Slime Rancher is the tale of Beatrix LeBeau, a plucky, young rancher who sets out for a life a thousand light years away from Earth on the ‘Far, Far Range’ where she tries her hand at making a living wrangling slimes.
Πρόσφατες κριτικές:
Πολύ θετικές (443) - 93% από τις 443 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
Όλες οι κριτικές:
Υπερβολικά θετικές (15,312) - Το 95% από τις 15,312 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
1 Αυγ 2017
Δημιουργός:
Εκδότης:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Slime Rancher

Αγορά Slime Rancher: Soundtrack Edition

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Slime Rancher, Slime Rancher: Original Soundtrack

Περιεχόμενο προς λήψη για αυτό το παιχνίδι

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (50)

15 Μαρτίου

British Academy Games AwardsWe are very happy to announce that Slime Rancher has been nominated for "Debut Game" in this year's British Academy Games Awards! :slimeamazed:

View all the nominations at http://www.bafta.org/games/awards/games-awards-2018 and be sure to watch the ceremony April 12th

Thank you for all of your support! You guys rock (slime)
96 σχόλια Περισσότερα

13 Μαρτίου

Mochi's Megabucks Update is Now Available!Mochi’s Megabucks Update is here! In this update you’ll be invited to explore the Nimble Valley, chase down new quicksilver slimes, earn luxurious ranch upgrades, and attempt the exhilarating Rush Mode.


Nimble Valley:
The Nimble Valley is a new zone that is home to the exceedingly rare quicksilver slimes. Not much is known about the Valley outside of the fact that it is owned by the one and only Mochi Miles. Work for Mochi and prove yourself to be a first-rate rancher!

- Mochi will invite you to her Manor after you successfully complete a Range Exchange request with her, unlock the Indigo Quarry, and purchase The Grotto ranch expansion. Please note that you will need to complete a NEW Range Exchange request from Mochi in order to trigger her contacting you.
- Work in the Valley involves running a series of Rance Exchange assignments which will reward you with newbucks and special upgrades.
- Mochi will GENEROUSLY (emphasis added by request of Mochi Miles) pay you for every 10 plorts you deliver. Fulfill larger requests to earn: Mochi’s Extra Mile, the Deluxe coop upgrade, and then access to Mochi’s Manor.
- Mochi's Extra Mile occasionally DOUBLES the newbucks for plorts deposited into the market. (Mochi wouldn't go into the specifics, but we estimate it's about 1 out of every 20 plorts will get you a bonus)
- The Nimble Valley has two tracks you can run to collect resources for Mochi. One is trickier than the other!
- Each track is equipped with a special generator to get quicksilver slimes out of their hiding spots. Generators can only run for a limited time, so collect as much as you can before they need to recharge. Extend your available time using relay rings throughout the Valley.
- The Valley is rigged with Miles Tech that will automatically gather plorts for you. Mochi assures you that she is not skimming any of them off the top. And frankly, it’s outrageous that you even think so.
- Find treasure pods with new decorations hidden throughout the Valley!


Quicksilver Slimes:
Quicksilver slimes are lightning quick, and feed on electricity. This is generally accomplished by their moving really fast and slowly accumulating the static charge they generate. However, Mochi has decided to speed up the process and created a method for feeding them energy in a far more direct fashion.

- Feed quicksilver slimes by electrifying them using Mochi’s cutting-edge Miles Tech.
- Be careful while collecting plorts; electrified quicksilver slimes are dangerous to touch!
- Quicksilver plorts can’t be sold on the Plort Market and can only be deposited at Mochi’s Manor.


Electrical Charges and Power Stations:
- Spark Shot: Feed a spark shots to quicksilver slimes and rake in the newbucks.
- Static Clinger: Charges a quicksilver slime with electricity that can chain to nearby quicksilvers. Make them work for YOU!
- Slooow Field: Experimental tech that creates a dome of photonic jelly, slowing down quicksilvers that pass through it.
- Thunderclap: A super-charged spark shot that is capable of hitting a whole bunch of quicksilvers at once!
- Charge Stations: Fill your vac tank with random electrical charges designed to make plort harvesting a breeze (randomly assigns a slooow field, static clinger, or thunderclap)
- Relay Rings: Run through relay rings to extend your time.
- Energy Boost Station: Refills your energy meter so you can keep running and jumping and collecting those plorts.


Rush Mode:
- 5-Day Rush has been replaced and is now Rush Mode!
- Create the most efficient ranch you can to earn the most newbucks within the allotted time. Getting knocked out reduces your newbucks by 10%.
- Complete daily Range Exchange requests to earn extra time and gilded ginger.
- Collect 25 of any plort and receive a bonus multiplier when your score is calculated. Each bonus can only be collected once per plort type, for a total of 16 bonus multipliers. Slimes from the Glass Desert are worth the most!
- Use your gilded ginger on the gold gordos that are now scattered all over the map.
- Make use of Slime Science gadgets that are already in your inventory such as: warp depots, teleporters, and hydro turrets.
- Other features have been included in order to speed up gameplay, including semi-fed gordos, an open plort gate, all available power ups being unlocked, and a selection of Slime Science gadgets available to you.Other Changes:
- Added 3 new gadget sites to Moustache Island. If you’re asking yourself, ‘what’s Moustache Island?’ don’t worry, it doesn’t actually exist.
- Ogden’s Retreat and Mochi’s Manor can now be recolored separately from Beatrix’s home ranch.
- Special chroma packs are unlocked by starting Ogden’s and Mochi’s missions. Mochi however has declared that depending on how you look at it, there is now only one chroma pack available.
- Added pop-up text whenever you earn or spend newbucks.
- On-ranch tutorials are now only on Beatrix’s ranch, and not Ogden or Mochi’s expansions.
- Locked the framerate to never go above 120Hz to prevent GPU overheating issues(this is ignored in VSync mode).
- Added option to disable the very limited mouse smoothing that is on by default.
- Upgraded Unity engine version.
- Gave the newbucks icon a facelift.
- Improved the way we are storing profile data: now you can have different options on different computers.
- Improved scrolling on map while using a gamepad.
- 5-Day Rush achievements have been adjusted to better suit Rush Mode.

Fixes:
- Fixed a possible bug related to gold slimes fleeing improperly.
- Fixed a bug related to tangle vines and dervish whirlwinds that could sometimes result in launched slimes and other items.
- Fixed stuck spot in Dry Reef where players with no jet pack could get wedged.
- Fixed spot in Overgrowth where chickens could get stuck behind a tree. It was likely a secret hideout for chicken scheming so YOU’RE WELCOME.
- Fixed a minor offset in the vac rotation.
- Fixed bug where market reported all prices as having risen on game load. Thanks, Mochi.
- Fixed bug where oasis music was sometimes not playing properly on game load.
- Fixed the garden tutorial getting stuck if you planted a crop before the tutorial prompt.
- Fixed bug where Rush Mode was sending rancher intro emails.
- Fixed bug with diet readout for gold/lucky slimes and gordos.
- Fixed bug where it was possible to keep receiving radiation after teleporting while in rad auras.
- Fixed bug where silos were showing pink slime icon on empty slots.
- Fixed bug where doors in the Ruins would disappear from our reality if you look at it from a certain angle.
- Fixed bug where slimes could sometimes eat things beyond a corral barrier while Beatrix sleeps.
- Fixed bug with kookacrackers not playing their particle effects.
- Fixed bug where the Hobson journal glow would block the vac.
- Fixed bug where Range Exchange crates would sometimes launch their contents aggressively on break.
- Fixed issue with slime spawning taking into account chicken density. Thanks, BOb.
- Fixed damage hit flash so that it flashes again, because pain shouldn’t be ignored.
- Fixed bug where fire slimes in ponds sometimes did not despawn properly.
- Fixed bug where fire slimes in water did not become extinguished.
- Fixed bug where gold slimes could create plorts due to touching gold plorts. There should be a lore reason for this so gather round and let me tell you the epic tale of Game Balance...
- Fixed timing bug related to getting newbucks from crates/exchange such that logging out at the wrong time doesn't cost you newbucks.
- Fixed small gap along edge of Grotto floor.
- Fixed bugs related to restarting tutorials on game load.
- Fixed bug where extractors sometimes were not fully destroying themselves when complete.
- Fixed a particular type of ivy being used in the world that was insufficiently thick. Oh yes, you knew this update was going to be good.
- Fixed gamepad navigation on Load/Save Error Screens.
- Fixed "Requires" label missing in the Fabricator UI.
- Fixed bug where the Quarry central cave was incorrectly being treated as part of the ranch.
- Fixed bug where low-res version of honey slimes had the wrong crest.
- Fixed bug on loading a game with max energy capping at 100 initially before refilling.
- Fixed some incorrect lighting in some small sections of the world.
- Fixed bug where disable-gamepad option was not saving properly.
- Fixed misspelling of “omelettes.” It is now spelled “fancy egg taco.”
- Fixed bug on restoring default screen resolution on Linux.
- Fixed some minor issues with water rendering.
- A bunch of other miscellaneous small optimizations.

March 14, 2018 - Slime Rancher v1.2.0b

- Added Slime Toy dispenser in Mochi's Manor since some of you would rather be entertaining slimes instead of working.
- Did some minor landscaping in Mochi’s garden.
- Fixed bug where some gadgets placed in Mochi's Manor were disappearing if you weren’t looking. It’s safe to blink and/or quit playing Slime Rancher now.
- Fixed bug where certain gold gordos (not pointing any fingers here) in Rush Mode could “forget” how many gingers they'd eaten after you left the game.
- Fixed bug where a Rush Mode feature snuck into Adventure Mode. The plort market is back to showing market trends and no longer show stars for plorts you’ve sold a lot of.

And Happy Pi Day! Here's one of Ogden's favorite recipes: Kookadoba Pie!
And for more details on future Slime Rancher updates, be sure to check out the development roadmap here: http://forums.monomipark.com/viewtopic.php?f=3&t=448


See you at the races!
243 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

“I’ve never played a cuter, more pure game in my entire life, so I have no qualms awarding Slime Rancher a well deserved perfect score.”
10 – CGM

“Slime Rancher has the ability to keep you hooked for hours; I often looked out over my ranch, felt pride at my accomplishments, and eagerly ventured back into the wilderness to see what other strange things I could find.”
8.5 – Game Informer

“Slime Rancher is a delightful, irrepressible thing with a manageable space to venture out into. A bouncy rainbow in a sludge of sprawling, mud-coloured shooters. I am so glad it exists.”
Rock, Paper, Shotgun

Μόλις ενημερώθηκεMochi’s Megabucks Update is here and you've been invited to explore the Nimble Valley: a new zone that is home to the exceedingly rare quicksilver slimes!

Learn more about the Nimble Valley here!

Shop Merchandise

Limited Holiday EventCelebrate the season with our limited-time Wiggly Wonderland event! Hunt for ornaments and decorate your ranch from December 20 - 31

A new ornament will appear in crates every day, so hurry and collect as many as you can before they’re gone!

Read more here

Ogden's Wild Update
Ogden’s Wild Update has arrived! Slime Rancher v1.1.0 contains a dangerous, new zone to explore, missions to undertake from Ogden Ortiz, the feral descendants of the long-extinct saber slime, and more!

Discover more about The Wilds and version 1.1.0 here

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Welcome to the Far, Far Range


Slime Rancher is a charming, first-person, sandbox experience. Play as Beatrix LeBeau: a plucky, young rancher who sets out for a life a thousand light years away from Earth on the ‘Far, Far Range.’

Each day will present new challenges and risky opportunities as you attempt to amass a great fortune in the business of slime ranching. Collect colorful slimes, grow crops, harvest resources, and explore the untamed wilds through the mastery of your all-purpose vacpack.Stake Your Claim

The renowned rancher, Hobson Twillgers, has passed his ranch on to you. Get it back up and running, discover the secrets hidden on this mysterious planet, and dominate the Plort Market.

 • Grow crops and raise chickadoos to feed your collection of hungry slimes.
 • Complete daily requests from other ranchers to get bonus rewards.
 • Earn money to upgrade your vacpack, build more corrals, or expand your ranch.
 • Use Slime Science to find rare resources, craft decorations, and create gadgets that will help you on your adventures.
 • Explore a sprawling world loaded with lots of secrets and hidden treasures.
Slimetastic Features:


 • Choose from 3 game modes: Adventure, Casual, and 5-Day Rush
 • Get creative and combine slimes into more than 150 hybrid slimes
 • Take advantage of our full controller support if you think keyboards should be used to play music instead of games

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows XP(SP3)+
  • Επεξεργαστής: 2.2GHz Dual Core
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: 512MB VRAM
  • DirectX: Έκδοση 9.0c
  • Αποθήκευση: 1 GB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: OSX 10+
  • Επεξεργαστής: 2.2GHz Dual Core
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: OpenGL 3.2 compatible, 512 MB VRAM
  • Αποθήκευση: 1 GB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Ubuntu 12.04+ or equivalent
  • Επεξεργαστής: 2.2GHz Dual Core
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: OpenGL 3.2 compatible, 512 MB VRAM
  • Αποθήκευση: 1 GB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: ALSA compatible

Τι λένε οι επιμελητές

400 επιμελητές αξιολόγησαν αυτό το προϊόν. Πατήστε εδώ για να τους δείτε.
Κριτικές πελατών
Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός κριτικών:
Απόκρυψη  ή  Προβολή μόνο
ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


Εύρος ημερομηνιών
Για προβολή κριτικών εντός ενός εύρους ημερομηνιών, πατήστε και σύρετε μια επιλογή στο γράφημα ή πατήστε πάνω σε μια συγκεκριμένη μπάρα.

Εμφάνιση γραφήματοςΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:
Δοκιμαστική έκδοση κριτικών ΝΕΟ!
Όταν ενεργοποιηθεί, θα ταξινομήσει τις κριτικές με βάση τη χρησιμότητά τους. Διαβάστε περισσότερα για αυτό στην ανάρτηση στο blog.
Εμφάνιση γραφήματος
 
Απόκρυψη γραφήματος
 
Φίλτρα
Δοκιμαστική έκδοση χρησιμότητας κριτικών - Ενεργή
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές
Φόρτωση κριτικών...