รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Includes the first three installments of Mahjong Quest, the epic tale of tile matchmaking! What's the meaning of happiness? You are Kwazi. Starting from a mysterious birth at a mountaintop monastery and ending as a wizened old man, you use your grandfather's ancient Mah Jong set to solve an ever-challenging series of puzzles.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
แง่บวก (16 บทวิจารณ์) - 93% จาก 16 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 24 ส.ค. 2009

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ iWin Mahjong Collection

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Includes the first three installments of Mahjong Quest, the epic tale of tile matchmaking!


What's the meaning of happiness? You are Kwazi. Starting from a mysterious birth at a mountaintop monastery and ending as a wizened old man, you use your grandfather's ancient Mah Jong set to solve an ever-challenging series of puzzles. As you play Mah Jong Quest 3, you'll make life choices that take you though battles against dragons, unreturned love, twisty career paths, artistic fulfillment, utter devastation, spiritual awakening, a rebuilding, and ultimately a blossoming family. The story unfolds based on the decisions you make, so choose wisely. In the end, only you can match the tiles and find the balance that brings about true Happiness.

 • Unlimited Play
 • Four Game Modes: Quest, Freeplay, Tournament, and Variations
 • 72 Challenging Levels in Quest Mode
 • More than 800 New Puzzles
 • Hundreds of Classic Layouts


Nature has struck back. The world has fallen into a state of imbalance, splitting our teenage here Kwazi into the male Kwazi White and Female Kwazi Black. You must help the Kwazis advance through the eight mystical lands, matching pairs and triplets like never before. Only you can restore harmony to the world.

 • 8 lands with 8 levels each in Kwazi's Quest, each with it's own special tiles
 • Over 500 new puzzles
 • Dozens of special tiles and monstrous surprises!
 • NEW Tournament mode! 32 unique puzzles
 • Play against competitors on-line
 • Mind-blowing animation!
 • Over 144 classic layouts
 • Unlimited game play! Play as long as you live - forever!


More than an addictive puzzle game - a true cinematic experience. After three dragons wreak havoc over the empire, young Kwazi must use an ancient set of Mah Jong tiles to restore balance. Enjoy sweeping animations as you help Kwazi journey through the Orient, meet wise animal guides, and use an amazing array of special tiles to solve tricky puzzles.

In addition to this great story, you can also enjoy your favorite layouts in Classic-style play, and whole new challenges in Puzzle-style play.

 • Reveal unique tiles that provide special powers
 • Classic Play: over 80 classic layouts, endlessly replayable with unlimited shuffles
 • Puzzle Play: more incredible power tiles and 80 more brain-teasing layouts
 • Play your favorite layouts in special modes for stimulating challenges


ความต้องการระบบ

  • OS: Windows 2000/XP/Vista
  • Processor: 1.2GHz processor
  • Memory: 512+MB of RAM
  • Graphics: 128MB of video memory
  • DirectX: 8 or later
  • Hard Drive: 200MB+ of free hard drive space
  • Sound: DirectX-compatible sound
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
โดยรวม:
แง่บวก (16 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Josey The Gaylord
( 5.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 2 ธันวาคม 2015
If you like Mahjong this game is for you.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
DarkxAngelxShinigami
( 16.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 สิงหาคม 2015
Easy to play!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Amehana Sagukari
( 10.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 กุมภาพันธ์ 2015
If you like mah jong you will enjoy this. The dialog being in poetry is a very nice touch that I always enjoyed, and the art helps give the feel required. The music that goes with each segment is very soothing and relaxing. I used to play this to unwind several years ago, so I am very glad of the chance to get the full set again. It is well worth the investment. Be warned though that it is a tad addictive.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
mgm3grant
( 594.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 3 กุมภาพันธ์ 2015
mahjong quest 2 not running is anybody else having same problem?
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
chronosaber
( 1,082.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 15 มกราคม 2015
Немного поиграл. Вроде ничо.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
knittykitty20932
( 5.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2014
I love this game. It's a competition to get the most points in the time given. It has short games for a quick break between chores.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
tessyrose
( 37.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน 2014
A lot of fun although very short!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Eagle
( 53.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 มิถุนายน 2014
I've spent many hours enjoying this game - I recommend you play this tonight!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Bob cachelot
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 ตุลาคม 2013
oui
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Rascilon
( 47.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 กรกฎาคม 2012
Majong Quest by iWin is a solid Majong game with bright colorful graphics, quality authentic sounding Chinese music and three modes of play. The story mode alone contains approximately one hundred puzzles, so if you are a fan of the genre it is hard to argue against the value here. Unfortunately, like many casual games, Majong Quest does not support the Steam Overlay or widescreen resolutions, but fullscreen is avaliable. My only other minor gripe about the title is the tile design itself is a little bland and the mouse curso is overly large and a little unweildy on the playfield. Those minor blemishes aside though, Majong Quest is a quality game and worth it's discount price.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
11 จาก 14 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
47.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กรกฎาคม 2012
Majong Quest by iWin is a solid Majong game with bright colorful graphics, quality authentic sounding Chinese music and three modes of play. The story mode alone contains approximately one hundred puzzles, so if you are a fan of the genre it is hard to argue against the value here. Unfortunately, like many casual games, Majong Quest does not support the Steam Overlay or widescreen resolutions, but fullscreen is avaliable. My only other minor gripe about the title is the tile design itself is a little bland and the mouse curso is overly large and a little unweildy on the playfield. Those minor blemishes aside though, Majong Quest is a quality game and worth it's discount price.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 11 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
1,082.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 มกราคม 2015
Немного поиграл. Вроде ничо.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
53.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มิถุนายน 2014
I've spent many hours enjoying this game - I recommend you play this tonight!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
3.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ธันวาคม 2010
The game of matching taken to the nth level.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
37.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน 2014
A lot of fun although very short!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 5 คน (20%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0 จาก 9 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
594.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กุมภาพันธ์ 2015
mahjong quest 2 not running is anybody else having same problem?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
10.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 กุมภาพันธ์ 2015
If you like mah jong you will enjoy this. The dialog being in poetry is a very nice touch that I always enjoyed, and the art helps give the feel required. The music that goes with each segment is very soothing and relaxing. I used to play this to unwind several years ago, so I am very glad of the chance to get the full set again. It is well worth the investment. Be warned though that it is a tad addictive.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2014
I love this game. It's a competition to get the most points in the time given. It has short games for a quick break between chores.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
16.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 สิงหาคม 2015
Easy to play!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน