Construct Airships and wage war in a sandbox world populated by floating islands, sprawling skies and adventure. Ride on ships and build them while your motley drive you forward, toward exploration. Persistent player servers and much more await!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (88 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 17 ก.ค. 2014
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Sky Nations has been iterative game from it's initial release on other platforms. Developed by lone developer Ben Johnson it has been hugely beneficial to have community input and experiment with mechanics and change them based on feedback. Early Access fits this perfectly and will help to make Sky Nations a better game when it releases it's complete state!”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“Sky Nations will hopefully be leaving Early Access in Q4 2014 as a more completed and rounded experience.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“The full version will be a combination of all the updates during Early Access.

Features planned for the finished game are:
 • Capturable Sectors for Nations. Which can defend your ships and creations.
 • More player and ship weapons of various different types.
 • More island types with creatures and mechanics based around them.
 • Manufacturable ships and other perks for Nations.
 • Music that adapts to what is happening to the player.
 • A sound overhaul to many of the current placeholder sound effects.
 • Further access to server functionality in the Modding API.

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“Sky Nations has a lot of the base mechanics available to play that will make up the finished game. However this is still a game in development. There is still quite a lot of content based on these mechanics to come and a lot of community driven bug testing too reach a stable build and balanced builds.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Sky Nations will likely rise in price when the game is more complete and has more content, however those who purchase the game now will receive these updates for free up to the game's completion.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“Since Sky Nations receives iterative updates every couple of weeks community feedback is super important to both balancing and improving the game. Since it's first public release the community has helped find bugs and suggest features and changes that have improved the game significantly.”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Sky Nations

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Sky nations has most of the elements one would find in Minecraft, but involves building flying airships with turrets and guns. Not a bad game at all."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (25)

24 มิถุนายน

Update 0.95 Paints!

Update 0.95 is now up and brings a world of colour! A Spray Can item has been added that allows you to paint almost all blocks in the game using a palette of 131 colours, which is also the same palette used across the game. It can be crafted from a drop from the Magmasite Queen and allows you to recolour blocks. A way to paint/tint blocks has been requested for an awefully long time, in fact, even when we originally launched on Desura it was quite a common question from new players.The idea is to allow players a bit more customization over especially large areas of ships and buildings which require specific materials to be functional, for their defensive or cost effective properties but also suffer from looking a little bland because of it. Such as a big tanky ship made solely from Titanium. The patterns of the blocks are still maintained so you can still tell the difference for the most part between different defensive materials if your an attacker for example.

There is also a new player held weapon, which is a Grenade Launcher. The Grenade Launcher does explosive damage to players(it does not damage blocks) and should be a pretty good addition to anyone's arsenal whether they be attacking or defending. In conjunction with this there is also now damage indicators for where you're being attacked from. This is shown by a red gradient on the 4 cardinal directions of your screen, making figuring out and responding to boarders attacking you an easier less confusing task in the heat of the moment.

As always, there's also a bunch of minor additions and changes which you can check out in the full change log at the bottom of the post.


How do I update?
The launcher and Steam will automatically update your client for you.

The server files are available here. Make sure you backup your server files first. Then just copy the new files over your existing ones.

Change Log
Changes:
 • Added block painting. Blocks can be painted with a new item called Spray Paint. Selecting the spray paint item and holding right click will allow you to select a colour. The first ‘blank’ colour will erase paint.
 • Added Syphon fuel type for Ice biomes.
 • The colour inside Mining Syphons now reflects the Syphon fuel colour for the biome.
 • Cleaned up the colour palette layout on the Item Kit to be separated by shades.
 • Added damage direction indicator. When you get hit the direction will be shown to you.
 • Changed mallet sound.
 • Added Red Lantern.
 • Added White Lantern.
 • Existing lanterns have been retextured so all lanterns match textures with the Green Lantern style wise.
 • Added Grenade Launcher and Grenade Rounds.
 • Changed the recipe for Lanterns. All colours of lanterns can be crafted with 1 burntout core and 1 glass.
 • Added some more community creations to the loading screens.
  Optimized laser mining and other raycast events considerably.
Fixes
 • Fixed a bug with power per second making it incorrect for very large volumes of power produced.
 • Fixed a crash that would happen for certain users during Steam authentication when joining a server.
 • Fixed a couple of minor crashes.
 • Fixed a crash caused by the route finder with no possible path on custom map layouts.
 • Fixed some inaccuracies with explosion coverage.
 • Fixed a rendering issue for lasers on some graphics cards.

1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

2 มิถุนายน

Update 0.94 - Ice Biomes and Fuel Hoppers

After some delay due to technical issues, update 0.94 is finally out. 0.94 brings a new frozen biome with large islands of ice. Buried frozen ships rest in them for the salvaging as well as a new block(Machine Parts) used to make Fuel Hoppers. Fuel Hoppers automatically feed all of your Mass Generators on your ship so long as they have fuel themselves. Combined with the switches from the last update this makes fueling and powering large ships much easier. It also allows you to have unreachable Mass Generators as you do not need to access to them. Machine Parts now also act as a replacement for the Gravity well in Syphon Miners to make them cheaper to build.

Since these new frozen isles are very big. Like really, really big. I spent quite a bit of time improving what terrain looks like at a distance since it had never been an issue before. Mipmap bleeding has been improved greatly, so large areas should blur less to incorrect colours and light fogging has been added to help aid in depth perception. These and a couple of other changes have made quite an improvement, not just too the new very large isles but too existing ones as you can see below:


A lot of the work on 0.94(and hold ups) has been improving how the game itself integrates with Steam to bring some really useful features the game has been lacking. Previously the game servers themselves never talked directly to Steam's Servers which made it quite awkward to use a lot of Steam features. The servers now do and can even be downloaded via SteamCMD or the Tools section in the Steam Library. A huge benefit from this is being able to use Steam's VAC(Valve Anti-Cheat) and much more reliable authentication, where previously as you may of noticed the authentication would occasionally go down without warning. This should hopefully lead to being able to use the Join Game and Invite features on the Steam friend list pretty soon!

For a full list of the changes check out the change log at the bottom.

How do I update?
The client will be automatically updated for you. To update your server. First of all make sure you make backups first. Then simply download the server files and overwrite your existing files with them.

The server files will be available shortly.

Change Log
Changes
 • Added Ice Biome.
 • Added faint distance fogging to give better depth perception.
 • Added wind sound when ship is moving at moderate speeds.
 • Added Machine Parts block. Sourced from Ice biomes.
 • Changed Gravity Well component for Mining Syphons to Machine Parts to make them cheaper.
 • Added Fuel Hopper. Fuel Hoppers automatically feed all mass generators on the ship, as long as it has fuel in it.
 • Added Steam implementation to game servers. You will be able to use SteamPipe(also known as SteamCMD) to run the servers on dedicated machines(with which you don’t need to be logged in) or you can simply run it from your Steam client via Steam Library->Tools. As well as the standalone as before.
 • Added Valve Anti-Cheat(VAC) support for Steam users.
 • Added support for SN Servers appearing on friends list and elsewhere. Future update will hopefully allow invites/join game.
 • Vastly improved authentication speeds. No more client hanging on waiting for Steam to reply if the Steam Web API is down.
 • Added VC++ 2013 x86 redistributable to the game for first time installs. Should fix any issues running the game for people on fresh windows installs.
 • Greatly improved mitigation of mip mapping bleed for flat surfaces a long distance away.
 • Ships store much less data when unloaded on the server, servers with a large amount of ships should use considerably less memory.
Fixes
 • Fixed a bug where Chunks would sometimes be jumbled up.
 • Fixed a bug where non-English characters were not being encoded properly by new networking library and thus would appear as “???”.
 • Fixed disconnections before full authentication occurred would sometimes leave a ghost of a player in-game.
 • Chunk Cache will now automatically do its best to spot errors in the cache and remove bad files. This will automatically fix corrupted data in the cache.
 • Fixed an issue making it difficult for non-English character names to login.
 • Fixed an exploit with switches.

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

Sky Nations Multiplayer Demo

If you'd like to try being a bandit of the Sky before purchasing Sky Nations a demo is now available on Steam. You can even play with your friends in multiplayer! Check it out here.

เกี่ยวกับเกมนี้

Set in a world where the planets surface is no longer habitable. Sky Nations takes place above the clouds where large airships are the only means of travel. Join up with your friends and build a ship to explore and do battle with players you meet a long the way or the various creatures inhabiting the skies.

Sky Nations is centred around multiplayer cooperative and versus play in a voxel sandbox. Using blocks players can build, destroy and take with harsh but fair mechanics based around freedom for player vs player. There aren't invisible barriers stopping you from destroying blocks or rules against attacking other players. The skies are tough and you need to be tough to survive them!

 • Build ships - As a completely multiplayer orientated experience you are free to roam, interact with and build on the ship as it’s piloted by another player. As well as design custom ships for custom jobs such as mining.
 • Crafting - Create unique items for your ship such as radars, generators and cannons!
 • PVP - Whether it's with your ships using cannons, lasers and more or with shotguns as invade enemy bases and form boarding parties players are free to attack or group up with others they may encounter in their travels.
 • Create Nations - Organize your friends to dominate the map and hold key resource points.
 • Modding Support - Textures can be reskinned and the game server comes with a Mod API allowing you to write custom scripts in C#. Which will be expanded with updates.
 • Buildable Wearable Items - Craft items out of blocks to wear and stand out of from other players and use as bartering items.
 • Persistent Player Servers - Host your own servers or join other players servers with ease. Each a unique world generated the first time it is started.

Please Note: Sky Nations is Early Access and still in development. That means that not all the content is finished and many things are place holders or subject to change. There will be bugs! However through the community of players we can get these bugs found and fixed as well as use your suggestions to help balance and improve the game.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows Vista
  • Processor: 2.3Ghz Multicore CPU or better.
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Modern Dedicated GPU with Shader Model 3+
  • DirectX: Version 9.0
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 100 MB available space
  • Sound Card: Intergrated or Dedicated Soundcard
  • Additional Notes: Minimum requirements may change through game updates.
  Recommended:
  • OS: Windows 7 or above
  • Processor: 2.3Ghz Multicore CPU or better.
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Modern Dedicated GPU with Shader Model 3+
  • DirectX: Version 9.0
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1000 MB available space
  • Sound Card: Intergrated or Dedicated Soundcard
  • Additional Notes: Recommended requirements may change through game updates.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
18 จาก 18 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1,487.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Full disclosure: I admin Community 1 and Im also a discussion moderator for SN.

However my opinion is based from what I experienced when i was just a player. And what I have seen since then till now from both the developer and the players in the community who give input and speak to, post or email the developer.

As an early access game there will be bugs, and things that need to be adjusted with each new update. New content and mechanics are always being added, revised or even removed based on what the community has to say. So it's something to consider. If you want to complain but never post or email your input you can't expect to see any change. So that is something to consider at this stage in its development.

The developer MrBenjammin is very active in the community and has even been seen hunting the Magmasite Queen with people. From what I experienced before becoming friends with the developer he would log on and jump into my system/sector and check out the latest builds and just have casual conversation about building and mechanics. It was pretty cool to learn straight from him and why I put the steam guide together to share the knowledge. Since I now admin I have seen him do the same with many people and their Nations. I can honestly say he loves seeing what the community comes up with.

If you enjoy building things both stationary and with the capability to pilot it around, shooting someone in the face, being a sky pirate, gathering resources, or hunting bosses with the Developer then give this a chance to make your own decision about it and help shape the game for its full release.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
216.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Loving this game, theres a few kinks to work out but im addicted, and theyre still adding to it. ive made several custom ships and have helped others mod their own, even done my own character skins. this game is all about custom. make whatever you have in mind. its all up to you how you play. the devs are incredibly nice as well. thats a plus in my book too.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 13 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
313.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
The game is fun. You mine stuff (sometimes with laser weapons) and use them to build your ships.

You can set up a nation for your friends, keep a capitol where only your nation members can go. You can wage a ship war with other nations.


I really like the whole "build ship fly around be a pirate" aspect.

Its not without its problems though. Getting your first start in the game can be a bit troublesome if you dont read the hints. The game has a built in wiki to mitigate some of that though. The game can be a bit buggy sometimes, but its an early alpha so that is to be expected.


I'd say this game is definitely worth it. Its a good game and i play it frequently.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This game intrigued me since day 1, I've kept a close eye on it and even got talking to the Dev a lot. It has regular updates and bug fixes. The direction this game is going in is safe to say a very exciting direction. It's nice to see an Early access game where the dev puts genuine effort into the future of their game rather than their pocket. Follow MrBenjammin to get updates for his ideas and updates.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Fun game. Movement and interaction is kind of bad but the game play itself is pretty fun and although I see it as a smaller less intense version of Star Citizen, it is quite enjoyable. Currently still in Early Access, it gets a 7/10.

The dev actually updates it a lot and cares about it, which IMO is a huge bonus.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน