Machinarium is award-winning independent adventure game developed by the makers of Samorost and Botanicula. A little robot who’s been thrown out to the scrap yard behind the city must return and confront the Black Cap Brotherhood and save his robot-girl friend.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (2,008 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 16 ต.ค. 2009

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Amanita Collection

มี 4 ผลิตภัณฑ์: Botanicula, Machinarium, Machinarium Soundtrack, Samorost2

ซื้อ Machinarium Soundtrack

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A charming, beautiful, and elegantly designed modern point and click adventure game."

บทวิจารณ์

“Machinarium is an extraordinarily beautiful creation”
Rock, Paper, Shotgun

เกี่ยวกับเกมนี้

Machinarium is award-winning independent adventure game developed by the makers of Samorost and Botanicula.

A little robot who’s been thrown out to the scrap yard behind the city must return and confront the Black Cap Brotherhood and save his robot-girl friend.
 • World: Machinarium world is populated only by robots of various forms and functions. One of the most interesting places in this world is old, rusty and legendary city of Machinarium where the game takes place
 • Story: You will have to get rid of wicked robots from the Black Cap Brotherhood and save the head of the city and also your robot-girl friend
 • Puzzles: You will be solving many logical puzzles, adventure quests, brain teasers and mini-games
 • Graphics: Backgrounds and characters are 2D hand-drawn and there is more then one hour of carefully crafted animations
 • Music: Beautiful original soundtrack was composed and recorded by Floex (Samorost2 OST)
 • Communication: You won't find any lengthy boring dialogs in this game, characters talk by comic bubbles with simple animations and symbols

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  • OS: Microsoft® Windows® XP/Vista/7
  • Processor: 1.8 Ghz Processor
  • Memory: 1GB Ram
  • Hard Drive: 380MB Free space
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Processor: Intel Mac 1.8 Ghz
  • Memory: 1 GB
  • Hard Drive: 380MB free space
  • Other Requirements:
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
56 จาก 59 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤศจิกายน 2014
Pros:

+ fantastic graphic style
+ great music & sound effects
+ atmosphere
+ locations / world
+ cute main character
+ nice, simple story
+ challenging puzzles
+ intuitive interface
+ lack of dialogues

Cons:

- weak ending scene

One word review: Masterpiece

9,5/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 เมษายน
Machinarium is unique in so many ways, which makes it difficult to write about. It's also one of those games that is best experienced firsthand rather than after reading a spoiler-ridden review. As much as I'd like to lecture on about something that impacted me so greatly, I'm left with very little to work with; but what's there to discuss paints a picture of a masterpiece.

Visually, Machinarium takes a Victorian children's book illustration style and blends it with dystopian psuedo-steampunk imagery. It's not only as striking as that description suggests but it adds layer upon layer to the gameplay and storyline. Characters and scenes are beautifully hand-drawn and painstakingly animated to bring life to the citizens of the eponymous metropolis. When I say life, I mean it metaphorically as the cast are entirely robotic; their endearing movements and actions convince you that they're genuine creatures, acting out of circuitry or as puppets.

The whole game is a juxtaposition. The pure and sweet protagonist stands brightly against the grim, dank underbelly of the city whilst the dark despair of obsolescence and helplessness is often paired with love and hope. There's a great story to be discovered without ever uttering a single word, written or spoken. That alone is a remarkable feat but the characters you meet along the way are just as impressively fleshed. From the musical troupe in need of new instruments to the brutish and bullying pair that serve as antagonists; so many moments will ring in your mind when you reminisce years later, which is a powerful statement.

I don't personally enjoy point and click adventures very often as I find they can sometimes be generic, predictable and require great leaps in logic. There are always exceptions, especially when it comes to LucasArts game, but lumping Machinarium into that category does little to help explain just why it's something every gamer should experience. It's on a par with the bests but ultimately nothing like them except in some key ingredients. The puzzles are frequent and never bordering on torturous like say 7th Guest, but they will certainly test you at times. It's a story-focused experience without sacrificing those times where you need to take a step back and hope for a eureka moment.

There are moments where I wish you could walk across scenes a little faster, but the protagonist's gentle hobbling is endearing and easily forgiven. Puzzles that prove an irritation are quickly overshadowed by the sheer genius of the next. I'd have liked less of the retro-gaming elements but that comes down purely to preference. I can raise minor criticisms but there are no dealbreakers, nothing that will make distract from how compelling it becomes to see through Josef's quest to reunite with his girlfriend. What Machinarium does, it does extremely well.

As with many games of the genre, it's a fairly brief journey, clocking in at around two hours if you're adept. It's not the longest game by any means and the ending is abrupt and slightly underwhelming but it manages not to overstay its welcome. The brevity does nothing to impact a powerful tale that had me smiling at several moments; you can put a value on the length of a game but it's much harder to put a value on something that makes you feel.

If you liked this review or want to see more recommended games, be sure to follow our curator group: Follow Original Curator Group

Check out the Original Network Groups. Win free games, make new friends on Steam, & more! Original Curators Group, Original Traders Group, & Original Giveaways Group
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 10 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 มกราคม
In this game I used toilet paper and a bit of sewage to make a cigarette, then traded it for someone's arm.
11/10 would deal weed again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
7.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2014
It’s not often that a point and click adventure grabs my attention these days, in fact the only two that come to mind are Back to the Future and Finding Teddy, yet Machinarium had just the right charm to stand out amongst the masses and pull me in.

And it’s a good thing too, because without the adorable robot/steampunkish skin, the precious animations, and fantastic soundscape, Machinarium would just be another generic point and click puzzle game. The puzzles themselves were often convoluted and some just outright infuriated me when I found out what you had to do to solve them. If I had not been so invested in this adorable little robot and watching him move around this world my game time would have ended after about 45 minutes.

If you love what you see in the screenshots, and are not totally averse to the Point and Click genre then I think there’s a ton of enjoyment to be had with Machinarium. However, if you find this genre of game insufferable or don’t find the same charm in the art that I do, then steer clear because there’s nothing here that you’re not expecting.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มกราคม
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
One of the best adventure games I've ever played. A very cute and detailed graphics using flash animation. The puzzles can be from simple to super complex. The storyline is told through actions and not through words, in fact the only dialogue resemble what adults sound like in the Snoopy cartoons. Follow the story of a robot searching for his lost girlfriend. Meet great characters along the way on this whimsical journey. This is great game, you won't be disappointed.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 มกราคม
An "indie" game from before they were cool, Machinarium combines creative point and click tasks with excellent puzzles that briefly pop you out of the point and click interface to solve problems similar to classic real world mind benders like unhook the horeshoe/nails puzzle (but not that). It wraps all this up in an immersive world of decrepit technology and cute little sentient robots. One thing that works well in this game is the complete absence of dialog. And I don't mean just spoken dialog - there is no spoken or written language at all. The story and game progression is communicated through hand drawn diagrams and trail and error. The game is entirely in flash, so your controls are usually limited to left mouse button and mouse movement. Although, the game has a built in hint system comprised of a very short SHMUP sequence that allows you to use the keyboard. Strangely an end game action sequence forced me to use mouse control which was the only real point where I experienced significant frustration while playing the game.

Overall, this game is easy to recommend even at full price. The puzzles are challenging but not frustrating and the pace of self discovery is excellent for a point and click game. The art style really makes you feel like you are discovering a new world, and invites you to participate in it with its quirky characters.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
Amazing Soundtrack, and beautiful artwork with a charming story, yep, Machinarium has all that you can wish for in a point and click adventure game, not to mention the amount of steampunkiness in this game. 7/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 8 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มกราคม
멋진 분위기! 멋진 음악! 멋진 아트워크! 멋진 아이디어! 그리고 멋진 게임!
Great mood! Great Music! Great Artwork! Great idea! and.... Great game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ธันวาคม 2014
Machinarium is an alternate universe puzzle point and click adventure in which you play as a small robot known as Josef who is looking for his missing girlfriend Berta. The adventure starts with you laying in a scrapheap figuring out how to piece yourself together. And once you get past that little puzzle, you quickly realise this is not an easy game... The puzzles are definitely more inline with the difficultly of the 16bit area of video gaming, not that it is a bad thing thing. The difficulty of the game naturally fits in with the aesthetics of the art, one can spend so long on certain puzzles, it gives plenty of time to admire the sheer beauty of the hand drawn art. The puzzles are creative and fresh, with a strong touch of quirkiness and humour with every completion. The music is easy on the ears and integrates with the games deep atmosphere. My criticisms of Machinarium would be that pointer can be a little imprecise, also if you move Josef while he is in tall or shot form, he hobbles along at a tedious pace. And the game does not offer any video settings, on certain monitors it can appear 'boxed'. Besides these minor setbacks, Machinarium is a beautiful work of art and a solid puzzle game full of humour, unique surprises and character. I strongly recommend this one.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 มกราคม
Machinarium is a classic point-and-click adventure game. It has an incredibly deep ambiance, amazing and utterly captivating graphics and such a cute little story!
Although you can play it from 3 to 6 hours without stopping, it is a short one when compared to the bigger names.
Nonetheless, it is exactly this shortness that makes it even better.

Another good side of Machinarium is the puzzle-ful environment. Everything you have to achieve is reached via puzzles.

The only negative side I can think of is the small resolution which is due to the game being hand-drawn (as far as I know).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มกราคม
I pretty much only need to ask 3 questions to see if you will enjoy this game:

1: Do you like pretty games?
2: Do you like pretty music in pretty games?
3: Do you like games that you can play freaking over and over again and still have fun?

.

If theese answered yes, just please; stop reading this and buy the game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 พฤศจิกายน 2014
Not the best adventure or game of this genre (to me, the best still remain The Day of the tentacle), but definetly a worthful experience, following the stream of "the neverhood chronicles" in terms of interface and simplicity (unfortunatley, nobody has been brave or crazy enough to do another game using clay).
Puzzles are kinda straightforward but never usual.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2014
Graphics, sounds and scenario are awesome.
Just enjoy this beautiful game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2014
Fun game if you like puzzels and stuff like that
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 กุมภาพันธ์
Awesome Game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2014
I really want this sound track.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤศจิกายน 2014
Amazing soundtrack, cool visuals and great puzzles.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2014
A great puzzle game with an amazing and original art style. The story is slowly told throughout the game using illustrated thoughts of different characters and it is rather amazing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 ธันวาคม 2014
Absolute must play for anyone who likes point and clicks. I always loved the steampunk atmosphere and music of the game -Best song being Clockwise Operetta, all by Tomáš Dvořák <3 Google him if you liked his music here-
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มีนาคม
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
7/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน