#app_40350_content
Κριτικές: Πολύ θετικές (76 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Σεπ, 2010
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Lost Horizon

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ! Η προσφορά τελειώνει 2 Δεκεμβρίου

 

Κριτικές

#app_40350_review

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

#app_40350_content

Απαιτήσεις συστήματος

    #sys_req_40350
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Νοεμβρίου
An extremely high-quality adventure puzzle game with very good art design and voice acting. The story and setting itself is similar to a 1930's pulp novel and perhaps more specifically, to the Indiana Jones/Romancing the Stone type of adventure action movie. It's great.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
18.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Νοεμβρίου
You can tell a lot about the game by its ending, or - more precisely - by the feeling you get when you've reached it. If you feel like "at last! my suffering is over", or "and that's it?!", or "wtf was that?!", it means the game probably did not deserve to be finished at all. If you forgot where you are or who you are and it was you who was that guy who kissed the girl in the end - that is the sign of a great game. But when it comes to _good_ games, one can always be recognised when you feel sad that it's over. And that's exactly how I felt when I finished Lost Horizon.

The game is safe from anything edgy or grandious to be an outstanding title, and that's probably why I have completely missed it when it came out. But with its beautiful art, solid feel, enjoyable puzzles, super easy mechanics and pretty good voice acting, it's far from being a waste of time. I'm sad it's over not because I'm disappointed, but because I enjoyed the process of playing it. It was not an epic rollercoaster ride, but a journey equally pleasant all way through. With this game you get the kick in playing it, not in getting it finished.

Influenced heavily by adventure films and games of the past, but not making a direct adaptation of the Lost Horizon novel, developers played safe to avoid a disappointment. It feels as if they are saying: "We are not making revolutions here, we are just following the great tradition". Lost Horizon will not shock you, will not turn your world upside down, will not break the grounds, but if you like the classic feel of adventure titles, you will enjoy it. It will not insult your intellect, or upset your ear with speech impedimented voice actors. It will please your eye with the striking beauty of its backgrounds and sometimes will give you a chuckle or two with a clever joke. The idea of hand-drawn backgrounds and 3D-animated characters seems to be the perfect approach. The only thing that stops this game from being great is that developers did not have a megalomaniac urge to make the best game in the world. They just did a good game, and that's what it is. And I think, it is better to make a good game and succeed at that, than try making a great game and fail to deliver.

So, if you like old Indiana Jones games, or the Broken Sword series, you will most likely enjoy this one. Just don't expect much - and you'll be pleasantly surprised on every corner. I did!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Νοεμβρίου
To start of I loved this game! and it's a worth a try for sure. Someone said this is like an Indiana Jones rip-off, and to be honest that what I liked about it. It feels like you ARE watching an adventure movie where you get to do some of the directing, and it does feels like an Indiana Jones movie. The main character Fenton is quirky, full of himself, and sometimes an ar$e but that what made interacting with objects and people much more fun -I couldn't wait to hear what stupid and pompous things he has to say. The story is interesting. The puzzles are simple at times and they mostly do follow common sense. Two things I had been a bit disappointed about: I would've liked to see more of Kim, and a more climatic ending -having an epilogue would've been nice.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 3 άτομα (33%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Νοεμβρίου
I would give a horizontal thumb if that would be possible

+ Solid adventure mechanics
+ Nice graphics
+ Lots of locations

- Silly story (I just don't like such seriously taken religious mix ups)
- Locations all linear with mostly not that much to do per location
- therefore mostly rather easy
- some graphic bugs (paddock runnging behind background objects)
- german version stupidly censored

But so I give a thumbs down, mostly because of the silly world soul story stuff.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
13.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Νοεμβρίου
The best of all the Secret Files/Lost Horizon games!

OK, there's only one Lost Horizon game (at the time of writing this) but they're all from the same developer. Of all the games this is the best one and it's also the first one I played. I graphics are much better than any of the other Secret Files games and the backgrounds are in a different style which look so much nicer.

I've played this game many times and always enjoy it. The puzzle solving is on true form here, especially the puzzle at the very end of the game.

Highly recommended is you're a fan of point-and-click adventures and/or the Secret Files series!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
14.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Νοεμβρίου
Very Good game..

Very easy for me. A little harder than The Book of Unwritten Tales but with a greater story,much greater.

Really fascinating game with modern graphics and design. Sounds good.

Negative part only the videos as much The Book of Unwritten Tales. For modern games I thought that HD video is a MUST. But here we have very bad video quality anyway.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
9 από 9 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Ιουνίου
Lost Horizon is a traditional point and click adventure game inspired heavily by Indiana Jones and the pulp action adventures of the 1930s. The game isn't ground breaking and there is nothing in it that anyone who grew up playing Sierra and Lucasarts adventures games won't have seen before, but the charm of the game makes it something worth playing.

Many adventure games fall flat on their puzzles, but Lost Horizon manages to make them both logical and easy to understand. More seasoned adventure game players might find them a little bit too easy, but they always make sense and leaving the player wondering how they hell they were ever supposed to think of that.

I recommend this game to anyone who has ever wanted to be a globe trotting 1930s adventurer.

Also you get to shoot down a Nazi plane using a bag of flour.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 8 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Ιουνίου
This game was great. Pure and simple.

This is my first review, so i'll keep it short(ish).
I struggle to find anything wrong with this game, but if I were to point at one thing it would be that some of the cinema-scenes were a bit long. Sometimes it felt as if you were watching the game rather than playing it.
That said I really enjoyed this. The puzzles were good (and I have played alot of point and click) and they did not feel to repetitive. They were also challenging but not over hard. Every time I got stuck I just had to rethink the situation, and usually the solution would present itself. I'm not proud to say this but I have a tendensy to use walkthroughs whenever I get stuck for too long. I only did that once here and that turned out to be a puzzle that used color. I'm colorblind so that does'nt really count....

I thought it was a good story to, and unlike some of the other reviewers I rather liked Fenton as the hero. He's a bit cheeky and a bit of an anti hero, but after playing many of these games I find that usually is the case. I did not find it laugh out loud funny, but I found his coments rather amusing.
I also liked all the different places one got to travel to. It made it feel like you really were on a quest, unraveling an ancient secret, unlike many games that just puts you right near the goal at the start.
The graphics were also very well done. They made the atmosphere complete and added to the story in a great way.

All in all this game really sucked me in from the get-go. It had a movie quality about it that really made me feel like I was there. It never felt boring and I was rather sad when it ended. (Thats a good thing.) I spent 17 hours on this game and thats not half-bad considering it cost me only about £8.
I never replay games, but I'm really considering doing it with Lost Horizon.
I give it a solid 9/10.
If you like adventure and ancient mysteries this is a no brainer.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Σεπτεμβρίου
Lost Horizon was a very enjoyable experience. This game has it all, nazi's, evil scientists, Tibetan monks, henchmen with weapons, and beautiful women. The main protagonist is Fenton Paddock, a down and out pilot who finds himself trapped in the wrong place at the wrong time. He is quick witted and often hilarious. One of the main drawbacks of my recent adventure game purchases has been the quality of the voice acting has been very low. This was not the case with Lost Horizon. The accents of the different characters are convincing and the delivery is very smooth. Nothing can kill my immersion faster than a character speaking who sounds like an actor reading a line. As far as the puzzles go, I did not come across any that required a guide, as they all seemed very rational. Overall, if you enjoy point & click adventures with puzzles that aren't illogical, voice acting that is top notch, and en exciting story, you need to pick this up!

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Σεπτεμβρίου
i never thought i would find a game as good as the broken sword series ,{my all time favourite } but lost horizon is superb,the artwork is stunning ,story is exciting,voice work is perfect,there is a sequel coming soon,10/10.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Οκτωβρίου
Love this game. Filled with smart and sarcastic humour and great puzzeling situations that are not al easy, but not overly difficult to figure out either. Great story line too and really is just a lot of fun to play.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Σεπτεμβρίου
Good Game. Great story line, nice graphics, puzzles are chalenging but fun.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Σεπτεμβρίου
The best adventure game I have played so far. The story is interesting, and the puzzles are reasonably hard
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Σεπτεμβρίου
<3
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 2 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
25.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Αυγούστου
A must-have for adventure gamers.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 3 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Ιουνίου
Indiana Jones changed my life so I really tried to be excited about this game.

But I'm not a huge fan of point and click adventures, with the exception of Another World and Flashback. So I'm torn between really wanting to like this and thinking I have better games in the pile of shame to be spending my time on. Don't get me wrong, this is an effective piece of entertainment on a budget. Not exceptional, but delivered in a fun and occasionally logical manner. The high amount of dialogue and varied scenes are good enough quality for the game style but I felt that getting through the game was more of a slog than being driven by enjoyment.

Recommended as a workman like point and click with suitably B movie plot. But you aren't going to be talking about it round the watercooler.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 13 άτομα (31%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Οκτωβρίου
About me: I love adventures, especially the old Lucas Arts games.
About the game: I've got mixed feelings.

The good: Beautifully painted backgrounds. Puzzles never frustratingly difficult, usually somewhat logical; solving usually is satisfying. Some areas (especially the last chapter, think Day of the Tentacle) have really nice ones too. No dead ends, no click to loose. The major story arc is interesting and, at least in parts, even gripping. Voice acting is decent.

The bad: Some puzzles are just too easy or instead require pixel hunting for the item you didn't even know you need. Story often feels like an Indiana Jones rip-off and bounces between serious and goofy. Main character is a self-absorbed show-off, but instead of poking fun at him, the game actually wants you to like him for this. The female side kick would have been a much better choice, but gets hardly any play time at all. Dialogue and remarks are full of one-liners that are so unfunny, it's sad.

The ugly: The 3D rendered characters don''t live up to the backgrounds, are often terribly animated (one scene had flailing arms worthy of a gmod skit, and the main antagonists face looks like that of a puppets, except her lidless eyes never move) and a lot of animations just are a generic arm movement. The last 30 seconds of the ending. Do yourself a favor, and just pull the plug when you hear Fenton say "Naaah, overrated".

Conclusion: I enjoyed most of it, but really hated some of it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
16 από 18 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Νοεμβρίου, 2013
Overall, I thought this was a fun point and click adventure. It doesn't compare to classics of the genre such as Full Throttle or The Longest Journey, but I still found it entertaining.

Pros: Beautiful artwork. Plenty of challenging and rewarding puzzles. One play-through took me about 11 hours. Fairly stable product (only locked up once).

Cons: The story is so-so, and I found a couple of the jokes offensive. A few early puzzles were far too easy, and a couple puzzles later in the game made no sense at all; I beat them only by trying things totally at random. Also, the main character is kind of a jerk and not particularly likeable.

Overall, though, a fine game at full price ($10) and a steal if it's on sale for less.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
10 από 10 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
24.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Απριλίου
I adore this game. Yes, it's a recycled Indiana Jones knock off--but frankly, I wish there were a few more games like it. Lost Horizon is not complicated or complex gameplay, and the puzzles are kinda crazy at times, but it's just so much fun. The voice acting for Fenton Paddock was perfect--he had a lot of personality and was consistent through the game. One of my favorite lines toward the end of the game when you try to get him to fight someone is, "When have you ever seen me fight anyone??"

It's a classic point and click adventure, so if you're used to that kind of gameplay there will be few surprises. It's all about how engaged you are by the story and the voice acting. My advice would be to try the demo, and if you find it fun, this will be worth the buy.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου
One of my favourite jet-setting adventure games of recent times. Very Indiana Jones-ish with an entertaining plot that keeps you playing.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι