Brukeranmeldelser:
Recent:
Veldig positive (19 anmeldelser) - 89% of the 19 user reviews in the last 30 days are positive.
Overall:
Overveldende positive (516 anmeldelser) - 95% av 516 brukeranmeldelser for dette spillet er positive.
Utgivelsesdato: 30. aug, 2006

Logg inn for å legge til denne gjenstanden i ønskelisten din, følge eller markere som ikke interessant

 

Systemkrav

    Minimumskrav: Windows 98/Me/2000/XP, 128 MB RAM, 500 MHz eller mer, DirectX: 7.0
Customer reviews Lær mer
Recent:
Veldig positive (19 anmeldelser)
Overall:
Overveldende positive (516 anmeldelser)
Review Type


Purchase Type


Language


Display As:


(what is this?)
436 reviews match the filters above ( Veldig positive)
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Laster anmeldelser...