The Princess of the Flower Kingdom has vanished! She was taken by the Ghulibas of the north, and it is up to brave Zee Tee to rescue her. On his quest, he - and you - will discover the hidden lands behind the peaceful kingdom, and come face to face with secrets that will set you on edge!
Uživatelské recenze: Velmi kladné (600 recenzí)
Datum vydání: 7. čvn. 2010

Přihlaste se pro přidání této hry do Vašeho Seznamu přání nebo pro označení, že o ni nemáte zájem

Koupit Eversion

 

Doporučeno těmito kurátory

"I promise this isn't a troll entry. But saying anything about this game borders on spoiling the experience. There is a free version available to try."

Informace o hře

The Princess of the Flower Kingdom has vanished! She was taken by the Ghulibas of the north, and it is up to brave Zee Tee to rescue her. On his quest, he - and you - will discover the hidden lands behind the peaceful kingdom, and come face to face with secrets that will set you on edge!

This is the high-definition version of indie fan favorite Eversion, now with Steam support! Complete achievements and compete against your friends in Time Attack levels!

Key features:
 • Retro-style platform gameplay
 • Dimension-shifting gameplay changes the level around you
 • Explore eight carefully crafted unique worlds
 • Hand-drawn pixel art, legitimate indie-style
 • Surprising plot twists
 • Game length ideal for busy videogame fans
 • Three different endings
 • Extra entertainment value when played alone at night
 • An unforgettable experience

Systémové požadavky

Windows
SteamOS + Linux

  Minimum:

  • OS: Windows XP or later
  • Processor: Single core 1GHz+
  • Memory: 64MB or more
  • Graphics: 640 x 480 resolution or higher
  • DirectX®: N/A
  • Hard Drive: 20 MB
  • Sound: Required
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS, Mint 13 LTS, Fedora 16, fully updated
  • Processor: Single core 1GHz
  • Memory: 64MB or more
  • Graphics: 640 x 480 resolution or higher
  • Hard Drive: 20MB
Užitečné recenze od zákazníků
23 z 24 osob (96%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1.0 hodin celkem
Přidáno: 24. srpna
A fun lighthearted platformer in which you play as a flower traversing eight lands in search of your beloved princess. Taking obvious cues from the classic Mario games, Eversion is loads of fun and I recomend it to everyone wanting a challenge and a break from the violence in many popular games of today.

A̕ fun͠ ̷l̛ighthea̢rted͘ ͝pla̡tfor͠meŕ ̕in ̷w͝hi͞ch ͢y̶o҉u̸ ͡play ̶aś a ̵fl͏o҉w̸er ͝t͏ra̶v͢e̵rs͢in͢g̀ ̷éi͝ght͢ la҉n͟ds ̡i̵n ̸se͝ar͞çh̨ óf ̷yo͞uŕ be͜l͞o̵v̷ed͘ pr̛i͞n͜c̵ess͞. Tak̕ing̨ ̨o̕bvío͡uś ̵c̵ueş f͡ro͞m̶ th͟e̢ ̕c͞l̕as̴s͞ic̸ ̧M͘ario ͡ga͡m͠e͜s, ̷Eve̵r͝s͠i̢o̴n ̧is҉ ͟l̕o̧ad̷s ̴o̸f͏ fun ͘a̴nd ̸I ͞re͞co̶m͠e̶n̕d it̨ to e̴ver̕y̛one wa̛n͡t͢i̶n̡g͢ ͞a c͝h̕al͞len҉g̡e a͜nd ̴a ̕b̛r͝e̡a̕k͝ ́f͜r̀o̵m ͏th͘e̴ vio̢lence̵ ͘ín m̵aný ̴p̀op͏ula̸r ͜game̷ş o̢f͟ ҉today.҉

B̴̩̼̯̩̥̩̥ͦͮͤ̊̋͋ͤ̽̓͑ͬ̿̃̿̑́͘ͅE̓̈ͫͥ̊̊̓̾ͪ̉́̓ͤ͊̉ͯ҉̴̸̶̺͈͔̻̲̮̩̠̟̫̜̥̮̟̜̜͉́ͅḨ̷̪͍̘̪̦̘͈̞̰̩͎͈̹ͮ̑ͥ̍̎̓̓̏̂͐͌́͗͆ͅI̢̘̜̗͖̹̫̪̰͙͈̼̹͆̂̈ͮͩ͛̌̌ͥ̂ͧ͒͛̏ͨ͛͒͜ͅN̨̧͚̜̪̼͔̱̺̫̳̞̬̜̹̗̦͇̰ͭ̂̉̐̅̇̀̋̎̆̌͊ͣ̂͑̊͢͡D̴̒̉̑̎̓͑͋ͬ̎̌̈́͒͑͟͠҉̖͙̗͍͙͓͔̘̩͖͖͖̖̰̤͎͖̥Y̸̷̐̅͌͒ͤ͆͛̓ͥ̑ͬͪͫ̌͛̚͏̸͏̫̻͕̟̯͇͕̼̹̙̻̪̯̮ͅO̵̴̖̩̳̤̭̠̻̪̖̩̙̜͈̅̀͋ͣͪͥͯͯ͐̃ͮͧͤͮ̀̚͡U̐ͣͨ̓͛̈́̉̍͌̊҉̢҉̡̞̟͎͕͓̫͖̗͠B̸̦̮̼̪͚̳̭͚̥͕͍͇̟͚̒͂ͫͭ̏͒ͮ͋ͯ͟͢͠Ẹ̶̷͖̜̞̣͕͎̣̤̝͓͕̫̤͚̼̖̿̏̐̎̍̀̚H̿̉ͨ̅̌̒̏͋̓ͮͬͩ̑̔̏̍ͪ̂́̕͜҉̞̣̪͔̱͚̗̟̯̭̙͔̹̲Ȋ̲̦͕͖͙͈̯̬̤͙͙̫̂͗͒̄ͯ͒͑̑̏͊ͨ͜͠Ṉ̵̻͓͚͔̖̯̜̼̮̯͖͙̥͍̍͆̈́ͩ̽ͯ̋ͮ̊͟D̨͓̟̻̠̗̞̯̪̐ͫ̉̓͌́͌͐̄̄ͫ͆ͭ̇ͥ̀͠͡Y̵̫͚̣͖̲͚̟͍̫̝͖͍̋͗ͨͩ͌̎́̚͝͡O͚̯̹͈͙̯̜͓͕͔̲̲̤̺̓̂̓ͩ́ͬ̈ͫ͆͂̓ͯͤ͛̍ͮ͆̿͜͞U̻͔̰̜͓̣͇͍̝̻̱̟̦͈̠͕̪͔ͩ̒ͣ͊͑͘͡B̡̛̺̞͈̖̳͕̺͈̖̬̪̖͔̲̘͔͙̝̈́̌̽ͦ̇̒͜͜͝Ȩ̷̛̠̣͍̭̟͙̺̟̱̮̥̘̲̖͓̲̫̦̈́̀̓͐ͪͪ͂̊́ͨ͡Ḩ̧͙̞̣̳̼͓̲̯͍̲͉͖̻̦̎ͮ͐́̿͗̒̈̽́͗ͣͭ͂̉̓̐͟ͅI̷̓̑ͨ̿̇̍ͣ̈̎͗͑͑҉̫̞̘̤̳̹̥̤̮̫̦͢Ň̜̘͍̑̈ͨͮ̏̓̾ͪ̈ͫͫͥ͞D̶̢͎͔̜͙̠̩̯͕̝̺̥̩͖̘̹̙͖͛̔̊̒̑̉̌̓͡Y̨̰̻̖͎̮͔͍̼̤͎͙̙̭̳͈̮̓̿ͧ̒̔̍͂́Ò̒ͦ͆̔ͮ͛̌̅̾ͬͤ͂̔͘͏̦͍̹̭U̸̬̹̜̗̳̪̭̣̣͍̬̜͕̫̻͇̪̦̳ͪͪ͂̑̒̊͗́́B̸̛̒̓̾ͯ҉͘͏͍̲̰̮̫͍̟͉̺E̡̨̩̮̯̭̱̲̼̭̱͖͚͙̗̹͎̥ͥ̽͒̇͑̃̿ͩͪ͐ͩ̅̓͂̔͡͝͡
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
12 z 13 osob (92%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.7 hodin celkem
Přidáno: 13. listopadu
A charmingly difficult puzzle / platform / horror game.

I found I was able to complete this in a few hours but I took breaks in between because this game will have you dying and restarting a lot! And if you want those gems? Good luck getting them all, will require some thought and figuring out where all the Evert points are in levels to get some (namely levels 5 and 7.) A couple of the hidden achievements are equally as hard (I have to stand where on which layer for a letter?!)

The graphics are cute and horrifying on layers 6 and 7 but namely 8. -8 is such a scary layer and the music does not help! The soundtrack is really nice as well and you need your volume up to hear -7, it's heartbeats and at that, very faint heart beats which will make most players think layer 7 has NO soundtrack to it.

The endings were just lovely, 3 endings, 1 of them is hidden and very hard to get. Are you the monster, is she a monster, are you stones, or is this all a metaphor for a atomic bomb? Hue hue hue, by the way "Metaphor for a Atomic Bomb" is an achievement and a shoutout to Braid. :)

Lots of spoilers in my review but overall, good game and the price is about right. I avoided picking it up for a long time because it looked to be all lollipops and rainbows, glad to see I wasn't entirely wrong there. Discount or full price, worth picking up and playing if you enjoy games that mess with your mind a bit.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
11 z 15 osob (73%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
3.0 hodin celkem
Přidáno: 13. září
Quick review:

Short Verdict: DON'T BUY IT FOR YOUR CHILDREN! It starts out cute, but it turns evil quickly. Eversion is a fun, short game like the good old Super Mario, but with a twist and some puzzles. Definitely worth playing if you're into this genre, especially if it's on sale!

Pros:
 • Very immersive and atmospheric
 • Nice old school game mechanics
 • Unique world layers bring a nice puzzle aspect to the game
 • BGM matches really well the layer you're on
 • Well-balanced difficulty level
 • Collecting gems, hidden letters and the multiple endings adds to the depth of the puzzles

Cons:
 • Controls and movements are slightly clunky sometimes
 • Way too short--took me less than 2 hours to get all the achievements

Bought on / for: I traded it for a copy of Murder Miners, which was sitting on my inventory (I already had it in my account), so I pretty much think of Eversion as a game I got for free. Definitely worth playing if you already have it or if it's cheap like 1 or 2 dollars. But you wouldn't be wasting your money if you paid the full price. Just remember it's short.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
5 z 5 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
9.4 hodin celkem
Přidáno: 8. října
Eversion is difficult to review without spoiling it, but I'll try.

Eversion is, at it's core, an indie platformer/puzzle game. You play as Zee-Tee the Astrik (*), who is on a quest to save Princess Nehema, who has been captured by things that look a lot like Goombas. Along the way, Zee-Tee can evert to different "layers" of the world by pressing SPACE in certain areas, Things are quite different in each eversion layer, so everting is often required to progress.

Along the way, Zee-Tee can challenge himself by trying to collect all 240 gems, which will often require backtracking at certain eversion layers. Thankfully, your gems save even if you quit the level or die within, which is great for some of the harder levels.

The only real complaint I have about this game is how short it is. The game can easily be 100%ed in an hour, but if it is your first time playing, it'll probably take 2 hours or so to collect all of the gems and rescue the Princess.

All in all, Eversion is a very interesting platformer that is worth taking a look at. If you want to try the game out before you spend 5 dollars on it, the creator has a freeware version on his website. It doesn't have achievements and it's missing a handful of time attack levels, but it should get you used to the game.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
5 z 5 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.6 hodin celkem
Přidáno: 23. listopadu
Eversion is a puzzle platformer, but discovering the story and setting are an important part of the game.

What makes this game very enjoyable is that the puzzling and the platforming are fun, but never get in the way of the discovering by keeping you stuck at one part to long:
 • There are some tricky platforming parts, but nothing insane. Also, respawns are fast, lives are infinite, and checkpoints are conveniently placed.
 • The puzzles are easy to figure out. They don't require pen & paper or anything, just a few clever uses of the game mechanics.
 • The game is quite short, as it should be. When the game mechanics are exhausted, it doesn't grind on, it just wraps it up.

The graphics are simple, but do a good job portraying the unique setting. A setting that I will not describe, because it would sound boring, but when you play the game it just works so very well. The same goes for the music: simple, but effective.

I recommend this game to anyone who can enjoy the creativity that went into this game, and isn't completely horrible at platformers.

My total time played:
 • after 30 mins - got regular ending
 • after 2 hours - got true ending (I highly recommend trying to get this!)
 • after 2.5 hours - got all achievements (I used a guide to get the last two)
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
6 z 7 osob (86%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.2 hodin celkem
Přidáno: 8. listopadu
I wouldn't exactly reccomend this game at it's full price, because it's very short, and can be completed (and 100%'d!) in one sitting.

However, more old-school retro platformers should play out more like this. Decently challenging enough gameplay, intriguing mechanic thrown in for the 'puzzle' part of this puzzle platformer (I can't really talk about it without spoiling the game).

10/10 would experience the WHAT A TWEEST ending again
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
3 z 3 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.6 hodin celkem
Přidáno: 2. července
I have played this title 2-3 times in it's available for free version at the dev's site, in the past. Found it originally through TV Tropes and remembered how much I liked it and it's premise when I had it installed it then.

There's something about what's underneath the cutesy aesthetic that made it fun, memorable, and delightfully creepy. I also enjoyed how one of the core mechanics added surprising depth [and difficulty] to it's level design. To be too elaborate about it runs the risk of spoiling, so I will just say I felt it was worth my purchasing of it for the graphical upgrade and additional secrets to find.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
3 z 3 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1.1 hodin celkem
Přidáno: 13. září
I've played this short game through several times since its release as part of a TIGSource contest. I appreciate its gently unsettling atmosphere.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
3 z 3 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
3.0 hodin celkem
Přidáno: 26. listopadu
Looks can be decieving, to some it will be less horror and more so a surprising puzzle ish kind of platformer. The only thing that needs to be known about this title is that it includes quotes from various H.P. Lovecraft stories, idealy at the mountains of madness and that is reason enough for me to recommend this as a nice, short, contending horror title

Edit: after looking at the global achievements, I saw that most people who playe the game, never even got down into the nitty gritty portion of it that made it what it was, and that makes me kinda upset ya know? I mean it's not the creators fault that this is what actually is the lowest selling Lovecraft inspired game I mean LOOK at the main page, it says nothing of the horrors to come other than a glimmer! I want this to be a best selling it's great that more it's review status recently went from positive to very but I just don't feel that's enough for it. But if you're someone who can't get enough lovecraftian style anything, I highly reccomend this glistening gemstone of evil to you for the measily price of $4.99
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
4 z 5 osob (80%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
3.3 hodin celkem
Přidáno: 1. července
So cute little game with adorable musics, I really enjoyed playing it. Also, achievements are easy to get. I highly recommend this game! :)
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
7 z 11 osob (64%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1.2 hodin celkem
Přidáno: 3. listopadu
Eversion is like the best ever clone of mariobros. (1) out there.....
but its harder, other wise also , its too retro for some..

Thumbs up!

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=336130851
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
2 z 2 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.3 hodin celkem
Přidáno: 2. října
It's hard to review such a game without spoiling, all i can say is if you liked the freeware version, you WILL enjoy the updated version here, and enjoy hunting around for the small bit of things added in this versions
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
4 z 6 osob (67%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1.2 hodin celkem
Přidáno: 6. listopadu
What looked like a cute and cuddly game, but boy was i wrong.
This is one creepy and rage-inducing game.
Save the princess they said, it will be fun they said.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
4 z 6 osob (67%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1.9 hodin celkem
Přidáno: 3. listopadu
you are being deceived
do not trust them
they want to hurt you
only i am your friend
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
5 z 8 osob (63%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.4 hodin celkem
Přidáno: 30. října
This game has dark worlds for its dark worlds.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
9 z 16 osob (56%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.0 hodin celkem
Přidáno: 11. listopadu
I would definitely recommend this game to toddlers.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
16 z 30 osob (53%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1.3 hodin celkem
Přidáno: 6. listopadu
Eversion is a simple, basic 2D side scrolling platformer. The only twist being that you have the ability to shift environments (eversions). You can shift from six different eversions: deception, erosion, desolation, apprehension, confusion and commotion. Every shift will change colors and backgrounds. The shifts will also turn bushes from leafy, to dead so you can pass through them and into deadly thorn bushes. Some enemies into stone and brick platforms into crumbling blocks. You cannot just shift on a whim, you need to find the invisible area you're supposed to stand in and then shift eversions. When you press the eversion button, if you're close enough to the correct invisible spot, you'll see a ring around it for a brief time. If you're stuck, that usually means you need to backtrack and find the invisible spot.

The gameplay is simple. Like Mario you can destroy bricks by jumping into them and make a gem appear out of blocks by jumping into special ones. Eventually, you will get to see this magical kingdom for what it is. Horrifying, dark and grim. At some point, enemies will spurt bright red blood partially obscuring the screen. Although some might boast this as a horror game, there's nothing really horrific. I was too busy laughing at the giant hands that comically shoot up from death pits. Its too bright and simple of an art style to really be horrific.

There are no power ups. Every hit is instant death, but that's okay because there are no lives. You just respawn at the start of the level or the last checkpoint. The game boasts 8 worlds, but really these worlds are just 8 levels. A world to me feels like it should be more than a level. I was able to breeze through the game in half an hour and that's even looking for invisible eversion points. At the end of each level you hop on a ground flag. There are no bosses, in fact there really only seems to be three enemy types in the game. Monkey claw, goomba and some sort of stone beetle.

Upon completing the game, it just crashed back to the desktop. The only replay value is going back to collect all 240 gems to get better endings that reference better properties. Once you get a gem, it the game considers collected, even if you die on the same run, that gem will not be there. Not having any consequence of death makes things way too easy. This is a quick diversion without any challenge. The forum is full of people giving away 66% off coupons and others talking about how the game is free.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
1 z 1 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.9 hodin celkem
Přidáno: 1. října
The f#ck have I just played?!

A friend gave me this game a long time ago, and asked me to review it. I'm gonna do a longer review on a video later on, but I feel like it deserves a review on Steam as well.

So, what is Eversion?

It's a platorm game, a bit similar in the basic mechanics as the classic Super Mario: Running arround to finish a level while destroying blocks to get coins gems, while jumping arround on enemies....With a twist. In some places, you can change how the world works. In every stage up until the 7º one, there's a new kind of world. And here is where things get messed up.

You see, the first worls are happy as f#ck. Even the enemies you're annihilating smile! And then...Well, things get dark. I won't say more, I don't want to spoil you the fun. All I will say, is that I wasn't expecting such a happy game to turn like that.

The soundtrack and graphics of the game are quite good, it feels like I'm playing a good NES game (seriously, that console had a TON of ♥♥♥♥♥♥ games), the controls are fluid (I used a keyboard, I don't know if using a controller is better or not), And even though there's not much story, what there is, is...Well, you'll see.

The best part about this, is that you can download the free version of the game, if you want, instead of playing the steam one and supporting the devs. Of course, playing the Free version makes you an #sshole, SPECIALLY WHEN THE GAME IS THIS CHEAP, but hey, there's all kinds of people out there.

Just be aware: You might need to have some balls to finish the game. It has some difficulty spikes, and some parts can be a bit disturbing, to say the least.

Oh, and the video review might take a while. It will be on Spanish, though.

Just remember, the Princess is in another castle.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
1 z 1 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.7 hodin celkem
Přidáno: 26. července
This is a rather unique game to be honest, I got it a long while ago, played 30 mins of it, and didn't touch it for a while. Unfortunately.

I came back to it, months later, and thought I would at least finish it, with the fusion of H.P Lovecraft inspired ending, it turned out to be a pretty good game, purely because it was different, and when I replayed the levels for then secret ending, I decided then and there that this was a brilliant game and well worth a go.

To complete the game once it shouldn't take longer than an hour, to complete with all gems and all other misc stuff it wouldn't take any longer than 3 - 4 hours.

If it goes on offer, GET IT. Even at £3.49 it is still worth ir, as it was an enjoyable game.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
1 z 1 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1.4 hodin celkem
Přidáno: 7. července
I have no idea how describe Eversion. Lets just start with the basics shall we? Its art style is overly colorful to say the least. Its music is throbbingly annoying and will be engrained in your mind forever (think the music of pokemon), especially the song that plays on the first level. The gameplay is frustrating to say the least and is not "fluid" or "tight" as some might say. Honestly, the only person who can say that the platforming is good should be the people who have never played a platformer before (the original super mario bros. was programed more tightly), and even then thats a STRETCH.

Despite all of this I can say without a doubt, I have never been this afraid of a game before. Not whats in the game, the game itself. The unknown entity haunting the game. If you have ever heard the creepy pasta "BEN is dead" (http://creepypasta.wikia.com/wiki/BEN_Drowned), playing this game gives you the same tingling down your spine as the game begins to try to get in your head.

If you enjoy a good psychological scare that makes you want to shut off your computer, play this at night in the dark... your welcome.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne