The Nightmare Cooperative is a fiendishly difficult turnbased roguelike featuring an array of characters, each with different powers to help you destroy monsters, escape levels, and collect gold.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: ผสมกัน (76 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 16 ก.ค. 2014
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ The Nightmare Cooperative

ข้อเสนอตลอดสัปดาห์! ข้อเสนอจะจบลงใน

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A roguelike puzzle game that's also available on iPhone, iPad and Android. Some interesting game mechanics, but it doesn't have much replay value."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

เกี่ยวกับเกมนี้

The Nightmare Cooperative is a strategic roguelike where you lead a group of unlikely comrades through some rather difficult situations. Your village has fallen on hard times (due to some rather reckless spending by the Village Council) and it’s up to you to bring back some gold. Or even just try and survive for a bit.

Each member of the Cooperative will bring a different power to your group; the Warrior fights hard (despite her moral objections), the Miner overcomes deep psychological issues to dig you out of sticky situations, the Necromancer is pretty creepy.

A tricky thing, though: you have to control them all together. Move left, and the whole group moves left. Activate the special power, and every member will jump into action.

And please, do your best to bring home some gold, the Village could really use it.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: XP
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • OS: 7
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Drive: 300 MB available space
  Minimum:
  • OS: 10.6
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Drive: 300 MB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04
  • Processor: 2.0 GHz or better
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Radeon x850 or comparable
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Drive: 300 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
49 จาก 60 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กุมภาพันธ์
Note: video review embedded below.

The saddest thing about The Nightmare Cooperative, is that it's only real use is as a starting point for getting people into other games.

It's a turn-based roguelike that simplifies genre staples into something far more accessible than the genre is known for. You only have the ability to move and use a special attack, there are no stats or leveling systems, equipment is barely present, and the game only ever exists on a single screen. And all of that is great because it means people who have shied away from roguelikes do to their unforgiving difficulty and complex systems are going to have a much easier time learning The Nightmare Cooperative, and then might be compelled to try something with a larger scope to see why games like this have become so popular.

But that also means that there's very little to actually keep you busy here. After only 30 or so minutes I'd already seen just about everything in the game, and an hour later managed to clear it all together. With how basic the mechanics are, each of my runs felt all but entirely indistinguishable, and there was never the sense that I was actually getting much better at the game or had any way to do so. And that's perhaps what's most frustrating about The Nightmare Cooperative. When your means of interaction are so aggressively simplified, it can feel like the game is playing you as much as you are it.

The Nightmare Cooperative has a bad habit of putting you in situations which feel based entirely on luck. I consistently found myself locked into corners at random, already able to see my imminent death as I began to walk in circles prolonging the moment, and that's immensely aggravating because it seems like you have no control over whether or not you're going to get screwed over and have to start again.

I enjoyed The Nightmare Cooperative as a brief, lightweight entry into a genre that's often far too intimidating, but it gave me little cause to spend anymore time with it. If you've never played a roguelike but are interested in giving them a shot, this probably wouldn't be a terrible place to start. Just know you'll be wanting to graduate to something more advanced fairly soon.

https://www.youtube.com/watch?v=d8GbKtV6tf0&list=PLmaGkDQUd2inWbUZoSoB7v2zcJ_cJ0VGA&index=2
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มีนาคม
Cute graphics
Turn-based
Random loot and heroes
Low starting health
Insta-death
Small Dungeon Floors--Short Game

This is a strategy rogue-like. I haven't played much but I like it so far. After seeing some of the negative reviews I feel I have to defend it a little bit because I think some people expect it to be something that it's not.

There's a lot more strategy than at first glance because all your characters move at the same time but they are on different spots on the grid. So if you move a wizard up to get him out of the way of a monster, you also move your barbarian or whatever other characters you have, and they might end up in danger. You have to really plan your moves if you want to get lots of loot and kill monsters. You could just rush straight for the exit and beat the game in no time if you prefer, but personally I'd rather get most if not all of the treasure first.

Each character has a special ability that can be activated if he has a potion (the blue bottle). It's a one-time use, so there's more strategy for you. So far I've had 3 different characters: and Archer (special ability is to shoot across in a straight line), Wizard (special ability is a magic attack diagonally only), and a Barbarian (I think he could beat a monster in one hit instead of two).

You start out with one character with low health. Each monster takes 2 hits to take down so you can lose health quickly. There are heart potions that you can grab to increase your health. You gain extra characters by finding them in levels and going up to them. But you can only choose one character per level, so if there are two available on that level the one you didn't choose with disappear.

There are also special items you can grab that do special things. I can't remember what they are called exactly, but they are like artefacts.

OH, and every time you open a treasure chest more monsters appear!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 14 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 มีนาคม
If you want a good modern "Roguelike" play Spelunky or Issac or Dungeons of Dreadmor
If you want a puzzle game play DROD

This game could actually have been a decent lightweight puzzling game, but the randomized dungeons destroy any ambition you might have to approaching things in that manner. Here's the thing about randomized dungeons that "roguelike" developers should take note of: It's attractive to believe you can write a single randomizer algorithm that builds your levels for you. It sounds like the perfect solution to unending amounts of fun. But that road is deceptively long and along the way you will see the dead carcasses of other, much bigger titles lying by the side. Don't attempt it unless you are really sure you can bring something exceptional to the table.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กรกฎาคม
A simple, challenging and fun game, its turn-based and you can control up to 4 characters at the same-time which wont be a picnic, levels are small enough to fit the screen, and filled with enemies, traps, allies to recruit and pickups.

Pros
+ Good character design, nice music and soundeffects.
+ Plays nicely although its rough but its really about strategy and planning.
+ about 4 dungeons, each containing 4 levels that can be beaten in seconds, but they're hard and gets harder and rushing will prove fatal.
+ A few characters to unlock each with their own special ability, a small set of monsters and items.
+ Simple to understand harder to handle, plays quickly and doesn't feel slow or sluggish at all.

Cons
- I got 2 levels so far that had their exit blocked by a wall so I got stuck and died... twice only and I played a lot.
- It does not have as much content as you'd hope, and after beating the game once it doesn't really give you a good reason to replay it again, unless if there's one last character you haven't unlocked, but the game's price is decent so whatever.
- The tutorial was good but should'v explained how some characters use their ability.
- I reached the point where I just use the ninja character to run through levels and screwed over my allies, I mean the game's basic purpose is to reach the end, doesn't have a real story or anything else.


Rating 6/10, If you're into simple turn-based games that looks like this one, you'd find it mildly enjoyable and tricky to beat....The game's name is weird though.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มีนาคม
A nice, albeit short, puzzler in the guise of a rogue-like with the twist that you cannot control your party members individually, and instead you press a button and they all move together in the same direction (pretty much like mimicks behave in DROD, another excellent puzzle game).
There are 16 auto-generated levels, each level fitting in just one screen. The monsters are varied, each monster has their own movement pattern and special abilities, such as swapping places with your characters or poisoning them.
The game can be beaten in just one hour, plus one hour of learning the mechanics and thinking out the general strategy, in other words, it's really short. There are scoreboards, and, undoubtedly, just beating the game is way easier and faster than beating the game with the maximum amount of gold, since opening treasure chests spawns new monsters. However, competing for high score may not be a big enough incentive to make most players come back to it over and over again.
I think the game is well worth your time if you're into puzzlers, and whether two hours of fun are worth the price is up to you to decide (if you think the price is too much, keep an eye on game bundle websites, since the game has been bundled lately on multiple occasions).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน