ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
The endless darkness and the somber, long passages of a military complex have become the abode of evil, as thousands of blood-thirsty creatures fill its offices, storehouses and mysterious laboratories. Your mission is simple: clear the base at all costs.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 15 Σεπ 2003
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:
This product does not have support for your local language. Please review the supported language list below before purchasing

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Complete Shooter Pack

Συμπεριλαμβάνει 4 αντικείμενα: Alien Shooter, Alien Shooter: Revisited, Zombie Shooter, Alien Shooter 2: Reloaded

Σχετικά με το παιχνίδι

The endless darkness and the somber, long passages of a military complex have become the abode of evil, as thousands of blood-thirsty creatures fill its offices, storehouses and mysterious laboratories.
Your mission is simple: clear the base at all costs. You will be provided with explosives to help you gain access to the teleports from where thousands of pitiless creatures pour. A stationary gun will aid in the defense of the area. You have been granted access to the most advanced weapons technology money can buy. As you earn your pay, you can equip yourself with additional weapons in the arming area and biomechanical implants that will make your fighting abilities super human.
The alien invasion has begun, we have one chance, and that is to stop them cold in their staging area. Do not allow them escape this facility, you are our last hope. The fate of humanity now depends on you!
 • About 1,000 monsters on each map, showing up to 100 monsters simultaneously on one playing screen
 • Many hours of game play with 10 missions and a survival mode
 • Full-on-action male or female character
 • Character upgrade facility
 • 9 weapons of mass destruction
 • Red or Green blood selection
 • Highly imaginative selection of enemies
 • Reactive music which helps to drive the action
 • Useful gadgets - flash lights, medkits, battle drones

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS:Windows 2000 / XP / Vista
  • Processor: 400 MHz
  • Memory: 128 MB
  • Graphics: Direct3D compatible 3D graphics card with 32 MB RAM
  • DirectX®: 7.0
  • Hard Drive: 50 MB Free Space
  • Sound: DirectSound compatible sound card
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
329 προϊόντα στο λογαριασμό
12 κριτικές
5.3 ώρες στο μητρώο
This tiny game has literally become a classic over all these years. A dozen of guns, hordes of enemies, simplistic, yet dynamic and fast-paced gameplay and lots of gore. What else is needed for a good game about killing aliens? Well, maybe a little more than ten fairly modest levels that can be beaten in just two hours. But considering when and by whom Alien Shooter was made these problems are understandable. This game also has a number of sequels that somewhat help with it's short length, but I would prefer all them compiled in one 'big' game (a re-release, maybe?) than in five different short ones.
Αναρτήθηκε: 26 Απριλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 7 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1,327 προϊόντα στο λογαριασμό
31 κριτικές
2.4 ώρες στο μητρώο
Not a bad shooter. A bit on the short side, comparable to many flash games out there. Worth $2.50 easily.
Αναρτήθηκε: 23 Φεβρουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
138 προϊόντα στο λογαριασμό
34 κριτικές
4.0 ώρες στο μητρώο
So, what should I say about this game ...

This is Alien Shooter. If you haven't played any of if incartations in the past you probably don't like top-down shooters because else it's very hard to avoid this series.

Back in the days when this first installment came out it represented the pinnacle of Windows top-down shooting action games. Nowadays finally there are actual versions of games like Alien Breed from the Commodore Amiga but nonetheless this game has it's charme throwing endless waves of aliens at you, hunting down secrets in the maze-like-levels or just listening to the very good background music.

If you want a little distraction from your everyday shooter schedule and already are into this kind of games, you should absolutely give this little gem a try. But I'd recommend to wait 'til it's on discount because for the full price you could even get some installment of the former mentioned Alien Breed Series that's technically and in terms of athmosphere miles above this one here.

In fact that doesn't harm the pure and timeless no brain shooting action Alien Shooter has to offer.
Αναρτήθηκε: 2 Αυγούστου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 3 άτομα (33%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
172 προϊόντα στο λογαριασμό
96 κριτικές
2.3 ώρες στο μητρώο
Worst Alien Shooter part: Too simple, to repetitive, visually awful, not a huge selection of enemies but masses of them to keep you somehow entertained which doesn´t really work to be honest, gets WAY too hard after the first six or seven missions and I honestly can´t recommend this game, the other parts are SO much better.
Αναρτήθηκε: 6 Αυγούστου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 9 άτομα (33%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
721 προϊόντα στο λογαριασμό
59 κριτικές
1.7 ώρες στο μητρώο
For that price you could buy both Shadowgrounds games.
You'd be happier with both Shadowgrounds games.
Αναρτήθηκε: 22 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
28 από 37 άτομα (76%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
83 προϊόντα στο λογαριασμό
23 κριτικές
0.6 ώρες στο μητρώο
you shoot aliens
Αναρτήθηκε: 26 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι