Brugeranmeldelser:
Seneste:
Meget positive (36 anmeldelser) - 94% af de 36 brugeranmeldelser, fra de seneste 30 dage, er positive.
Samlet:
Overvældende positive (522 anmeldelser) - 95% af de 522 brugeranmeldelser for dette spil er positive.
Udgivelsesdato: 30. aug 2006

Log på for at føje dette emne til din ønskeliste, følge det eller markere som ikke interesseret

 

Systemkrav

    Minimumskrav: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz eller hurtigere, DirectX: 7.0

Hvad kuratorer siger

23 kuratorer har anmeldt dette produkt. Klik her for at se dem.
Kundeanmeldelser Lær mere
Seneste:
Meget positive (36 anmeldelser)
Samlet:
Overvældende positive (522 anmeldelser)
Anmeldelsestype


Købstype


Sprog


Vis som:


(hvad er det?)
443 anmeldelser passer med filtrene ovenfor ( Meget positive)
Der er ingen anmeldelser, der passer med de valgte filtre ovenfor
Tilpas filtrene ovenfor for at se andre anmeldelser
Indlæser anmeldelser...