Kukkien kuningaskunnan prinsessa on kadonnut! Hänet kaappasi pohjoisen Ghulibas, ja urhean Zee Teen täytyy pelastaa hänet. Tehtävällään hän - ja sinä - löydätte kätkettyjä maita rauhaisan kuningaskunnan takana, ja kohtaatte kasvokkain salaisuudet, jotka saavat sinut kauhistumaan!
Käyttäjäarvostelut: Erittäin myönteinen (595 arvostelua)
Julkaisupäivä: 7. kesä, 2010

Kirjaudu sisään lisätäksesi tämän pelin toivelistallesi tai ilmoittaaksesi, ettet ole kiinnostunut siitä

Osta Eversion

 

Kuraattoreiden suosittelema

"I promise this isn't a troll entry. But saying anything about this game borders on spoiling the experience. There is a free version available to try."

Tietoja pelistä

Kukkien kuningaskunnan prinsessa on kadonnut! Hänet kaappasi pohjoisen Ghulibas, ja urhean Zee Teen täytyy pelastaa hänet. Tehtävällään hän - ja sinä - löydätte kätkettyjä maita rauhaisan kuningaskunnan takana, ja kohtaatte kasvokkain salaisuudet, jotka saavat sinut kauhistumaan!

Tämä on korkeatarkkuuksinen versio indie-suosikista Eversion, nyt Steam-tuella varustettuna! Hanki saavutuksia ja kilpaile ystäviäsi vastaan Time Attack -tasoissa!

Avainominaisuudet:
 • Retrotyylinen tasohyppely
 • Ulottuvuuksien vaihtelu muuttaa tasoa ympärilläsi
 • Tutki kahdeksan huolellisesti rakennettua, uniikkia maailmaa
 • Käsinpiirretty pikselitaide, aito indietyyli
 • Yllättäviä juonenkäänteitä
 • Ihanteellinen pelin pituus kiireisille videopelifaneille
 • Kolme erilaista lopetusta
 • Ylimääräistä viihdearvoa kun pelaat yksin yöllä
 • Unohtumaton kokemus

Järjestelmävaatimukset

Windows
SteamOS + Linux

  Vähimmäisvaatimukset:

  • Käyttöjärjestelmä: Windows XP tai uudempi
  • Prosessori: Yksiytiminen, 1GHz+
  • Muisti: 64Mt tai enemmän
  • Grafiikka: 640 x 480 resoluutio tai suurempi
  • DirectX®: N/A
  • Kiintolevy: 20 Mt
  • Ääni: Pakollinen
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS, Mint 13 LTS, Fedora 16, fully updated
  • Processor: Single core 1GHz
  • Memory: 64MB or more
  • Graphics: 640 x 480 resolution or higher
  • Hard Drive: 20MB
Hyödylliset arvostelut
41/43 (95%) arvioi tämän hyödylliseksi
2.1 tuntia pelattu
Julkaistu 26. kesäkuu.
Eversion is the kind of cutesy little platformer anyone would wanna sit down and have a nice and lovely little evening with. Gorgeous and vibrant retro-styled pixel art, an uplifting set of chiptunes, and a breezy little platforming adventure through a magical world. It's a simple little game for simple little times. Jump. Collect some crystals. Save the princess!

If you're in need of a happy and refreshing little adventure, Eversion is the ride for you.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
20/21 (95%) arvioi tämän hyödylliseksi
4.4 tuntia pelattu
Julkaistu 23. kesäkuu.
It's really hard to talk about this game without ruining some of the surprise, so I'll just say that appearances can be very deceiving, and I feel like I absolutely got my $5 worth.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
9/10 (90%) arvioi tämän hyödylliseksi
2.7 tuntia pelattu
Julkaistu 13. marraskuu.
A charmingly difficult puzzle / platform / horror game.

I found I was able to complete this in a few hours but I took breaks in between because this game will have you dying and restarting a lot! And if you want those gems? Good luck getting them all, will require some thought and figuring out where all the Evert points are in levels to get some (namely levels 5 and 7.) A couple of the hidden achievements are equally as hard (I have to stand where on which layer for a letter?!)

The graphics are cute and horrifying on layers 6 and 7 but namely 8. -8 is such a scary layer and the music does not help! The soundtrack is really nice as well and you need your volume up to hear -7, it's heartbeats and at that, very faint heart beats which will make most players think layer 7 has NO soundtrack to it.

The endings were just lovely, 3 endings, 1 of them is hidden and very hard to get. Are you the monster, is she a monster, are you stones, or is this all a metaphor for a atomic bomb? Hue hue hue, by the way "Metaphor for a Atomic Bomb" is an achievement and a shoutout to Braid. :)

Lots of spoilers in my review but overall, good game and the price is about right. I avoided picking it up for a long time because it looked to be all lollipops and rainbows, glad to see I wasn't entirely wrong there. Discount or full price, worth picking up and playing if you enjoy games that mess with your mind a bit.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
7/8 (88%) arvioi tämän hyödylliseksi
1.0 tuntia pelattu
Julkaistu 24. elokuu.
A fun lighthearted platformer in which you play as a flower traversing eight lands in search of your beloved princess. Taking obvious cues from the classic Mario games, Eversion is loads of fun and I recomend it to everyone wanting a challenge and a break from the violence in many popular games of today.

A̕ fun͠ ̷l̛ighthea̢rted͘ ͝pla̡tfor͠meŕ ̕in ̷w͝hi͞ch ͢y̶o҉u̸ ͡play ̶aś a ̵fl͏o҉w̸er ͝t͏ra̶v͢e̵rs͢in͢g̀ ̷éi͝ght͢ la҉n͟ds ̡i̵n ̸se͝ar͞çh̨ óf ̷yo͞uŕ be͜l͞o̵v̷ed͘ pr̛i͞n͜c̵ess͞. Tak̕ing̨ ̨o̕bvío͡uś ̵c̵ueş f͡ro͞m̶ th͟e̢ ̕c͞l̕as̴s͞ic̸ ̧M͘ario ͡ga͡m͠e͜s, ̷Eve̵r͝s͠i̢o̴n ̧is҉ ͟l̕o̧ad̷s ̴o̸f͏ fun ͘a̴nd ̸I ͞re͞co̶m͠e̶n̕d it̨ to e̴ver̕y̛one wa̛n͡t͢i̶n̡g͢ ͞a c͝h̕al͞len҉g̡e a͜nd ̴a ̕b̛r͝e̡a̕k͝ ́f͜r̀o̵m ͏th͘e̴ vio̢lence̵ ͘ín m̵aný ̴p̀op͏ula̸r ͜game̷ş o̢f͟ ҉today.҉

B̴̩̼̯̩̥̩̥ͦͮͤ̊̋͋ͤ̽̓͑ͬ̿̃̿̑́͘ͅE̓̈ͫͥ̊̊̓̾ͪ̉́̓ͤ͊̉ͯ҉̴̸̶̺͈͔̻̲̮̩̠̟̫̜̥̮̟̜̜͉́ͅḨ̷̪͍̘̪̦̘͈̞̰̩͎͈̹ͮ̑ͥ̍̎̓̓̏̂͐͌́͗͆ͅI̢̘̜̗͖̹̫̪̰͙͈̼̹͆̂̈ͮͩ͛̌̌ͥ̂ͧ͒͛̏ͨ͛͒͜ͅN̨̧͚̜̪̼͔̱̺̫̳̞̬̜̹̗̦͇̰ͭ̂̉̐̅̇̀̋̎̆̌͊ͣ̂͑̊͢͡D̴̒̉̑̎̓͑͋ͬ̎̌̈́͒͑͟͠҉̖͙̗͍͙͓͔̘̩͖͖͖̖̰̤͎͖̥Y̸̷̐̅͌͒ͤ͆͛̓ͥ̑ͬͪͫ̌͛̚͏̸͏̫̻͕̟̯͇͕̼̹̙̻̪̯̮ͅO̵̴̖̩̳̤̭̠̻̪̖̩̙̜͈̅̀͋ͣͪͥͯͯ͐̃ͮͧͤͮ̀̚͡U̐ͣͨ̓͛̈́̉̍͌̊҉̢҉̡̞̟͎͕͓̫͖̗͠B̸̦̮̼̪͚̳̭͚̥͕͍͇̟͚̒͂ͫͭ̏͒ͮ͋ͯ͟͢͠Ẹ̶̷͖̜̞̣͕͎̣̤̝͓͕̫̤͚̼̖̿̏̐̎̍̀̚H̿̉ͨ̅̌̒̏͋̓ͮͬͩ̑̔̏̍ͪ̂́̕͜҉̞̣̪͔̱͚̗̟̯̭̙͔̹̲Ȋ̲̦͕͖͙͈̯̬̤͙͙̫̂͗͒̄ͯ͒͑̑̏͊ͨ͜͠Ṉ̵̻͓͚͔̖̯̜̼̮̯͖͙̥͍̍͆̈́ͩ̽ͯ̋ͮ̊͟D̨͓̟̻̠̗̞̯̪̐ͫ̉̓͌́͌͐̄̄ͫ͆ͭ̇ͥ̀͠͡Y̵̫͚̣͖̲͚̟͍̫̝͖͍̋͗ͨͩ͌̎́̚͝͡O͚̯̹͈͙̯̜͓͕͔̲̲̤̺̓̂̓ͩ́ͬ̈ͫ͆͂̓ͯͤ͛̍ͮ͆̿͜͞U̻͔̰̜͓̣͇͍̝̻̱̟̦͈̠͕̪͔ͩ̒ͣ͊͑͘͡B̡̛̺̞͈̖̳͕̺͈̖̬̪̖͔̲̘͔͙̝̈́̌̽ͦ̇̒͜͜͝Ȩ̷̛̠̣͍̭̟͙̺̟̱̮̥̘̲̖͓̲̫̦̈́̀̓͐ͪͪ͂̊́ͨ͡Ḩ̧͙̞̣̳̼͓̲̯͍̲͉͖̻̦̎ͮ͐́̿͗̒̈̽́͗ͣͭ͂̉̓̐͟ͅI̷̓̑ͨ̿̇̍ͣ̈̎͗͑͑҉̫̞̘̤̳̹̥̤̮̫̦͢Ň̜̘͍̑̈ͨͮ̏̓̾ͪ̈ͫͫͥ͞D̶̢͎͔̜͙̠̩̯͕̝̺̥̩͖̘̹̙͖͛̔̊̒̑̉̌̓͡Y̨̰̻̖͎̮͔͍̼̤͎͙̙̭̳͈̮̓̿ͧ̒̔̍͂́Ò̒ͦ͆̔ͮ͛̌̅̾ͬͤ͂̔͘͏̦͍̹̭U̸̬̹̜̗̳̪̭̣̣͍̬̜͕̫̻͇̪̦̳ͪͪ͂̑̒̊͗́́B̸̛̒̓̾ͯ҉͘͏͍̲̰̮̫͍̟͉̺E̡̨̩̮̯̭̱̲̼̭̱͖͚͙̗̹͎̥ͥ̽͒̇͑̃̿ͩͪ͐ͩ̅̓͂̔͡͝͡
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
10/14 (71%) arvioi tämän hyödylliseksi
3.0 tuntia pelattu
Julkaistu 13. syyskuu.
Quick review:

Short Verdict: DON'T BUY IT FOR YOUR CHILDREN! It starts out cute, but it turns evil quickly. Eversion is a fun, short game like the good old Super Mario, but with a twist and some puzzles. Definitely worth playing if you're into this genre, especially if it's on sale!

Pros:
 • Very immersive and atmospheric
 • Nice old school game mechanics
 • Unique world layers bring a nice puzzle aspect to the game
 • BGM matches really well the layer you're on
 • Well-balanced difficulty level
 • Collecting gems, hidden letters and the multiple endings adds to the depth of the puzzles

Cons:
 • Controls and movements are slightly clunky sometimes
 • Way too short--took me less than 2 hours to get all the achievements

Bought on / for: I traded it for a copy of Murder Miners, which was sitting on my inventory (I already had it in my account), so I pretty much think of Eversion as a game I got for free. Definitely worth playing if you already have it or if it's cheap like 1 or 2 dollars. But you wouldn't be wasting your money if you paid the full price. Just remember it's short.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
5/5 (100%) arvioi tämän hyödylliseksi
9.4 tuntia pelattu
Julkaistu 8. lokakuu.
Eversion is difficult to review without spoiling it, but I'll try.

Eversion is, at it's core, an indie platformer/puzzle game. You play as Zee-Tee the Astrik (*), who is on a quest to save Princess Nehema, who has been captured by things that look a lot like Goombas. Along the way, Zee-Tee can evert to different "layers" of the world by pressing SPACE in certain areas, Things are quite different in each eversion layer, so everting is often required to progress.

Along the way, Zee-Tee can challenge himself by trying to collect all 240 gems, which will often require backtracking at certain eversion layers. Thankfully, your gems save even if you quit the level or die within, which is great for some of the harder levels.

The only real complaint I have about this game is how short it is. The game can easily be 100%ed in an hour, but if it is your first time playing, it'll probably take 2 hours or so to collect all of the gems and rescue the Princess.

All in all, Eversion is a very interesting platformer that is worth taking a look at. If you want to try the game out before you spend 5 dollars on it, the creator has a freeware version on his website. It doesn't have achievements and it's missing a handful of time attack levels, but it should get you used to the game.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
5/5 (100%) arvioi tämän hyödylliseksi
2.6 tuntia pelattu
Julkaistu 23. marraskuu.
Eversion is a puzzle platformer, but discovering the story and setting are an important part of the game.

What makes this game very enjoyable is that the puzzling and the platforming are fun, but never get in the way of the discovering by keeping you stuck at one part to long:
 • There are some tricky platforming parts, but nothing insane. Also, respawns are fast, lives are infinite, and checkpoints are conveniently placed.
 • The puzzles are easy to figure out. They don't require pen & paper or anything, just a few clever uses of the game mechanics.
 • The game is quite short, as it should be. When the game mechanics are exhausted, it doesn't grind on, it just wraps it up.

The graphics are simple, but do a good job portraying the unique setting. A setting that I will not describe, because it would sound boring, but when you play the game it just works so very well. The same goes for the music: simple, but effective.

I recommend this game to anyone who can enjoy the creativity that went into this game, and isn't completely horrible at platformers.

My total time played:
 • after 30 mins - got regular ending
 • after 2 hours - got true ending (I highly recommend trying to get this!)
 • after 2.5 hours - got all achievements (I used a guide to get the last two)
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
6/7 (86%) arvioi tämän hyödylliseksi
2.2 tuntia pelattu
Julkaistu 8. marraskuu.
I wouldn't exactly reccomend this game at it's full price, because it's very short, and can be completed (and 100%'d!) in one sitting.

However, more old-school retro platformers should play out more like this. Decently challenging enough gameplay, intriguing mechanic thrown in for the 'puzzle' part of this puzzle platformer (I can't really talk about it without spoiling the game).

10/10 would experience the WHAT A TWEEST ending again
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
16/28 (57%) arvioi tämän hyödylliseksi
1.3 tuntia pelattu
Julkaistu 6. marraskuu.
Eversion is a simple, basic 2D side scrolling platformer. The only twist being that you have the ability to shift environments (eversions). You can shift from six different eversions: deception, erosion, desolation, apprehension, confusion and commotion. Every shift will change colors and backgrounds. The shifts will also turn bushes from leafy, to dead so you can pass through them and into deadly thorn bushes. Some enemies into stone and brick platforms into crumbling blocks. You cannot just shift on a whim, you need to find the invisible area you're supposed to stand in and then shift eversions. When you press the eversion button, if you're close enough to the correct invisible spot, you'll see a ring around it for a brief time. If you're stuck, that usually means you need to backtrack and find the invisible spot.

The gameplay is simple. Like Mario you can destroy bricks by jumping into them and make a gem appear out of blocks by jumping into special ones. Eventually, you will get to see this magical kingdom for what it is. Horrifying, dark and grim. At some point, enemies will spurt bright red blood partially obscuring the screen. Although some might boast this as a horror game, there's nothing really horrific. I was too busy laughing at the giant hands that comically shoot up from death pits. Its too bright and simple of an art style to really be horrific.

There are no power ups. Every hit is instant death, but that's okay because there are no lives. You just respawn at the start of the level or the last checkpoint. The game boasts 8 worlds, but really these worlds are just 8 levels. A world to me feels like it should be more than a level. I was able to breeze through the game in half an hour and that's even looking for invisible eversion points. At the end of each level you hop on a ground flag. There are no bosses, in fact there really only seems to be three enemy types in the game. Monkey claw, goomba and some sort of stone beetle.

Upon completing the game, it just crashed back to the desktop. The only replay value is going back to collect all 240 gems to get better endings that reference better properties. Once you get a gem, it the game considers collected, even if you die on the same run, that gem will not be there. Not having any consequence of death makes things way too easy. This is a quick diversion without any challenge. The forum is full of people giving away 66% off coupons and others talking about how the game is free.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
3/3 (100%) arvioi tämän hyödylliseksi
2.6 tuntia pelattu
Julkaistu 2. heinäkuu.
I have played this title 2-3 times in it's available for free version at the dev's site, in the past. Found it originally through TV Tropes and remembered how much I liked it and it's premise when I had it installed it then.

There's something about what's underneath the cutesy aesthetic that made it fun, memorable, and delightfully creepy. I also enjoyed how one of the core mechanics added surprising depth [and difficulty] to it's level design. To be too elaborate about it runs the risk of spoiling, so I will just say I felt it was worth my purchasing of it for the graphical upgrade and additional secrets to find.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
3/3 (100%) arvioi tämän hyödylliseksi
1.1 tuntia pelattu
Julkaistu 13. syyskuu.
I've played this short game through several times since its release as part of a TIGSource contest. I appreciate its gently unsettling atmosphere.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
3/3 (100%) arvioi tämän hyödylliseksi
3.0 tuntia pelattu
Julkaistu 26. marraskuu.
Looks can be decieving, to some it will be less horror and more so a surprising puzzle ish kind of platformer. The only thing that needs to be known about this title is that it includes quotes from various H.P. Lovecraft stories, idealy at the mountains of madness and that is reason enough for me to recommend this as a nice, short, contending horror title

Edit: after looking at the global achievements, I saw that most people who playe the game, never even got down into the nitty gritty portion of it that made it what it was, and that makes me kinda upset ya know? I mean it's not the creators fault that this is what actually is the lowest selling Lovecraft inspired game I mean LOOK at the main page, it says nothing of the horrors to come other than a glimmer! I want this to be a best selling it's great that more it's review status recently went from positive to very but I just don't feel that's enough for it. But if you're someone who can't get enough lovecraftian style anything, I highly reccomend this glistening gemstone of evil to you for the measily price of $4.99
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
4/5 (80%) arvioi tämän hyödylliseksi
3.9 tuntia pelattu
Julkaistu 21. kesäkuu.
This game is absolutely, 100% cute and fun. There are no tears, only happiness. I'd recommend it for everyone!
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
4/5 (80%) arvioi tämän hyödylliseksi
3.3 tuntia pelattu
Julkaistu 1. heinäkuu.
So cute little game with adorable musics, I really enjoyed playing it. Also, achievements are easy to get. I highly recommend this game! :)
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
2/2 (100%) arvioi tämän hyödylliseksi
2.3 tuntia pelattu
Julkaistu 2. lokakuu.
It's hard to review such a game without spoiling, all i can say is if you liked the freeware version, you WILL enjoy the updated version here, and enjoy hunting around for the small bit of things added in this versions
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
4/6 (67%) arvioi tämän hyödylliseksi
1.2 tuntia pelattu
Julkaistu 6. marraskuu.
What looked like a cute and cuddly game, but boy was i wrong.
This is one creepy and rage-inducing game.
Save the princess they said, it will be fun they said.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
4/6 (67%) arvioi tämän hyödylliseksi
1.9 tuntia pelattu
Julkaistu 3. marraskuu.
you are being deceived
do not trust them
they want to hurt you
only i am your friend
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
5/8 (63%) arvioi tämän hyödylliseksi
2.4 tuntia pelattu
Julkaistu 30. lokakuu.
This game has dark worlds for its dark worlds.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
6/10 (60%) arvioi tämän hyödylliseksi
1.2 tuntia pelattu
Julkaistu 3. marraskuu.
Eversion is like the best ever clone of mariobros. (1) out there.....
but its harder, other wise also , its too retro for some..

Thumbs up!

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=336130851
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei
9/16 (56%) arvioi tämän hyödylliseksi
2.0 tuntia pelattu
Julkaistu 11. marraskuu.
I would definitely recommend this game to toddlers.
Oliko tämä arvostelu hyödyllinen? Kyllä Ei