ข่าวสาร
From the creators of Puzzle Quest, play the new Puzzle/RPG/Strategy mash-up, GEMS OF WAR! Match gems to power your spells, and match skulls to smite your enemies! It’s easy to learn yet has tons of depth.
Recent Reviews:
ผสมกัน (67) - 50% จาก 67 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
All Reviews:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (2,846) - 75% จาก 2,846 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
20 พ.ย. 2014
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

เล่น Gems of War - Puzzle RPG

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (30)

30 สิงหาคม

Update 3.1 - Boss Fights & Crafting

Major Features

Soulforge
 • Complete a new quest to unlock the Soulforge in the Blighted Lands
 • Craft Troops, Weapons, Traitstones, and more in the Soulforge
 • Collect Jewels and Shards to use in recipes to craft items
 • Level up your Soulforge to increase your pool of recipes

Dungeons
 • Complete a new quest to unlock Dungeons in the Drifting Sands
 • Boss Fights! Face powered-up versions of popular troops.
 • Delve into the Dungeons to loot the Jewels
 • Dungeons change on a daily basis. Each day you will face different bosses and earn different rewards.

Updated AI
 • PvP Defense Team AI can now be customized from the Defense tab in the PvP Menu

Minor Features
 • Text can now be made larger in the Chat Menu
 • Chat Menu can now be resized and relocated
 • Performance improvements to the blur when set to off

Major Bug Fixes
 • Souls gained when using the Necromancy trait should now give the correct amount of souls
 • Settings Menu should now save some settings values correctly between sessions
 • Gem converters which transform multiple colors can now override the color which is not that color. E.g., if converting to blue and green gems, then blue gems can overwrite green gems and green gems can overwrite blue gems.
 • Game should no longer crash when starting the game when the system language is set to certain languages

Minor Bug Fixes
 • Server Status should no longer glitch on the initial loading screen
 • Casting a spell during a tutorial will no longer crash the game
 • Tutorial hero now sits correctly in their troop card

Balance Changes
Troops
 • Artema
  • Mana cost reduced from 16 to 15
  • Boost ratio increased from x4 to x5

 • Mega-Gorgotha
  • Now is a base rarity mythic instead of Legendary
  • Stats have been recalculated to match other Mythic + Dungeon Boss troops
  • Traits now match classic Gorgotha (so should now have his Legendary trait)

Weapons
 • Eye of Xathenos
  • Mana cost reduced from 16 to 15
  • Random stat steal increased from 3 to 5
  • Increased damage vs fey from double to triple

Khaziel Kingdom + Bonus Dwarf Rework
The dwarves are finally getting a little bit of love as well as the new dwarf-exclusive trait, Fortitude, which gives immunity to Stun, Poison, Disease, Death Mark, and Devour.

 • Apothecary
  • Changed Sturdy to Fortitude
  • Changed Trait order from Sturdy > Merchant > Stone Heart to Stone Heart > Merchant > Fortitude

 • Blast Cannon
  • Now gains Magic at levels 7, 12, 13, 16, 18
  • Changed Aflame to Impervious

 • Bombardier
  • Changed Sturdy to Fortitude
  • Changed Trait order from Dwarf Bond > Sturdy > Pyromania to Dwarf Bond > Pyromania > Fortitude

 • Deep Borer
  • Changed Mech Bond to Fortitude

 • Dwarf Lord
  • Changed Merchant to Fortitude
  • Changed Trait order from Dwarf Bond > Merchant > Reinforced to Dwarf Bond > Reinforced > Fortitude
  • Spell Change: Now can target the enemy; Gives armor to all allies if enemy dies

 • Dwarven Miner
  • Spell Reworked: Now Destroys X Gems of a chosen color; Increased chance to give 100 gold; Mana Cost increased from 3 to 8
  • No longer gains Magic at level 17 and 19

 • Emperina
  • Mana Cost reduced from 14 to 13

 • Lady Ironbeard
  • Change Reinforced to Fortitude
  • Increase base damage from 1 to 6
  • Now gains Magic at levels 13, 14

 • Lord Ironbeard
  • Change Dwarf Bond to Fortitude
  • Changed Trait order from Dwarf Bond > Monster Slayer > Stoneskin to Monster Slayer > Fortitude > Stoneskin
  • Increase base damage from 2 to 6
  • Now gains Magic at levels 11, 12, 13, 14, 16

 • Runesmith
  • Change Fireproof to Fortitude
  • Increase boost ratio from 4:1 to 3:1

 • Stonehammer
  • Change Thick Head to Stone Heart
  • Changed Warded to Fortitude

 • Dwarven Slayer
  • Now gains Magic at levels 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16

 • Keghammer
  • Change Dwarf Bond to Fortitude
  • Changed Trait order from Dwarf Bond > Giant Slayer > Empower to Giant Slayer > Fortitude > Empowered
  • Increase bonus damage from double to triple dmg vs Giants

 • Sparkgrinder
  • Change Reinforced to Fortitude


New Race Trait - Undying
Undead troops have a new trait giving them immunity to Death Mark, Disease and Poison. The following troops have had traits change for Undying:
 • Alastair - Changed Avenger trait to Undying
 • Astral Spirit - Changed Warded trait to Undying
 • Aziris - Changed Divine Slayer trait to Undying
 • Banshee - Changed Jinx trait to Undying
 • Bone Daemon - Changed Warded trait to Undying
 • Bone Dragon - Changed Sturdy trait to Undying
 • Bone Naga - Changed Naga Shield trait to Undying
 • Bone Scorpion - Changed Sturdy trait to Undying
 • Captain Skullbeard - Changed Undead Bond trait to Undying
 • Crimson Bat - Changed Cursed trait to Undying
 • Death - Changed Doom trait to Undying
 • Draakulis - Changed Warded trait to Undying
 • Flesh Golem - Changed Regeneration trait to Undying
 • Ghoul - Changed Life Drain trait to Undying
 • Grave Knight - Changed Undead Bond trait to Undying
 • Keeper of Souls - Changed Life Drain trait to Undying
 • Lady Sapphira - Changed Cursed trait to Undying
 • Morthani’s Will - Changed Reinforced trait to Undying
 • Night Hag - Changed Warded trait to Undying
 • Pharos-Ra - Changed Warded trait to Undying
 • Remnant - Changed Reinforced trait to Undying
 • Revenant - Changed Avenger trait to Undying
 • Skeleros - Changed Reinforced trait to Undying
 • Skeleton - Changed Reinforced trait to Undying
 • Sunweaver - Changed Jinx trait to Undying
 • Twisted Hero - Changed Grudge trait to Undying
 • Vampire Lord - Changed Fire Spirit trait to Undying
 • Wight - Changed Fire Spirit trait to Undying
 • Wraith - Changed Undead Bond trait to Undying
 • Zombie - Changed Magic Spirit trait to Undying

** Mummified King will need a spell rework before he can gain Undying. Look for that in a future update.

Troop Refunds
The following troops will be available for refund:
 • Crimson Bat
 • Dwarven Miner
 • Lady Sapphira
 • Twisted Hero
 • Vampire Lord
 • Zombie

Changes to Guild Tasks
Guild Tasks have been altered in payout to compensate for the extra gold flowing into the game from the 4x speed options as well as to accommodate the new Crafting system.

 • Early rewards have been reduced
 • Many later rewards have been increased
 • Some Gem rewards have been removed and replaced with Gem Keys
 • Diamonds (crafting materials for Legendary & Mythic troops) have been included at certain tiers
 • Overall, with about 20-25% more gold flowing in, we’ve reduced the equivalent gem-value of guild tasks by 20%

Legendary task payouts have also been altered to account for the extra gold in the economy from the 4x speed option
 • The first two “pulls” on the legendary task rewards table have been decreased in what they reward[
 • The final pull has had its value increased
 • Minor traitstones have been removed from the loot options
 • The chance for pulling Mythic and Legendary troops from Legendary tasks has not changed
 • Overall, with about 20-25% more gold flowing in, we’ve reduced the equivalent gem-value of legendary tasks by 16%
32 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

14 กรกฎาคม

Gems of War now in Russian!

Greetings Matchers,

We are pleased to announce that Gems of War now supports the Russian language!

To celebrate, we've introduced a new kingdom, Urskaya. Located in the Northern reaches of Krystara, it is the home of the Urska, and their King, Mikhail.

Visit Baba Yaga to learn about the strange dreams that have been plaguing your sleep, punch lots of bears, take their stuff, and collect 7 new troops including: the Leshy, the Urskatyr, the Domovoi, the Vodyanoi, and Yaga's Hut, along with Baba Yaga and King Mikhail themselves! (Notice a theme? Coincidence? We think not!)

Happy matching, and удачи!

-GoW Team
16 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Welcome to Gems of Wars, the newest Puzzle-RPG hybrid from the creators of Puzzle Quest, the original Match 3 RPG!

KEY FEATURES
 • COLLECT and STRATEGIZE – Equip your hero with weapons and armor and lead a team of fantastical monsters into battle. Think strategically, upgrading your units and utilizing their unique abilities to defeat powerful bosses.
 • TEAM UP – Join a guild, chat with friends, and work together to unlock powerful buffs.
 • COMPETE – Participate in weekly events and PvP tournaments to win exclusive prizes.
 • JOURNEY – Fight your way through a vast array of quests, each with a distinctive story and game-changing rewards.
 • PLAY ANYWHERE – Link your account and play across devices and platforms.

THE FANS HAVE SPOKEN
 • “This game is Awesome! Challenging and entertaining. Not just some gem or gummy game. Terrific find!”
 • “I think this is the best "match 3" game out there. It's got a ton of RPG elements to it that makes it very deep. It reminds me a lot of Hearthstone.”
 • “Got to love a good mix of bejeweled and magic the gathering in an app. Love it!”
 • “Basically this game takes my favorite elements of Ascension and Hearthstone and gives them a different, and I think improved, foundation.”
 • “My wife teases me that Gems of War is Candy Crush for boys. It's an intriguing combination of a gem game and a collectable card game. I like the campaign and the guild play.”
 • “This is like the version of Puzzle Quest I never knew I wanted. Oodles of quests, challenges, guild activities, cool monsters, arena fights, ranked fights, and man I could just play that treasure mini game all day.”

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: XP SP2, Vista SP2, Windows 7 or higher
  • หน่วยประมวลผล: 2.33 GHz or faster x86 CPU, or Intel Atom 1.6Hz or faster CPU (SSE2 instruction set support)
  • หน่วยความจำ: แรม 1 GB
  • กราฟิก: Radeon X700 series or better, GeForce 8 series or better, Intel 3000 or better (Pixel Shader 3 support required)
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 800 MB
  • การ์ดเสียง: Required
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 or higher
  • หน่วยประมวลผล: 2.33 GHz or faster x86 CPU, or Intel Atom 1.6Hz or faster CPU (SSE2 instruction set support)
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: Radeon HD5000 series or better, GeForce GTX400 series or better, Intel 3000 or better (Pixel Shader 3 support required)
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 800 MB
  • การ์ดเสียง: Required
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
High Volume of Negative Reviews Detected:
Exclude  or  View Only
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graphแสดงผลเป็น:
Show graph
 
Hide graph
 
Filters
Showing 1 reviews that match the filters above
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...