Machinarium is award-winning independent adventure game developed by the makers of Samorost and Botanicula. A little robot who’s been thrown out to the scrap yard behind the city must return and confront the Black Cap Brotherhood and save his robot-girl friend.
วันที่วางจำหน่าย: 16 ต.ค. 2009
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:
ดูวิดีโอ HD

ซื้อ Machinarium

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ Amanita Collection

มี 4 รายการ: Machinarium, Samorost2, Machinarium Soundtrack, Botanicula

ซื้อ Machinarium Soundtrack

บทวิจารณ์

“Machinarium is an extraordinarily beautiful creation”
Rock, Paper, Shotgun

ข้อมูลเกม

Machinarium is award-winning independent adventure game developed by the makers of Samorost and Botanicula.

A little robot who’s been thrown out to the scrap yard behind the city must return and confront the Black Cap Brotherhood and save his robot-girl friend.
 • World: Machinarium world is populated only by robots of various forms and functions. One of the most interesting places in this world is old, rusty and legendary city of Machinarium where the game takes place
 • Story: You will have to get rid of wicked robots from the Black Cap Brotherhood and save the head of the city and also your robot-girl friend
 • Puzzles: You will be solving many logical puzzles, adventure quests, brain teasers and mini-games
 • Graphics: Backgrounds and characters are 2D hand-drawn and there is more then one hour of carefully crafted animations
 • Music: Beautiful original soundtrack was composed and recorded by Floex (Samorost2 OST)
 • Communication: You won't find any lengthy boring dialogs in this game, characters talk by comic bubbles with simple animations and symbols

ความต้องการระบบ (PC)

  • OS: Microsoft® Windows® XP/Vista/7
  • Processor: 1.8 Ghz Processor
  • Memory: 1GB Ram
  • Hard Drive: 380MB Free space

ความต้องการระบบ (Mac)

  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Processor: Intel Mac 1.8 Ghz
  • Memory: 1 GB
  • Hard Drive: 380MB free space
  • Other Requirements:
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
12 จาก 15 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
437 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
116 บทวิจารณ์
15.5 ชั่วโมงในบันทึก
[English text written below]

Machinarium, игра от именитой чешской студии Amanita Design, имейным вдохновителем и основателем которой является небезысвестный Якуб Дворски, автор маленькой, но очень "домашней" и доброй дилогии Samorost.

Главным действующим лицом на этот раз является забавный робот, имени которого мы, правда, не знаем, да и какое это имеет значение... Жители "заводного города", из которого был изгнан наш маленький друг, общаются на своем языке, но не спешите думать, что для понимания местных обитетелей вам придется выучивать местный алфавит и грамоту. Остроумные анимированные вставки сделают все за вас. Сюжет довольно прост, но от этого не менее интересен. В городе N объявилась шайка бандитов, которых хлебом не корми - дай что-нибудь сломать, испортить или украсть. Вор должен сидеть в тюрьме! Мерзавцы должны получить по заслугам, так ведь? Кроме того, у нашего героя с ними личные счеты...

Machinarium все же квест старой закалки, с пиксель-хантингом, инвентарем и комбинированием предметов. Другое дело, что игра не слишком длинная, так что от переизбытка всевозможной всячины брюхо главного героя, куда тот складывает все найденное, страдать не будет. А вот некоторые задачки вкупе с разнообразными мини-играми заставят не раз и не два почесать затылок, а то и крепко призадуматься. К счастью, авторы избавили нас от утомительного чтения гайдов и поиска прохождения на просторах Интернета. Система подсказок встроена в саму игру, правда, для получения доступа к "солюшену" необходимо сыграть в простенькую аркаду.

Machinarium - добрая, забавная, уютная адвенчура с фирменным визуальным стилем, причудливыми героями и, конечно же, счастливым финалом.
__________

Machinarium is an adventure game created by well-known indie developer studio Amanita Design located in Czech Republic and directed by Jakub Dvorsky, author of peculiar Samorost dilogy.

This time we take the role of small, funny and cute robot and even though we don't know his name and origins it doesn't matter at all. Denizens of mechanical city speak their own language but don't think you'll have to learn their ABC or grammar in order to understand, the game did the hard job for you. Witty and funny animated cutsceses uncover the details and let you know what the characters wish to say. Storyline is simple, yet quite interesting! We got three gangmembers who have always been a pain in the ♥♥♥♥ of law-abiding citizens, stealing, robbing, extorting... These must be punished for their evil deeds. Besides, our protagonist has it private this time - his lady is in danger...

Machianrium is an old-timer kind of adventure with pixel-hunting, inventory and item combining. On the other hand, the game ain't that long and robot's iron belly where he keeps the stuff he finds won't be overburdened. Can't be sure about your brain overload though, thanks to some puzzles being quite tricky and lots of mini-games included. Thankfully, authors thought it through and introduced a hint system. All we gotta do is to play short side-scroll shooter to unlock it.

Machinarium is kind, cute, cozy and stylish adventure game set in oddly-wonderful world, tenanted by grotesque characters and finalized by happy-ending.
โพสต์: 10 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
413 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
8 บทวิจารณ์
43.2 ชั่วโมงในบันทึก
One of the best point-and-click adventure games I've seen, along with Monkey Island series, The Longest Journey series, Syberia series, Broken Sword series, Discworld, Full Thortle, and Broken Age (I may have forgot some.). Brilliant art design and story, with a futuristic sci-fi touch. Definitely a must-play if you enjoy this genre...

Note: Do not make the mistake of comparing Machinarium with Botanicula or Samorost series (which are the other point-and-click adventures of Amanita Design), and coming to a conclusion about Machinarium. Trust me, they are as different as possible.
โพสต์: 12 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
556 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
10 บทวิจารณ์
6.6 ชั่วโมงในบันทึก
Machinarium is and adventure game from the hands of developers from Amanita design (who are my fellow countrymen) who are responsible for couple of very well accepted adventure games. Machinarium is another one of those and it can boast a very cute, original and !lovely! art followed by a very decent soundtrack.

Adventures are usually a story driven games and Machinarium is no exception, though compared to other adventures it is quite exceptional. There is not a single line of text (spoken or written) and the story is narrated with the use of comics bubbles showing thoughts of characters in pictures. I would not like to spoil anything and my memory is also a little fuzzy since I have been playing the game with months worth of pauses so I will not dig deep into the story, but to outline it a little I will say at least a bit. You are a small, male robot who has been separated from his sweet robot "girlfriend" and you have to find her. To do so you have to travel through a robot town doing the usuall adventurist stuff like using and combining items.

As for the art itself, as I have said, it is really cute however overally the locations and characters are actually depressing, very dark and negatively industrial. This leads to pretty mixed feelings because on one hand you admire the cuteness of the drawings, on the other you feel sorry and sad.

What I cannot vouch for is the design of the puzzles. They are not insanely hard, actually you will probably be able to guess what you are supposed to do pretty fast, or that was at least my case, however the steps needed to get it done seemed pretty much random and I did often struggle with them. There is nothing more frustrating than knowing the answer and struggling with finding the right paper to write it on. Because of that I often had to resort to using the build in hint system.

The hint system has two levels. Upon using the first level, your little robot will pop a thought comics bubble and give you a small hint usually pointing out what it is you should do in the current room and you are to find a way to do it yourself. This may help you, but as I have already said, figuring out what to do is not much of a problem, but how to do it, that's the question. And that is what level 2 hint is for, if you are really desperate you can use it, but in order for it to work you have to finish a small mini-game which involves navigating a key through areas and monsters in kind of a side scrolling shoot-them-up (like Space Impact on old Nokia cells). Upon finishing it (and you will probably hate every second of it, because it has terrible hitbox and is just no fun) you will be given a comics like page in a book showing you step-by-step walkthrough.

So to sum up, I did like this game to an extent mainly because of the art and soundtrack. Story was good enough but I was really annoyed with puzzles and the hint system. I do recommend you to play this game, but I would say, don't feel a shame if you want to grab a hint or two, or rather get a walkthrough on the internet (if you hate the minigame required to complete for the hint as much as I did) when you are stuck for unreasonably long time.
โพสต์: 16 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
203 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
121 บทวิจารณ์
2.5 ชั่วโมงในบันทึก
The music is great and adds to the immersion. The story is interesting. Overall, Machinarium is a unique, refreshing experience that oozes awesomeness. I would highly recommend this to all.
โพสต์: 12 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
119 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
3 บทวิจารณ์
7.3 ชั่วโมงในบันทึก
I'm not really a fan of point and click adventure games but this game was fun to play through it. The whole game revolves around you solving puzzles to continue forward. Some of the puzzles were a challenge to solve but when you do solve it without hints you feel really smart lol.
โพสต์: 30 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
268 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
72 บทวิจารณ์
5.5 ชั่วโมงในบันทึก
เกมแบบ Point & Click ที่มีฉากหลังเป็นโลกของหุ่นยนต์ โดยตัวเกมมีการออกแบบปริศนาอย่างสร้างสรรค์และยอดเยี่ยม มี Concept Art ที่สวยงามและดนตรีประกอปชั้นยอด นี้เป็นเกมแบบ Point & Click ชั้นยอดอีก 1 เกมที่ไม่ควรพลาดแม้ว่าคุณจะไม่ใช่แฟนเกมแนวนี้ก็ตาม

Score : 9.0/10
โพสต์: 19 ธันวาคม 2010
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่

รางวัล

- IGF, Excellence in Visual Art Award
- Gamasutra, Best Indie Game Of The Year
- VGChartz.com, Best Indie Game Of The Year