ข่าวสาร
Empyrion - Galactic Survival is a 3D open world space sandbox survival adventure. Build powerful ships, mighty space stations and vast planetary settlements to explore, conquer or exploit a variety of different planets and discover the mysteries of Empyrion!
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (453) - 85% จาก 453 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (8,428) - 85% จาก 8,428 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
5 ส.ค. 2015
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“We need your support and feedback! We are a very small development team and Empyrion – Galactic Survival is an ambitious project.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“We are planning to be in Early Access during 2-3 years.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“Many of the core elements of Empyrion are already in place. The full version will have more planets, more diverse planetary biomes, more intelligent enemies, better physics, more functional blocks, quests, trade and a dynamic economy.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The current version of Empyrion - Galactic Survival is stable, absolutely playable and already features many elements of the full version (for more detail, see "About This Game" below):
- Space and planet exploration
- Building of spaceships and bases, extensive crafting system
- Survival and creative mode
- Mining & resource gathering, environmental hazards
- Hunting, farming and food system
- Experience and tech tree
- Single player, multiplayer and co-operative play
Of course, the current version is not yet feature-complete and we are planning to add many more awesome features to the game and refine the existing elements.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Yes, we are planning to gradually increase the price during Early Access when we add new content to the game.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“Community involvement is very important for us. We are working closely together with our community, interact on the forums to gather ideas and suggestions, as well as conduct regular surveys to obtain specific feedback from the community.”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Empyrion - Galactic Survival (64bit)

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (219)

9 ธันวาคม

Alpha EXPERIMENTAL 7.5
Update: December 11, 2017 (Build 1411)

Solar Panel Update:
- Reduced output energy of solar panels by 50%: do you think they are still too powerful?
- Added variation of horizontal solar panel with placement on bottom of block
- Tweaked LEDs so that first LED switches on when solar panels produces some energy
- Stats are now also displayed on a server

Changes:
- Added forcefield block in size 7x14
- Automatic Door blocks are now craftable in Survival Constructor
- Added possibility to configure homing rockets to Config_Example.ecf (via parameter "HomingSpeed")
- Do not show weight anymore for intermediate crafting products
- Re-enabled savegame "Compress" button
- PDA Loca update: FR (Eric) and RU (Sergei)
- Loca update: ITA (Rad), FR (Eric), RU (Sergei), DE
- EAH tool updated to v1.40.3.2

POI Update:
- Added new POIs:
* Abandoned Drone Base: Thanks to Fractalite & Fuzzbuzzputty
* Abandoned Reactor: Thanks to jmcburn (base model) + modfied by Fractalite to make it "abandoned"
- Updated POIs: Abandoned Mine + Abandoned Factory: Thanks to Fractalite
- Added new POI groupname: AbandonedPOI (includes former AbandonedMine and AbandonedFactory)

Bugs Fixes:
- Fixed: Error when trying to remove Solar panels in MP
- Fixed: Using a game name ending with dots '.' leads to error
- Fixed: Issue with resuming a B1375 or further back save game which has a seed starting with an odd number
- Fixed: Black terrain on new v2 maps
- Fixed: Star map scaling too extreme when far away objects are present
- Fixed: 'Survival constructor is gone. Removing it from map' notification constantly appearing after picking the SC up
- Fixed: Elevator blocks stop working when they are touching terrain
- Fixed: Star map: Setting a marker with right mouse click creates extreme coordinates
- Fixed: Mirror issue with horizontal solar panels

-----------------------

Update: December 10, 2017 (Build 1410)

We fixed the problem that "Plant Fiber" did not appear in the Constructor templates.

Changelog: Alpha 7.5.0 (Build 1410)

TraderNPCConfig.ecf Update:
- Added Magnesium, Plastic and NCPowder to all Weapon- and Resource-Dealers.

Templates Update:
- Increased Wood > Fiber Output from 10 to 20
- Shotgun Shells: removed Plastic
- Multi Charge: removed Plastic
- Drill Charge: Reduced Plastic from 5 to 2
- Rocket/Rocket Homing (Handheld): Reduced Magnesium by 50%
- 130/135mm Rocket: Removed Erestrum Gel
- 150/155/160/165mm: Reduced amount of Erestrum Gel

Changes:
- Added magnesium deposits to Moon playfields (SP and MP)
- Do not display -Output Count- in Item Trader Info
- Adjusted Water Depth Darkening to take into account Playfield Dynamic Water Depth

Bug Fixes:
- Fixed: Plant Fiber template missing from all constructors.
- Fixed: Solar panels sometimes won't turn back on after playfield change when returning to it.
- Fixed: Sun moves when player moves in space
- Fixed: Dedicated server UI: fix for time does not advance after about 16000 game time

-------------------------------------------

Hi Galactic Survivalists!

Christmas is around the corner and so is Alpha 7.5! We use the same procedure as every update by releasing the first version as an Experimental build.

Why did we skip version 7.4? Because the current version will not only add bugfixes or a few changes, like the second step of the ammo rebalancing (bringing the materials used more in line with the type and damage values of the weapon), but also adds a few completely news features: Solar Energy, Sell-to-Trader and O2-conserving force fields! This alone deserves the honorable .5 version tag! :)

And that’s not all: because we want to open up the game beyond choosing the difficulty settings at game start, Alpha 7.5 will add a new config file, which will allow you to change all relevant parameters for almost all blocks/items/templates/entities used in the game!

Apart from the new features and mechanics, we added a lot of new and updated models - from ATM up to our new Zirax warriors - rebalanced even more templates, and made a lot of other changes as well.

Please find all changes and additions in the changelog below.

As a side note, if you want to know more about the Zirax and some of the other factions, visit our new FACTIONS OF EMPYRION overview: http://empyriongame.com/factions/


Now, have fun playing and do not forget to pick up some delicious Akua Sparkling Wine (demi-sec, Class 2480) for your christmas and end-of-year celebrations ;-)

Cheers!

PS:
- As always, please report bugs and issues right here: https://empyriononline.com/threads/bug-reports-alpha-experimental-7-5.33875/
- Our Feature Survey 2018 is still active and can be voted here: http://survey.empyriongame.com
- Thank you in advance for also voting for Empyrion in the INDIE of the year awards: http://www.indiedb.com/games/empyrion-galactic-survival (vote is closing tomorrow evening)

Please note, that with the release of the public version of Alpha 7.5 (end of next week, if everything goes accordingly), we will wipe ALL of our official servers: https://empyriononline.com/threads/full-wipe-announcement-universe-update.33874/

-------------------------

Changelog: Alpha Experimental 7.5.0 (Build 1409)

Solar Panels:

- Added solar panels (horizontal and sloped)
- Added capacitor (solar) to manage the electricity of the solar panels and store the electrical energy for use during the night or bad weather
- Solar panels & capacitor (solar) are currently only usable for bases (Space and planet)

FEEDBACK & DISCUSSION: https://empyriononline.com/threads/a7-5-experimental-faq-feedback-solar-energy.33876/

How Solar Energy works:
- The algorithm calculates the amount of sun-rays that will hit the solar panel for a certain placement during the day. The placement affects their efficiency (see factors listed below)
- The mean efficiency during a whole day cycle (influenced by the placement of the solar panel) is displayed on the left side of the panel frame with up to four green LED lights.
- The current efficiency of the solar panel (influenced by day/night, weather etc) is displayed on the right side of the panel frame with up to four yellow LED lights.
- If solar panels produce more electricity than currently needed, the surplus energy is stored in the Capacitor (Solar) block like in a battery.
- To display the surplus of energy (or the “energy reserve”), there is now a battery icon in the main page of Control Panel that shows the current content of the battery.
- Note: conventional generators (fuel driven) do not store excess power in the battery!

Factors that will increase or reduce the efficiency on a PLANET:
- Placement behind an obstacle (tree, stone, base, mountain etc) leads to a reduced efficiency
- Stronger Light Intensity on the playfield increases efficiency on a global scale (parameter: DayLightIntensity in playfield.yaml).
- Light Intensities overall impact on the efficiency is influenced by the weather condition in a second step: eg when it is cloudy or raining, light intensity effect decreases and thus also efficiency of panel
- Angle of panel towards sun: best efficiency when sun hits perpendicular on panel (eg on equator a flat solar panel lying on ground will have highest efficiency at noon, while a sloped solar panel close to pole while be better)
- AtmosphereDensity: higher density = less overall efficiency
- AtmosphereDensity is modified by latitude! Example: If the position of the Solar Panel is closer to the poles, it is less efficient for the same AtmosphereDenisty factor, because sun travels through more atmosphere than on equator.
- Ground fog reduces efficiency

Factors that will increase or reduce the efficiency in SPACE:
- Angle of panel towards sun: best efficiency when sun hits perpendicular on panel
- Distance of sun: the further the orbit playfield is away from sun, the lower the efficiency (eg lower efficiency in Ningues orbit than Aestus orbit)

Sell-to-Trader:

- Added possibility to sell items to Trader NPC
- Added simple price dynamics depending on items in stock of trader. (eg. price will drop if you repeatedly sell items to the trader. Price will rise if you repeatedly buy from a trader)
- Updated TraderNPCConfig.ecf:
* Adjusted all prices for Ore, Ingots, Weapons and Tools
* Reduced price for Boosters and other Equipment
* Reduced price for most of the Food and Health items
* Selling/Purchase prices are more dynamic (min-max ranges)


Better modding support:
- We added a config file that allows you to change all relevant parameters for almost all blocks/items/templates/entities used in the game. For example, you can change the damage value of the minigun etc. We will provide more detailed information about the parameters soon.
- The config file can be found here:
...\Steam\steamapps\common\Empyrion - Galactic Survival\Content\Configuration\Config_Example.ecf
- To activate it, rename Config_Example.ecf into Config.ecf.
Please note: the config currently cannot be included in a scenario, but needs to be placed in the main folder as described.

FEEDBACK & DISCUSSION: https://empyriononline.com/threads/a7-5-experimental-faq-feedback-game-parameters-config.33877/

Added airtight local force fields:

- We added airtight force fields in different sizes
- The forcefields keep O2 inside your base. They do not work as a hitpoint barrier (planned for a future iteration)

Sync of playfield instances:
- The new Instance Sync gives you a better possibility to create very unique and complex instances / missions since the portals are now synced over the network and not local anymore.

For example allows it now to point to individual portals from two individual planets to one instance (not possible before). That way two Origins can try to compete against each other and return to their planets independently.

Improved Difficulty Settings:
- Added food and oxygen consumption speed to difficulty settings (SP, dedi and local coop): you can now even disable food and oxygen consumption
- Tweaked Difficulty Window layout

Additions:
- Added Christmas Tree (found under “Artificial Plants (Deco)”)

- Added “Akua Sparkling Wine, demi-sec, Class 2480” (also in start equipment SP; available from traders of Market Cafe, bars and all food-selling places)
- Added new model for Zirax NPC (with size and style variations)
- Added new model for Scifi-style Bunk Bed (found under “Furnishings (Deco)”)
- Added new logo (Earth faction) to symbols
- Added single and double corner lights

Visuals / Audio:
- Updated models for trading station and ATM
- Better screen texture for Cockpit CV and Open Cockpit SV
- Added new particle effect for NPC crew destruction
- Updated model for corn dog + added proper harvest stage for snow version
- Added more ambient music (Resurgence, Reaver, Adrift, 2473): Thanks to Alex
- More size variations for Golems (Ice, Swamp, Desert)
- Added better sound when opening PDA
- Better default color for open cockpits
- Tweaked glass on Clone Chamber and Medic Station

Gameplay:
- Added Fiber to templates (made from Wood Logs)
- Added NCPowder (made from Fiber; used as a propellant for any bullet/projectile-driven ammo, instead of Promethium)
- Slightly brighter nights on planets
- HUD names show allied structures of other factions now in green

Template re-balancing:
General:
- Capacitor Device: Removed Flux Coil, Reduced Oscillator and Steel Plates
- Color / Texture / Multi Tool: Removed Mechanical Components
- Laser Rifle: Reduced PowerCoil
- Plasma Cannon: Reduced Oscillator, Zascosium Alloy
- Moved tech level of Small Generator and Fuel Tank (T1) to level 3
- Adjusted templates of fuel tanks (BA, CV) and generators (BA, CV) to better reflect the technical progression/increasing capabilities

Ammo:
- Removed Promethium from all bullet/projectile ammo; added NCPowder as a propellant instead
- Small-to-mid-size caliber (handheld weapon) ammo templates now made from a mix of copper, steel, plastic and NCPowder (Pistol Round, Rifle Round, Shotgun Shell, Sniper Rifle Round, Miningun Round)
- All rocket ammo needs Magnesium Powder
- All laser- and plasma-based ammo is made from Pentaxid and Plastic
- Output of most ammo types has been adjusted, based on the overall availability/scarcity of the used materials and the changed templates

Added alternative terrains:

- We added alternative terrains for most of the handmade planets (e.g NewAlien_V2, NewLava_V2, NewDesert_V2, NewTemperate_V2, NewBarren_V2, NewDesert2_V2, NewSnow_V2).
These terrains are activated when choosing odd-numbered seeds

GUI improvements:
- Added "Back" button (Disconnect from Server and go back to Server Browser)
- Added “Back” arrow button to starter planet selection to toggle starter planets back and forth
- Some layout tweaks to windows "Choose Starting Planet" and "New Game"

Changes:
- Several optimizations, e.g. less lags when moving over terrain and better scheduling of tasks (less CPU spiking)
- PDA message boxes can now also be closed via ESC key
- AutoMinerDepletion is now set to False in dedicated.yaml per default
- Updated Localization.csv and PDA Tutorial Localization (e.g. added Russian language for PDA: Thanks to Sergei)
- Somewhat relaxed timing of playfield server starting, especially when another pf server has just been asked to load playfield data
- Headshot multiplier are displayed again
- Removed "Compress" button in Resume Game Window
- Free camera mode is not active anymore per default when sitting on motorbike (you have to enable it with Left Alt)
- Larger colliders for Light Lantern and Worklight 02 to make it easier to interact with
- Updated EAC to latest release 17-11-15

Bug Fixes:
- Fixed: Early crashing playfield servers could lead to the situation that the dedi never starts another playfield server again
- Fixed: Allied turrets shots on private vessels of allied faction members
- Fixed: Problem that players were sometimes ejected immediately from an instance
- Fixed: Steam workshop upload issue (now display Steam Workshop problems to player)
- Fixed: Small bug with jetpack thrusters staying on
- Possible Fix: Distant terrain missing chunk
- Fixed: Stretched textures on preview box of blueprints
- Fixed: 'Ungrouped' group Active switch when resuming a save game causing some devices to be turned off.
- Fixed: Jetpack thruster pointing downwards were not active in Creative mode when hovering in air
- Fixed: Errors in some situations in Build Settings Window
- Fixed: Corrupt ply file in a savegame prevented the Resume Game window to be shown
- Fixed: POI Xenu Weapon Bunker did not spawn on Masperon
- Fixed: Wrong constructor output grid size
- Fixed: Problem that light was shining through walls behind light
- Fixed: Random error when loading game
- Fixed: Performance problem with grass
- Fixed: Exiting a open cockpit can sometimes place the avatar outside or into close by blocks.
- Fixed: Problem that emissive of some light blocks did not become dark without power
- Fixed: Autominer with 0 source quality giving stacks of 999 ores for free
- Fixed: Overbright material on indoor plants
- Fixed: Problem that Gravity Generator on platform in Creative Omicron Orbit was not active (player could not move)

------------------------------

Updated Empyrion Admin Helper tool
Patch notes - 1.40.3.0 (only working with Alpha 7.5!)

Please turn off AutoBan for the first few minutes to see if everything works fine. If you don't get messages about cheaters that are not correct, then turn on AutoBan again. Since some Item-MaxAmmo was reduced this could cause cheater warnings if you continue your 7.3 save game until all player moved/replaced their items! We STRONGLY recommend to turn on AutoBan in general!

- Added: Coordinate Log: Warp to --> Incase you want to follow a guys trail, by jumping where he was.
- Added: Coordinate Log: Save coordinates
- Added: Config MOTD: Message of the day. Each time a player logs in
- Added: Config: Activate Faction restricted Playfields
- Added: Playfield: Player/Faction/Origin restricted Playfields: Enter Origin and/or Faction/Player ID, separated by #
- Added: Playfield: Mark orange/red if too many structures
- Added: AM:Get New command to get ores. Now you can combine also multiple slots. See AM(think) --> AM:Get:ITEM-AMOUNT[#ITEM-AMOUNT#....] or for all AM:Get:ITEM[#ITEM#....] = Gets a certain amount of items or all from the Auto-Miner.
- Added: CSW: Check if a ship is docked that is not listed yet. Prevents warp with loss of a docked ship
- Added: CSW: Prevent multiple CSW at same time
- Added: Disk full: Fixed showing to late
- Added: New Items: CAREFUL! Ammo was lowered, this could cause bans if you don't do a wipe/fresh start! Turn of Autoban at the beginning
- Added: Dedicated config: 2 New Difficulties and new order
- Added: Server-Integrity Check: Shows if files are/might be corrupted. So far only check for empty files 0 byte
- Added: Structure: Set to private
- Added: Structure backup: Saves also player and game.dat (to give possibility to restore game with no current full backup)
- Added: New Function Select Player/Structure (used for example in Structure: Set private)
77 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

2 ธันวาคม

Feature Survey 2018Hi Galactic Survivalists,

Today, we do not release another update but something equally important: our new "Feature Survey 2018"!

Please head over to the survey page, vote and rank your most-wanted features and tell us which global game features you prefer:

http://survey.empyriongame.com

The available answers in the survey consist of features that we already discussed internally, thus they can be labeled as "theoretically doable". But as you all know, sometimes seemingly easy additions can turn into real challenges. ;)

Apart from that, it is most important for us that the results of the survey will give us dedicated feedback about the global direction of features YOU want to have added to the game!

Thanks a lot in advance for taking the time for completing the Feature Survey and do not forget to also vote for us at the INDIE OF THE YEAR AWARDS 2017!

http://www.indiedb.com/games/empyrion-galactic-survival

Yours,
Empyrion Dev team

PS: Are you missing a feature from the survey answers that has been discussed in the forums? Stay tuned for the feature reveal of Alpha 7.5 next week ;-)
91 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Empyrion - Galactic Survival is quickly making me forget those No Man's Sky blues.”
PC Gamer

“This terrifying episode on my first night set the tone for my time in the game...a very fine survival game.”
Rock, Paper, Shotgun

“Steam-style survival with traces of No Man’s Sky? Interesting!”
Kotaku

Workshop

Enrich your gameplay experience with blueprints from the Empyrion workshop: browse great collections of community created vessels and bases, try new and uncommon designs - or upload your own projects!

เกี่ยวกับเกมนี้

Empyrion - Galactic Survival is a 3D open world space sandbox survival adventure. Build powerful ships, mighty space stations and vast planetary settlements to explore, conquer or exploit a variety of different planets and discover the mysteries of Empyrion!

Fight human, alien and biological hazards and survive in a hostile galaxy full of hidden dangers. Play as a lone wolf or team-up with your friends, build new friendships, create alliances or make war to conquer the solar system.

Empyrion uniquely combines elements from space simulations, construction games, survival games and ego-shooters. In Empyrion, you can forge your destiny in a galaxy with infinite possibilities!

Space and Planet Exploration:

An absolute free-roaming experience awaits you: warp between planets, fly from planet to moons, land on planets and freely walk around to explore your surroundings. Discover the secrets of different alien races and tangle with the native fauna and flora. A sandbox full of different, vivid planets is waiting for you to explore!

Solar System and Open World:

The solar system is procedurally generated and features several planets and interesting POIs. Each planet has its own characteristics (planet type, gravity, atmosphere, number of moons, terrain, surface, vegetation, climate, and resources).

Building and Construction:

Build large capital vessels, small fighters or mighty space stations and vast planetary settlements by yourself - or download a blueprint from the Steam Workshop and customize it with your very own ideas of form and function!

Survival Mode:

Get out of your escape pod, grab what's left from your ship and prepare to survive in a hostile environment. Food and oxygen are rare, resources are scarce, ammo is low and dangers lurk around each and every corner. Keep your eyes open. You need to be smart and well prepared if you want to survive more than a day on an alien planet far away from Earth.

Creative Mode:

Just build and make your craziest dreams come true, without having to bother with food, resources or enemies. Join the Creative Community and upload your creations to the Steam Workshop!

Singleplayer and Multiplayer

Play as a lone wolf in single player or join the multiplayer community: team-up with your friends, build new friendships, create alliances or make war. You can build yourself a comfortable home in a well-protected PvE area or face the permanent dangers of PvP planets to ransack their riches or conquer the solar system with your faction.

Wildlife and Enemies:

Don't get mislead by the peaceful animal wildlife of some planets and the silence in space. Most of the animal wildlife wants to snack on your leg - and aggressive robot drones, alien soldiers and their guardians will try to hunt you down as soon as you are within sight. Fight for your life and deploy a range of weapons against fierce and obscure alien creatures.

Mining and Resource Gathering:

For building and construction, you need to gather and mine resources. Dig down to the rich deposits of a planet or drill through an asteroid full of rare ore. You might also plunder alien buildings or scrap any structure you come across.

Extensive Crafting System:

Learn how to combine resources and building materials to craft your equipment. Craft your stuff in your base or while you are on the move and equip your buildings and vessels with a range of different devices, weapons and gadgets for different purposes.

Hunting, Farming and Food System:

Grow your own vegetables and fruits or hunt creatures for their meat to prepare yourself a delicious meal. Some plants help to create medical supplies while others can be picked up and consumed for first aid or to quickly settle your empty stomach.

Experience and Tech Tree:

Do whatever you want - and gain experience points for doing so! Scrap that old stuff and use the points to unlock those shiny new devices in the Techtree.

Terrain Deformation:

Each planet features a voxel-based terrain. You can entirely modify and deform the terrain: flatten it for your planetary station, dig holes to find resources or build a tunnel system to protect yourself. Empyrion is a true sandbox game!

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows (7, 8 and 10), 64-bit system required
  • หน่วยประมวลผล: Dual-Core Processor 2.5 GHz or better
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GeForce GT 640 or equivalent (at least 1GB VRAM)
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 2 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX® compatible
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows (7, 8 and 10), 64-bit system required
  • หน่วยประมวลผล: Quad-Core 2.8 GHz or better
  • หน่วยความจำ: แรม 16 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GeForce GTX 560 or better (with 2GB VRAM)
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX® compatible
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...