ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
The famous art collection of your family was stolen. By investing the profits of your coffee or tobacco plantations you might have the chance to save the heritage of your ancestors – but only if you manage your colonial enterprise wisely.
This item does not have support for your local language. Please review the supported language list before purchasing

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Patricians and Merchants

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Darkstar One, Patrician III, The Great Art Race

Σχετικά με το παιχνίδι

The famous art collection of your family was stolen. By investing the profits of your coffee or tobacco plantations you might have the chance to save the heritage of your ancestors – but only if you manage your colonial enterprise wisely.

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS: Windows XP SP2/Vista
  • Processor: 1.6 GHz or higher
  • Memory: 512 MB or higher
  • Graphics: 128 MB DirectX 9-compatible (Pixel/Vertexshader 1.1)
  • DirectX®: DirectX-compatible
  • Hard Drive: 6.5 GB free hard drive space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
9 από 10 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
837 προϊόντα στο λογαριασμό
98 κριτικές
2.5 ώρες στο μητρώο
The Great Art Race is a light, simple, short, and casual strategy game. Once you develop a system for creating cash and being punctual to the auctions, it will be an almost effortless win even on the more advanced difficulty setting. There are some randomized events, but they will not effect the outcome very much. The graphics and presentation are not impressive at all, to say the least. There is very little animation, and minimal sound. It is fun for about two hours or so, keeping in mind there won't be very much of a replay value. Once you're done (and you'll be done quickly), there's not much to go back to. It somehow reminds me of a less fun Jones in the Fast Lane from the early 90s. I played for about 2 hours, and I plan on keeping it installed for the time being, just in case I feel like playing a quick "coffee break" game.

The Great Art Race is okay.
Αναρτήθηκε: 20 Μαρτίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
108 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
6.1 ώρες στο μητρώο
Decent game. It can help you pass a few hours. Not worth a repeat play.
Αναρτήθηκε: 10 Μαρτίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
5.6 ώρες στο μητρώο
I like the basic version of the game for Commodore C64 Vermeer from which the game is based on. The Great art Race (original German game Vermeer 2) is the latest version of this kind of game.
But, I can't recommend it for all bussiness/strategy players.

This game is great fun as the hotseat play with friends (2-5), or only for one player.

The game is easy, that there are not more options like in the previous version of the Vermeer-Die Kunst zu Erben, but the game still fun.
Αναρτήθηκε: 21 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
302 προϊόντα στο λογαριασμό
3 κριτικές
9.6 ώρες στο μητρώο
Nice little game, probably old but funny and no too complicated. Trade game are so complicated these days that it is fun sometime to return to fun basic game.
Αναρτήθηκε: 28 Απριλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
340 προϊόντα στο λογαριασμό
17 κριτικές
10.1 ώρες στο μητρώο
This is a resource management game in which you try to inherit your rich Uncle's fortune by retrieving his stolen art collection. Along the way you'll build up a global plantation empire, invest in stocks and hotels, participate in art auctions, and (of course!) sabotage your rivals.

For a game that was released in 2009 the graphics are very underwhelming. But graphics aren't everything, and I'll play anything as long as it has an interesting premise. This game's premise of being one of the wealthy elite during the Roaring Twenties appealed to me so I gave it a try.

Unfortunately there are some flaws that cause this game to fail.

Firstly, there is no in-game tutorial so I had to go hunting for the manual which I eventually found hidden in one of my steam directories. You really need to read the manual before starting the game, otherwise you won't have a clue how to get started.

Secondly and most importantly, there are game-stopping bugs. I was running Windows 7 64 bit and had random crashes. I once made it two years into the game but then I got a crash that I couldn't avoid even using the auto-save, so that was it for me.

It's a shame, there's 95% of a game here, if they could have just done some more polish it could have been a decent resource management game. But since it came out in 2009 it's doubtful these bugs will be fixed, so I have to give it a thumbs down until further notice.
Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
15 από 15 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
253 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
1.6 ώρες στο μητρώο
A remake of the classic C64 game Vermeer. So not a board game and should not be confused for one....

By building plantations with different crops you're trying to create enough wealth to get the best art collection. To make things intresting there's stock trading, an auction where you try to buy the paintings and scripted events from the historic timeline(early 19th century) that affect markets. For the paintings you also have the option of studying art directions so you can spot fakes. Or to raise price for your competitors who might not even realise what you're doing... Good fun.
Αναρτήθηκε: 29 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι