ข่าวสาร
Deus Ex: Revision is a community-made overhaul of the 2000 classic. It features new environments, new music, and new world-building detail. It also bundles in some of the best modifications that the fanbase has made over the years, including Direct3D 9 rendering, high-resolution textures, high-detail 3D models, and alternative gameplay...
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (18) - 88% จาก 18 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (765) - 85% จาก 765 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
13 ต.ค. 2015
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ม็อดที่สร้างโดยชุมชน

This mod requires Deus Ex on Steam.

คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับม็อดบน Steam

ติดตั้ง Deus Ex: Revision

Free Mod

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (26)

25 ธันวาคม 2017

Patch 1.3.1 is LiveToday we are announcing patch 1.3.1. This patch is a general 'fit and finish' release designed to tidy up Revision ahead of the end of the year. As always, the updates in this patch will accommodate existing saved games, and you’ll start experiencing the refinements when you go to a new, previously unvisited part of the game world.

Intro Cinematic
 • Changed music.
 • Prevented Manderley from playing his idle animation while talking.
UNATCO HQ (All):
 • Replaced Alex's Vanilla chair with a TNM one.
UNATCO HQ (Second visit):
 • Fixed Simons getting stuck on the door and walking on the table.
Battery Park (Second visit):
 • Fixed Riot Cops having no combat lines.
Ton Hotel (Second visit):
 • Readded code to make MIB's mortal again, so players with the old map can kill them.
New York Majestic 12 Facility:
 • Fixed using thermoptic camo when captured making you stay cloaked.
Wan Chai Market (Market Area):
 • Police garage guard only attacks when he sees you.
 • Police now attack when you enter small temple shop.
Wan Chai Market (Compound Area):
 • People hate you for breaking into the shops.
Tracer Tong's Lab:
 • Alex's post Versalife lines only play after his main conversation now as that conversation has lines for after Versalife.
 • Fixed a book of augmentations in Tong's Lab listing Vanilla augs in Biomod. Also added Skull Gun to list. Also fixed a typo in the Vanilla text.
Tonnochi Road:
 • Policeman now attacks you for being in any of the shops.
Wan Chai Underground Mall & Lucky Money:
 • Fixed ATM logins.
 • Police only attack you for entering the Quick Stop if they see you.
Chapter 8:
 • Updated to newest version of combat music.
Brooklyn Naval Shipyards (Exterior):
 • Fixed music for level.
NYC Cemetery:
 • Readded the slab that covers the safe.
Paris Streets (Near Champs-Elysees):
 • Police attack you for entering the digital media store.
 • Reduced the amount of lag caused by snow at the bakery.
La Porte de l'Enfer:
 • Fixed Jean trying to play one of Kristi's line if you have less than 10 credits.
 • Possibly fixed the fish falling out of the accountant's tank.
Metro Station near Cathedral du Paynes:
 • Breaking into the café now makes the police hostile, if they see you inside.
California Gas Station:
 • Changed the rocket ignition sound when Jock blows up the gates to be global.
Area 51 (Surface):
 • Fixed a typo in the scared soldier's conversation.
 • Jock's info link about the sniper in the tower probably doesn't play now when he's dead.
Chapter 15:
 • Swapped LAM and plasma ammo on Simons to prevent Biomod overwriting the LAM with more ammo.
Modifiers:
 • Teleporting Enemies:
  • Enemies can teleport around the level when you lose sight of them.
 • Manhunt:
  • Secret Service attack you on every level with constant reinforcements, no safe zones.
 • Real-time UI:
  • Opening the UI no longer pauses the game.
 • Fixed getting softlocked at Carter in I Am The LAW mode.
 • Refixed LAWs mode spawning thousands of LAWs from crates.
Survival:
 • Added multiple locations for helicopter spawning on cathedral level.
 • Added Dockyard survival.
 • Added Underworld Tavern survival.
 • Bosses now no longer stop attacking you.
 • Bosses now teleport too past wave 600.
 • Difficulty is now properly applied after defeating your first boss.
 • Enemies no longer flee past wave 300 in survival.
 • Fixed AI not standing on the left elevator in UC survival.
 • Fixed message about the computers using the cathedral version instead of the UC version on the UC level.
 • Military bots have double speed.
Gameplay:
 • Active turrets with no target now rotate and beep (helpful for chapter 14).
 • Added inventory swapping code from 'Vanilla Matters' mod.
 • AI now, in most cases, reacts to doors being opened that they can see.
 • Aimbot now reloads its held weapon after being safe for 8 seconds.
 • Changed drowning for technical reasons to allow water areas to also have passive damage (glitched in the original).
 • Light aug now lights all surfaces.
 • Medbot health screens and repair bot energy screens now refresh to show current health/energy.
 • Using a computer no longer makes you invisible to NPCs and cameras in realistic difficulty.
Misc:
 • "Fully Prepared" achievement can be obtained in Collectables mode.
 • Added a button to maximize the notes screen.
 • Anything that hits the skybox walls no longer spawn any effects, nor does anything get stuck into it like darts or knives.
 • Carcasses now play a sound when landing.
 • Carcasses now spawn the same size their living variant was.
 • Changed "last bullet, last chance" achievement to only work with bullet damage, to prevent it being awarded from mini-crossbows or projectiles.
 • Changed "F12" to "Augmentation Slot F12" in keyboard settings.
 • Changed Biomod MissionNames.
 • Datacubes now become grey when used.
 • Dead fish no longer weigh as much as a fully grown human.
 • Decorations now rotate to their velocity when thrown.
 • Disabled plasma/fire effects spawning on objects if fired by AI.
 • Drinks now leave liquid on the ground when destroyed.
 • Enabled verbose Triad lines.
 • Fixed "In and Out" achievement.
 • Fixed "Vive la France" and "Arachnophobia" achievements.
 • Fixed being able to pick up chairs that people are sitting on.
 • Fixed cloaking with HDTP NPCs not using the white static texture.
 • Fixed crash to desktop if a medbot/repair bot is destroyed while you use it.
 • Fixed crashes when playing on Windows XP.
 • Fixed flares causing explosives to go into a constant exploding loop.
 • Gave the Secret Service voices.
 • Grenades and throwing knives can no longer be reloaded.
 • Helicopters and Jock now gib their pilot when they explode.
 • NPCs now look at the player for a few seconds when they walk past.
 • NPCs now play the panic animation if they don't have a dance animation (HuRen already does this).
 • Plasma no longer drains energy in god mode.
 • Smoke from the incense burner now follows it when moved.
 • Updated notes page to allow space for French translation.
33 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

4 พฤศจิกายน 2017

Patch 1.3.0.1 is LiveNew Revision patch 1.3.0.1 MYSTIC is now live. This patch contains the following changes:


Training:
 • Destroying Private Winslow's body completely now awards the "Off to a Great Start" achievement, allows it to be completed in Vanilla.
UNATCO HQ (First Visit):
 • Fixed the softlock at Carter in Ninja Mode.
 • Updated the book of augmentations to have correct info in Biomod. Also fixed a typo in the vanilla version.
Hell’s Kitchen (NSF Warehouse):
 • Jock now flies in, spawns Gunther when he lands, NSF shoot at him when he leaves.
New York Majestic 12 Facility:
 • Greatly improved pathing.
 • Fixed that box under the command centre stairs.
 • Fixed the detention cells, along with collision for the cell windows.
UNATCO HQ (Final):
 • Added username requirement demiurge to Manderley's computer for the Gunther killphrase, and zeitgeist to Gunther's computer, to hide the fact about the killphrases for him.
Wan Chai Underground Mall & Lucky Money:
 • Made the Red Arrow more allied to each other.
Versalife:
 • Fixed mini-fridge collision at Versalife.
Tonnochi Road:
 • Fixed May Sung so she actually has reactions.
Hell’s Kitchen (Final):
 • Fixed being able to get into the subway by picking up the barricades.
Brooklyn Naval Shipyards (Interior):
 • Fixed the front security camera turning itself back on if you helped Vinny and the camera was off.
Metro Station near Cathedral du Paynes:
 • Police no longer try to fight you for breaking into the cafe.
California Gas Station:
 • Jock now flies in, fires missiles at the gate, AI shoots at him during exit.
Modifiers:
 • Collectables Mode:
  • Added a message if the UI appears during a chapter outside of 1-15.
  • Disabled CheatView in collectables mode.
  • Fixed it showing "COLLECTABLE MISSED" when changing levels.
  • Fixed collectable HUD errors on level transition.
  • Now shows if a level is complete or still has a collectable to find in it.
 • Matrix Mode:
  • Added effects to dying Matrix agents.
  • Added a green tint to the game when playing in Matrix Agents modifier.
  • Dying enemies don't transform into Matrix agents.
  • Matrix agents now revert to their original corpse when dead.
  • MiB Matrix agents now only explode on hard difficulty.
 • Fixed issues with Hall of Mirrors mode if using HDTP.
Survival:
 • Allowed the player to choose a wave to start on in survival.
 • Fixed "Clone Wars" achievement not working in survival.
 • The helicopters (including Jock) now fire missiles.
 • Past wave 600 the helicopters now have an aggressive defensive system.
 • Increased the amount of helicopters that can spawn, increased by one with every 100 waves. Jock also doesn't count against this limit.
Gameplay:
 • Anna now cloaks immediately in chapter 4/5 on realistic.
 • EMP damage disables ADS aug on Simons briefly.
 • Fixed the rotation of AI laser sights not being properly updated.
 • Synthetic Heart no longer boosts augs past their max level in HuRen (like level 2 IFF/infolink).
 • Weapons that are destroyed (LAWs, grenades) now deactivate their scope and lasers before destruction.
Misc:
 • All voice lines now lip sync.
 • Allowed horizontal scrolling in the log menu.
 • Birds can now be set on fire.
 • Decorations now drip water too, and their water has the vertical momentum imparted.
 • Elevators now close between level transitions.
 • Fixed "a Ancient Sword" instead of "an Ancient Sword" when picking it up.
 • Fixed "Game is not pauseable" message even though it was.
 • Fixed "Plain and Simple" achievement being broken.
 • Fixed some weapons being rendered twice.
 • Fixed the accidental crash on first run about the game not finding the file Core, due to a faulty configuration file
 • Flies now die when entering water.
 • Improved performance of fire that hit walls.
 • MJ12 commando rockets no longer use HDTP and use their own unique model.
 • Prevented footstep sounds from playing when going from Running to Crouched.
 • Reduced the intensity of Jock's shadow.
 • The small security bot now has shells that spawn out of each of its four guns.
 • Water drops now have a less obnoxious sound when they are assimilated by water and have a smaller impact ring.
20 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

You must have the Deus Ex GOTY installed in the same library/drive as Revision to play.Deus Ex: Revision is a community-made overhaul of the 2000 classic. It features new environments, new music, and new world-building detail. It also bundles in some of the best modifications that the fanbase has made over the years, including Direct3D 9 rendering, high-resolution textures, high-detail 3D models, and alternative gameplay modes.

Key features

 • Locations throughout the game world have been re-designed with new aesthetic and gameplay detail.
 • A new soundtrack has been composed by the symphonic electronica duo EdenShard, based on the original score.
 • High Resolution Textures courtesy of New Vision.
 • High Detail 3D models courtesy of Project HDTP.
 • Direct3D 9 Rendering courtesy of Chris Dohnal.
 • Multiple gameplay modes in the form of Shifter, BioMod, and a custom variant of Human Renovation.

Rediscover the world of Deus Ex.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: Dual-core 2.0 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 3 GB
  • กราฟิก: 256 MB DirectX 9-compatible GPU
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 6 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: A faster CPU will deliver better performance. We do not recommend using a CPU slower than 2.0 Ghz. 32-bit operating systems are not supported.
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 64-bit or newer
  • หน่วยประมวลผล: Quad-core 3.0 GHz or better
  • หน่วยความจำ: แรม 5 GB
  • กราฟิก: 1 GB DirectX 9-compatible GPU or better
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 10 GB
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...