รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Travel to the old train station and hotel, abandoned since 1947, following the 'disappearances'. Unravel the mystery that binds this place, by communicating with the ghosts of the long since dead, both in your time and theirs.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
ผสมกัน (142 บทวิจารณ์) - 62% จาก 142 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 21 เม.ย. 2010

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Dark Fall: Lost Souls

 

บทวิจารณ์

“... if you like an adventure that can send shivers down your spine as it flexes your brain, you owe it to yourself to check out Dark Fall: Lost Souls.”
80 – Adventure Gamers

เกี่ยวกับเกมนี้

Some say the old train station and hotel are a 'haunted hotspot', hidden away in the woods, forgotten by some, feared by others. The old hallways and train platforms echo with the ghosts of many eras, all trapped within the very fabric of the place, each hoping for salvation. The dusty old rooms seem possessed, exhibiting 'time slips' as the past becomes the present. You must tread very carefully, or you too many join the Lost Souls forever. So, why are you here?

Amy Haven went missing 5 Years ago. On the anniversary of the child's disappearance you, the Police Inspector who failed to find her, has returned to the Train Station and Hotel one last time. As you attempt to solve the mystery of Amy's disappearance you must face the horrors of your past. Someone, or something, does not want you to solve the mystery, that much is clear. Never turn your back on the darkness....for something hides there; something evil, unknowable and hungry.

Key features:

 • A stand-alone Dark Fall horror adventure.
 • Explore a derelict train station & hotel, abandoned since World War 2.
 • Experience 'timeslips' as the past becomes the present.
 • Communicate with ghosts, the Lost Souls, and attempt to free them from purgatory.
 • A hauntingly creepy score, to chill, alarm and horrify.
 • Explore the memories of the dead, in their own ‘nightmares’.
 • Discover the true identity, and power behind, the Dark Fall itself.
 • Play twisted 'Party Games' including Blind Man's Buff and Statues.
 • Solve a modern urban mystery, 'What Happened To Amy Haven?'
 • Use a Ouijaboard to meet and communicate with ghosts.
 • Survive the night in a realistic, abandoned location full of danger!

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows® XP(SP2/SP3) or Vista
  • Processor: Pentium® IV (or equivalent recommended)
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: 128 MB DirectX® 9.0C Compatible 3D accelerated video card

  • DirectX®: DirectX® 9.0C
  • Sound: 16-bit DirectX® 9.0C Sound Card
  • Other Requirements: Mouse, Speakers
  Recommended:
  • OS: Windows® XP(SP2/SP3) or Vista
  • Processor: Pentium® IV (or equivalent recommended)
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 128 MB DirectX® 9.0C Compatible 3D accelerated video card

  • DirectX®: DirectX® 9.0C
  • Hard Drive:
  • Sound: 16-bit DirectX® 9.0C Sound Card
  • Other Requirements: Mouse, Speakers
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
Customer Review system updated! Learn more
โดยรวม:
ผสมกัน (142 บทวิจารณ์)
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
2.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤษภาคม
So maybe like me, you come across this game called Dark Fall: Lost Souls, you watched the trailer for it and it seems to be at least a somewhat interesting if not at least somewhat engaging plot of mystery, and you then noticed that the game is at a fairly cheap price and you'll give it a whirl. But before you play it on your steam, you decide to check the overall user reviews on the game and find that(at this time) this game is 'Mixed'. Half liked it and the other don't so read through it and see that you'll jsut have to find out for yourself which side of the mixed reviews you'll be on.

About 2 hrs of playing, confusion, looking up guides, and snoring. You might find that this game is a total piece of suck from a duck with trucks mucking around in poo and that now you're on the negative side of the mixed reviews and wonder why the flippin burger gurgers that anyone even remotely likes this stupid, boring, hyptic game. I know I only played 2 hours at the time fo this review, but it's just so boring.

Alright review portion; I bought this game on sale thank gerd, in hopes of having fun with a good horror mystery game. What I soon found minutes into the game IN THE FIRST AREA is that I had to look up a guide on what to do. Warning lights flashed and foreshadowed what I'll be doing later and constantly in the future of this game(Which I did).

Back pedal a bit, the options in this game is unbelievably pathetic, no window mode, no audio adjust, just difficulty and subtitles.(Which on that note I might need to play the game on a lower difficulty to see if it actually plays better as it defaults to hard).

Anyways the game is not clear and is never quite clear on what you can do in this game as that's how I got stuck on the first 'puzzle' because it went against everything I knew about the point n clicks I played. I'd spoil it but then you wouldn't know the frustration of finding out how this dumb game and it's mechanics work. This game has mechanics that just make everything you do a chore and makes the game unnessacarily slow and difficult by having crucial items you need at your feet out of view that you had to look down at, at specifical points. Oh and there's no 'examine area' where most point n click characters would make a comment about something like say for instance clicking on a dark area would make them say 'It's too dark here, if only I had some light to see' to give you a clue of what to do.

Speaking of voice your main character's voice causes heart attacks because it's just one of the most cringe worthy british accents I ever heard. It sounds like Pete form Disney is choking on something while trying to speak in a british voice. it's terrible and I could have done a better accent.

Music is also quite grinding to listen to as it just keep repeating itself and gets dull.

I started falling asleep as I try to figure out the bizzare hyptic puzzles the game wants you to figure out and I swear they don't give you enough clear hints on how to solve them and that the creators are out of their freaking minds when making these dumb puzzles. I want Virtue's Last Reward Puzzles Quality! Not this bullcrap. You got clues that are loosely connected and then the whole somewhat pixel hunting to find items you'll need the puzzles in this game is just crap and thinking about it will just ruin another set of brain cells that could have lived longer for a better purpose. You WILL be looking at a walkthrough to find out how the fudge you're suppose to make progress because it lacks any logic at all.

Oh and don't get me started on the horror aspect of this game, it has creepy areas to be in but the scares themselve so far have been ♥♥♥♥♥♥. The ghost are laughable harry potter ghosts, and the scares are cheap jumpscares that are not impressive at all and didn't even wake me up as I yawned.

Should have named the game Dark Fail: Lost Cause. cause I just don't want to keep playing after 2 hrs and there's 8 parts to this and fudge that noise, just go watch some poor sod playing through this game or some playthrough of some poor sod who went through it.

As if the game isn't bad enough you have the whole mixed reviews with people who actually like this game. Well more power to those but they would have to be crazy to like this maddening game. It's like the game Anna if it was slower, more hyptic, and less logic. Oh and this is obvious but never ever listen to the review scores in the trailer because they knew this game is bad and had to find some way to convince people to buy it. Believe the negative reviews not the positive ones because I'm positive they just used a guide and never thought for a second how hyptic the puzzles are and believe the game is good.

The graphics are the only thing worth praising as it looks like a location from a resident evil game and is quite nice.

Whatever I paid for this game I want my money back.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 90 วันที่ผ่านมา
18 จาก 19 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
10.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 เมษายน
Have you ever wondered what would happen if you fused Dark Fall and Silent Hill together? I'll tell you what happens: you get Lost Souls, the creepiest game by far in the Dark Fall series. What a game. What a finish.

Where do I even begin, since it's all great? I love the look of this game. You can tell Jonathan Boakes definitely had a bigger budget to play with since this game moves away from the Myst like feel, and more towards 360 degree surroundings, in which your character turns, sweeping the surroundings around him, instead of slide images. Time has not been kind to the Dowerton Station and Hotel. In Dark Fall 1, the train station is unsettling, but still just an empty, abandoned train station. In DF: LS, Dowerton has turned into a hell hole - a place where vandalism, illicit activity, and even satanic activity have become commonplace. The train station and hotel is beautifully rendered, yet is visually disturbing. This game does not bank on jump scares, though I was suprised a couple times. The scares come from knowing that you are exploring an evil place.

The story is fairly simple and very reminiscent of a Silent Hill kind of story. You are an Inspector who failed to apprehend the kidnapper/murderer of a young girl named Amy. She was last seen at the train station. Your guilt and shame lead you to return to the station and hopefully find her and bring about closure. As you explore, you meet other ghosts who for some reason or other are also trapped in the hotel. Because you are such a nice inspector, you help these lost souls find their way so they can move on. Each ghost you help gives you a key that will be useful. What I love about this section is that you are able to jump back in time to 1947, seeing the hotel at its peak. It makes returning to the present all the more horrifying as you see the decay of the place.

Just like the previous Dark Fall games, the use of sound is great. With visuals and sound creating an eerie, disturbing world, this is a game that would definitely be one to play in the dark with a good set of headphones.

So, good basic story, good visuals and sound, what about the puzzles? They are by far the easiest puzzles in the Dark Fall series. Yes, you will still read a lot and you will need to take notes, but I feel that the puzzles are a lot more intuitive than the previous games. There are three floors to the Hotel, and each one serves as a kind of level. The Train Station itself serves as a level. Within each level, there are puzzles that are meant for just that area. To me, that makes this game a lot easier, unlike Dark Fall: The Journal where you just jump in and have no idea what the first objective is.

Speaking of learning objectives, your character has a cell phone! Throughout the game, you will receive texts that will give hints to where you should go, and the next mission. It will also serve as filling in parts of the story.

This game was a fitting conclusion to the Dark Fall series. I enjoyed revisiting the Dowerton Station and Hotel. It has really made me curious and excited to look at other games made by Jonathan Boakes. If you like ghost stories, you owe it to yourself to try the Dark Fall series.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 180 วันที่ผ่านมา
13 จาก 15 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
8.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 พฤศจิกายน 2015
Dark Fall, Lost Souls is the third game in the Dark Fall series by Jonathan Boakes of Darkling Room. It is not necessary to have played the earlier games (The Journal, Lights Out) but I'm sure that once you've played Lost Souls you will want to see what else Darkling Room has to offer. This game is creepy as all hell!

You play as The Inspector - an ex police inspector who, several years before, investigated the disappearance of a young girl called Amy in the town of Dowerton. She was never found. You are back at Dowerton Railway Station and the Station Hotel, which are now in total disrepair due to them being abandoned shortly after Amy's disappearance. It is bonfire night and fireworks light up the sky above the eerie night-time setting. It soon becomes clear that some bad things have happened here. There are many lost souls - some good, some evil, lurking in the shadows. Some want to harm you but others need your help. You will be transported to times past in order to understand all the events that have taken place and to finally find your own fate. This is no ordinary place though. Jonathan Boakes, the creator, has surpassed himself in creating a world which is familiar enough to make you feel at home, yet weird enough to make it a very unsettling and scary place indeed.

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=563167281
I cannot praise Lost Souls enough. The graphics, navigation, music, sound effects, gameplay, puzzles - all are of an excellent quality and take 'point and click' adventures on to a whole new level.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน