ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Αυγ 2006

Αγορά Bookworm Deluxe

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά PopCap Complete Pack

Συμπεριλαμβάνει 34 αντικείμενα: Zuma Deluxe, Bejeweled 2 Deluxe, Chuzzle Deluxe, Insaniquarium Deluxe, AstroPop Deluxe, Bejeweled Deluxe, Big Money! Deluxe, Bookworm Deluxe, Dynomite Deluxe, Feeding Frenzy 2 Deluxe, Hammer Heads Deluxe, Heavy Weapon Deluxe, Iggle Pop Deluxe, Pizza Frenzy Deluxe, Rocket Mania Deluxe, Typer Shark! Deluxe, Talismania Deluxe, Bookworm Adventures Deluxe, Peggle Deluxe, Venice Deluxe, Mystery P.I.™ - The Lottery Ticket, Amazing Adventures The Lost Tomb™, Mystery P.I.™ - The Vegas Heist, Peggle™ Nights, Bejeweled Twist, Mystery P.I.™ - The New York Fortune, The Wizard's Pen™, Plants vs. Zombies GOTY Edition, Amazing Adventures Around the World, Escape Rosecliff Island, Mystery P.I. - Lost in Los Angeles, Bookworm™ Adventures Volume 2, Zuma's Revenge!, Bejeweled® 3

Απαιτήσεις συστήματος PC

    Minimum Requirements: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz or faster, DirectX: 7.0

Απαιτήσεις συστήματος Mac

    • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
    • Processor: G4, G5 or Intel Core Duo
    • Memory: 256 MB RAM
    • Internet: Internet connection is required to register both the download and back-up CD-ROM version of the game
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
58 από 62 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
320 προϊόντα στο λογαριασμό
25 κριτικές
0.4 ώρες στο μητρώο
The only verdict I can confidently make is that the main menu music sounds like something straight out of a low-budget horror movie, and there's a weird-looking green worm with a bow tie, and it's smarter than me.

It keeps watching, with a snarky, Dreamworks grin on its face, his expression practically screaming, "Go on, keep trying. You know you ain't gonna make it because I'm better than you. You're going to BURN."

I scramble and the hellfire rains down on the board, devouring the letters one by one, slowly directing me towards my inevitable end, all whilst I'm being watched, mentally tortured, bombarded with the definitions of words I've never heard before.

"You may take me down, you overgrown gummyworm," I say, using my last vestige of breath, as I chain the word "PAIN", awarding me with 400PTS, the library enveloped in a mass of blazing inferno, soon all to become ashes, "BUT YOU'RE GOING DOWN WITH ME."

But I'm fighting a never-ending battle. That worm is still there, I know it. It's still alive.

And it hungers.
Αναρτήθηκε: 7 Μαρτίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
28 από 38 άτομα (74%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
432 προϊόντα στο λογαριασμό
114 κριτικές
10.2 ώρες στο μητρώο
[English text written below]

"Дело было вечером, делать было нечего..." Так и здесь. Сидел я однажды вечерком, сидел, прокручивал библиотеку в Стиме, думал о своем, а зеленый червяк с обложки игры Bookworm все глядел на меня хитрым взглядом из-под очков, словно говорил: "Давай! Я игра, которую знает 5 человек в Стиме! Напиши на меня рецензию! Будь не таким как все!" А я взял и написал! Это ведь не просто какой-то там Bookworm. Это Bookworm Deluxe! Понимаете? Deluxe! Как марка презервативов. Легко запомнить.

Шутка ли, в эту игру я наиграл 10 часов, собирая из латинских букв, разбросанных по игровой доске, простенькие слова. Чем длиннее слово - тем больше очков. За использование в слове зеленых плашек с буквами - дополнительный бонус. Если красная плашка достигнет дна игрового поля, вся библиотека сгорит и Game Over. Еще есть аналог уровней и опыта, получаемого за складывание слов. И, наконец, самое главное - незатейливое упражнение на знание языка и внимательность.

Как говорила вредная химичка в мои школьные годы: "Простенько и со вкусом!" Фу... даже вспоминать не хочу эту бабу, сколько крови попила! Из двоек-троек не вылезал из-за нее! Весь аттестат мне испортила, шельма! Хотя, я и сам хорош... нет бы уроки учить, так я с придурошными дружбанами верными товарищами своими шлялся не весть где! Впрочем, прошу прощения, я отвлекся...

Что-что? Bookworm?! Что еще за "Книжный червь"?! Вы о чем? Ах, игра с червяком-зубрилой на обложке... Да, да, рекомендую. Только отстаньте от меня.
__________

I had no business to attend to, I was sitting on my ♥♥♥, dreaming, thinking about things... Then I noticed a cranky green worm peeking at me from under his huge glasses like saying "Come on, dude. I am a game known by only 5 people on Steam! Go on - write a review on me! Be like no other!" And so I did. Because it's not just Bookworm! It's Bookworm Deluxe, got it?! Deluxe! Like a condom brand. Easy to remember.

Jokes aside, I spent more than 10 hours playing that game, making words out of colored tiles with letters on them. The longer the word - the bigger the prize. Adding green tile to a word earns more points. If red tile reaches the bottom of the screen, all the library goes to hell and Game Over... Also XP and levels of progress are included. And the most important thing - refreshing your English language and attention skills.

Try it. If you dare!
Αναρτήθηκε: 19 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
11 από 11 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
836 προϊόντα στο λογαριασμό
89 κριτικές
2.6 ώρες στο μητρώο
It's the best scrabble game forever.
Αναρτήθηκε: 18 Μαρτίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
9 από 9 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
716 προϊόντα στο λογαριασμό
15 κριτικές
0.6 ώρες στο μητρώο
This is not my kind of game, at all, and yet I still recommend it. Why? Because, for a certain group of gamers, this game could easily be a blast. The best comparison I could really make is that it's like a combination of Scrabble and a word search, and if you like both of those things you're almost certain to enjoy this game. Basically, you are given a screen of letters and need to string together letters to form the best words you can, with longer words and the use of rarer letters earning more points. Each time you form a word, the letters you used disappear, leaving the others to collapse down and new letters to come from above to refill the screen. You get bonus points for forming the bonus words or using the special colored tiles to form a word. But, beware, there are also red tiles, and if they reach the bottom without being used, the game is over. Therefore, this is a great game for anyone really into words or needing/wanting some more practice to increase their vocabulary or English skills. There is a lot of really great opportunity here to challenge yourself as well, since the only real limit is what letters you get and what words you know (or can guess). I have to admit, even not being into word games, I did get a small surge of satisfaction each time that I found a high-scoring word, so I'm sure that those who do enjoy such games will really love it. So, yes, I do recommend it, for a very particular set of gamers.
Αναρτήθηκε: 10 Μαρτίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
145 προϊόντα στο λογαριασμό
22 κριτικές
1.1 ώρες στο μητρώο
you can spell ♥♥♥ in it 111/10
Αναρτήθηκε: 22 Μαΐου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι