Empyrion - Galactic Survival is a 3D open world, space survival adventure in which you can fly across space and land on planets. Build, explore, fight and survive in a hostile galaxy full of hidden dangers.
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Κυρίως θετικές (382 κριτικές) - 79% από τις 382 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (7,120 κριτικές) - Το 86% από τις 7,120 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Αυγ 2015

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι να προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιατί Early Access;

“We need your support and feedback! We are a small development team and Empyrion – Galactic Survival is an ambitious project.”

Για περίπου πόσο καιρό αυτό το παιχνίδι θα είναι σε Early Access;

“We are planning to be in Early Access for at least 1 year.”

Πώς θα διαφέρει η πλήρης έκδοση από την έκδοση Early Access;

“Many of the core elements of Empyrion are already in place. The full version will have more planets, more diverse planetary biomes, more intelligent enemies, better physics, more functional blocks, quests, trade and an economy.”

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της έκδοσης Early Access;

“The current version of Empyrion - Galactic Survival is stable, playable and already features many elements of the full version. For more detail, see "About This Game" below.”

Θα κοστίζει διαφορετικά το παιχνίδι πριν και μετά το Early Access;

“Yes, we are planning to gradually increase the price during Early Access when we add new content to the game.”

Πώς σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την Κοινότητα στη διαδικασία ανάπτυξής σας;

“Community involvement is very important for us. We are planning to work closely together with our community, interact on the forums to gather ideas and suggestions, as well as conduct regular surveys to obtain specific feedback from the community.”
Περισσότερα

Αγορά Empyrion - Galactic Survival (64bit)

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (186)

24 Ιουλίου

Alpha 6.5.1: Hotfix

Update: Build 1174 (Client only)

- Fixed: Problem with resuming a playfield in space

-----------------------------------

Changelog: Alpha 6.5.1 (Build 1173)

Changes:
- Re-activated Solo Mission "Delicious Green Eating" on Akua + Omicron

Bug Fixes:
- Fixed: Moving a SV or HV through hangar doors of a CV could cause the CV to bounce around.
- Fixed: HV and CV Turrets were shaking while driving
- Fixed: Drill Turrets and T2 Drill Lasers did not have a beam anymore
- Fixed: "Allow" arrows were visible on map even though not discovered
- Fixed: PDA Mission "delicious green eating akua" no trigger was working

21 σχόλια Περισσότερα

21 Ιουλίου

Alpha 6.5: Coop Update


The above screenshot is from the new scenario "Shadows of Starlight"

Update: Hotfix - Client side only

We just released a client-side update that fixes several issues with the new device list in the Control Panel.

Changelog: Alpha 6.5.0 (Build 1171)

Bug Fixes:
- Fixed: Control panel GUI sometimes showed the wrong labels or no info in 'Devices' & 'Signal Logic'.
- Fixed: Exception when using "AutoGroup" in Control Panel
- Fixed: Exception when clicking on missing devices of starter blocks.
- Fixed: Exception when clicking on auto group of a damaged vessel or base which has devices ungrouped.

------------------

Hi Galactic Survivalists!

We are very excited to release Alpha 6.5 with our new coop multiplayer mode, replacing the old P2P-IP connect method. Days are gone where you had to fiddle around with port forwarding, your router settings or just with finding out the correct IP to connect to!

Setting up a Local Coop Server for having fun with a few friends is as easy as “click and play”:
1. Go to NEW GAME - as you would have for setting up a P2P game in the past
2. Instead of clicking START, use the dropdown and click COOP SERVER

3. This will bring up a dialogue where you can configure the main parameters for your local coop server:

4. Your friends can now easily join your game, either via the friends tab in the in-game server browser or via "Join Game" by clicking on a friend in the Steam client

IMPORTANT: for starting a local coop server you need to switch EAC to OFF!

Alpha 6.5 also adds a new Scenario, updates to NPC combat, improved motorbike handling, re-balancings and visual improvements in terms of medical stuff and player status HUD icons as well as a slew of tweaks for gameplay, sound and visuals. Get the full list below!

As always, please report all gameplay bugs found in Alpha 6.5 here: http://empyriononline.com/threads/global-gameplay-bug-reports-alpha-6-5-x.12391

Thanks a lot!

Cheers,

Empyrion Dev Team

=============================

Changelog: Alpha 6.5.0 (Build 1170)

New Local Coop Server:
- Integrated new coop mode via local coop server
- Implemented resuming a non coop game in coop mode
- Automatically creating the adminconfig.yaml file with the game creator configured as admin (if there is already a adminconfig.yaml, no new file will be created)
- Added internal fixed default values for local coop: Antigrief zones deactivated, no restrictions on number of structures etc

New Scenario:

- Integrated new community made scenario: "Shadows of Starlight" https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=971651504
- A big thanks to "amurayiwestgate" and "Taun Hawk"
- In our opinion, this scenario is really awesome. Let us know what you think.

Improved NPC Combat:
- Added rotation speed to NPC (each NPC now has a different rotation speed when turning around)
- More realistic shooting of NPC (now they must rotate completely towards player before they shoot). Note: We will add bullet dispersion soon.
- Adjusted detection angle of several NPCs: increased or decreased depending on the type of NPC (eg dinos now have a 270 degrees angle while eg Zirax have a smaller angle)

Balancing:
- Increased strength of all medipacks by 50% + medipacks are healing faster now.
- Reduced hit points of NPC spawners to make them easier to destroy with weapons.
- Slightly reduced weapon damage of NPC distant weapons
- Rebalanced armor values of some devices (eg turrets take now damage from handheld weapons)
- Explosives are more effective against devices now (eg doors) and less effective against hull blocks
- Reduced damage inflicted by Zirax shotgun.
- Reduced degradation of Player Armor
- Reduced HP and RoF of sentry guns.
- Slightly reduced damage inflicted by Mechanoid robot
- Slightly reduced range of HV artillery to stay below range of some BA player turrets (however, HV artillery is still above range of POI turrets)

Better Handling of Motorbike:

- Tweaked motorbike: overall better handling (eg better turning + acceleration and slightly faster top speed)
- Tweaked motorbike start and stop sound
- Driving sound of motorbike is now less loud

Gameplay:
- Changed: Allow exit of Vessel at 0.1 or 0.2 m/s instead of 0
- Updated rotation speed of turrets (now turrets rotate a bit slower and there is a difference in rotation speeds between turrets).
- Set turret to neutral position when idle
- Handheld weapons now auto-reload when they are empty and ammo is available
- Reduced range of explosion damage for several devices when they are destroyed
- Increased head shot bonus on several weapons
- Tweaked collider on spiders and alien bugs (more difficult to hit head for head shoot bonus)

Visuals and Sounds:
- Updated cockpit 6 based on builder feedback (fits now better to our blocks)
- Removed 3d blood particle effect in first-person view. We now only show the 2d blood particle effect on the screen
- Tweaked animation controller of several NPCs (adapted walking anim)
- Added destroyed version of Armored Golem.
- Tweaked heavy snow effect: smaller particles, less fast, larger area where they drop
- Tweaked open/close sound of barrels: a bit lower volume.
- Tweaked sound of generator: a bit lower volume and reduced distance from which it can be heard.
- Tweaked death sound and hit animation of Zirax
- Destroyed drone sound (fire) is heard less far
- NPC sound is now heard less far (40m instead of 50m)
- Slightly reduced intensity of player light.
- Tweaked sound of laser rifle
- Better rotation animation for NPCs
- Tweaked sound of assault rifles T1 and T2
- Adjusted camera to avoid clipping of laser shots that hit player
- Tweaked weapon hold position of Assault Rifle T1
- Updated Alien Fern planet: better wind movement on plant
- Updated damage texture for Mechanoid, Player Drone and Enemy Drone
- Decreased distance at which HUD objects disappear from 15m to 5m
- Status Effect icons in player window now use new tooltip style
- Changed: Color of Status Effects (good status effects are green, bad effects are red)
- Changed: Color of life stats and durability in player window (Yellow if < 200, Red if < 100)
- Tweaked biome sound on Akua Open Plains (removed annoying cricket sound during night)
- Reduced volume of footsteps
- Added icon for "All" button in Constructor filter
- Improved visuals of the dedi window

Better list behavior in Control Panel:
- Added new line-based scrolling list in Control Panel. This new list is much faster than the old list (especially noticeable for structures with a lot of devices)
- Better search in CP device list: Now also showing objects in collapsed groups
- Now keep selection when re-opening CP and not looking at another Block
- Re-Implemented select next block when grouping in CP List

Changes:
- Added new SV Tier 5 Stock prefab. Thanks to McFluffFace http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=843756644

- Added white slime to Ningues
- Added spinosaurus to Masperon Swamp and added small dino to Oscutune
- Server browser list: Line-scrolling list now supports scrolling with the mouse wheel
- Added Russian as Bitmap font (ie font is crisper now)
- Server browser's "Connect" button is now disabled if no list entry is selected or the manually entered IP address is invalid
- Temporarily deactivated PDA Mission "delicious green eating"
- Drill T1 has now same capacity as T2 and it is now made clearer that T2 drill is a major upgrade to T1
- Now writing client side console command executions into the log

Localization:
- Updated Russian: thanks to Sergei Vasiliev, rainyday, foxes and Runningwithhamsters
- Updated French: thanks to Eric Rosson, Kassonnade, Spartan47 and woowoo
- Added Japanese: thanks to Metapo

Bug Fixes:
- Fixed: Problem that audio on several weapons did not play correctly (especially when firing just one shot on automatic weapons)
- Fixed: Turret shooting: turret could hit player even though player is in turret’s “dead angle” -> now gun elevation/depression of each turret is taken into account
- Fixed: Problem that several NPCs did have a shooting sound anymore
- Fixed: Drill on HV is loud in the beginning but after 2sec the volume becomes normal
- Fixed: Server detail infos not shown anymore
- Fixed: Problem that is was possible for players who don't have any admin permissions in MP to change the weather.
- Fixed: Problem that Alien Bug 04 could shoot through walls in certain use cases.
- Fixed: After having aggravated NPC you can lose the aggressive state shortly after by running around the NPC.
- Fixed: Homing missiles don't circle around you any more
- Fixed: Problem that turrets did not hit reliable anymore
- Fixed: Random COQ and lost connection from dedicated server
- Fixed: First Explosive placed on an enemy block does not damage block
- Fixed: Several problems with backwards-build vessels
- Fixed: Max-Speed not available for Up/Down/Left/Right if Front/Back thrusters were deactivated
- Fixed: Backwards-build vessel with missing front thruster had 7m/s speed cap
- Fixed: HV T2 Drill effect stays active when changing a slot while in use
- Fixed: Problem with range of particle effect of drill attachment T2 (inconsistency between effect and visuals)
- Fixed: Problem that sometimes thrusters stayed on even though they should be switched off
- Fixed: Problem with flares on motorbike were shining through player
- Fixed: Problem that motorbike turned into the folded version even though player was driving it
- Fixed: Motorbike not as responsive as expected = not really fun to drive
- Fixed: LOD of various 'Tech Equipment Deco' is very low.
- Fixed: When loading into a save or new game & opening the Map the planet info was blank.
- Fixed: Problem that some rocks were floating in air.
- Fixed: Visual issue when Sun shines behind a Planet in the foreground
- Fixed: Texture artifacts on Cockpit 6 (long fighter cockpit)
- Fixed: Placing 2 Repair Bays possible by using Mirror Mode
- Fixed: Problem with re-filling after having used sorting in new line-scrolling list
- Fixed: The temperature of the Furnace doesn't change when it is disabled via CP
- Fixed: Line-scrolling list auto-selection (lead to flickering when entering an IP address in multiplayer window)
- Fixed: Drop grid not functioning properly in Mod Item Exchange Window
- Fixed: Preview pics subtitles did not work with non-latin text
- Fixed: Several localization issues

76 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Κριτικές

“Empyrion - Galactic Survival is quickly making me forget those No Man's Sky blues.”
PC Gamer

“This terrifying episode on my first night set the tone for my time in the game...a very fine survival game.”
Rock, Paper, Shotgun

“Steam-style survival with traces of No Man’s Sky? Interesting!”
Kotaku

Workshop

Enrich your gameplay experience with blueprints from the Empyrion workshop: browse great collections of community created vessels and bases, try new and uncommon designs - or upload your own projects!

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Empyrion - Galactic Survival is a 3D open world space sandbox survival adventure. Build powerful ships, mighty space stations and vast planetary settlements to explore, conquer or exploit a variety of different planets and discover the mysteries of Empyrion!

Fight human, alien and biological hazards and survive in a hostile galaxy full of hidden dangers. Play as a lone wolf or team-up with your friends, build new friendships, create alliances or make war to conquer the solar system.

Empyrion uniquely combines elements from space simulations, construction games, survival games and ego-shooters. In Empyrion, you can forge your destiny in a galaxy with infinite possibilities!

Space and Planet Exploration:

An absolute free-roaming experience awaits you: warp between planets, fly from planet to moons, land on planets and freely walk around to explore your surroundings. Discover the secrets of different alien races and tangle with the native fauna and flora. A sandbox full of different, vivid planets is waiting for you to explore!

Solar System and Open World:

The solar system is procedurally generated and features several planets and interesting POIs. Each planet has its own characteristics (planet type, gravity, atmosphere, number of moons, terrain, surface, vegetation, climate, and resources).

Building and Construction:

Build large capital vessels, small fighters or mighty space stations and vast planetary settlements by yourself - or download a blueprint from the Steam Workshop and customize it with your very own ideas of form and function!

Survival Mode:

Get out of your escape pod, grab what's left from your ship and prepare to survive in a hostile environment. Food and oxygen are rare, resources are scarce, ammo is low and dangers lurk around each and every corner. Keep your eyes open. You need to be smart and well prepared if you want to survive more than a day on an alien planet far away from Earth.

Creative Mode:

Just build and make your craziest dreams come true, without having to bother with food, resources or enemies. Join the Creative Community and upload your creations to the Steam Workshop!

Singleplayer and Multiplayer

Play as a lone wolf in single player or join the multiplayer community: team-up with your friends, build new friendships, create alliances or make war. You can build yourself a comfortable home in a well-protected PvE area or face the permanent dangers of PvP planets to ransack their riches or conquer the solar system with your faction.

Wildlife and Enemies:

Don't get mislead by the peaceful animal wildlife of some planets and the silence in space. Most of the animal wildlife wants to snack on your leg - and aggressive robot drones, alien soldiers and their guardians will try to hunt you down as soon as you are within sight. Fight for your life and deploy a range of weapons against fierce and obscure alien creatures.

Mining and Resource Gathering:

For building and construction, you need to gather and mine resources. Dig down to the rich deposits of a planet or drill through an asteroid full of rare ore. You might also plunder alien buildings or scrap any structure you come across.

Extensive Crafting System:

Learn how to combine resources and building materials to craft your equipment. Craft your stuff in your base or while you are on the move and equip your buildings and vessels with a range of different devices, weapons and gadgets for different purposes.

Hunting, Farming and Food System:

Grow your own vegetables and fruits or hunt creatures for their meat to prepare yourself a delicious meal. Some plants help to create medical supplies while others can be picked up and consumed for first aid or to quickly settle your empty stomach.

Experience and Tech Tree:

Do whatever you want - and gain experience points for doing so! Scrap that old stuff and use the points to unlock those shiny new devices in the Techtree.

Terrain Deformation:

Each planet features a voxel-based terrain. You can entirely modify and deform the terrain: flatten it for your planetary station, dig holes to find resources or build a tunnel system to protect yourself. Empyrion is a true sandbox game!

Απαιτήσεις συστήματος

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows (7, 8 and 10), 64-bit system required
  • Επεξεργαστής: Dual-Core Processor 2.5 GHz or better
  • Μνήμη: 8 GB RAM
  • Γραφικά: NVIDIA GeForce GT 640 or equivalent (at least 1GB VRAM)
  • DirectX: Έκδοση 9.0c
  • Αποθήκευση: 2 GB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: DirectX® compatible
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: Windows (7, 8 and 10), 64-bit system required
  • Επεξεργαστής: Quad-Core 2.8 GHz or better
  • Μνήμη: 16 GB RAM
  • Γραφικά: NVIDIA GeForce GTX 560 or better (with 2GB VRAM)
  • DirectX: Έκδοση 11
  • Αποθήκευση: 4 GB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: DirectX® compatible
Κριτικές πελατών Περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Κυρίως θετικές (382 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (7,120 κριτικές)
ΤΥΠΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:


(τι είναι αυτό;)
4,975 κριτικές ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα ( Πολύ θετικές)
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές
Φόρτωση κριτικών...