ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
RoboBlitz™ is a humorous, physics-based action game full of inventive gizmos, weapons, characters, and environments. Players take on the role of Blitz, a multi-talented robot who must activate an aging Space Cannon to save his world from a band of maladjusted space pirates.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Νοε, 2006
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Αγορά RoboBlitz

Κριτικές

RoboBlitz Scores High On IGN

IGN.com has a review of RoboBlitz, the debut title from Naked Sky Entertainment. Editor Steve Butts writes, "Powered by Unreal Engine 3, this action game is short, sweet and stunning to look at."

Σχετικά με το παιχνίδι

RoboBlitz™ is a humorous, physics-based action game full of inventive gizmos, weapons, characters, and environments. Players take on the role of Blitz, a multi-talented robot who must activate an aging Space Cannon to save his world from a band of maladjusted space pirates.

 • 19 levels of puzzle-solving and high-intensity action, set in 7 unique environments
 • Humorous characters and unique weapons
 • Gameplay entirely driven by physics
 • Advanced robot simulation and control theory
 • Powered by Unreal® Engine 3

Απαιτήσεις συστήματος

  This game is built on the Unreal® Engine 3. While installing RoboBlitz, you may be prompted to download and install the latest video drivers.

  Minimum: Microsoft® Windows® XP SP2, Intel® Pentium® 4 2.0GHz or AMD Athlon™ XP 2000+, 512 MB RAM, 400MB Hard Disk Space, nVidia® Geforce® 6600 or ATI Radeon® X800 Video Card with 256 MB RAM, DirectX Version 9.0c

  Recommended: Microsoft® Windows® XP SP2, Intel® Pentium® Extreme Edition 3.2GHz or AMD Athlon™ 64 X2 3800+, 1 GB RAM, 400MB Hard Disk Space, nVidia® Geforce® 7800 or ATI Radeon® X1800 Video Card with 256 MB RAM, DirectX Version: 9.0c

  Supported Video Cards:

  ATI

  • Radeon® X1950 XTX
  • Radeon® X1900 series
  • Radeon® X1800 series
  • Radeon® X1600 series
  • Radeon® X1300 series
  • Radeon® X850 series
  • Radeon® X800 series
  • Mobility™ Radeon® X800 XT series
  • Mobility™ Radeon® X1800 XT series
  • Mobility™ Radeon® X1800 series
  • Mobility™ Radeon® X1600 series
  • Mobility™ Radeon® X1300 series
  • Mobility™ Radeon® X800 series

  NVidia

  • GeForce 6600 series
  • GeForce 6800 series
  • GeForce 7600 series
  • GeForce 7800 series
  • GeForce 7900 series
  • GeForce 7950 series
  • GeForce Go 7400 series
  • GeForce Go 7800 series
  • GeForce Go 7900 series
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.2 ώρες στο μητρώο
GameScore:7(out of 10)

自带中文好评,几乎很多语言都有,很好很强大。扮演一个没节操的机器人,这个机器人很吊。。不多说,自己去玩。先玩试玩版,觉得不错可以等着打折时入。目前最低价2.99美元。

Chinese praise comes, many languages ​​have almost, very very powerful. Day parade did not play a robot, the robot is suspended. . Not much to say, his own play. First play the demo, you can feel good while waiting for discounted entry. Currently the lowest $ 2.99.

中国の賞賛が来る、多くの言語はほとんど、非常に非常に強力を持っている。デイパレードがロボットをプレイしていない、ロボットが中断されます。 。言っても過言ではない、彼自身のプレー。最初のデモをプレイ割引エントリを待っている間、あなたは良い感じることができる。現在の最低2.99ドル。

Louange chinois vient, de nombreuses langues ont presque, très très puissant. Défilé de la fête n'a pas joué un robot, le robot est suspendu. . Pas grand chose à dire, sa propre pièce. Première jouer à la démo, vous pouvez vous sentir bien en attendant entrée à prix réduit. Actuellement, le plus bas 2,99 $.
Αναρτήθηκε: 10 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.3 ώρες στο μητρώο
Aside from a few issues with catching a wall and length it's a great game.
Αναρτήθηκε: 30 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
original, i suggest lowering the price though. (to 1-2€)
there's no optimization, completly absent
Αναρτήθηκε: 11 Ιουλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0.7 ώρες στο μητρώο
Heyyo, the frist Retail game to come out on the Unreal Engine 3, this is one fun action / puzzle game. It's not uber-graphics, but the physics and sound effects are fantastic. :)
Αναρτήθηκε: 27 Ιουλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7.0 ώρες στο μητρώο
Terrific physics-based puzzler. Well worth its full price of £5.99 even now, and an absolute steal at its current price of £1.79.
Αναρτήθηκε: 1 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
18 από 19 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.6 ώρες στο μητρώο
Roboblitz has a lot of nice ideas. The ability to pick up, carry, and swing around objects is a unique mechanic, and you'll use it often and to great amusement throughout the game. Everything is affected by physics, which can lead some some really fun and dynamic gameplay.

One of the most notable things that sets this game apart is the fact that each set of levels has its own distinct theme, and will have you performing wildly different objectives from the others; the result is that each feels like its own smaller game. This is a really interesting way of keeping things fresh throughout the adventure.

Roboblitz also features great visuals, and good sound design. The game isn't necessarily without its flaws (some weird physics occasionally, a couple of the bosses are really difficult), but it's definitely worth playing through. Fun little game.
Αναρτήθηκε: 19 Νοεμβρίου, 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι

Βραβεία

Independent Games Festival