เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก Fantasy Grounds บน Steam ในการเล่น

วันที่วางจำหน่าย: 8 ก.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้

เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก Fantasy Grounds บน Steam ในการเล่น

ซื้อ Fantasy Grounds - PFRPG The Breaking of Forstor Nagar

 

เกี่ยวกับเนื้อหานี้

The Breaking of Forstor Nagar

City of Grinding Ice


A Pathfinder Roleplaying Game compatible patronage project for use with the virtual table top Fantasy Grounds. The adventure is suitable for a party of 8th level characters.

Savage battlecries and screams of pain echo through the streets and off the raw sheer walls that make up the carved stronghold of Forstor Nagar. The cannibalistic troops of The Hungering Legion have breached the gates, and the defenders have been routed.

Trapped in the heart of Forstor Nagar, the ambassador from Ithulandis, the City of Adventure, must be rescued. But the redoubt is cut from the living ice of the Forstorheim glacier, and enemies rip the very life from the inhabitants. Only scant hours remain before the alleys are slick with a crimson slush. Welcome to the Breaking of Forstor Nagar!

Adventurers must cross the invaders’ lines to infiltrate the fortress, locate the diplomatic compound and escape with the ambassador before filed teeth sink into thier flesh and the fate of the city is sealed forever. Beautifully rendered, full-color cartography brings Forstor Nagar to life, giving you a frozen city of glassy ice bridges, chilling meltwater canals, and fog shrouded secret tunnels—but only as the party explores them, maintaining a “fog of war” and interactive components like opening doors and chests. Detailed evocative tokens with suggested placement ensure that players easily imagine the forces hunting them throughout their mission.

This product is an installable module for use with the Fantasy Ground II virtual tabletop. The adventure module has been carefully organized to streamline gameplay and includes, story elements, personalities, items and images. These can be modified within your Fantasy Grounds campaign as needed.

Fantasy Grounds II Conversion: Cari Harper

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows XP, Vista, 7x or 8x
  • Processor: 1.6 GHz or higher processor
  • Memory: 1 GB RAM
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 500 MB available space
  • Sound Card: n/a
  • Additional Notes: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
  Recommended:
  • OS: Windows 7 or Windows 8
  • Processor: 2.0 GHz processor or higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Graphics card recommended
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 2 GB available space
  • Sound Card: n/a
  • Additional Notes: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
ยังไม่มีบทวิจารณ์แบบสาธารณะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
คุณสามารถเขียนบทวิจารณ์ของคุณเองสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้กับชุมชน ใช้พื้นที่ด้านบนของปุ่มซื้อในหน้านี้เพื่อเขียนบทวิจารณ์ของคุณ