The Nightmare Cooperative is a fiendishly difficult turnbased roguelike featuring an array of characters, each with different powers to help you destroy monsters, escape levels, and collect gold.
Κριτικές: Θετικές (23 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Ιουλ, 2014
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά The Nightmare Cooperative

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A roguelike puzzle game that's also available on iPhone, iPad and Android. Some interesting game mechanics, but it doesn't have much replay value."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (1)

12 Δεκεμβρίου, 2014

The Nightmare Cooperative - Update

Hi everyone,

I'm the Marketing Manager here at Blazing Griffin - we've just acquired Gentlemen! and The Nightmare Cooperative from Lucky Frame Ltd and I just wanted to drop by and give you all an update on what's going on.

For those not familiar with Blazing Griffin, we're an indie studio based in Edinburgh. Our other titles include:

The Ship
http://store.steampowered.com/app/2400

Distant Star: Revenant Fleet (Early Access)
http://store.steampowered.com/app/335830

As we move into 2015, we will be planning out what we're doing with each of our titles.

Right now we're forming plans and working out what's possible, so if you'd like to provide any feedback for that process, then leave a comment here or on the forums.

You can read the announcement for this acquisition here and there's a couple of links on that page with more information.

2 σχόλια Περισσότερα

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

The Nightmare Cooperative is a strategic roguelike where you lead a group of unlikely comrades through some rather difficult situations. Your village has fallen on hard times (due to some rather reckless spending by the Village Council) and it’s up to you to bring back some gold. Or even just try and survive for a bit.

Each member of the Cooperative will bring a different power to your group; the Warrior fights hard (despite her moral objections), the Miner overcomes deep psychological issues to dig you out of sticky situations, the Necromancer is pretty creepy.

A tricky thing, though: you have to control them all together. Move left, and the whole group moves left. Activate the special power, and every member will jump into action.

And please, do your best to bring home some gold, the Village could really use it.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: XP
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • OS: 7
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Drive: 300 MB available space
  Minimum:
  • OS: 10.6
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Drive: 300 MB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04
  • Processor: 2.0 GHz or better
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Radeon x850 or comparable
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Drive: 300 MB available space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Ιανουαρίου
Take the addictiveness of 2048, throw it into a roguelike game, add some terrain, baddies, and environmental hazards and you have The Nightmare Cooperative. The game deviates from the standard roguelike path by adding more of a puzzle vibe. Like in 2048, you control your units by moving in one of four directions, all units move at the same time in the same unit each turn if able. Of course like any good dungeon crawler, there is no lack of enemies and other hazards to slash your way through or sneak around. The end result is some really fun gameplay that requires lots of foresight if you wish to make any real progress. It's simple to learn and easy to play nature notwithstanding, it offers a nice little challenge.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Αυγούστου, 2014
I love this game, as difficult as it is. Managing a full group of four adventurers gets so tricky as the game goes on, but the appeal is definitely in positioning your characters for maximum efficiency. I think my favorite character is the Ice Mage, simply because I'm drawn to crowd control and the Ice Mage can make all the difference when your group needs to bolt for the exit. I didn't like the Miner at first but he's grown on me quite a bit.

This game takes several rather different genres and mixes them perfectly, in my opinion. Getting further in The Nightmare Cooperative feels like a real achievement.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Σεπτεμβρίου, 2014
I own this game on every available platform (PC, iOS, Android) so that should give some indication of how much I like it.

The game is simple and interesting. The simultaneous movement really makes it feel a lot more 'puzzly' than you might expect. A lot of this game centers around controlling your own greed. You can pick up treasure chests (boxes can have between 1-3 treasure in them, the number is indicated) but for each gold in the chest one monster or threat appears in a random location on the map. Excellent example of risk-reward gameplay.

This is one of those games that when you fail you often feel like you want to try again immedietly. Definitely recommended.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Ιανουαρίου
It is a very fun little rogue-like game, 4 heroes 1 controller!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Οκτωβρίου, 2014
Really fun little roguelike, with intresting puzzel elements... Like 868HACK once you have learnt to survive the game there is a new chalange in scoring well as you do so!

I heartly recomend.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
35 από 39 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιουλίου, 2014
If you go into this game expecting a grand and complicated experience, you'll probably be disappointed. The Nightmare Cooperative is a compact game, a roguelike distilled to its base elements. You won't find complex skill trees, or a multitude of loot to collect and equip, or expansive environments for you to explore and perish in. That's not a bad thing; if you're looking for something simple but challenging, simplified yet also strategic and tactical, The Nightmare Cooperative excels.

The set-up is simple, a framework for the action rather than an extended narrative. Your village is in disarray; go out, gather gold, fight monsters, survive. The core of The Nightmare Cooperative is its gameplay and that aspect proves to be much deeper and more engaging than the story. If you've familiar with Michael Brough's 868-HACK, you'll feel right at home among Nightmare's enemy-filled rooms. Similar to that game, your goal here is to amass a high score, the amount of gold you collect equaling your final score. Opening chests rewards you with gold and spawns enemy so choosing whether to rush for the exit or increase your score is a crucial choice. Enemies move when you move so each step forward is a strategic decision that, when combined with the game's mechanics and varied foes, gives The Nightmare Cooperative a methodical, puzzle-esque vibe.

You don't control a single hero in Nightmare, but rather an entire group at once, each hero moving and using their special abilities simultaneously. Each hero is unique and positioning and formation is important since their abilities are only effective under certain conditions. The Archer can only shoot enemies directly ahead, the Mage can hit enemies on diagonals, the Warrior can perform two strikes in one move, the Ninja can pass through enemies, and so on for the other seven heroes. Supplementing these abilities are items that provide special perks, such as extra life at the expense of mana or not spawning enemies when opening a chest.

The enemies you face are equally varied and cement the game's strategic puzzle atmosphere. Some enemies travel along predictable paths. Others mirror your movements or move extra spaces in a turn. Turrets rotate and fire in intervals. All this knowledge is always at your disposal and define how you position your heroes, which heroes are best for a given room. Managing four heroes at once, while timing and syncing your movements to evade enemies or get into formation to attack a desired enemy with a specific ability, is a satisfying challenge. It's best to approach each move in The Nightmare Cooperative slowly and carefully, taking the time to plan out your next steps, thinking about where you are and will be in relation to enemies and hazards. A poor decision can easily find your heroes scattered across a level, cornered, a beneficial move for one character being dangerous for the others.

The colorful distinct art style rounds out this compelling package. The Nightmare Cooperative is all about the gameplay, the turn-for-turn decisions that make the best roguelikes so satisfying. Those looking for something with more depth may find the game lacking, but the strategic gameplay, varied heroes, and one-more-go appeal makes The Nightmare Cooperative a worthy addition for fans of the genre. The developers plan to add a challenge mode that will feature rooms with predetermined heroes, enemies, and layouts designed to test your strategic prowess. A mobile version is also in the works, with an estimated release time frame sometime later this year.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
24 από 32 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιουλίου, 2014
The Nightmare Cooperative is a dungeoning crawling game that seems more fitting for mobile devices than it does Steam, but still a solid rogue like nonetheless. With a simple premise, the game is about surviving a dungeon with multiple units on screen. Similar to dungeon crawlers like Legend of Grimrock or Quest of Dungeons, you move one space at a time, and so does the enemy. A singular command makes all of your units move, thus the "Cooperative", which is where the real challenge settles into the game. Making decisive moves to help all of your units survive is vital, yet very hard to master.

For more information, gameplay footage, and more, check out my commentated video review here:
https://www.youtube.com/watch?v=aS5UW3k-9vo&feature=youtu.be
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
18 από 24 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Ιουλίου, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=n-zanL4IXfc
Above is my impressions of the game.

The Nightmare Cooperative is an interesting turn based strategy Rogue-like / lite. It features a whimsical cartoony visual style, with cerebral gameplay mechanics. The game also has an enjoyable class based system, where you can gain allies who have their own special trait that you can exploit in order to progress through the game.

The Nightmare Cooperative has some pretty strong mechanics, but it is a little light on features. You're getting the game's campaign mode and that's about it. there's no multiplayer, hardcore mode, or any other game modes to try. It's all about the base game, and collecting things to fill your collection.

Overall, the Nightmare Cooperative is an interesting game that should serve well as a fun distraction from the main games you're currently playing.

Pros:
- Appealing visual style
- Cerebral gameplay
- Interesting class based mechanics
- Simple and easy to understand

Cons:
- Light on features
- No "real" animations
- Might not be for every one
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 14 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιουλίου, 2014
Pretty addictive! This game is very straight foward and easy to pick up (even if you are a newcomer to the Rogue-Genre). The main objective of the game is to venture to the bottom floor of a dungon claiming loot and assembling a larger band of heroes. In this game you start off controlling two random heroes, you move both of them simultaneously which at first can be a little annoying but after awhile it becomes pretty fun; no worries the game is also very straight foward, as I said earlier, at any time you can mouse-over enemies, items, and other heroes to get a rundown of their abilites or a helpful tip. The simultaneous team gameplay is pretty fun, often I found myself trying and experimenting with new tactics and strategies. After the first floor random heroes will apear thoughout the dungeon(s), each hero has their own special ability (Priests can heal, Ninjas can jump, archers can shoot at a distance, stuff like that); this causes the gameplay to become both challenging and rewarding because you'll constanly be trying to keep your team alive while progressing into the harder levels. There are also items in the game which can give your hero slight perks, but nothing groundbreaking. There is no level up system which makes it a little casual (you won't have to worry about having a good build) while at the same time hard (Enemies will feel tougher while your heroes still stay the same). All and all, its a pretty fun Rogue game with a nice unique gameplay feeling.

Anywhose, long story short, this game is a pretty fun roguelike with short (If i'm correct there are 16 floors? 4-standard, 4-ice, 4-dark, 4-desert) with challenging gameplay.

In terms of criticism the price is a little high in my opinion for such a small game; I understand that it's a new idea thats fresh to the rogue genre but for the same price you could get some of the more elaborate rogue-like games with more replayability. Future updates would also be nice, maybe a gamemode where you could take one hero into the dungeon (rather than two). Ehh- I'm just nitpicking.

7/10 (Buy it if you're a Rogue-Like-Fan, if you're new to the genre I'd suggest getting it on sale since perma death can be a little frustrating, unforgiving and discouraging to beginners but to a veteran its what makes the genre magical)

(Edit: I revised my review a little, orginally I had wrote it half awake; and I didn't expect to be on store-page when I woke up)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
13 από 19 άτομα (68%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιουλίου, 2014
Recommended: It's a fun game which you can easily spend a lot of time on, but to speak frankly 10$ seems like a steep price for as simplistic a game as Nightmare Cooperative is. Nonetheless, if you like more casual rogue-like games, Nightmare Cooperative has a lot to offer.

Full review available here
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Ιουλίου, 2014
Yup, I like this. It's a puzzle game, more than anything else; much like a party-based Desktop Dungeons. Lucky Frame strikes again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 8 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Ιουλίου, 2014
A great game if you like this style of roguelike. It's not for everyone. It's like survival chess. DayZ on paper.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 22 άτομα (55%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιουλίου, 2014
The Nightmare Cooperative is an interesting and fun little game. Despite being labelled a turn-based rogue like, it's in fact just a proper Roguelike.

First Impression Video
http://youtu.be/3qLWk4pMqvA

Monsters move when you move, they move when you attack, and the levels and traps are randomly generated.
Despite having rather simple mechanics, the game has some rather good depth and difficulty. It's not hard for the sake of being hard; it's hard because of the actions you take and how to try to collect treasure.

A simple patrol monster doesn't seem like much, but one wrong movement three turns ago might just come around to bite you in your behind.
The party based mechanic is interesting as well, all you characters move at the same time, and their abilities are used so as well. So careful planning is needed. You simply cannot just go into this game thinking you can richly rush through a level. The simply act of collecting gold and opening chests increases the game difficulty and changes the area and puzzles.

Some chests are marked with numbers, and this corresponds to the affect they'll have once opened. Open a chest with the number two and two things happen. You can get two monster spawns, or a monster and some acid on the floor.

Dotted randomly on floors are lovely gold crowns, the jewels your party so desperately seek. Although surround by spikes, your only way to get to them is by pressing a button which is also randomly generated on the floor. Even this can change the level as once spikes drop, there is nothing to stop a monster from moving over them.

The music in the game is rather relaxing, adding to the fact that the game is both suitable for casual and hardcore players. I say this because you can easily play a few levels and call it a day, or if you're the completionist type you can easily lose hours accidentally.
The graphics aren't much, but the visual art style is lovely; resembling paper craft models. I find the style very pleasing, and it blends in rather well with the music and effects. It feels as if you're playing a paper crafted board game.

I can easily recommend it to people, and if they want to see what it plays like I have a first impression video for them.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 12 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Ιουλίου, 2014
I made a video review to show off some of the features and gameplay of this game!
http://youtu.be/2NGkYMBG0FI
I hope you enjoy!
Martyr
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 8 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Ιουλίου, 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 3 άτομα (33%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιανουαρίου
It's a decent little puzzle rouge-lite, but I won the game on my second playthrough and after less than 2 hours I had done everything there is to do. It's the sort of game that's fine on a phone, for when you want to waste a few minutes, but there's just not enough content on PC to justify the cost.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 10 άτομα (30%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Ιανουαρίου
First off, although all the existing reviews recommend the game, I found that none of the reviewers had played the game much, at most a very few hours. So even people who thought they liked the game didn't bother plalying it much.

I like the idea of this game but the implementation is somewhat lacking. I was hoping for a very simplified version of the wonderful Desktop Dungeons. Instead it seems I got a half finished game.

First off, the developers should fix the control scheme. The dialog that pops up when you launch the game shows controls that don't work (WASD). I also couldn't get my Microsoft gamepad to work. There is reference to the jump command, but this doesn't exist (space is special ability). I still don't know what the mouse buttons do, if anything.

For a game where one mistake can end your game, the rules are very vague. What happens if two characters have their special ability active? Can I choose to select which one to use, and if so how?

The Ninja special ability says something like "jump behind enemy". But how far behind, I haven't quite figured out yet exactly when it is active - sometimes I am inline with an ememy with space behind the enemy, why can't I jump?

I haven't been able to find anything online to explain the fine points of the rules. And to be honest, I don't like the game enough that I feel like experimenting to determine these rules by trial an error.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
 
Ένας δημιουργός απάντησε στο 12 Ιαν @ 3:49πμ
(προβολή απάντησης)
1 από 6 άτομα (17%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Οκτωβρίου, 2014
meh,lol,amazing concept but lack of content
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 17 άτομα (35%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιουλίου, 2014
Simple, effective and slightly unnerving.

https://www.youtube.com/watch?v=CkhEfsDK_kk
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 26 άτομα (15%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιουλίου, 2014
got a nightmare
but it was not just a nightmare it was
The Nightmare
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία