The Princess of the Flower Kingdom has vanished! She was taken by the Ghulibas of the north, and it is up to brave Zee Tee to rescue her. On his quest, he - and you - will discover the hidden lands behind the peaceful kingdom, and come face to face with secrets that will set you on edge!
Brukeranmeldelser: Veldig positive (680 anmeldelser)
Utgivelsesdato: 7. jun, 2010

Logg inn for å legge til denne gjenstanden i ønskelisten din eller markere det som ikke interessant

Kjøp Eversion

 

Anbefalt av kuratorer

"I promise this isn't a troll entry. But saying anything about this game borders on spoiling the experience. There is a free version available to try."

Om dette spillet

The Princess of the Flower Kingdom has vanished! She was taken by the Ghulibas of the north, and it is up to brave Zee Tee to rescue her. On his quest, he - and you - will discover the hidden lands behind the peaceful kingdom, and come face to face with secrets that will set you on edge!
This is the high-definition version of indie fan favorite Eversion, now with Steam support! Complete achievements and compete against your friends in Time Attack levels!
Key features:
 • Retro-style platform gameplay
 • Dimension-shifting gameplay changes the level around you
 • Explore eight carefully crafted unique worlds
 • Hand-drawn pixel art, legitimate indie-style
 • Surprising plot twists
 • Game length ideal for busy videogame fans
 • Three different endings
 • Extra entertainment value when played alone at night
 • An unforgettable experience

Systemkrav

Windows
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP or later
  • Processor: Single core 1GHz+
  • Memory: 64MB or more
  • Graphics: 640 x 480 resolution or higher
  • DirectX®: N/A
  • Hard Drive: 20 MB
  • Sound: Required
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS, Mint 13 LTS, Fedora 16, fully updated
  • Processor: Single core 1GHz
  • Memory: 64MB or more
  • Graphics: 640 x 480 resolution or higher
  • Hard Drive: 20MB
Hjelpsomme kundeanmeldelser
6 av 6 personer (100%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
1.6 timer registrert
Publisert: 13. mars
This innocent little number has something not innocent at all, Playablility. It takes some getting used to, theres no half jumping. Its either all or nothing - which can cause alot of deaths, but theres no life limit (thankfully) This was a very good pick and i highly recommend it.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
6 av 7 personer (86%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
2 personer syntes at denne anmeldelsen var morsom
4.4 timer registrert
Publisert: 19. desember, 2014
Really nice and inspiring platformer
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
5 av 6 personer (83%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
1 person syntes at denne anmeldelsen var morsom
2.0 timer registrert
Publisert: 17. januar
The game I always feared I'd play as a child.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
2 av 2 personer (100%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
2.6 timer registrert
Publisert: 17. mai
♥♥♥♥ing hard, and surprisingly fun. Looks like a cheap indie plattformer but has so much more to offer. Give it a shot.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
2 av 2 personer (100%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
1 person syntes at denne anmeldelsen var morsom
4.5 timer registrert
Publisert: 7. mars
Cute platformer with a dark past.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
2 av 2 personer (100%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
1 person syntes at denne anmeldelsen var morsom
6.7 timer registrert
Publisert: 10. mars
Fun and frustrating. I screamed at my monitor quite a few times but it was worth it.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
3 av 4 personer (75%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
6.7 timer registrert
Publisert: 6. april
Sry can't say anything about this game,otherwise it would spoil the game entirely(I'm serious x) )
10/10 Eversion confirms the Illuminati
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
1 av 1 personer (100%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
1.7 timer registrert
Publisert: 11. desember, 2014
Fun, quirky, and a ton of creepy. I love the music and the gameplay is simple but classic platformer. My only complaint would be that the game is too short.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
1 av 1 personer (100%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
1.1 timer registrert
Publisert: 10. mai
I'm not sure how to review eversion. It's an interesting short game with an inspired premise and fantastic soundtrack, but it's been available free for about five years now, and the Steam version doesn't do enough to warrant a purchase over just playing the free version. It does have achievements and trading cards, both of which are pluses, but the game itself is still just a short novelty, albeit an interesting one. Full 360 controller support is missing, something that really isn't acceptable in a commercial platformer, and while the game has a level editor, it doesn't come packed in with the Steam version for no explicable reason. The only real reason to pick this up is if you played the free version and want to support the developer, which is admittedly why I picked it up when a coupon came my way.

I like eversion's style, it appeals to me a lot, and I loved it when I first played it, but I wish that the Steam release had at least gotten some basic additions like another set of levels to play through, full controller support, and having the level editor included, or even better having Steam Workshop support for custom levels. If you're paying for the game, you're going to be disappointed, and if you're paying to support the dev then why are you reading reviews. I like this one too much to thumbs down it, but the paid version does way too little to warrant any enthusiasm.

Also fair warning it's pretty damn hard, especially if you collect all the gems, though given the short length that's kind of a plus in my book.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
2 av 3 personer (67%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
12.2 timer registrert
Publisert: 9. februar
AUDIO: Atmospheric                                                         AESTHETIC: Fun
MEMORABILITY: Great                                                      WORTH: Full Price

PROS: You can try out the freeware version of this game if you're unsure if you'll like it, which is always great! The graphics are great and the reveals are subtle. Eversion is very clever at "show, don't tell" and does so in a succinct fashion.

CONS: Available endings may leave you feeling a little unfulfilled. Difficulty curve spikes near the end, which may be frustrating to some.

OVERALL: Eversion is cute and funny! Platforming fans will find an unforgettable little classic to add to their collection and people unfamiliar with the genre may find reasons to get into it.

                                                    
SCORE: ۞/10
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
1 av 2 personer (50%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
2.4 timer registrert
Publisert: 19. desember, 2014
Great story !!!
Nice soundtrack !
Excellent Gameplay !!
This game is a 10/10 !
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
1 av 2 personer (50%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
2.9 timer registrert
Publisert: 28. desember, 2014
Something nice to spend your time :)
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
95 av 103 personer (92%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
4 personer syntes at denne anmeldelsen var morsom
3.2 timer registrert
Publisert: 15. februar, 2014
This is a wonderful happy little platformer.

There is nothing else about it to mention.

Everyone should play it for the happy fun times.

:D
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
89 av 100 personer (89%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
1 person syntes at denne anmeldelsen var morsom
1.0 timer registrert
Publisert: 24. august, 2014
A fun lighthearted platformer in which you play as a flower traversing eight lands in search of your beloved princess. Taking obvious cues from the classic Mario games, Eversion is loads of fun and I recomend it to everyone wanting a challenge and a break from the violence in many popular games of today.

A̕ fun͠ ̷l̛ighthea̢rted͘ ͝pla̡tfor͠meŕ ̕in ̷w͝hi͞ch ͢y̶o҉u̸ ͡play ̶aś a ̵fl͏o҉w̸er ͝t͏ra̶v͢e̵rs͢in͢g̀ ̷éi͝ght͢ la҉n͟ds ̡i̵n ̸se͝ar͞çh̨ óf ̷yo͞uŕ be͜l͞o̵v̷ed͘ pr̛i͞n͜c̵ess͞. Tak̕ing̨ ̨o̕bvío͡uś ̵c̵ueş f͡ro͞m̶ th͟e̢ ̕c͞l̕as̴s͞ic̸ ̧M͘ario ͡ga͡m͠e͜s, ̷Eve̵r͝s͠i̢o̴n ̧is҉ ͟l̕o̧ad̷s ̴o̸f͏ fun ͘a̴nd ̸I ͞re͞co̶m͠e̶n̕d it̨ to e̴ver̕y̛one wa̛n͡t͢i̶n̡g͢ ͞a c͝h̕al͞len҉g̡e a͜nd ̴a ̕b̛r͝e̡a̕k͝ ́f͜r̀o̵m ͏th͘e̴ vio̢lence̵ ͘ín m̵aný ̴p̀op͏ula̸r ͜game̷ş o̢f͟ ҉today.҉

B̴̩̼̯̩̥̩̥ͦͮͤ̊̋͋ͤ̽̓͑ͬ̿̃̿̑́͘ͅE̓̈ͫͥ̊̊̓̾ͪ̉́̓ͤ͊̉ͯ҉̴̸̶̺͈͔̻̲̮̩̠̟̫̜̥̮̟̜̜͉́ͅḨ̷̪͍̘̪̦̘͈̞̰̩͎͈̹ͮ̑ͥ̍̎̓̓̏̂͐͌́͗͆ͅI̢̘̜̗͖̹̫̪̰͙͈̼̹͆̂̈ͮͩ͛̌̌ͥ̂ͧ͒͛̏ͨ͛͒͜ͅN̨̧͚̜̪̼͔̱̺̫̳̞̬̜̹̗̦͇̰ͭ̂̉̐̅̇̀̋̎̆̌͊ͣ̂͑̊͢͡D̴̒̉̑̎̓͑͋ͬ̎̌̈́͒͑͟͠҉̖͙̗͍͙͓͔̘̩͖͖͖̖̰̤͎͖̥Y̸̷̐̅͌͒ͤ͆͛̓ͥ̑ͬͪͫ̌͛̚͏̸͏̫̻͕̟̯͇͕̼̹̙̻̪̯̮ͅO̵̴̖̩̳̤̭̠̻̪̖̩̙̜͈̅̀͋ͣͪͥͯͯ͐̃ͮͧͤͮ̀̚͡U̐ͣͨ̓͛̈́̉̍͌̊҉̢҉̡̞̟͎͕͓̫͖̗͠B̸̦̮̼̪͚̳̭͚̥͕͍͇̟͚̒͂ͫͭ̏͒ͮ͋ͯ͟͢͠Ẹ̶̷͖̜̞̣͕͎̣̤̝͓͕̫̤͚̼̖̿̏̐̎̍̀̚H̿̉ͨ̅̌̒̏͋̓ͮͬͩ̑̔̏̍ͪ̂́̕͜҉̞̣̪͔̱͚̗̟̯̭̙͔̹̲Ȋ̲̦͕͖͙͈̯̬̤͙͙̫̂͗͒̄ͯ͒͑̑̏͊ͨ͜͠Ṉ̵̻͓͚͔̖̯̜̼̮̯͖͙̥͍̍͆̈́ͩ̽ͯ̋ͮ̊͟D̨͓̟̻̠̗̞̯̪̐ͫ̉̓͌́͌͐̄̄ͫ͆ͭ̇ͥ̀͠͡Y̵̫͚̣͖̲͚̟͍̫̝͖͍̋͗ͨͩ͌̎́̚͝͡O͚̯̹͈͙̯̜͓͕͔̲̲̤̺̓̂̓ͩ́ͬ̈ͫ͆͂̓ͯͤ͛̍ͮ͆̿͜͞U̻͔̰̜͓̣͇͍̝̻̱̟̦͈̠͕̪͔ͩ̒ͣ͊͑͘͡B̡̛̺̞͈̖̳͕̺͈̖̬̪̖͔̲̘͔͙̝̈́̌̽ͦ̇̒͜͜͝Ȩ̷̛̠̣͍̭̟͙̺̟̱̮̥̘̲̖͓̲̫̦̈́̀̓͐ͪͪ͂̊́ͨ͡Ḩ̧͙̞̣̳̼͓̲̯͍̲͉͖̻̦̎ͮ͐́̿͗̒̈̽́͗ͣͭ͂̉̓̐͟ͅI̷̓̑ͨ̿̇̍ͣ̈̎͗͑͑҉̫̞̘̤̳̹̥̤̮̫̦͢Ň̜̘͍̑̈ͨͮ̏̓̾ͪ̈ͫͫͥ͞D̶̢͎͔̜͙̠̩̯͕̝̺̥̩͖̘̹̙͖͛̔̊̒̑̉̌̓͡Y̨̰̻̖͎̮͔͍̼̤͎͙̙̭̳͈̮̓̿ͧ̒̔̍͂́Ò̒ͦ͆̔ͮ͛̌̅̾ͬͤ͂̔͘͏̦͍̹̭U̸̬̹̜̗̳̪̭̣̣͍̬̜͕̫̻͇̪̦̳ͪͪ͂̑̒̊͗́́B̸̛̒̓̾ͯ҉͘͏͍̲̰̮̫͍̟͉̺E̡̨̩̮̯̭̱̲̼̭̱͖͚͙̗̹͎̥ͥ̽͒̇͑̃̿ͩͪ͐ͩ̅̓͂̔͡͝͡
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
79 av 88 personer (90%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
2.5 timer registrert
Publisert: 2. desember, 2013
Eversion is not what you think. The unassuming and colorful visuals are intended not to delight, but to give you a false sense of security; to draw you in before transporting you to the nightmarish world of its reality. It's intentionally unsettling, and unique in how it manages to get under your skin while never assuming anything is wrong, which is what I find so remarkable about it.

The hook to Eversion is everting the world, similar to swapping dimensions, which causes the environment to change properties or even disappear. It's a simple mechanic that allows for some clever lever designs, but it is also where the game becomes very, very creepy. The deeper you go through the layers of everting, the more twisted the backgrounds become and the more deranged the music gets. The disclaimer at the start should tell you all you need to know: "this game is not suitable for children or those with a nervous demeanor."

Although it lacks the nuance of something like Braid, Eversion similarly uses video game cliches as the foundation of the experience, relying on your expectations to carry the premise as it warps the familiar into something all its own. In this developer Zaratustra Productions is mostly successful, with my only complaint being I wish there was more here. With the exception of a few odd secrets, you can complete and collect everything in around two hours (those disinclined to gather all the gems should expect half or less than that). Even with its low base price, it feels a little too much for what you get.

Aside from the price, Eversion is something I think is worth your time. It completely surprised me in its execution, leaving me chilled and a little disturbed, but impressed nonetheless. If you are looking for something off the beaten path, Eversion is one game that will absolutely deliver. It doesn't last long, but this strange journey is undoubtedly one worth taking, provided you are prepared for the potentially terrifying.

You can read more of my writing on Kritiqal.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
75 av 86 personer (87%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
1 person syntes at denne anmeldelsen var morsom
6.4 timer registrert
Publisert: 31. desember, 2013
A pretty Mario like game about a flower named Zee Tee who’s on an adventure to save a princes. What is this? “Press ‘X’ to evert,” okay.

X

Oh, well um- I didn’t expect that. Well anyway, like I was saying; it is a Mario style game where you go right, collect gems, jump on goomba like enemies and get to the end of the levels. It’ main gimmick is “everting”, at certain points in the levels you press “x”-

X

-and the world changes from the happy ... fun ... world to a darker more ... depressing and ... Lovecraftian ... world, I guess. There are 8 world to evert though.

X

Oh who cares, were all just gonna die. That all there is, suffering and death!
What? You want me to talk about the game? It’s short! It’s has like 8 levels and then it ends! Like everyone else and everything else it goes away leaving me alone to die in this cold desolate world!

X

Whhaaaa haaaa haaaa, eeehhhaaaaa hhhaaaa haaaa, abggg ebggl, eeahhh haaa haaa.

X

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

X

He, hehehe, hehe haha, hahaha hehee. Ha ha ha, ha ha hehe he hehe ha he ha he.

X

Mwahh haaa haaa haa haa! The hands will rise from the earth and when the 240 gems come together the dark King and Queen will come together. Beelzebub, Ahriman, Shaggoth, Yog Sothoth, arise, arise and slater the innocent! Ahh, haa haa haa haa!
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
45 av 47 personer (96%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
1 person syntes at denne anmeldelsen var morsom
2.1 timer registrert
Publisert: 26. juni, 2014
Eversion is the kind of cutesy little platformer anyone would wanna sit down and have a nice and lovely little evening with. Gorgeous and vibrant retro-styled pixel art, an uplifting set of chiptunes, and a breezy little platforming adventure through a magical world. It's a simple little game for simple little times. Jump. Collect some crystals. Save the princess!

If you're in need of a happy and refreshing little adventure, Eversion is the ride for you.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
33 av 35 personer (94%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
2 personer syntes at denne anmeldelsen var morsom
2.7 timer registrert
Publisert: 13. november, 2014
A charmingly difficult puzzle / platform / horror game.

I found I was able to complete this in a few hours but I took breaks in between because this game will have you dying and restarting a lot! And if you want those gems? Good luck getting them all, will require some thought and figuring out where all the Evert points are in levels to get some (namely levels 5 and 7.) A couple of the hidden achievements are equally as hard (I have to stand where on which layer for a letter?!)

The graphics are cute and horrifying on layers 6 and 7 but namely 8. -8 is such a scary layer and the music does not help! The soundtrack is really nice as well and you need your volume up to hear -7, it's heartbeats and at that, very faint heart beats which will make most players think layer 7 has NO soundtrack to it.

The endings were just lovely, 3 endings, 1 of them is hidden and very hard to get. Are you the monster, is she a monster, are you stones, or is this all a metaphor for a atomic bomb? Hue hue hue, by the way "Metaphor for a Atomic Bomb" is an achievement and a shoutout to Braid. :)

Lots of spoilers in my review but overall, good game and the price is about right. I avoided picking it up for a long time because it looked to be all lollipops and rainbows, glad to see I wasn't entirely wrong there. Discount or full price, worth picking up and playing if you enjoy games that mess with your mind a bit.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
27 av 29 personer (93%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
4.4 timer registrert
Publisert: 12. februar, 2014
If you hate the kind of game this appears to be, then you are the target audience. Paradoxically, anyone who plays this looking for a happy early-90's platformer with generic big-eyed protagonist will be unpleasantly shocked, and anyone looking for a meditation on the slick omnipresent nictating eye of otherwordly indifference that observes and devours our very existence will be pleasantly surprised.

This game is the absolute best kind of crazy, and to say more would be to spoil it. It is difficult, it is fiendish, and it ought to be played. By everyone.

So do.

Play.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom
25 av 26 personer (96%) syntes denne anmeldelsen var hjelpsom
2.6 timer registrert
Publisert: 27. november, 2013
Buy this and have someone who doesn't play videogames much (like your parents) play it. They have the best reactions.
 
Var denne anmeldelsen til hjelp? Ja Nei Morsom