รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
In this successor to the celebrated RPG-parody Grotesque Tactics, you will experience an ironic story-driven RPG with humorous dialogue-puzzles in the style of Monkey Island.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
ผสมกัน (133 บทวิจารณ์) - 56% จาก 133 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 21 พ.ย. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Grotesque Tactics 2 - Dungeons and Donuts

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Grotesque Tactics Complete Pack

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Grotesque Tactics 2 – Dungeons and Donuts, Grotesque Tactics: Evil Heroes, Holy Avatar vs. Maidens of the Dead

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Grotesque Tactics 2: Dungeons & Donuts is the successor to the celebrated RPG-parody Grotesque Tactics. Experience an ironic story-driven RPG with humorous dialogue-puzzles in the style of Monkey Island as well as a strategic combat system, where your party members are controlled simultaneously.

Our story starts as the citizens of the Kingdom of Glory celebrate their victory over the Dark Church. While in the catacombs of their former enemies, their revelry is disturbed by a sudden all-encompassing fog. The citizens wrapped by the fog disappear screaming into nothing. Those that remain alive after the strange attack, barricade themselves in the depths of the catacombs. As time passes, food becomes scarce and the people of the Kingdom of Glory begin to realize that they might all meet their demise. The ‘heroic’ Knights of Glory, shady mercenaries and the arrogant high elves band together into guilds in order to survive and escape the dank catacombs. Unfortunately, the guilds are far too concerned with their distaste for each other and are oblivious to the awakening of dark forces in the dungeons below…

Key features:

 • Experience the thrilling, deadly and sometimes humorous turn-based combat.
 • Join up with comrades-in-arms and create your own guild to help defeat the mighty bosses.
 • Play babysitter as you alleviate conflict amongst your party, so they attack the enemy and not each other.
 • Each guild member has a talent tree to improve and specialize their skills after your advancements.
 • You can choose from three different factions; the High Elves, the Mercenary Guild or the Kingdom of Glory.
 • Each faction has an alternate ending depending on decisions made in the game.
 • The story pokes fun at the RPG genre and popular games, such as Oblivion, Gothic and LOTR.
 • Become a successful Guild Master by collecting gold and improving your reputation.
 • Food is rare and has become the new currency - collect food, learn to cook and woo survivors to your side with delicious meals such as hippie grub, spider salami, or the zombie cocktail!
 • Different levels of difficulty make sure that both beginners and experts will enjoy the game.

ความต้องการระบบ

  • Operating system:Windows® XP / Vista™ / Windows® 7
  • Processor: Dual-Core 2.2 GHz CPU
  • Memory: 2GB
  • Hard disk space: 1GB
  • Video:Direct X 9.0c compatible with shader model 2.0 (nVidia GeForce 5/FX/ATI Radeon 9500 Series/ATI X700 or better)
  • Sound:Sound card with DirectX 9.0c support
  • DirectX®: DirectX® 9.0c
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
โดยรวม:
ผสมกัน (133 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
blacktomcat
( 15.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 มิถุนายน
Well....first off the bad things, then the good:
The camera is sometimes very ♥♥♥♥♥♥, blocking sight, very close to the ground, while you would need it farther away and it tends to rotate needlesly.

There are some heavy bugs, crashes on: loading, chat, saves, phase transition, although these bugs are rare, they still ♥♥♥♥♥♥ me off. In 15 hours, there were about 10 of them. WAY too much for me...

The controls are quite bad, SOMETIMES making aiming an game of patience.

A whole ability tree is useless as it is heavly bugged. DO NOT ever skill anything with berserk. If berserker wears off, you won't be able to attack these targets anymore. This might ♥♥♥♥ your game up!

The endportal was invisible...which was somewhat of a fat blocker, as i moved around with my mouse to find it...-.-

Saving/Loading is somewhat bugged. whenever you do you will realise that the game saves specific values, but not everything. Movement range is reset in fights, sometimes even the initiative is ♥♥♥♥ed up.....

LOTS and LOTS of walking, AND they killed the speedup botton from the first game....which was the one feature i thought was great.


Now the good stuff:
Its cheap.
Its funny, if you get the references.
Its challanging, on higher difficulty.


Overall i do not recomend this game in general. If you enjoy rpgs and share this fairly specific pop culture /gaming humor, yes this might still be a good game for you. If not, don't touch it.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Wedge
( 1.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 1 เมษายน
God help me, I don’t know why I bought this.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ShadowDragon8685
( 0.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 18 มีนาคม
Bugs in the tutorial section that render the game unplayable (specifically, a henchman who had no options, not even wait or defend,) just after picking your difficulty (which the game makes an in-character choice that causes the hero to catch crap) make this game a Hard No for me. I regret the $5 spent on this game now.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
unstable
( 20.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 12 มีนาคม
it's not a perfect game, but you can easily expect a funny adventure.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Rushnerd
( 3.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 9 มีนาคม
The core gameplay is a bit frusterating and dry but the voice acting and dialogue is really something. Just wow.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Esquilo
( 0.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 7 มีนาคม
Got stuck at the first scene without a clue of what to do
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Nax_o
( 16.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 5 มีนาคม
Ah Grotesque series... What can i say. So many bugs and cheap humor all of them has but somehow the first game was a big favorite of mine after playing it a bit more. Second game in the series has voiceover and better graphics but generally the same clunky graphics engine and nasty camera that require some setup to be more bearable. The whole works.

So did i mention the game is buggy? terrible humour? So many bad things... But somehow it just works. Or doesn't. This game is definitely not for everyone. The anti-hero emo...sorry. 'goth' guy who is always out of luck and has more blue balls than Link with Zelda. And lets not forget his entourage of more or less unstable people that is the bread and butter of this game. Many dumb and hilarious moments in the game when team members comment on things they encounter. Weird characters. ex. Angelina with her angel wings and pink dresses and moments of rage are just legendary. And Holy Avatar with his maidens. Annoying characters no doubt but as the same people are seen in many games it just puts a smile on your face to see all the same dumb things repeat themselves. Repeat a clichee and it becomes funny.

And then there is combat and adventure too. But that is a weaker part. This is also the part that people mostly judge the game on. Perhaps that is good for them but i choose to judge this by the avkward hilarity of it. This game would be just so worth nothing without the characters that flesh it out. For me the long combat stretches in dungeons are a pain as i just want to see what weird happens next. And things do happen and for that i like this game. Combat itself is bearable - especially after you learn some talents but as pointed out the early game is just terrible. A big weakness to this type of game. Overcome that and you got a pretty decent game in front of you.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Reap
( 14.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 กุมภาพันธ์
I really liked the first game of this title but not this one, it was bugged to hell and barely worked. I had a horrid experience trying to play it. Shortly into it I game up.

Such a shame because the first was fun
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
yaya14
( 15.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 31 มกราคม
I really enjoy this one more than the first Grotesque Tactcis game! Better graphics, cool voices for the characters(i really like Daecon)....it was a nice combination of a turn-base rpg game with a "weird" for someone sense of humor. Surely recommend it, especially if you like the first one
https://www.youtube.com/watch?v=UpVacDvaigY&index=1&list=PLUB0wzpkprFQQstHsAco7BKrFsHAzcfoj
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Dihy
( 13.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 2 มกราคม
I own about 95% of the Meridian 4 catalog, and picked up GT: Evil Heroes during that package. I later purchased GT2: Dungeons and Donuts during a sale.
The Background

GT1 and GT2 share the premise of the player taking control of a moody sap (Drake) who overcomes personal challenges to become The Hero That Saves The World. The game is largely a parody of main-stream RPGs, with characters often throwing out asides and references to other games. The jokes are campy and are mostly of low-brow humor; some would say the designers are mocking how sexualized female characters are in other games, some would say the designers are part of the problem.
Characters

Throughout the games, you get the opportunity to recruit new party members with different skillsets, for example:
Angelina: Healer
"The Semi-Divine Holy Avatar Himself": 2 handed swordsman.
Candy: Archer
Each character has a relatively well fleshed out back story, as there is a LOT of dialogue to read. In GT2 they have actual voice actors to play each character.
Skills

In GT1, skills are tied to your player level. Your character has an additional skill titled "Obsession", which is kind of an automatic passive attack with unique abilities.
Ex: Holy Avatar's obsession is the ability to talk everyone everyone to sleep in a 3x3 radius. Including your party members.
In GT2, skills are tied to your "Talent Tree" (which is not very well explained).
When you max a bottom tier Talent, it unlocks your 3rd skill. A second tier talent unlocks your 4th skill, and a 5th tier talent unlocks your "ultimate".
Additionally, GT2 skills have a timer, so you can't use them every turn. Your Obsession meter (more like an ultimate meter), builds up to allow you to cast the Ultimate skill.
The ultimate skills in GT2 are actually pretty useful, with one of them doing massive AOE damage which is needed later in the game when there are seriously 20 monsters in a room.
The Problems

The camera is terrible. It frequently locks onto random locations, and you have to reset the Follow toggle to return to your character. You might even feel sick from it. The Bloom doesn't help either, and may be part of the problem in inducing motion sickness in players. There is extreme camera smoothing in both games.
Characters frequently get stuck. If I have a party member that stands in a doorway, and I try to talk to a NPC outside of that door way, I cannot pass through. My character will choose to run into the party member, and constantly try to move past. The controls are locked and I cannot disable the "queuing" of the talk command. To fix this I had to use the cheat console to teleport Drake to the NPC. This happened at least 30 or 40 times.
In GT1 there is a major gamebreaking glitch where the Holy Avatar would be completely disabled during a battle. The battle round timer would still be enabled, and you would be stuck in an infinite loop. This required a reload of an earlier save file to fix.
In GT2 the quest journal offers only Italicized and Normal text views. It is unclear if a quest is Completed, In Progress, or Not Completable. That last detail is interesting, there are at least 5 quests in GT2 that if completed, disable your ability to complete other quests. Some of my quests that were "completed" still remained in the journal, while some that were incomplete just disappeared.
GT2 lacks progression logic. Finding your next mission requires you to talk to just about every NPC to figure out what you're doing next. The need to do so is not tracked in the quest log. There is also no notification that informs you to talk to a NPC. If you surf the Steam or Gamefaqs forums, many players ask "WTH do I do next?" And the answer is usually "Talk to everyone". This was not as big of a problem in GT1 as the maps were not as large.
Final Comments

I eventually used the cheats "goto//god//healall" to complete both games. "Healall" resets the movement tracker so you can move from one end of a map to the opposite end in one turn. This made progressing through the (really boring and tedious) fights much quicker. Even then, it still took about 10 hours to finish GT2 because of all the walking and talking you're required to do. I would estimate that GT2 would take over 30 hours without cheating. And let me tell you the 10 second ending is not worth the effort[1] .
Humblebrag: This post here is more comprehensive than anything you'll find online. Nobody wants to write a walkthrough or a guide for these games because GT sucks. If you're stuck on a mission/quest, leave a post and I'll see if I remember how I did it.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
15.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 มิถุนายน
Well....first off the bad things, then the good:
The camera is sometimes very ♥♥♥♥♥♥, blocking sight, very close to the ground, while you would need it farther away and it tends to rotate needlesly.

There are some heavy bugs, crashes on: loading, chat, saves, phase transition, although these bugs are rare, they still ♥♥♥♥♥♥ me off. In 15 hours, there were about 10 of them. WAY too much for me...

The controls are quite bad, SOMETIMES making aiming an game of patience.

A whole ability tree is useless as it is heavly bugged. DO NOT ever skill anything with berserk. If berserker wears off, you won't be able to attack these targets anymore. This might ♥♥♥♥ your game up!

The endportal was invisible...which was somewhat of a fat blocker, as i moved around with my mouse to find it...-.-

Saving/Loading is somewhat bugged. whenever you do you will realise that the game saves specific values, but not everything. Movement range is reset in fights, sometimes even the initiative is ♥♥♥♥ed up.....

LOTS and LOTS of walking, AND they killed the speedup botton from the first game....which was the one feature i thought was great.


Now the good stuff:
Its cheap.
Its funny, if you get the references.
Its challanging, on higher difficulty.


Overall i do not recomend this game in general. If you enjoy rpgs and share this fairly specific pop culture /gaming humor, yes this might still be a good game for you. If not, don't touch it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
93 จาก 122 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 กรกฎาคม 2014
Can I just point out that I played this offline for a few days so Steam hasn't recorded the fact that I've actually put about 10h into this game


Hmmm. I played the 1st one, out of desperation - it was the only game I had installed on my PC that I hadn't clocked, and that was unlocked - didn't need an online key for - in a week where I had no internet. It was fine, passable. It had it's flaws, but it was passable.

This particular installation, however, I am sorry that it is not. I liked the corny story of the first one - except for the ending where you get killed by a freaking mushroom in a cutscene thing . That part of the story was meant to be corny irony, but they didn't really pull it off.

Pros:
The graphics are much better, and the maidens really are something to look at now. Thumbs up for that.

Cons:

They took everything that worked in v1, and messeed with it.

There is tons of back-and-forth in these missions, they are less linear - where you would be transported to an area with a defined goal in the first, now you have to keep going back to places you have already visited repeatedly to unock a tiny bit more of the map at a time, usually by talking to some guy and doing something with the last guy so that you can talk to the next guy. I got tedious at about the point that I quit.

The control scheme is ruined. It's harder to navigate. This is merely a side-effect of...

They changed the camera angle. Now you can rotate the camera, but you can see less (the camera is too close) with a more isometric / top down view, you feel really restricted after playing the previous game. It's painful.

The story is long winded and drawn out. With the first it was always just action action action - back to base to heal - teleport to some more bad guys - Now it's go back to the other side of the map, talk to some girl, got tot eh other side of the map, talk to some other girl, steal her chicken, go to the other side of the map, hug some trees, go to the other side of the map, cook the chicken, go to the other side of the map, talk to some girl and give her the cooked chicken, go to the middle of the map, talk to some girl to join your party, go back to the tree hugging place, talk to some girl... Oh goody! a mission!

I only discovered halfway through the 1st game that there are a limited number of potions in the world... that is to say, once you have bought the shop (wizard) out, that's it, you can't get any more. I discovered this just in time to really start conserving them for the invetible boss-battle. So glad I did. If i'd had none, at the final boss I'd have needed to have replayed the entire game again, conserving health as best I could. That would'a happened, sure. Same messed up scheme here.

OH THIS IT THE WORST PART: The battles where you have to protect some NPC - So you get into a fight, right? (yeah, finally). but you gotta take this gimp with you that you have no control over. He is an idiot, too. He rushes in headlong in some random direction, and if you don't keep up with him, he'll go in 1v6 Solo, and die:Game Over -Try Agia. If you do keep up with him, he'll rush in and try and play meatshield so you gotta take out the guys he's fighting. but as soon as you do, he will rush straght for the next batch. Remember that some of your strongest guys in your party are very slow (can move very few tiles per turn) and the more you protect him (kill the guys doing damage to him) the further from your best characters he runs, making it harder and harder to fight these... Oh he's dead:Game Over - Try Again. That is of course presuming that you can follow him at all - when he starts goig for it, you don't even always know where he runs off to - the fight may be over several screen-widths, and you may be trying to move one of the slower characters up toward the battle when it's won, so he rushes off on his own, you don't even see where he goes, so you run foward to find him only for him to have doubled back and gone the other way... on his own... This wouldn't be quite so bad if it didn't swicth between a free-roam mode when out of combat and a turn-based mode when in combat. I can't be bothered explaining why, except that he can get into trouble faster than you can get to him. Yay.

That's pretty much all that I can think of at the moment, but the combination of drivel, tedious and unexciting mini-missions, restricted camera views, and scuicidal NPC's in battles are what broke it for me.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
29 จาก 31 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
17.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กุมภาพันธ์ 2014
The first Grotesque Tactics was an amusing combination of Tactics and RPG with gaming satire. If you enjoyed the first, I think you will really like this one as well; it carries with it pretty much everything you may have liked and in fact improves upon the graphics, adds fully voiced dialogue (which I thought was surprisingly well done), familiar as well as new characters, new and more abilities and accessories, and lots of new places to explore and monsters to battle. Really the only thing I thought was a downgrade was that the camera feels zoomed in closer, but it is still manageable and you can rotate it freely at least. Definitely recommend!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
30 จาก 37 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มกราคม 2014
Nothing too revolutionary here, but a solid game for the price, I enjoy games that make fun of themselves.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
29 จาก 37 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
22.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 ธันวาคม 2013
A fun take on RPG tropes.
Quite hilarious, slightly sexist, but otherwise entertaining.

Requires knowledge of many RPGs such as Final Fantasy Tactics to enjoy.
Worth getting on sale.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 18 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
15.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤศจิกายน 2014
It's a game that seems to lack a bit of polish, the only big problems I had were follower AI and some quests bugging out near the end of the game. But overall it was an enjoyable experience that reminded me of classic RPG's.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
19 จาก 23 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
28.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ธันวาคม 2014
As much as I liked the first Grotesque Tactics game and recommended it, I cannot recommend this one. As a sequel it's just too unpolished. It should have been an improvement on the first game. I don't think it was.

The path finding is awful. Sometimes I find the hero bouncing around between his own teammates instead of moving. It happens enough to be annoying. Uncontrolled members run off in the opposite direction and start combats. There's no way you can stop them.

More annoying, however, is the lack or direction and description in quests. The quest journal is unorganized and minimalistic at best. Some people might prefer seeking out and talking to every single NPC again when trying to advance the story line. I don't. So this might just be personal preference, but there are a few quests that don't even tell you where to go. In others the area is named incorrectly. I searched several areas before I found the right one.

It's probably better the second time through. I might try it again now that I know where to go.

If you are really a fan of the first game you'll probably still like it. I have to give it a thumbs down, though, as a disappointment.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 13 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
41.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 สิงหาคม 2014
I love this game, I just started playing it and can't stop. I love the story and I also love the characters in th game, also I love the funny humor sayings through out the game. I probably would have not tired this game, if it was not on sale. One, being I never heard of it and second I might have not tired it out. But it is very well worth the money and it is even better if it is on sale. This is the best game I brought so far for only 2 bucks. I am very happy. The only thing I really don't like is that there is no mini map. The dungeons are easy to navigate through but in were the princess is, it is a bit confusing on where you have been or not and it does suck that there is no way points to tell you really where to go or start with first. But I guess you just got to read them and pay attention to the people you talk to and what they say and you should be fine. I really recommend the game especially for people who love rpgs. I love rpgs and this one of them I like so far.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 15 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
20.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 มกราคม 2012
Grotesque Tactics 2 is a worthy successor to GT1, a game I really enjoyed because of it's humor and the fact that being a Straretgy RPG, it wasn't too hard to play at all.
GT2 continues being funny, though it's not just a parody anymore, but a full fledged RPG on its own. One has to admit though that the turn-based battles may be too easy at times, but what keeps up the enjoment I had, were nice colorful characters and the fun the game made of popular RPG themse (e.g."heroes amnesia"). Of course, a lot more fun is there for those who played the first one, but after all I think it can be enjoyed on it's own.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 15 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
11.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2011
GT is back and as funny as ever. This time fully voice acted in English. Continue Cake's adventures as he sets out to save the Kingdom of Glory once again in a world filled with videogame parodies, maidens and a complete lack of fourth wall. Is Holy Avatar still there? Why of course! His semidivine Humble Self has formed his own exlusive female only guild, the Holy Avatar Fan Club. ^^ What are you waiting for? You're playing Skyrim? Pffft. Why so serious?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน