Includes 47 Steam achievements, leaderboards, and stats!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (3,190 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 1 มี.ค. 2010

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Supreme Commander 2

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

เกี่ยวกับเกมนี้

In Supreme Commander 2, players will experience brutal battles on a massive scale! Players will wage war by creating enormous customizable armies and experimental war machines that can change the balance of power at any given moment. Take the role of one of the three enigmatic commanders, each representing a unique faction with a rich story that brings a new level of emotional connection to the RTS genre, or fight the battle online. Where do your loyalties lie?
 • A deep and powerful story - element adds a personal, human aspect to a storyline previously focused on warring factions and the politics that fuel them. The single player campaign features three character-driven storylines set 25 years after the events of Supreme Commander: Forged Alliance
 • Command enormous armies made up of customizable land, air and naval units. Each of the three diverse factions – The United Earth Federation (UEF), the Cybran Nation and the Illuminate – have been completely redesigned from the original game, with many units.
 • Experimental units - returning with new designs and greatly enhanced looks….and some new tricks that can be unlocked through research
 • New Supreme Commander Gameplay Experience - players now have the ability to research new technologies and units and deploy them instantly on the battlefield, allowing them to upgrade a base-level tank to a high-powered, multi-barreled, AA-sporting monster by the end of a given game.
 • Strategic Mode UI - the redesigned UI that is faster, takes up less screen real-estate and gives better player feedback
 • New rendering technology that allows us to create visually spectacular environments

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP/Vista/Windows 7
  • Processor: 3.0 GHz or better, AMD or Intel CPU
  • Memory: 1GB RAM (XP) 1.5GB RAM (Vista / Win 7)
  • Graphics: 256 MB VRAM with Pixel Shader 3.0
  • DirectX®: DirectX 9.0
  • Hard Drive: 4-5 GB for full install & DirectX
  • Sound: No accelerated sound hardware required
  • Other requirements: Internet Connection with Cable / Broadband
  • OS: Windows XP/Vista/Windows 7
  • Processor: 2.6 GHz or better, Dual Core AMD or Intel CPU
  • Memory: 2GB RAM (XP) 2GB RAM (Vista / Win 7)
  • Graphics: 256 MB VRAM DX9 compliant with Pixel Shader 3.0
  • DirectX®: DirectX 9.0
  • Hard Drive: 4-5 GB for full install & DirectX
  • Sound: No accelerated sound hardware required
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
32.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 มีนาคม
good game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
142 จาก 206 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
14.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มกราคม
Firstly I would like to say that this game is not all that bad when compared to the other RTS games out there at the moment, however for the fans of Sup Com and Forged Alliance this game is a great dissapointment. There are a great many changes and the entire game feels rushed and less smooth than the previous two, here are a few reasons why.

The complex tech trees: Gone. You now start with one tier of unit and minimal choices.

The choices between different commander upgrades: Gone. Research will give you all the upgrades there is no choice involved.

The fine balance between extracters and power and the need to control enough deposits: Gone. Pump out those generic one tier generators and you will recieve far more mass from them than deposits.

The careful construction of defences and shields for maximum overlap protection: Gone. Spam those shields as close as possible and you can hold off the world.

The unique racial differences and strengths and weaknesses: Gone. First designer "hey guys are we going to make the units and structures have different statistics like the first game and have counter intelligence options for complex game strategy?" Design lead "nah screw that it sounds complicated, make all the shields and other structures have identical stats and get rid of the other stuff".

The detailed textures and environments that made it a great looking game: Gone. Its extremely unusual for a series to have a large gap between game and to not improve the graphical quality, this bucks the trend and goes backwards.

Well organised unit co-ordination, grouping and movement: Gone. Walking into each other, spinning on one spot trying to collect something right beneath themselves and refusing to move are now the norms.

There are more but to be honest I've got to go purge this game from my memory by playing Forged Alliance so this will have to do.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
54 จาก 77 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
285.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กุมภาพันธ์
I'm very surprised at the amount of negative reviews. Ive played all versions for years (way over 100 hours each one) and they all are great. My favorite one to play *is* SC 2 because the experimental units dont take an age to build like in SC 1 and they are not godlike as they are in SC 1 (they can be beaten with enough normal units). There has been a lot of attention tot balanced yet diverse units within the factions. There are innovative units like the BFG Big Friendly Gun to convert enemy units to friendly and the grinder magnet thats very effective. Units dont get locked up bumping into each other when moving in big groups and scenery is awesome. So I think there is lot of advancement to SC2 and a must for the fan of the series.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 15 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
20.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มีนาคม
Before jumping into Planetary Annihilation, I wanted to check out what I missed ever since the days of Total Annihilation. It turns out Supreme Commander 2 does not disappoint! The campaign storyline may be cliched and a childish deviance from the original struggle between the Arm and the Core, but the overall mechanics, faction and RTS design are brilliant. In true TA tradition units are completely expendable, battles are aesthetically spectacular, and macromanagement is the backbone of gameplay. It's an excellent, constrasting alternative to Starcraft.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
22 จาก 34 คน (65%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 มีนาคม
Genre - Sci-Fi RTS
I only played this game recently after tying out Planetary Annihilation but finding it too complex for quick games, and I found this game similar in some respects but a lot more accessible. I have played several skirmish games, co-op and 6 missions of the main campaign. You have Land, Naval and Air units to build and research upgrades for. There are three major factions to choose from that are diverse but balanced in most aspects. You need to build up fairly quick and get mixed units to be effective. You fight in a Giant Mech that once destroyed loses you the game. The units are varied enough and the game is enjoyable in quick bursts.
It seems to me to be the natural follow up to Total Annihilation, an old RTS game that received a lot of praise back in my day. It is the first decent RTS I have played since Starcraft 2.
Don't get me wrong with the comparison at the start though, Planetary Annihilation is also fun but when you are fighting across planets and using orbital platforms it gets very confusing, very fast. However, once you have graduated Supreme Commander 2 school and want more of a challenge, I would try that next. As for me I am happy being a Supreme Commander.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน