ข่าวสาร
img.border { border: 0px solid #333333 ; padding: 7px 15px 7px 7px ; } Grizelda the witch has shaken things up inside the Etch A Sketch, and Knobby™ must restore draw and order. Help Knobby save his kidnapped friend. Stop Grizelda's evil plan to turn everything in the Land of Aha! to Dullsville.
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ไม่มีบทวิจารณ์จากผู้ใช้
วันวางจำหน่าย:
23 ก.ย. 2009
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Freeze Tag Fun Pack #2

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Grizelda the witch has shaken things up inside the Etch A Sketch, and Knobby™ must restore draw and order. Help Knobby save his kidnapped friend. Stop Grizelda's evil plan to turn everything in the Land of Aha! to Dullsville. Full of creative art tools and unique games, Etch A Sketch is creative fun for the whole family!

 • Play Knobby's Quest and Knobby's Bounce: two games with 78 levels of fun
 • Discover Classic Etch A Sketch, a digital upgrade to your favorite drawing toy
 • Create colorful masterpieces with Color Sketch art studio
 • Send your creations to your friends and family
 • Unlock hidden items and drawing templates
 • Enjoy hilarious new characters
 • Listen to beautiful music and funny sound effects


Test your memory and puzzling skills at the same time!


Based on the classic TV game show, Concentration™ is two games in one: matching and puzzling. Match the scrambled prizes behind the numbered panels to win. Each combination turns over two panels to reveal a portion of the hidden rebus (picture puzzle). After each match, you earn a chance at solving the puzzle underneath. But watch out! Your opponent is trying to solve it, too. If you guess correctly, you could move on to the bonus round where you have a chance to win a new car!

 • Hours of fun with over 100 rebus puzzles to solve
 • Colorful, whimsical graphics
 • Suitable for everyone with 3 levels of difficulty
 • Challenge your family and friends in 2 player mode
 • Great game show host
 • Snappy music and sound effects


A new twist on the all-time favorite card game, Nertz Solitaire is competitive solitaire at its best. Just like traditional solitaire, build piles of cards in ascending and descending order. Win by scoring the most points and getting rid of your Nertz pile before your opponent. Enjoy three exhilarating game modes: Step in for some quick fun in Quick Play mode; Play the classic card game with Nutzy and his squirrelly family in Classic mode; Show that you have what it takes to be a Nertz Champion in Championship mode. But be careful 'cause Nertz can drive you nuts!

 • Enjoy endless play
 • Play three exhilarating game modes: Quick Play, Classic, Championship
 • Challenge 8 squirrelly opponents up to 3 at a time
 • Unlock new music tracks, backgrounds, and colorful card designs


OMG! LOL! ;-) Happy, grumpy, flirty or CrAzY, Emoticons is the game for Everyone! EmoticonsTM is a NEW puzzle game and NEW play mechanic that is easy to play and impossible to stop playing. Mix and Match an entire cast of emoticon characters. Make the biggest matches and the longest chains of combos to rack up the most points. Players will be chatting about Emoticons. With its intuitive and rewarding gameplay, and meet-cute story, you’ll have so much fun you’ll want to IM it to a friend! :-)

 • LOL! Brand new gameplay that is as fun and addictive as your favorite puzzle games
 • OMG! Bright and fun animated Emoticon characters
 • W0W! Four gameplay modes: Classic, Timed, Challenge, and Puzzle
 • SW33T! Earn high scores and trophies
 • CUTE! Unlock the progressive IM romance between Smiley and Lolli

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows 98/WinME/2K/XP/Vista
  • Processor: Pentium III 500 MHz
  • Memory: 256 MB RAM
  • Graphics: 32 MB Video RAM
  • DirectX®: 8 or higher
  • Hard Drive: 123 MB
  • Sound: On board sound card or better
ไม่พบบทวิจารณ์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสามารถเขียนบทวิจารณ์ของคุณเองสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้กับชุมชน ใช้พื้นที่ด้านบนของปุ่มซื้อในหน้านี้เพื่อเขียนบทวิจารณ์ของคุณ