ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
Crowds of blood-thirsty monsters, crawling from every corner of the secret research base. Gloomy basements and modern labs, darkness changing into blazing bulbs. The only usual thing is: you're in a bad place alone, and there's no one to help you!
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 15 Απρ 2009
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Complete Shooter Pack

Συμπεριλαμβάνει 4 αντικείμενα: Alien Shooter, Alien Shooter: Revisited, Zombie Shooter, Alien Shooter 2: Reloaded

Σχετικά με το παιχνίδι

Crowds of blood-thirsty monsters, crawling from every corner of the secret research base. Gloomy basements and modern labs, darkness changing into blazing bulbs. The only usual thing is: you're in a bad place alone, and there's no one to help you!
An improved version of a cult 2003 game which won hearts of the huge army of players worldwide. Complete game missions, earning more and more cash for weapons and inventory, use stationary weapons in the hottest places, eliminate monster spawning places with dynamite and increase your firepower with implants and drones.
You've saved our poor little planet so many times... but the real hero never stops!
Go ahead, great deeds are waiting for you!
 • About 1,000 monsters on each map, showing up to 100 monsters simultaneously on one playing screen
 • 3 game modes: Campaign, Survive and Gun Stand
 • Full-on-action male or female character
 • Character upgrade facility
 • 9 weapons of mass destruction
 • Red or Green blood selection
 • Highly imaginative selection of enemies
 • Reactive music which helps to drive the action
 • Useful gadgets - flash lights, medkits, battle drones

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS: Windows 2000 / XP / Vista
  • Processor: 1.7 GHz
  • Memory: 512 MB
  • Graphics: nVidia GeForce2 / ATI Radeon 8500 or better video card with 128 MB video memory
  • DirectX®: 8.1
  • Hard Drive: 250 MB Free Space
  • Sound: DirectSound compatible sound card
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
12 από 12 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
629 προϊόντα στο λογαριασμό
42 κριτικές
2.4 ώρες στο μητρώο
This game from Sigma Team is an easy to pick isometric shooter.

Despite it's age and graphics, the fun factor is great.

Also, the small but effective improvements you can buy allow you a bit of customisation
on the gameplay style.

Different weapons ARE different, and you have to be careful with reload times.

Hordes and hordes of aliens come to get you. You can also use the environment on your
favor, like doors , corridors ans such.

Sound assests are good. When you mix aliens with explosions, grenade launchers and mayhem,
it gets really really rewarding.

Usually this game along with others (from Sigma Team) appear on bundles,
or heavily discounted not only on steam but also in other sites (i.e. Indie Gala).

When you are bored, and want a quick and mindless session you can fire a chapter
, or even play a survival session.

Play it with v-sync off, to avoid some problems.

It runs on a toaster, so it's perfect for those (like me) that have ancient hardware around.

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=302142791
Αναρτήθηκε: 18 Αυγούστου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
56 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
0.2 ώρες στο μητρώο
i can only look left and then some, after that that, i have to travel to the end of the screen in order to view the rest. please fix the camera problem please
Αναρτήθηκε: 10 Μαΐου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
461 προϊόντα στο λογαριασμό
27 κριτικές
6.4 ώρες στο μητρώο
Buy it for a dollar or two, use Cheat Engine or similar program, have some fun, beat it, uninstall it.
Αναρτήθηκε: 22 Απριλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
131 προϊόντα στο λογαριασμό
6 κριτικές
3.8 ώρες στο μητρώο
buy the bundle same review as the first one simple-uncomplicated-fun
Αναρτήθηκε: 26 Μαΐου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 9 άτομα (22%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1,006 προϊόντα στο λογαριασμό
35 κριτικές
1.1 ώρες στο μητρώο
Alien Shooter: Revisted is an updated version of Alien Shooter. It has been ported to an engine that looks very similar to Alien Shooter 2, and comes with all the improvements you might expect from that process. Some of the flaws that haunt the original game still appear in this one, however.

Like you would expect, Alien Shooter: Revisted involves shooting lots of aliens, and that may be an understatement. On some levels your kill count will be up in the thousands. You control with WASD and shoot with the mouse, holding down the left button to shoot and using the cursor to aim.

The style of this game is an isometric top down shooter. I found that the isometric view could actually be a hindrance at times, with many enemies being hidden along the wall. You will find yourself being injured by aliens that you could not possibly see, and I have a slight problem with that.

The graphics have been drastically improved from the last version, and some light RPG elements have been added. You can purchase upgrades to your skills or weaponry, however a lot of weaponry can be found in the open throughout the levels. The enemies and characters have some additional detail over the original, and the environments have been give a new coat of paint. This looks more like a commercial title and less like a free flash game that the original did.

The game still lacks voice acting or much of a story. You just kind of dive in to the scenario, committing genocide without much thought. With Alien Shooter 2 having much more story going on, it makes its absence well missed in this game.

While Alien Shooter: Revisted has welcome improvements over the original, it is still missing too much to warrant much of your time. Without much of a story going on, and the upgrade elements still feeling a little too light, I would skip this in favor of Alien Shooter 2: Reloaded or another shooter.

Grade: D+
Αναρτήθηκε: 29 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι