ข่าวสาร
Construct and design buildings for optimal working conditions. Hire people to design and release software, so you can defeat the simulated competition and take over their businesses. Manage and educate your employees to make sure they are skilled and satisfied with their job.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (63 บทวิจารณ์) - 90% จาก 63 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (1,502 บทวิจารณ์) - 93% จาก 1,502 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 1 พ.ค. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

The development of Software Inc. is a one-man operation. I chose Early Access because I'll need feedback, since it’s impossible to uncover all design flaws and issues by myself. The support I’ve gained through Early Access has allowed me to work on Software Inc. full time, which has enabled me to greatly speed up development and give it the full attention it deserves.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“Software Inc. will be out of Early Access when I feel it is ready. This is not a race and I don’t have investors pressuring me into releasing it early. I have a great opportunity to make this game as good as I possibly can. Hopefully, the backlog of patch notes will be testament to my ongoing efforts developing the game at a reasonable pace, while adding interesting new features. I’m aiming for a full release in 2018, but I won’t promise anything!”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“You can find the roadmap on Trello at https://trello.com/b/9I286Mhu/software-inc. My plans for Software Inc. change often, depending on feedback and suggestions I receive, or if I stumble upon a good compromise. That said, I have a clear goal in mind to keep me from working on the game endlessly.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The game currently features complex and expansive building mechanics, a very deep market simulation and an engrossing simulation of the day-to-day life of a software company. The game still lacks in content, but it has Workshop support with more to come. The game is not fully balanced and the core gameplay is still being revised.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

The price will increase as the game progresses from alpha to final release. The game is cheaper the earlier you buy it as a “thank you” for supporting the development of Software Inc. in its early stages.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

The community plays a huge role in the development of Software Inc. I constantly read feedback, take on suggestions, and I often reconsider my stance on certain features. The development process is a big part of the product, which I believe is the way Early Access is supposed to be. It is important to note that as one developer, there are limits to the amount of feedback I can physically absorb, while still finishing the game and making sure I don’t pass out in front of my computer.”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Software Inc.

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (116)

9 เมษายน

Alpha 9.6.1 out on testing branch

Alpha 9.6.6 is a hotfix for a single bug regarding tables.

Alpha 9.6.5
Changes
 • Ability to change release date, with repercussions
 • disable time skip when bankrupt and color money panel red
 • Individual cooldowns on popup messages before they auto delete, so important warnings aren't buried for 6 months
 • Employees will now take vacation at the closest possible date to avoid abuse of the vacation system

Fixes
 • Computers will now get their interaction point from their chairs to avoid unreachable computers
 • Buying IP would bug game if IP owner was bankrupt
 • Various other fixes

Optimizations
 • Update routines for segments and tables were optimized

Alpha 9.6.4 fixes employees not using computers and a couple of small bugs.

Alpha 9.6.3
Changes
 • Leader now only works normal jobs if in any role(Off by default)
 • Reduced review stress
 • Prioritize high skilled employees when auto assigning computers and ask for team if none are assigned
 • Payment for contracts should not be linearly scaled by work finished, so high level contracts don't give too much on low work finished
 • Slow down art work to compensate for no longer needing design
 • Ability to restart support
 • Made default vacation between July and August
 • Let employees reschedule vacation if the change is less than 3 months from current plan
 • Multi reject for deal window
 • Subsidiaries are now counted in company worth
 • Added optional furniture interaction point offsets to avoid workaround with table navigation boundary insets (fixes some unreachable issues in mods)

Fixes
 • Opening and closing the multi select window increases the font size of the buttons
 • Fixed new way of assigning furniture not working
 • Make employee move if their computer has been assigned to someone else
 • Contract payment was not calculated correctly, giving full payouts no matter what
 • Employees will now take vacation if they missed it due to education or illness
 • Time skip sound would replay in a loop with auto skip enabled if a message popped up during time skip, e.g. wage negotiations or bankruptcy

Alpha 9.6.2
Changes
 • Computer auto-assign should use addon to determine how to assign
 • Add tooltip explaining second dev team for project management
 • Subsidiaries now start off with whatever you deposit, so closing a subsidiary doesn't make more money than a take over
 • Team selection in hire window should use new team selection window
 • Ability to spread vacations out over a period

Fixes
 • Subsidiary would buy stock before going bankrupt
 • Player had to pay for subsidiary IP license
 • Receiving warnings about low skilled employees bringing down quality but referencing the wrong employee
 • All employees arrive immediately when loading a save(Fix only affects new saves)
 • Various other fixes

Alpha 9.6.1
I re-did all the tutorials and improved the tutorial system, hopefully this will help explain the new development mechanics properly. Please tell me if this did not help.

I also added sound effects throughout the UI. Music should hopefully be coming soon.

Subsidiaries are now in. You can currently only deposit and withdraw money from them (It also changes how patents, IP and distribution is handled between you and your subsidiaries), but I plan on adding the ability to control projects in the future as well.

Changes
 • Re-do all tutorials and improve tutorial system
 • Add UI sound effects
 • Subsidiaries
 • Add confirmation popup when press build has been released
 • Keep contracts of varied difficulty depending on company rep
 • Use stable sorting algorithm for listview to maintain order between sorts(e.g. sorting by skill and then team will now show employees ordered by skill and grouped by teams)
 • Lower contract reputation gain
 • Manual support option for project management
 • Don't reset SCM selections
 • Increase courier cost and double carrying capacity
 • Warning pop up when quality of project is going down fast
 • Add "hired for" role variable, which HR will use to force correct role and manage education(Will only work for employees hired in alpha 9.6+)
 • Add HR education missing budget warnings
 • Standardize red counter on buttons, use for retirees, research, overloaded servers, and remove event window
 • The game will now display feedback IDs for player when feedback/bugs have been reported in-game, to help support in communities
 • Releasing press release or press build without release date warning
 • Have collapse label function which is shown instead of category when workitem is collapsed
 • Select all/none buttons for team selection window with multi choice
 • Multi select window should be searchable if it has more than 10 items
 • Make furniture assignable from employee list if no employees are selected
 • Add auto team assign to rooms, which will try to assign each employee in a team to a computer in the selected rooms
 • Speed up team reviews
 • You can have up to 10 bugs with no penalty in contracts
 • Leaders can no longer lower quality in development
 • Update to Unity 5.5.3f1
 • Write employee return date when selected if on education

Fixes
 • Check for GPU instancing support in audio overlay
 • HR budget was bugged and education was free
 • Couriers can carry more with more days per month
 • Warning icons not working in multi monitor mode
 • Deleting all save files and clicking continue will lock game
 • Fixed furniture outside parent on load when furniture origin was on room boundary
 • Employees will show as working on support even if their roles don't match
 • Project management missing design warning shows up even if it unwarranted
 • Fixed possible bug where project management wouldn't pick best needs
 • Various other fixes

Optimizations
 • Don't update hidden fields of collapsed work items
 • Legacy localization loading code was taking 10 seconds on load for no reason

43 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

9 มีนาคม

Alpha 9.5.1 out on testing branch

9.5.3 hotfix

 • Project management would release the same press release constantly, lagging the game and crashing the newspaper
 • On call couriers would not be dismissed or go home unless all products have been shipped

9.5.2 hotfix
 • Fixed not being able to replace furniture sat on floor
 • Fixed audio overlay sometimes crashing game
 • Fixed bug where game would fail to load a 9.5.1 game with active print jobs
 • Fixed XML parser failing to parse xml files with comment tags inside tags with children

Mostly bug fixes and usability improvements. Contracts should be a lot easier now. All tutorials will be updated in the next patch.

Changes
 • Removed upper limit on how far employees will travel to find a canteen, this should be controlled through room assignments instead
 • All noise sources are drawn in build mode
 • Temperature data overlay now goes from blue to green to red
 • Lowered volume of phones
 • Support work should show active users
 • Ability to scroll financial sheet
 • Bills breakdown in finance window should be extended to other categories
 • Add arrows to parking space builder
 • Ability to limit printing to specific stock + storage value
 • Call courier option, will go back and fourth between van and boxes until there are no boxes left, expensive cost per box shipped
 • Added status label to hype marketing task indicating follower loss
 • Limit AI printing deal sizes
 • Moved in-game AudioManager to Unity's AudioMixer system
 • On call IT should be able to push away employees from computers if they are very broken
 • "No project set" warning for project management
 • Warning about releasing software if a press release is being written or press build is underway
 • Reject deals to remove clutter
 • Add extra wall toggle that also hides all doors and windows
 • Debt clearance message should be popup, not messagebox
 • Alpha phase up to 10% faster based on difficulty
 • Founder's effectiveness can now be positively affected
 • Contracts now have lines of code and mb art requirements which are shown on the work task(Contracts from previous saves will fail)
 • Quality and progress is judged separately for contract work, where progress gives money and quality gives reputation
 • Balanced contract reputation impact

Fixes
 • Product windows are not scaled with UI
 • Decibel label not offset correctly with scaled UI
 • Computers became unusable after replacing them due to not updating chair connection
 • Beta print jobs were cancelled on release
 • Post marketing costs were being counted twice in product loss
 • Press release costs were not being subtracted
 • Design specialization progress not updated in UI in some cases(e.g. network for games)
 • Printers were still dropping state even when off
 • Reworded reviews to be clearer on what they mean by "knowing" a company
 • Various fixes

Optimizations
 • Make noise sphere shader instanced
 • Optimized noise floor overlay calculations and drawing
 • Optimized furniture iteration throughout codebase

128 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้


Construct and design buildings for optimal working conditions. Hire people to design and release software, so you can defeat the simulated competition and take over their businesses. Manage and educate your employees to make sure they are skilled and satisfied with their job.

CURRENT FEATURES
 • Build, furnish and maintain office buildings up to ten stories + basement, on an enormous land, using a free-form building system with easy copy-paste tools
 • Hire employees to design, develop, support, research and market software in teams
 • Build roads and parking to ease commuting for your employees
 • Tend to your employees' needs, demands, skills and specializations, while making sure each team has compatible personalities
 • Customize your own employee avatar
 • Create your own software products and franchises
 • Compete in a simulated and randomly populated market by selling your products, taking on contract work, creating patents, making deals or trading stocks
 • Hire staff to repair your furniture and computers, clean your office, make food for your employees or greet visitors
 • Mod what kind of software you can develop, add your own furniture, upload your building blueprints or add support for your language
 • Delegate important tasks to your team leaders, such as managing development cycles and human resources
 • Set up your own servers for products, source control and running your own online store

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7+
  • หน่วยประมวลผล: 2.4 GHz Dual Core Processor
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: 512 MB dedicated video RAM, Shader Model 4.0
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Laptops with power saving graphic processors might need to be configured for Software Inc.
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mac OS X 10.8+
  • หน่วยประมวลผล: 2.4 GHz Dual Core Processor
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: 512 MB dedicated video RAM, Shader Model 4.0, OpenGL 4.1+
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 12.04+
  • หน่วยประมวลผล: 2.4 GHz Dual Core Processor
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: 512 MB dedicated video RAM, Shader Model 4.0, OpenGL 4.1+
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (63 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (1,502 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
0 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...