William "Bill" Sherman has a problem - he's dead. Blown to pieces by his own C4 payload, which he wanted to eliminate a South American druglord with on behalf of some shady secret service people.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่ลบเป็นส่วนมาก (65 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 27 ต.ค. 2009
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Painkiller: Resurrection

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Painkiller Complete Pack

มี 14 รายการ: Painkiller: Black Edition, Painkiller Overdose, Painkiller: Resurrection, Painkiller Redemption, Painkiller: Recurring Evil, Painkiller Hell & Damnation, Painkiller Hell & Damnation: Medieval Horror, Painkiller Hell & Damnation: The Clock Strikes Meat Night, Painkiller Hell & Damnation: Full Metal Rocket, Painkiller Hell & Damnation: Heaven's Above, Painkiller Hell & Damnation: Satan Claus DLC, Painkiller Hell & Damnation: Operation "Zombie Bunker", Painkiller Hell & Damnation: Demonic Vacation at the Blood Sea, Painkiller Hell & Damnation: City Critters

 

เกี่ยวกับเกมนี้

William "Bill" Sherman has a problem - he's dead. Blown to pieces by his own C4 payload, which he wanted to eliminate a South American druglord with on behalf of some shady secret service people. The fact that he accidentally blew a bus full of innocent civilians into the Great Beyond has given rise to an all new problem - Hell doesn't exactly have any problems with claiming his soul. But now Bill's in purgatory and he's caught the eye of heaven's warriors. He's been offered a chance to make good the havoc he wrought using his quite special skills. And with weapons of course. Bizarre weapons. Crazy weapons...

The Game

Developed by Homegrown Games with former developers and modders from the previous Painkiller games in collaboration with Studio Med-Art and with a Catholic priest advising, Painkiller Resurrection combines rock-hard, no-frills action and an exciting story with painstakingly researched details. In a bizarre world influenced by medieval ideas about hell and purgatory and Dante's Inferno, the mixture of fast, straightforward levels and enormous, explorable regions containing the worst scum of any hell provides a unique gaming experience.


 • Unique storyline told using top quality "graphic novel" style cutscenes
 • Completely reworked "Painkiller 2.0 engine" with shader effects, weather systems, a superb physics engine, and ultra-fast netcode, including an anticheat system
 • The best weapons from all of the Painkiller titles + new, inventive tools of death
 • Classic-style FPS levels and enormous, explorable areas provide varied gameplay
 • Countless eSports-grade multiplayer modes with numerous new and updated maps

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP / Vista / 7
  • Processor: 2.4GHZ+ (per core)
  • Memory: 2GB or better
  • Graphics: Radeon 3800 / Geforce 7800 or better
  • DirectX®: 9.0c (included)
  • Hard Drive: 6GB
  • Sound: Required
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
3.9 ชม. ในบันทึก
Don't get me wrong, I love this series. Running around shooting swarms of crazy looking enemies with crazier weapons is both hilarious and a massive adreniline rush. This particular game, however, was built by the fans and it shows. There is little or no direction to the only way out of any level and the monsters are put into senarios that don't play to their strengths or themes. Skip this one, play the other Painkillers instead.
โพสต์: 1 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
13 จาก 17 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.6 ชม. ในบันทึก
As good the first two (actually three) Painkillers were, this one is as bad. It gives the real What-How-Who-Why? feeling.

Pros:
The level design of the first (weird) and the last level (open-wide overbright depressing). Sorry but that’s all!

Cons:
Only 6 levels, but don’t think it will be a short fun thingy, not at all! I nearly played it as much time as the whole Black Edition! Why? Beacuse five of the levels are sooooooo big that there is enough space for a mediocre RPG’s whole storytaking. But they are not just big but you don’t even have a clue where to go! The compass that always helped in the previous games are mostly not working (as it seems they only function near a checkpoint), or it just shows a near health item (really, it happened to me!).
So the gameplay is: You wander aimlessly in big wide areas or ridiculously hard maze-alikes, sometimes triggering enemy spawns, fight them then toddle further without any clue what to do. The enemy spawns are randomly placed, no chance to find them all. On one of these enormous levels to earn a card you have to kill all mobs, of course i missed a quarter of them. Sometimes you find a checkpoint and you are happy thinking you have found ’The Route’, but soon realize there are more checkpoints when accidentally backtracked because of no directions given and a shortway (again thinking this is ’The Route’) just lead you back there.
Have to mention here that even if it’s a fan made product (like the mighty Overdose), the several clipping and stucking problems, incomplete areas with missing parts and walk-out-the-map-and-die things are still not acceptable!
The new enemies are ugly, some really amorphous, and extremly unbalanced. Most of them are boring easy and some are. . . ehhh: One time i walked into an open area and i’ve been presented with a new chaingun enemy, not one but like twenty. Guess who died . . . 30 times in rapid succession, until i was able to retract somehow with my remaining 4 HP and hide behind a wagon. It took me 20 minutes to clear the area by picking them one by one and of course it costed me again like 30 deaths as the guys use perfect aimbot hitscans.
Older Painkillers were famous of that the enemies were in context with the design of the levels and areas they appeared on. In here absolutely nothing. Everything seems randomly thrown into.
For the record i was able to earn only one card (first level). Yes, I’m a pretty mediocre player but seeing how far i was to reach other cards’ requirements i say that’s a joke.
Here comes the best part: SUICIDAL ENEMIES. Let’s say this is a very unique feature of this product, as i never saw this behavior in other FPSs. It must be connected somehow with the messed up checkpoint system that sometimes (not even rarely) when you approach a new area you see a bunch of puffs meaning the mobs just vaporized themselves. Even better one of the minibosses (or boss? not sure :P) did this to me, really! I was wandered around half-crying in some Gobi Desert size crater when i found a hundred meters high door like wall. I was sure a boss is behind it, but could not open it. Hardened by the hours of playing this game I was a pro at this moment and i knew i have to find some randomly dropped checkpoints to trigger the opening. So i staggered away to hunt for the little red saviours. Periodically checked back and after a while (an hour or so), hurray! it was open. Run through it with readied heavy weaponry but i was only greeted by a big puff and a cutscene began. After it was done i gathered the fair amount of ammunitions around and started shooting at the poor enviroment to lessen my frustration.
The protagonist is an idiot for sure. As someone (J.Johnson) in an another review pointed out he (the ’hero’) „calls himself a 'world class killer' blows himself up because he can't read a bus schedule”.
The plot itself is chaotic, the conversations tells nothing besides the antipathy between the protagonist and the bosses (but there is no why). Normally i would not care but the big pile of other problems just strengthen this as well. BTW I know i did not see the real ending (again i ’only’??!! played at normal) but i have no intention to play this mess again.

2/10 - Total mess. A wandering for hours FPS.

(Sorry for my English!)
โพสต์: 9 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
10 จาก 14 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.4 ชม. ในบันทึก
Okay, let me gat this straight - this is not a good game to play. Damn, it is barely playable at all - loading goes for 10 minutes (versus 1-2 in the original game), sometimes game freezes and slows down. Some triggers don't want to work and you have to run around for another hour to find some little zombie behind some door. Design goes from quite cool to disgracefully awful and gameplay is just ruined - but hey, there is still a good side. Developers had a great idea of making maps REALLY BIG, so somehow I had a feeling of open-world. This is really cool. But technically this game is hell in all aspects, so I don't think that you want it.
โพสต์: 11 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.2 ชม. ในบันทึก
What's that? You say you like bugs? Glitches good too? Excellent, have we got a game for you!

We've got save game corruption bugs, falling through the map bugs, enemy AI bugs, checkpoint bugs, scripting bugs! We've even managed to add bugs to the process of selecting a tarot card!

Yessir, if you enjoy being kicked out of a game and back to your steam library every nearly ten to fifteen minutes, have we got a game for you right here. What's that I hear? Overdose was buggy, you say? Well yes, Overdose was a buggy, slightly unfinished seeming product, glad you noticed. We've managed to more than triple the bugs in that as well as reduce overall stability!

Remember back in the good old days of playing through Painkiller: Overdose when you'd randomly morph into demon mode and it'd boot ya to your desktop? ENJOY THAT EVERY SINGLE TIME YOU MORPH THIS GO-ROUND, FRIENDO!

And the level design is unintutive, what with checkpoints that fail to load, enemies spawning on top of each other, on top of you, and on top of a void outside the map! We've got necessary progression points hidden in corners you'd NEVER think to look here, boy howdy!

What's that you say? This isn't enough for you? Try a heaping helping of FIRST PERSON PLATFORMING! Yes, the bane of all gamers' existance, the reason nobody liked Xen, good ol' FPS platforming is back, this time in a painkiller game! Nothing goes together like mustard and chocolate cake quite like having to jump up a large spiral staircase very high up with nothing to meet you when you inevitably fail like a fifteen minute load time.

A 15 minute load time that, mind you, will fail to load almost each and every time, simply freezing you on a load screen.

BUT IF YOU'RE STILL NOT IMPRESSED, REMEMBER: Your save games can and will become corrupted for virtually no reason, oftentimes making the game fail to launch and booting you out to your desktop before you even get a chance to see past the main menu!

All in all, if you don't spend enough time not playing games and not looking at your steam library, highly recommended.

Easily the best rebooting your videogame upwards of twice every 30 minutes simulator on the market today.
โพสต์: 4 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 4 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.2 ชม. ในบันทึก
Painkiller is a great shoot em up game series, One of my favorite is Painkiller: Overdose (I totally suggest you get that)
There are a dozen guns to use, and some fun other stuff too.

If you are bored and feel like chopping up some enemies, i suggest trying this
โพสต์: 20 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 10 คน (10%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
some ♥♥♥♥
โพสต์: 22 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0.1 ชม. ในบันทึก
So I bought the complete pack while it was on sale, because ♥♥♥♥ it. I don't necessarily mind older FPS games as long as I can scale the resolution up, and thankfully all these Painkillers let me do just that. I've tried them all, and they range from dishearteningly generic to very intriguing. This one doesn't count. After spending fifteen minutes running around big empty gray rooms, realizing that my progress was being blocked by one enemy who got stuck in the wall, killing it, and then realizing that bugs were blocking my progress anyway, I gave up.

The game has "Fan made product" written in all the loading screens. That's no excuse.
โพสต์: 28 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6.6 ชม. ในบันทึก
You know I really enjoyed all the painkiller series...but this one ...well it is a good game...extremely looooooong, loooooong, looooooooong load times and a few bugs but it is not like the rest of the series.
โพสต์: 13 กันยายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.7 ชม. ในบันทึก
The most buggy game in the series, however also the most innovative. I only recommend you purchase as part of the complete pack or while it's on sale as there's content only a fan of the series would enjoy. Large, interesting levels and new content (weapon + enemy variants) make it worth a buy, for the right price.
โพสต์: 7 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.0 ชม. ในบันทึก
One of the buggiest, most insipid, and most uninspired shooters ever conceived. Stay away at all costs from this garbage and play the original.
โพสต์: 12 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 12 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.3 ชม. ในบันทึก
this is by far the worst pankiller ever made. it is buggy and glitchy like hell. The guy that made it just didn't have enough experience making levels interesting and fluent.
โพสต์: 28 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.7 ชม. ในบันทึก
The artwork during the cutscenes is really nice.

The rest is ♥♥♥♥.
Worst Painkiller game ever made.

Miskude's rating: 3.2/10
โพสต์: 20 ธันวาคม 2012
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.5 ชม. ในบันทึก
First impressions of PKO prompted me to get a Refund. PKR had a demo which left a sour taste in my brain. the lack of EVERYTHING in the way of quality testing leaves you with a game feeling thrown together and cheap. This is supposed to be a full production game of a much beloved IP. On this level I crashed soon after on a load point. autosave, crash, load crash. so essentially there was no way past it. I should have known when the Demo was an exact duplicate of the first level in all its horridness. Here is a Screen of the level mentioned above complete with its missing waterfall texture. http://img.photobucket.com/albums/v209/metclan/Shot0018.jpg

3/10
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2010
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
5 years after the original Painkiller game its 3rd expansion titled Resurrection was released. It was an unoriginal expansion offering a "unique" story and "enormous, explorable" areas for the Painkiller fans to discover. The 2nd expansion was already a mediocre game but that at least could offer new weapons and enemy types. What is more Resurrection has an awful level design in place and just because they introduce a new protagonist and comic book style "cutscenes" it does not become a brand new game. It's almost like a mod branded as a new game in order to cash in on a famous franchise.

Avoid it if you can and pick the original's Black Edition instead or the remake titled Hell & Damnation.
โพสต์: 15 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.2 ชม. ในบันทึก
This version of Painkiller takes a complete different spin; rather than have several small lineair levels, it instead has 6 huge explorable levels. While this brings a new element of exploration to the game, it can also lead to confusion as to where to go next as it can be difficult to know in which direction to go at times.
โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2011
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 8 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.5 ชม. ในบันทึก
Personally, this one is the best painkiller I've played. I really enjoyed the new, bigger maps with lots of enemies to defeat, and with a huge variety of ways you can use to engage the enemy. Storyline is also good and well defined, with cool comic-like cutscenes that pretty much explain everything you're doing.

On the other hand, enemy AI isn't great, and they always try to mass attack you and eventually they always gets stupidly stuck somewhere before reaching you. Also there are some medium bugs that can prevent you from going foward on the map, but you can get over them if frustration doesn't beat you first.

Anyway if the part you enjoy the most about FPS games is the amount of enemies to kill and you like them with a little taste of horror, this one won't disapoint you for sure. It's a 6/10 for me.
โพสต์: 25 มกราคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.1 ชม. ในบันทึก
Don't get me wrong, I love the Painkiller series, but this is really not a very good Painkiller game. This is a fan-made mod that tries to make Painkiller more open world, and it fails utterly. Levels contain a total of 600+ enemies, with confusing layouts and little direction. There are not enough checkpoints on any difficulty and the enemies are frequently buggy, even sometimes almost invincible. Want more Painkiller? Look elsewhere.
โพสต์: 19 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.0 ชม. ในบันทึก
Unnecessarily long loading times, horrendous AI, atrocious map design, maxes out my GPU for no reason, and I quit playing because it wouldn't continue after level 1.

Get Painkiller Black Edition, or Painkiller Hell and Damnation if you want to play a good Painkiller game.
โพสต์: 11 ตุลาคม 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
43.1 ชม. ในบันทึก
Great idea for a comic.
Bad idea for whoever programmed the game. Because its an absolute mess.

Saves can fail to load and crash the game (and there was no safe save spot to avoid this)

One level map doesn't even load sometimes at the very start. And is unavoidable. Only repetitive load saves from previous maps and hoping it stops....(eventually) got round it.

A weird graphic water error that can appear on one of the maps.

And lets not forget the old tarot card crash. Pick one, put it place on that menu....Du-Du-Du-Du....(sound sticking) followed by an Esc key and me swearing.


Yep. Its just one of those "Steam sale" mistakes I made.
โพสต์: 3 มกราคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.8 ชม. ในบันทึก
Literally worst game I've ever played. I never thought, that the level design can be SO bad. It's a shame, that this game called Painkiller. Hurt as much, as watching Hellraiser 7 or 8 right after first one.
โพสต์: 28 มิถุนายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่