ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
The famous art collection of your family was stolen. By investing the profits of your coffee or tobacco plantations you might have the chance to save the heritage of your ancestors – but only if you manage your colonial enterprise wisely.

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Patricians and Merchants

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Darkstar One, Patrician III, The Great Art Race

Σχετικά με το παιχνίδι

The famous art collection of your family was stolen. By investing the profits of your coffee or tobacco plantations you might have the chance to save the heritage of your ancestors – but only if you manage your colonial enterprise wisely.

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS: Windows XP SP2/Vista
  • Processor: 1.6 GHz or higher
  • Memory: 512 MB or higher
  • Graphics: 128 MB DirectX 9-compatible (Pixel/Vertexshader 1.1)
  • DirectX®: DirectX-compatible
  • Hard Drive: 6.5 GB free hard drive space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.6 ώρες στο μητρώο
I like the basic version of the game for Commodore C64 Vermeer from which the game is based on. The Great art Race (original German game Vermeer 2) is the latest version of this kind of game.
But, I can't recommend it for all bussiness/strategy players.

This game is great fun as the hotseat play with friends (2-5), or only for one player.

The game is easy, that there are not more options like in the previous version of the Vermeer-Die Kunst zu Erben, but the game still fun.
Αναρτήθηκε: 21 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.6 ώρες στο μητρώο
Nice little game, probably old but funny and no too complicated. Trade game are so complicated these days that it is fun sometime to return to fun basic game.
Αναρτήθηκε: 28 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.1 ώρες στο μητρώο
This is a resource management game in which you try to inherit your rich Uncle's fortune by retrieving his stolen art collection. Along the way you'll build up a global plantation empire, invest in stocks and hotels, participate in art auctions, and (of course!) sabotage your rivals.

For a game that was released in 2009 the graphics are very underwhelming. But graphics aren't everything, and I'll play anything as long as it has an interesting premise. This game's premise of being one of the wealthy elite during the Roaring Twenties appealed to me so I gave it a try.

Unfortunately there are some flaws that cause this game to fail.

Firstly, there is no in-game tutorial so I had to go hunting for the manual which I eventually found hidden in one of my steam directories. You really need to read the manual before starting the game, otherwise you won't have a clue how to get started.

Secondly and most importantly, there are game-stopping bugs. I was running Windows 7 64 bit and had random crashes. I once made it two years into the game but then I got a crash that I couldn't avoid even using the auto-save, so that was it for me.

It's a shame, there's 95% of a game here, if they could have just done some more polish it could have been a decent resource management game. But since it came out in 2009 it's doubtful these bugs will be fixed, so I have to give it a thumbs down until further notice.
Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Da ich das Spiel nicht mal starten kann ist es absolut nutzlos.
Ich habe es auf eine Fat32 formatierte Partition installiert, ohne Erfolg.
Ich habe jeden erdenklichenKompatibilitätsmodus ausprobiert, ohne Erfolg.

Mein Betriebssystem ins Win8.1 64b, ich empfehle keinem mit gleichen Vorraussetzungen das Spiel zu kaufen. Meine Vermutung ist das es einfach nicht unter 64b läuft, es war auch niemals dafür gedacht. (Als das Spiel Programmiert wurde gabs einfach noch kein 64b....)
Αναρτήθηκε: 21 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 2 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.1 ώρες στο μητρώο
Kind of a boring game. Klunky, controls are all wonky.
Αναρτήθηκε: 22 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
15 από 15 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.6 ώρες στο μητρώο
A remake of the classic C64 game Vermeer. So not a board game and should not be confused for one....

By building plantations with different crops you're trying to create enough wealth to get the best art collection. To make things intresting there's stock trading, an auction where you try to buy the paintings and scripted events from the historic timeline(early 19th century) that affect markets. For the paintings you also have the option of studying art directions so you can spot fakes. Or to raise price for your competitors who might not even realise what you're doing... Good fun.
Αναρτήθηκε: 29 Νοεμβρίου, 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι