ข่าวสาร
The eagerly anticipated sequel to the award-winning RPG. Gather your party. Master deep, tactical combat. Join up to 3 other players - but know that only one of you will have the chance to become a God.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (950) - 93% จาก 950 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (22,839) - 94% จาก 22,839 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
14 ก.ย. 2017
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Divinity: Original Sin 2

ซื้อ Divinity: Original Sin 2 - Divine Edition

Includes Divinity: Original Sin II and Digital Art Books, Map, Soundtrack, and Art Pack!

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Divinity: Original Sin 2 - Eternal Edition

มี 6 ผลิตภัณฑ์: Beyond Divinity, Divine Divinity, Divinity II: Developer's Cut, Divinity: Original Sin - Enhanced Edition, Divinity: Original Sin 2, Divinity: Original Sin 2 - Divine Ascension

ซื้อ Divinity: Original Sin 2 + Steam Controller

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Divinity: Original Sin 2, Steam Controller - Divinity: Original Sin 2

เนื้อหาดาวน์โหลดสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (74)

7 มีนาคม

Patch 3.0.180.158 is live!Hi everyone,

We've just released a new patch for you.

With this patch we have delivered some minor tweaks and changes to the game. We've added localization modding support, something a lot of you have asked for. Also, certain characters that were overreacting before, will give you fair warning when reacting to criminal behaviour.
ant
Last but not least, we have added the Game Master Journal feature that will allow the GM to plan a campaign with notes and descriptions of events (visible only to the GM).

For more details about what's in the patch, please check out the patch notes below, and enjoy the game!

  Changes and improvements
 • Crippling blow no longer hits allies
 • Can now force formation when entering combat (formation UI)
 • Listening in on another player's dialogue now autoscrolls
 • Made puzzle maze portals interactable so that you can click both them and the gargoyle
 • Improved physics on pipes and cogs in imp level in COS
 • Improved a JumpToTurn story call so it doesn't cause loss of turns in combat
 • Improved sound fx on sand storm
 • Teleporting party characters outside of combat unchains them
 • Certain characters that used to overreact to stealing will now first warn you
 • Without pet pal, animals now animate and play sound fx when talked to
 • When a character triggers a "stop stealing" dialog, another character can no longer rob the NPC blind without a reaction
 • Followers and summons can now use the toggle actions button to perform certain actions
 • Kemm's journal is quest item now so you can't sell it (by accident)
 • Removed toys from treasure tables because they were confusing
 • Attacking Gareth during ritual now interrupts it
 • Added difficulty filter to lobby in controller mode
 • All party members can talk to Victor Flynn about the coffin regardless of who read the letter
 • Skillbooks now show required weapon

  Bug Fixes
 • Fixed a crash related to casting tentacle lash in certain conditions
 • Fixed a crash related to listening to dialogs started by players that have left the game
 • Fixed quicksave crashing under certain conditions
 • Fixed a rare crash loading into the nameless isle (runtime error)
 • Removed skill battle shouts on humanoid NPC’s
 • Fixed party members becoming unchained after using certain waypoints or entrances
 • Fixed savegame names sometimes having the wrong location by default
 • Fixed not being able to equip items from the player’s main character just after recruiting new companions (when using a controller)
 • Fixed not seeing the second player’s portrait sometimes when joining the game in splitscreen
 • Fixed Reactive Shot not working correctly in the bonus range area when the player has higher ground
 • Fixed turn being skipped when stopping a moving character (when using a controller)
 • Fixed error 300 on loading savegames (for specific cases)
 • Fixed dialog log being cleared for the host when removing other players from the active party
 • Fixed Action Point bar sometimes disappearing (when using a controller)
 • Fixed Hanag’s Supply Kit disappearing when loading a savegame
 • Fixed Laser Ray sound effects
 • Fixed portraits for characters that were shapeshifted when entering the magic mirror
 • Fixed several dialog logic issues with shapeshifted characters
 • Fixed potential performance drop when a female lizard character is charmed or sleeping
 • Fixed timing and text for several journal updates
 • Fixed not being able to receive quest rewards while having a charmed or polymorphed status. Reward is now delayed until player regains control of his character
 • Fixed Lucky Charm not being shared between characters in the same party in multiplayer
 • Fixed host lobby sometimes not appearing in LAN tab
 • Fixed Matis sitting animation in Fort Joy
 • Fixed first character in Driftwood arena having to skip turn
 • Fixed being able to tell Slane you have killed Radeka even if you have not
 • Fixed blessing bloodflow in Arx only working on part of the blood
 • Fixed some AI grids
 • Fixed paladin Blanchefort in Arx sometimes not giving reward
 • Fixed roof on the Heroic Rescue quest house so that voidwoken cannot fly through it
 • Fixed arena saying current turn is -1 if turns set to unlimited
 • Fixed that you can talk to Ryker again after fleeing combat with him
 • Fixed missing corpses of Lynn Pryce and Conway Pryce, if their spirits were consumed
 • Fixed rare case bug of dialog not starting in End game tomb if you had made certain decisions
 • Fixed combat not starting with Vasyna after you chose dialog option to fight
 • Fixed doctor in Arx still inviting player after turning hostile
 • Fixed Dallis in other form not attacking anymore
 • Fixed Dorian Gall having generic behaviour active when it doesn't make sense
 • Fixed Fane's dialog not accounting for aborted love scene (Dark night of the Soul)
 • Fixed that your betrayed companions could rejoin your party after accepting Doctor's pact
 • Fixed magic mirror in controller UI still showing active search window
 • Fixed Baran Levere not recognizing Ifan (Act 2)
 • Fixed Eithne asking for the book after giving it to her
 • Fixed NPCs sometimes joining combat with neutral alignment in multiplayer where it doesn't make sense
 • Fixed dialogue between Shadow Prince and Red Prince where they don't seem to know each other
 • Spoiler: Fixed several combat issues in the Counting your Chickens quest
 • Spoiler: Fixed an issue related to destroying the Meistr’s Chair in her basement, causing her to return to her house
 • Spoiler: Fixed combat issue when attacking the seekers as they leave the seeker camp
 • Spoiler: Fixed being stuck in the dialog when the God King shows up and players are in 4 player multiplayer with a sworn character in the party
 • Spoiler: Fixed not being able to talk to the ghosts of the sailors in Driftwood Tavern
 • Spoiler: Fixed quest not closing when killing Saheila before freeing Amyro
 • Spoiler: Fixed not being able to talk to Alexandar’s ghost in certain cases
 • Spoiler: Fixed a scenario where Alexandar would be neutral towards the player’s companions
 • Spoiler: Fixed Hannag not giving the player a source point after saving her
 • Spoiler: Fixed voices of the Gods in the Hall of Echoes during Master Siva’s quest
 • Spoiler: Fixed Dallis not flying away if the player almost killed her
 • Spoiler: Fixed The Red Prince not waking up from his Dream with Stingtail under certain conditions
 • Spoiler: Fixed possible dialog blocker after killing Mordus
 • Spoiler: Fixed Drillworm not appearing after Alexandar dies during his own turn due to interaction with certain surfaces
 • Spoiler: Fixed Windego having weapons when she is in prison in Arx

  UI Fixes
 • Fixed the memorised skills interface not updating immediately upon learning new skills
 • Fixed an issue related to skills not showing up on the second skillbar depending the used resolution
 • Fixed items being added to the skillbar twice when moving them between containers inside the inventory
 • Fixed error messages regarding innate skills when pressing the Reset All button in the skills screen
 • Fixed overlapping text in the Runes screen for certain items
 • Fixed selection of items that have Rune slots when using a controller
 • Fixed being able to see items from several players in the Crafting panel under certain conditions
 • Fixed an issue related to unequipping two-handed weapons via context menu when using a controller. You can now immediately equip other weapons after doing this
 • Added player feedback when trying to start an arena game with only one active team
 • The skill bar lock is automatically unlocked when opening the skills panel
 • Fixed summons being able to interact with crafting screen, allowing them to use, equip or pickup items
 • Fixed sorting functionality in pickpocket interface when using a controller
 • Fixed being able to drag other player's portraits around
 • Fixed dialog options overlapping in some cases
 • Fixed missing recipes after leaving party

  GM Mode
 • Added Game Master Journal feature: allows the GM to plan a campaign with notes and descriptions of events. This is not visible to the player.
 • You can now make a copy of a scene
 • Fixed a possible crash when clicking on certain campaigns in the Campaign List window
 • Fixed a crash related to changing atmosphere several times
 • Fixed items spawned by GM being unidentified by default
 • Fixed selection issue in vignette on client side for players using a controller
 • Fixed character position issue when host loads a scene from a mod and then disables the mod
 • Fixed deactivated characters not being visible when gm does a party reroll
 • Fixed items not being tagged as “unidentified” to players, even though the
 • GM specifically made items to be like this
 • Fixed broken characters when doing a party reroll and having players in splitscreen reconnect
 • Fixed GM not being able to use Vignettes after using travel function on the overview map
 • Fixed players with controllers being able to choose vignette answers before they are published
 • Fixed vignette text that is displayed for players using a controller
 • Fixed the combat log for the GM after doing an initial possess of the same creature
 • Fixed Edit Skillset Sheet being broken after party reroll if the GM gane a player more than 12 skills of the same school
 • Fixed available skills for several creature types (several had too many by default)
 • Fixed GM not being able to drag and drop items from the ground onto creatures
 • Fixed hotbar being active on the overview map screen when using a controller
 • Skills dragged onto NPC’s no longer require that NPC to have free memory slots
 • Equipment now scales with characters changed by the GM (not for players)
 • Introduced level lock mode on spawn monsters panel!
 • Fixed UI buttons overlapping text
 • GM can now create unidentified items
 • Player can use combat log in global pause mode
 • Fixed game crashing when loading a savegame made with an addon after removing that addon
 • Fixed rare issues with dead and joining characters during party reroll
 • Fixed some creature portraits
 • Fixed overview map blocking when travelling with a sticky on it

  Modding / Editor Larian Forum link
 • Added localization modding support
 • Added video modding support
 • Added OnCharacterStartAttackObject and OnCharacterStartAttackPosition in story and behaviour scripting
 • Added ItemAddBoost and ItemHasBoost in story and behaviour scripting
 • Instance painting with existing instance groups now works in inherited levels
 • Level data of inherited levels can now be edited
 • Fixed the “Can’t load texture for preview of icon!” error on opening the
 • character Icon dialog
 • Added several new category filters to the Steam Workshop
194 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์

Hotfix v3.0.171.819

Hi everyone,

We've just released a new hotfix to address some of the urgent issues affecting some playthroughs. Shriekers no longer wrongly hide, and for those who couldn't enter the Braccus Rex vault, now you can!
 • Fixed being unable to enter the vault of Braccus Rex in Fort Joy
 • Fixed companion items disappearing on death if the companion was pickpocketed before recruitment
 • Fixed combat being stuck on enemy turn in certain conditions
 • Fixed invisible shriekers in certain locations
 • GM : Fixed trade inventory disappearing after GM kills a trader
 • Restored LB/RB functionality when using a controller
94 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“One of the most captivating role-playing games ever made”
10/10 – GameSpot

“Larian's epic sequel is one of the best RPGs of the decade.”
9.6/10 – IGN

“One of the greatest PC RPGs of all time”
9.75/10 – Game Informer

Digital Collector's Editionsเกี่ยวกับเกมนี้The Divine is dead. The Void approaches. And the powers lying dormant within you are soon to awaken. The battle for Divinity has begun. Choose wisely and trust sparingly; darkness lurks within every heart.

Who will you be?

A flesh-eating Elf, an Imperial Lizard or an Undead, risen from the grave? Discover how the world reacts differently to who - or what - you are.

It’s time for a new Divinity!


Gather your party and develop relationships with your companions. Blast your opponents in deep, tactical, turn-based combat. Use the environment as a weapon, use height to your advantage, and manipulate the elements themselves to seal your victory.

Ascend as the god that Rivellon so desperately needs.


Explore the vast and layered world of Rivellon alone or in a party of up to 4 players in drop-in/drop-out cooperative play. Go anywhere, unleash your imagination, and explore endless ways to interact with the world. Beyond Rivellon, there’s more to explore in the brand-new PvP and Game Master modes. • Choose your race and origin. Choose from 6 unique origin characters with their own backgrounds and quests, or create your own as a Human, Lizard, Elf, Dwarf, or Undead. All choices have consequences.

 • Unlimited freedom to explore and experiment. Go anywhere, talk to anyone, and interact with everything! Kill any NPC without sacrificing your progress, and speak to every animal. Even ghosts might be hiding a secret or two…

 • The next generation of turn-based combat. Blast your opponents with elemental combinations. Use height to your advantage. Master over 200 skills in 12 skill schools. But beware - the game’s AI 2.0 is our most devious invention to date.

 • Up to 4 player online and split-screen multiplayer. Play with your friends online or in local split-screen with full controller support.

 • Game Master Mode: Take your adventures to the next level and craft your own stories with the Game Master Mode. Download fan-made campaigns and mods from Steam Workshop.

 • 4K Support: an Ultimate 4K experience pushing RPGs into a new era!

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5 or equivalent
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: NVIDIA® GeForce® GTX 550 or ATI™ Radeon™ HD 6XXX or higher
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 35 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Minimum requirements may change during development.
  แนะนำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i7 or equivalent
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GeForce GTX 770 or AMD R9 280
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 35 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Recommended requirements may change during development.
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...