As a man or woman stranded naked, freezing & starving on a mysterious island, you must hunt, harvest, craft items, grow crops, & build shelters to survive. Use skill & cunning to kill, tame, breed, & ride Dinosaurs & primeval creatures living on ARK, and team up with hundreds of players or play locally!
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Ανάμεικτες (5,214 κριτικές) - 48% από τις 5,214 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Ανάμεικτες (105,432 κριτικές) - Το 69% από τις 105,432 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Ιουν 2015

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι να προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιατί Early Access;

“ARK is a huge game, in terms of geographical space, scope of content, features, technology, and just about every other metric. We're a veteran team with some major hits behind our leads, and much of the core challenge is already met, but this is still an ambitious one for us. We want the player community's help to 'evolve' ARK into the dinosaur world game that we've been dreaming about since the days we played with plastic green T-Rex toys during elementary school recess, since we shed a tear to 'The Land Before Time', since we wistfully imagined the towering cities of 'Dinotopia', and since we nearly choked on our popcorn to the thrills of 'Jurassic Park'. We love games, and holy smokes do we ever love dinos (along with all sorts of other extinct creatures/natural sciences), and through interaction and iteration with the ARK's community, we think we have the best shot at creating the be-all, end-all long-term prehistoric universe that we want to live and thrive in. We have a great start, and with your valued input and contributions, we will take it all the way together!”

Για περίπου πόσο καιρό αυτό το παιχνίδι θα είναι σε Early Access;

“Approximately 1 year, with a full release planned for June 2016 coinciding with the console versions.”

Πώς θα διαφέρει η πλήρης έκδοση από την έκδοση Early Access;

“While we have the foundation of our game at Early Access launch, there are many currently-planned features and content additions we will be adding over the year from EA to full release. Beyond such planned features, will be adding TONS of aspects suggested or iterated on by the community, hence the point of Early Access!

Planned Core Features include, among many other things:

- 30+ more creatures to reach well over 100, with essentially every major category of extinct animal represented in some way
- More saddle types including saddle armor tiers and saddles with powerful weapons mounted on them
- Gas-powered Vehicles
- Enhanced building mechanics to evolve ARK into one of the best straight-up builder games out there
- More underwater biome/ecosystem complexity, including support for vacuum-sealed underwater bases
- Lots more items, weapons, armors and further advanced tech tiers
- More item skins, limited run event skins
- More bosses and the end-game cycle including the Ultimate Life Form & Ascension
- More biome types
- Steam Economy Support for Statistical Items (Need some Steam API functionality for this from Valve!)
- Way more plants and more detailed plant biology systems/farming systems
- More statistical modelling of status illnesses/diseases (both player and creature)
- Better SFX, more Music, Better UI's, Better Gamepad support (i.e. UI button shortcut callouts), Better VR support (i.e. HMD gun-aim option)

In addition to zillions of bug fixes, intensive performance improvements, mega iterative polishing, and what have you. The game will sparkle like a shiny diamond before it is considered ready for Full Release, and even then we plan on a long-term post-Release content lifecycle, with specialized ARK's on the drawing board.”

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της έκδοσης Early Access;

“Everything described on the full Features List is in the Early Access version right now -- not all 100% polished, but designed to be fun. Over the next year, the game will be rapidly iterated on with updates usually coming 3 times per week, almost always including new features, balance and polish improvements, and bug fixes. We are extremely fast at development, and will continue to push forward with maximum energy to make the game ever-greater on a daily basis. We live and breath game development, this is what we do.”

Θα κοστίζει διαφορετικά το παιχνίδι πριν και μετά το Early Access;

“Yes, the game will be lower priced through Early Access, relative to its final full-version retail price.”

Πώς σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την Κοινότητα στη διαδικασία ανάπτυξής σας;

“We will have a Trello roadmap at Early Access launch, as well as massive & intense Forum interaction by the development team to gather ideas, feedback, and issues, along with a bi-weekly Q&A / Reddit AMA to involve everyone under the sun who wants to give us their 2 cents on how to make this game everything it can be! Essentially we view ARK's Early Access player community as our primary benefactors -- we're making this game to serve you. Join us on the ARK :)”
Περισσότερα
 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (182)

10 Απριλίου

Introducing the Yutyrannus!Dino Dossier

A new Dino Dossier has been revealed, this one is everyone’s favourite fearsome feathered fearless fighter, the Yutryannus!

554 σχόλια Περισσότερα

31 Μαρτίου

Patch 256: Equus, Leedsichthys, Ichthyornis, Iguanodon, Underwater Bases, & More!https://www.youtube.com/watch?v=yz7YM5vu-_4
Patch v256 comes to you today crammed with new content, including vacuum-sealed underwater bases and aquatic creature breeding, TEK teleporter pads and wireless generators, and four new creatures. It also brings the first major menu redesign of ARK, as the Inventory UI receives a complete visual and functional overhaul for a streamlined new look. This is a huge upgrade that means easier access to everything in the player’s inventory. 

The TEK Tier for ARK is being implemented in multiple phases, with today’s update including awesome new element powered gear like: 

TEK Underwater Bases! This allows fully-enclosed structures to be created underwater, with ventilators to allow oxygen filled room. Air-locks allow players to enter and exit without flooding their base.TEK Power Generator! This wireless generators power TEK structures and any Tribe electrical structures in adjustable range. 

TEK Teleporter! Easily and quickly move around the expansive open-world island, but very challenging and expensive to obtain!TEK Mosa Saddle! Once placed on the Mosasaur it equips the beast with lasers and more.TEK Tier content is a wave of sci-fi-themed, end-game features that reward hard-working Survivors with awesomely futuristic gear and guns. Players wanting TEK Tier loot will need to gather the newly introduced Element resource, which is granted after successfully completing Boss Arenas. Each Boss has three difficulty levels (easy, medium, hard) and after defeating the respective Boss are awarded with unique TEK Knowledge engrams, element and other general Boss Rewards. Collect the Element, then use the TEK Replicator to craft all TEK items!

Likely an ancestor to the modern horse, Equus Magnus is a much larger steed, and when tamed, can be used in much the same way - riding, herding, and used as pack animals. Equus is so large, in fact, tribes have been known to not only ride them, but attach extra large saddlebags to them, essentially making them into mobile research and crafting stations.Craftable within the Equus' saddle inventory, the new Lasso item can be used to wrangle creatures and players while riding. Now you can live out your cowboy dreams in ARK!

If Survivors are lucky, they may come across a majestic sight. The Unicorn is the rarest creature on the Island, with it's white coat and horn protruding from its' forehead. It can be tamed just like the normal Equus. However, only one of these magical creatures naturally exists on the map at a time, so treat it with the utmost care!Leedsichthys Conviviumbrosia is the largest fish in the waters around the island. Its meat is also extremely succulent which is unusual given its size. It is often traded with the same value as Prime Meat, and colloquially called 'Prime Fish'. Of little taming value, tribes do keep schools of Leedsichthys in pens for meat, as it is so huge, chunks of meat can be cut from it without causing it death or permanent injury. While Leeds is normally passive towards humans, it is extremely aggressive towards boats on the open water. Rafts that enter its' territory will quickly find themselves in grave trouble and will be forced to fight or flee, or lose their home.The alpha Leedsichthys, which is somehow even larger than the average Leeds, is massive and white in colour. If a Survivor manages to kill the beast, they will be rewarded with lots of fish meat and a special cosmetic skin hidden within it's belly.Iguanodon Vicissitudinisis a large herbivorous dinosaur that bears a strong resemblance to the Parasaurolophus but without the distinct head crest. Iguanodon has two spike-like thumbs for prying fruits open to pick out the seeds and for  stabbing would-be predators. They are as capable of walking on all fours as they are on just their hind legs. Combined with its highly effective fruit harvesting and substantial carry weight, the Iguanodon's excellent mobility in bipedal stance makes it an ideal field-hand that can also pull off a quick get-away, or an agile defense, when needed.

Considered just a "plain old" normal seagull, Ichthyornis Piscoquus lives near beaches, surviving off of native fish. While timid by nature, if tamed, they become partners for their tamer, riding their shoulders. Survivors can send their tamed Ichthy to attack small prey such as fish, dodos, and compys. The fish it brings back are rich in meat and far better than a Survivor would be able to catch by hand, making the gull very useful.A long time coming, Patch 256 finally brings breeding to the aquatic and amphibious creatures of the ARK. Underwater eggs cannot be picked up by players as they cannot survive out of water, so plan ahead carefully! Underwater eggs will incubate in water at all times so there is no need to monitor their temperature. These adorable little ones will certainly steal their way into your heart.In addition to all of the above (it's a lot!), this patch also includes the following:

- Lots of new in-game sounds
- 1 New Hairstyle and 1 New Facial hairstyle (Growable ponytails with full physics and mutton chops!)
- 30+ new Explorer Notes

The full patch notes for version 256 can be seen here: http://steamcommunity.com/app/346110/discussions/0/594820656447032287/

Weekend Sale!From today through to April 3rd, ARK is 67% off and Scorched Earth is 51% off! If you or your friends haven't picked up a copy, now is definitely the time to do so!

Evolution Event!Survivors will be receiving a special Evolution Event perk this weekend! The Evolution Event will be active until Monday the 3rd at 12PM EST. All Official Servers will be undergoing this evolutionary change which includes:

- 1.5x Harvesting Rate
- 1.5x Taming Rate
- 1.5x EXP Rate

Reminder: this 1.5x bonus is on top of the 2x rates that are now standard on our official servers!

Thank you Survivors! We hope you enjoy the update!

1717 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

As a man or woman stranded naked, freezing and starving on the shores of a mysterious island called ARK, you must hunt, harvest resources, craft items, grow crops, research technologies, and build shelters to withstand the elements. Use your cunning and resources to kill or tame & breed the leviathan dinosaurs and other primeval creatures roaming the land, and team up with or prey on hundreds of other players to survive, dominate... and escape!

The following features are in the game on its Day-1 Early Access release. We have many more aspects and refinements planned for the long-term development roadmap, and here's what you get to experience right now in ARK:Dinosaurs, Creatures, & Breeding! -- over 70+ currently at Early Access and 100+ planned for final release -- can be tamed using a challenging capture-&-affinity process, involving weakening a feral creature to knock it unconscious, and then nursing it back to health with appropriate food. Once tamed, you can issue commands to your Pet, which it may follow depending on how well you’ve tamed and trained it. Pets, which can continue to level-up and consume food, can also carry Inventory and Equipment such as Armor, carry prey back to your settlement depending on their strength, and larger pets can be ridden and directly controlled! Fly a Pterodactyl over the snow-capped mountains, lift allies over enemy walls, race through the jungle with a pack of Raptors, tromp through an enemy base along a gigantic brontosaurus, or chase down prey on the back of a raging T-Rex! Take part in a dynamic ecosystem life-cycle with its own predator & prey hierarchies, where you are just one creature among many species struggling for dominance and survival. Pets can also be mated with the opposite gender, to selectively breed successive generations using a trait system based on recombinant genetic inheritance. This process includes both egg-based incubation and mammalian gestation lifecycles! Or put more simply, breed & raise Dino Babies!You must eat and drink to survive, with different kinds of plants & meat having different nutritional properties, including human meat. Ensuring a supply of fresh water to your home and inventory is a pressing concern. All physical actions come at a cost of food and water, long-distance travel is fraught with subsistence peril! Inventory weight makes you move slower, and the day/night cycle along with randomized weather patterns add another layer of challenge by altering the temperature of the environment, causing you to hunger or thirst more quickly. Build a fire or shelter, and craft a large variety of customizable clothing & armors, to help protect yourself against locational damage & extreme temperatures using the dynamic indoor/outdoor insulation calculation system!By chopping down forests full of trees and mining metal and other precious resources, you can craft the parts to build massive multi-leveled structures composed of complex snap-linked parts, including ramps, beams, pillars, windows, doors, gates, remote gates, trapdoors, water pipes, faucets, generators, wires and all manner of electrical devices, and ladders among many other types. Structures have a load system to fall apart if enough support has been destroyed, so reinforcing your buildings is important. All structures and items can be painted to customize the look of your home, as well as placing dynamically per-pixel paintable signs, textual billboards, and other decorative objects. Shelter reduces the extremes of weather and provides security for yourself and your stash! Weapons, clothing & armor gear can also be painted to express your own visual style.Pick seeds from the wild vegetation around you, plant them in plots that you lay down, water them and nurture them with fertilizer (everything poops after consuming calories, which can then be composted, and some fertilizer is better than others). Tend to your crops and they will grow to produce delicious and rare fruits, which can also be used to cook a plethora of logical recipes and make useful tonics! Explore to find the rarest of plant seeds that have the most powerful properties! Vegetarians & vegans can flourish, and it will be possible to master and conquer the ARK in a non-violent manner!By bringing sufficient rare sacrificial items to special Summon locations, you can capture the attention of the one of the ARK’s god-like mythical creatures, who will arrive for battle. These gargantuan monstrosities provide an end-game goal for the most experienced groups of players and their armies of pets, and will yield extremely valuable progression items if they are defeated.Create a Tribe and add your friends to it, and all your Pets can be commanded by and allied to anyone in your Tribe. Your Tribe will also be able to respawn at any of your home spawn points. Promote members to Tribe Admins to reduce the burden of management. Distribute key items and pass-codes to provide access your shared village!All items are crafted from Blueprints that have variable statistics and qualities, and require corresponding resources. More remote and harsh locales across the ARK tend to have better resources, including the tallest mountains, darkest caves, and depths of the ocean! Level-Up your player character by gaining experience through performance actions, Level-Up your Pets, and learn new "Engrams" to be able to craft Items from memory without the use of blueprints, even if you die! Customize the underlying physical look of your character with hair, eye, and skin tones, along with an array of body proportion modifiers. As you explore the vast ARK, you'll find clues left by other Survivors who have made the ARK their home in ages past, in the form of collectible detailed 3D "Explorer Notes". By uncovering all of these, you can begin to piece together the true nature of the ARK, and discover its purpose!Everything you craft has durability and will wear-out from extended use if not repaired, and when you leave the game, your character remains sleeping in the persistent world. Your inventory physically exists in boxes or on your character in the world. Everything can be looted & stolen, so to achieve security you must build-up, team-up, or have pets to guard your stash. Death is permanent, and you can even knock out, capture, and force-feed other players to use them for your own purposes, such as extracting their blood to for transfusions, harvesting their fecal matter to use as fertilizer, or using them as food for your carnivorous pets!The mysterious ARK is a formidable and imposing environment, composed of many natural and unnatural structures, above-ground, below-ground, and underwater. By fully exploring its secrets, you’ll find the most exotic procedurally randomized creatures and rare blueprints. Also to be found are Explorer Notes that are dynamically updated into the game, written by previous human denizens of the ARK from across the millennia, creatively detailing the creatures and backstory of the ARK and its creatures. Fully develop your in-game ARK-map through exploration, write custom points of interest onto it, and craft a Compass or GPS coordinates to aid exploring with other players, whom you can communicate with via proximity text & voice chat, or long-distance radio. Construct & draw in-game signs for other players to help them or lead them astray... And yet.. how do you ultimately challenge the Creators and Conquer the ARK? A definitive end-game is planned.On the 100+ player servers, your character, everything you built, and your pets, stay in-game even when you leave. You can even physically travel your character and items between the network of ARK's by accessing the Obelisks and uploading (or downloading) your data from the Steam Economy! A galaxy of ARKs, each slightly different than the previous, to leave your mark on and conquer, one at a time -- special official ARKs will be unveiled on the World-map for limited times in singular themed events with corresponding limited-run items! Furthermore, you can now design or randomize your own unique 'Procedurally Generated ARKs', for infinite replayability and endless surprises.You can play single-player local games, and bring your character and items between unofficial player-hosted servers, back and forth from singleplayer to multiplayer. Mod the game, with full Steam Workshop support and customized Unreal Engine 4 editor. See how we built our ARK using our maps and assets as an example. Host your own server and configure your ARK precisely to your liking. We want to see what you create!The over-the-top hyper real imagery of the ARK its creatures is brought to expressive life using a highly-customized Unreal Engine 4, with fully dynamic lighting & global illumination, weather systems (rain, fog, snow, etc) & true-to-life volumetric cloud simulation, and the latest in advanced DirectX11 and DirectX12 rendering techniques. Music by award-winning composer of "Ori and the Blind Forest", Gareth Coker!

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: 64-Bit Windows 7 Service Pack 1, or Windows 8
  • Επεξεργαστής: 2 GHz Dual-Core 64-bit CPU
  • Μνήμη: 4000 MB RAM
  • Γραφικά: DirectX10 Compatible GPU with 1 GB Video RAM
  • DirectX: Έκδοση 10
  • Αποθήκευση: 40000 MB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: OSX 10.9 or Higher
  • Επεξεργαστής: 2 GHz Equivalent CPU
  • Μνήμη: 4000 MB RAM
  • Γραφικά: OpenGL 3 Compatible GPU with 1GB Video RAM
  • Αποθήκευση: 20000 MB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Ubuntu Equivalent Distro
  • Επεξεργαστής: 2 GHz 64-bit CPU
  • Μνήμη: 4000 MB RAM
  • Γραφικά: OpenGL 3 Compatible GPU with 1GB Video RAM
  • Αποθήκευση: 20000 MB διαθέσιμος χώρος

Τι λένε οι επιμελητές

1,286 επιμελητές αξιολόγησαν αυτό το προϊόν. Πατήστε εδώ για να τους δείτε.
Κριτικές πελατών Περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Ανάμεικτες (5,214 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Ανάμεικτες (105,432 κριτικές)
ΤΥΠΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:


(τι είναι αυτό;)
59,459 κριτικές ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα ( Ανάμεικτες)
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές
Φόρτωση κριτικών...