ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ
The endless darkness and the somber, long passages of a military complex have become the abode of evil, as thousands of blood-thirsty creatures fill its offices, storehouses and mysterious laboratories. Your mission is simple: clear the base at all costs.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 15 Σεπ 2003
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Complete Shooter Pack

Συμπεριλαμβάνει 4 αντικείμενα: Alien Shooter, Alien Shooter: Revisited, Zombie Shooter, Alien Shooter 2: Reloaded

Σχετικά με το παιχνίδι

The endless darkness and the somber, long passages of a military complex have become the abode of evil, as thousands of blood-thirsty creatures fill its offices, storehouses and mysterious laboratories.
Your mission is simple: clear the base at all costs. You will be provided with explosives to help you gain access to the teleports from where thousands of pitiless creatures pour. A stationary gun will aid in the defense of the area. You have been granted access to the most advanced weapons technology money can buy. As you earn your pay, you can equip yourself with additional weapons in the arming area and biomechanical implants that will make your fighting abilities super human.
The alien invasion has begun, we have one chance, and that is to stop them cold in their staging area. Do not allow them escape this facility, you are our last hope. The fate of humanity now depends on you!
 • About 1,000 monsters on each map, showing up to 100 monsters simultaneously on one playing screen
 • Many hours of game play with 10 missions and a survival mode
 • Full-on-action male or female character
 • Character upgrade facility
 • 9 weapons of mass destruction
 • Red or Green blood selection
 • Highly imaginative selection of enemies
 • Reactive music which helps to drive the action
 • Useful gadgets - flash lights, medkits, battle drones

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS:Windows 2000 / XP / Vista
  • Processor: 400 MHz
  • Memory: 128 MB
  • Graphics: Direct3D compatible 3D graphics card with 32 MB RAM
  • DirectX®: 7.0
  • Hard Drive: 50 MB Free Space
  • Sound: DirectSound compatible sound card
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
321 προϊόντα στο λογαριασμό
10 κριτικές
5.3 ώρες στο μητρώο
This tiny game has literally become a classic over all these years. A dozen of guns, hordes of enemies, simplistic, yet dynamic and fast-paced gameplay and lots of gore. What else is needed for a good game about killing aliens? Well, maybe a little more than ten fairly modest levels that can be beaten in just two hours. But considering when and by whom Alien Shooter was made these problems are understandable. This game also has a number of sequels that somewhat help with it's short length, but I would prefer all them compiled in one 'big' game (a re-release, maybe?) than in five different short ones.
Αναρτήθηκε: 26 Απριλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1,331 προϊόντα στο λογαριασμό
31 κριτικές
2.4 ώρες στο μητρώο
Not a bad shooter. A bit on the short side, comparable to many flash games out there. Worth $2.50 easily.
Αναρτήθηκε: 23 Φεβρουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
926 προϊόντα στο λογαριασμό
29 κριτικές
0.4 ώρες στο μητρώο
Alien Shooter does not get cute with its title. You shoot aliens, and lots of them. With the complexity of a well-made flash game, there is really not to this title. You shoot aliens to get cash. You use that cash to buy new weapons and ammo. Sometimes the aliens are yellow, sometimes they are blue, but most of the time they are green. You can choose to set the blood color to red or green, and even password protect so the blood can't be changed back to red. I guess we all have to think of the children.

There is an isometric top down view to this game. Move around with WASD, and aim with the mouse. Most of your time is spent dancing around to avoid enemies while holding down on the left mouse button to fire. I felt the aim was not always as tight as I'd like it, but at least your character can pull off some pretty fancy footwork. I don't see a lot of options for customization in this game, so you have the choice between 9 or so different weapons, and a flashlight.

The music can pump you up sometimes, really picking up when you're fighting a large horde. The graphics are very representative of a free flash game, and yet this is not a free flash game.

If you are in the mood for a mindless shooter, I guess this can be ok if you find it on sale for very cheap. I don't think there is anything here that isn't improved upon in free games. If you are looking to spend some cash, I'd look elsewhere first.

Grade: D
Αναρτήθηκε: 29 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 8 άτομα (38%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
724 προϊόντα στο λογαριασμό
58 κριτικές
1.7 ώρες στο μητρώο
For that price you could buy both Shadowgrounds games.
You'd be happier with both Shadowgrounds games.
Αναρτήθηκε: 22 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 4 άτομα (25%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
285 προϊόντα στο λογαριασμό
2 κριτικές
2.9 ώρες στο μητρώο
100% not a trojan virus!
Αναρτήθηκε: 19 Απριλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
27 από 36 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
82 προϊόντα στο λογαριασμό
23 κριτικές
0.6 ώρες στο μητρώο
you shoot aliens
Αναρτήθηκε: 26 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι