together like old times. But then the dude wouldn't leave. I mean, I know he needed a place to crash, and I was happy to let him sleep on my couch, but he was the worst ****ing houseguest ever. He ate all my food (I still haven't figured out how ghosts eat), left dirty dishes all over, broke my shower and hogged my computer.

And if that weren't enough, when I invited my girlfriend over for some quality woohoo time, Carl started flirting with her!! My sim went to bed alone, frustrated and ****ed off.

Thanks for nothing, Carl, you ****ing ****blocking dirtbag.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
684 από 745 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
941.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Νοεμβρίου, 2014
Death came to my sim's party and killed a couple of people. My sim and he started talking and they're now great friends.
10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
315 από 327 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
87.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2014
had 12 children with 8 different people, became president then died cooking pancakes.

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
261 από 274 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
15 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
27.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου, 2014
I started off with a tiny, one-room bungalow in a new neighbourhood. I had no job. I had no friends. All I had was my sole aspiration: to become a Forensics Specialist - Dynamic DNA Profiler. I spent every evening alone, playing chess into the early hours of the morning. I would paint random images throughout the day on my easel, stopping only to sate my appetite, or occasionally wash my bodily odour away. I didn't talk to anyone. I didn't need anyone. I just needed this job. I was going to be the best. And then that day came. I had reached the pinnacle of my profession. Finally I could stop worrying about my career and enjoy the finer things in life. But being at the top is perhaps the loneliness place you can be. I still had no friends. No lover. No relations of my own. I tried going out to community lots but by this time I was old and the youngsters found me creepy and odd. I once again found myself spending the days alone in my home, trying to be the best at everything. I'll show them! I don't need anybody! I've come this far on my own! But, whereas time had once been my greatest ally, it had now become my sole enemy. Yes, I was the best at all things. But I had no one to share it with. I sat alone in the place I had once called home, surrounded by all of my beautiful creations, and I felt even more miserable than at the start of it all.

Now I'm going to try out this game.

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
355 από 397 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
14.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Οκτωβρίου, 2014
My guy almost burnt to death cooking waffles for breakfast, destroyed his oven, and took care of the fire while the fire department just stood there are and actually watched.
10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
126 από 136 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
20.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Νοεμβρίου, 2014
Pool homicide simulator
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
103 από 108 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
196.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιανουαρίου
Instead of going out and succeeding in real life, I help virtual me succeed.

11/10 would put virtual self over real self again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
70 από 73 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
16.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Νοεμβρίου, 2014
I went to go take out the trash. Then I got struck by lightning. The deck caught on fire and everyone freaked out. I was on fire. I made every character extinguish me. It took a minute to extinguish me, and then I was okay, but a little burnt. Then I disintagrated and died. The End

Happy Year

PS: The cat peed on my ashes.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
420 από 580 άτομα (72%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
30.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου, 2014
The DLC's are expensive as ♥♥♥♥.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
51 από 55 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
196.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Φεβρουαρίου
I made a big pool party, a meteor came and killed half of my neighbors and my wife, now i have to raise my two children alone.

11/10 real life simulator
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
55 από 62 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
34.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Οκτωβρίου, 2014
Extremely addictive. The overwhelmingly best life simulator game series there is to date, this is a solid addition to The Sims game franchise. The only annoying thing is all of the expansions, but as The Sims 4 just came out, maybe the prices will drop on some of those. If you can't afford The Sims 4 and don't know if going back is worth it, trust me it is. This game is very fun, very addictive, and is overall just a great, memorable game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
47 από 51 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
90.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Ιανουαρίου
Created myself in the game and watched myself scream at a dishwasher before breaking the toilet with a presumably huge dump.

I loved it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
47 από 52 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
13.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιανουαρίου
i cant stop making a whole family of people who look like adolf hitler. Ive done it like 8 times now
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
47 από 57 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
1,073.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Δεκεμβρίου, 2014
help me
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
137 από 203 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
48.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου, 2014
if only dlcs are <$5 each
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
32 από 34 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
12.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Φεβρουαρίου
My sim has been walking around with a salad stuck to its hand for 3 days.

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
32 από 35 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
6.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Νοεμβρίου, 2014
Almost Married a Sim. Bought Supernatural X-Pac. Found out she was a Zombie/Fairy under a full moon.

10/10 SHOULD get Supernatural and check your dates before marriage.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
40 από 50 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
2.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου, 2014
I murdered an old woman for nocking over my garbage bin.

10/10 would necrophelia again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
65 από 92 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
6.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Δεκεμβρίου, 2014
£329.80 for the DLC you are joking right. Base game ok.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
29 από 33 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
116.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2014
My sim was a broke ♥♥♥ scrub, and so instead of getting a job themselves, Winston the pet cat got employed to help keep food on the table. At some point, my sim DID get a job. But the cat was still making more money.

My neighbors were rude, and swam in my pool without even being invited, so I removed the ladders to exit the pool and watched them all drown to death.

I made friends with the burglar that broke into my house. While they were in the process of robbing me. And then eventually I went and invited the burglar to my wedding.

Later on my sim burned to death because she was too concerned with eating a bowl of cereal and didn't even care the kitchen she was standing in was consumed by flames.

This game is like real life. Only 100 times more dysfunctional. It's hilarious.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία