รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
แง่บวก (7 บทวิจารณ์) - 85% จาก 7 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 30 ส.ค. 2006

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Iggle Pop Deluxe

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

 

ความต้องการระบบ

    ความต้องการขั้นต่ำ: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz หรือเร็วกว่า, DirectX: 7.0

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
โดยรวม:
แง่บวก (7 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
[LFG]Derdoge
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 เมษายน
It was a good
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
PlayerMostacho CSGOSpeed.com
( 0.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 กุมภาพันธ์
Just bought it for nostalgia.

11/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Tentacle-Kitty (Level 4)
( 9.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 4 มีนาคม 2015
Weeeell, I don't really recommend this game. It has aged, but not exactly gracefully. It's not horrible either. But it just isn't really good either.

For 5€, it's too little. I bought it in the Popcap Bundle, so it was alright, I guess?

Still, for demanding 5€ and then giving you relatively monotonous gameplay... it's too much money. It's just too much for so little actually happening. That's why I wouldn't recommend buying this game.

Oh, and just for the sake of completion: You play as one of four heroes to save the Iggles, a race of furry little creatures color-coded and caught in bubbles by some kind of evil force. Yeah. That's the sum of it. You move through a little labyrinth, collect the Iggles, avoid the baddies, and send the Iggles home with the approrpiate home fields.

And... that's it. For 101 levels in Adventure mode. Yay.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
pon2354
( 2.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 24 กุมภาพันธ์ 2015
I played this game way back when. This was one of my favorite games for the computer at the time, up there with Insaniquarium and Snail Mail. Solid gameplay, easy to play, difficult to master, much like most Pop Cap games. It is a crime how overlooked this game is. Buy it now.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
hermetico
( 3.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 กันยายน 2012
All Pop Cap's games are just perfect. Easy to learn, "plug & play" but, with increasing difficulty and clear instructions before every new thing to learn. Intense rythm, you are always clicking the mouse, no time to rest. Original, they can be based on anything else but they do their own way and with outstanding imagination. The right difficulty at the right time, to maintain the interest. Variated play modes. Ridiculous simple controls, usually just the mouse and their two buttons, some times the arrows pad is also neeced but, that's all. Very good music and sound effects....
Well, if you already played Zuma, you know what I mean but, they have other interesting titles and this is one of them.
Highly recommeded for casual tmes, when you are in a hurry and want to play just a bit or, for that "in between big games" time.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
12 จาก 13 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
3.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กันยายน 2012
All Pop Cap's games are just perfect. Easy to learn, "plug & play" but, with increasing difficulty and clear instructions before every new thing to learn. Intense rythm, you are always clicking the mouse, no time to rest. Original, they can be based on anything else but they do their own way and with outstanding imagination. The right difficulty at the right time, to maintain the interest. Variated play modes. Ridiculous simple controls, usually just the mouse and their two buttons, some times the arrows pad is also neeced but, that's all. Very good music and sound effects....
Well, if you already played Zuma, you know what I mean but, they have other interesting titles and this is one of them.
Highly recommeded for casual tmes, when you are in a hurry and want to play just a bit or, for that "in between big games" time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กุมภาพันธ์ 2015
I played this game way back when. This was one of my favorite games for the computer at the time, up there with Insaniquarium and Snail Mail. Solid gameplay, easy to play, difficult to master, much like most Pop Cap games. It is a crime how overlooked this game is. Buy it now.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 7 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
9.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มีนาคม 2015
Weeeell, I don't really recommend this game. It has aged, but not exactly gracefully. It's not horrible either. But it just isn't really good either.

For 5€, it's too little. I bought it in the Popcap Bundle, so it was alright, I guess?

Still, for demanding 5€ and then giving you relatively monotonous gameplay... it's too much money. It's just too much for so little actually happening. That's why I wouldn't recommend buying this game.

Oh, and just for the sake of completion: You play as one of four heroes to save the Iggles, a race of furry little creatures color-coded and caught in bubbles by some kind of evil force. Yeah. That's the sum of it. You move through a little labyrinth, collect the Iggles, avoid the baddies, and send the Iggles home with the approrpiate home fields.

And... that's it. For 101 levels in Adventure mode. Yay.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 เมษายน
It was a good
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 กุมภาพันธ์
Just bought it for nostalgia.

11/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน