รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
แง่บวก (17 บทวิจารณ์) - 94% จาก 17 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 30 ส.ค. 2006

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Hammer Heads Deluxe

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

 

ความต้องการระบบ

    ความต้องการขั้นต่ำ: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz หรือเร็วกว่า, DirectX: 7.0

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
โดยรวม:
แง่บวก (17 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Verdantil
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มกราคม
Tags : Casual - Twitch & Shooter

This game is wackamole, with gnomes. Half of the fun of wackamoke is actually using a hammer, and that doesnt translate well on a computer, you end up with a targeting reticule and this ends up being more like shooting ducks than wackamole. As you progress through levels gnomes increase in variety with small variations on how to wack them. Misses hurts your health which can return a game over screen. Popcap did great work with the sound in this game, its not annoying at all, punchy and upbeat and goes with the game well. There is a lot of negative however, you can collect points and coins, and doing very well can speed up the game, but upon losing the game you are booted back to the very first level with no level select screen, the coins cant be spent on anything, and increasing the speed just makes it more likely that you will lose your progression. The options are limited and chances are if you have a modern computer screen or television it will not fit properly on-screen. So this game does a lot of things right but I cant even guarantee that a wackamole game better made than this one wont ever surface, which wasnt that high of a bar to set. Given the demand on this type of game thats unlikely however so thats probably the best you are going to find in this very niche and not all that exciting genre. It makes for okay entertainment for people with short attention span, children, and the like and the reboot to the first level is at least friendly for hotseat.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Nikita1211
( 3.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 27 ธันวาคม 2015
While it looks simple, don't be fooled. Awards in the middle of the game is distracting. LIke most Pop Cap games, if you get past Level 5, you don't have to start back on Level 1 each game. Slippy, the bucket gnome, if not whacked immediately out of the hole will cost you life So twice whack immediately.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Gheed
( 0.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 ธันวาคม 2015
One of the finest games ever crafted.
Rivals games like Final Fantasy VII and Planescape: Torment.
So sad there is no sequel.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
crono9456
( 4.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 27 กันยายน 2015
Whack a gnome! Test your twitch gameplay here!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Azi
( 1.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 20 กรกฎาคม 2015
Still just as fun as it was 12 years ago
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
James
( 7.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
Clicking mayhem in the best manner.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Rainwife1979
( 7.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 ตุลาคม 2014
A fun little way to waste some time
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
mole2068
( 3.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 กุมภาพันธ์ 2014
WAC a Gnome!!!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
hermetico
( 0.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 กันยายน 2012
All Pop Cap's games are just perfect. Easy to learn, "plug & play" but, with increasing difficulty and clear instructions before every new thing to learn. Intense rythm, you are always clicking the mouse, no time to rest. Original, they can be based on anything else but they do their own way and with outstanding imagination. The right difficulty at the right time, to maintain the interest. Variated play modes. Ridiculous simple controls, usually just the mouse and their two buttons, some times the arrows pad is also neeced but, that's all. Very good music and sound effects....
Well, if you already played Zuma, you know what I mean but, they have other interesting titles and this is one of them.
Highly recommeded for casual tmes, when you are in a hurry and want to play just a bit or, for that "in between big games" time.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มกราคม
Tags : Casual - Twitch & Shooter

This game is wackamole, with gnomes. Half of the fun of wackamoke is actually using a hammer, and that doesnt translate well on a computer, you end up with a targeting reticule and this ends up being more like shooting ducks than wackamole. As you progress through levels gnomes increase in variety with small variations on how to wack them. Misses hurts your health which can return a game over screen. Popcap did great work with the sound in this game, its not annoying at all, punchy and upbeat and goes with the game well. There is a lot of negative however, you can collect points and coins, and doing very well can speed up the game, but upon losing the game you are booted back to the very first level with no level select screen, the coins cant be spent on anything, and increasing the speed just makes it more likely that you will lose your progression. The options are limited and chances are if you have a modern computer screen or television it will not fit properly on-screen. So this game does a lot of things right but I cant even guarantee that a wackamole game better made than this one wont ever surface, which wasnt that high of a bar to set. Given the demand on this type of game thats unlikely however so thats probably the best you are going to find in this very niche and not all that exciting genre. It makes for okay entertainment for people with short attention span, children, and the like and the reboot to the first level is at least friendly for hotseat.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
1.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กรกฎาคม 2015
Still just as fun as it was 12 years ago
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กันยายน 2012
All Pop Cap's games are just perfect. Easy to learn, "plug & play" but, with increasing difficulty and clear instructions before every new thing to learn. Intense rythm, you are always clicking the mouse, no time to rest. Original, they can be based on anything else but they do their own way and with outstanding imagination. The right difficulty at the right time, to maintain the interest. Variated play modes. Ridiculous simple controls, usually just the mouse and their two buttons, some times the arrows pad is also neeced but, that's all. Very good music and sound effects....
Well, if you already played Zuma, you know what I mean but, they have other interesting titles and this is one of them.
Highly recommeded for casual tmes, when you are in a hurry and want to play just a bit or, for that "in between big games" time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2015
One of the finest games ever crafted.
Rivals games like Final Fantasy VII and Planescape: Torment.
So sad there is no sequel.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 7 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
10.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
โพสต์: 2 เมษายน 2011
Got a quick mouse and fast reaction!? If you do then this will be the game for you! It adds humor to a classic style of gameplay were you whack the heads of gnomes back into a hole. The game starts out simple and easy but then it can get really fast and hard to complete each level. The graphics are cartoon like and each gnome is unique in how many times you have to hit them or what happens when you hit the wrong gnome. It is a game of fast reaction and not a trigger happy mouse. It will teach you when to strike and when not to strike. There are achievements in the game that motivate you to keep going and beat the game. It can be a challenging game or a stress relieving game to some. If you enjoy braking gnomes and want to get some aggression out on them then this is a game that you shouldn't pass up. Ive enjoyed playing it as a casual play around game and you will enjoy it too!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
4.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ธันวาคม 2010
BEST GAME eva xD sooooo nice 2 ♥♥♥♥ thoes stupid heads xD
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 6 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
3.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กุมภาพันธ์ 2014
WAC a Gnome!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
7.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
Clicking mayhem in the best manner.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
7.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ตุลาคม 2014
A fun little way to waste some time
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน