รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
แง่บวก (20 บทวิจารณ์) - 95% จาก 20 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 30 ส.ค. 2006

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Rocket Mania Deluxe

 

ความต้องการระบบ

    ความต้องการขั้นต่ำ: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz หรือเร็วกว่า, DirectX: 7.0

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
โดยรวม:
แง่บวก (20 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Trainman666
( 13.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 มิถุนายน
Who doesn't love fireworks? In fact, who doesn't love being the one who sets them off? Fireworks have always fascinated me, and I certainly do love the concept ol Rocket Maina. Popcap games KNOWS haw to make simple pick-up-and-play games that you can play for a few minutes at a time, and have a lot of fun with when you have some spare time. I really don't need to say anything more.

It's Rocket Mania. It's a fireworks game. Instant winner in my book, and a very high recommendation.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Wolvenworks [GEWH]
( 0.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 31 ธันวาคม 2015
I use to spend hours playing this as a kid, almost to an obsessive level. The skill is so etched to my memory that after almost a decade of not playing this, I actually improved my score.

It may look simple, but I can guarantee that most current gamers will still struggle to get their rockets to Lv 10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Cid Silverwing
( 3.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 13 พฤศจิกายน 2015
Pretty addictive and challenging, your reflexes will really be put to the test as you figure out how to chain rockets together for those massive combos.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
louisebruno
( 76.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 12 พฤศจิกายน 2015
ADDICTIVE VERY ADDICTIVE
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Pimpstyle9008
( 14.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 7 ตุลาคม 2015
Childhood game you can play for hours still is good even as an adult! 8/10 overall rating. Very short game in general its like a mini-game with a highscore thing built in where you just play more and more just to get an affinity of points.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
MaximumPower
( 1.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 2 ตุลาคม 2015
Great Game!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Larinator
( 252.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 สิงหาคม 2015
It didn't work when I dl windows 10. Went in setting and changed the display to 125% and now it works. Hope this helps others. Simple but fun game.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
coreoffocus
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม 2015
Total ♥♥♥♥ing Rip off, Game does not work on my very powerfull computer. Does not evens start i just get an error message
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
PsychicParrot
( 4.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 ธันวาคม 2014
Amazing game from back when PopCap made games and not in-app purchase based fruit machines.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
nedza.evans
( 93.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 กรกฎาคม 2014
fun
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 ธันวาคม 2014
Amazing game from back when PopCap made games and not in-app purchase based fruit machines.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
252.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 สิงหาคม 2015
It didn't work when I dl windows 10. Went in setting and changed the display to 125% and now it works. Hope this helps others. Simple but fun game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กันยายน 2012
All Pop Cap's games are just perfect. Easy to learn, "plug & play" but, with increasing difficulty and clear instructions before every new thing to learn. Intense rythm, you are always clicking the mouse, no time to rest. Original, they can be based on anything else but they do their own way and with outstanding imagination. The right difficulty at the right time, to maintain the interest. Variated play modes. Ridiculous simple controls, usually just the mouse and their two buttons, some times the arrows pad is also neeced but, that's all. Very good music and sound effects....
Well, if you already played Zuma, you know what I mean but, they have other interesting titles and this is one of them.
Highly recommeded for casual tmes, when you are in a hurry and want to play just a bit or, for that "in between big games" time.
ONE OF THE WEAKESTS BUT, ENSSURED PLAYABILITY.
PIPES CONCEPT BUT WITH FIRE WORKS ROCKETS
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
76.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤศจิกายน 2015
ADDICTIVE VERY ADDICTIVE
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 12 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
3.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 พฤศจิกายน 2015
Pretty addictive and challenging, your reflexes will really be put to the test as you figure out how to chain rockets together for those massive combos.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 7 คน (14%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤษภาคม 2015
Total ♥♥♥♥ing Rip off, Game does not work on my very powerfull computer. Does not evens start i just get an error message
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2012
This is just one of those little pop cap games that you love or hate. It is great if you need to waste time, but that is the main purpose of all those awesome little puzzle games. Exercise your brain today!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
14.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 ตุลาคม 2015
Childhood game you can play for hours still is good even as an adult! 8/10 overall rating. Very short game in general its like a mini-game with a highscore thing built in where you just play more and more just to get an affinity of points.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 ตุลาคม 2015
Great Game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน