รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Care for over 40 different animals from all four corners of the Earth whilst running a professional programme of rescue, rehabilitation, research and conservation.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: ผสมกัน (107 บทวิจารณ์) - 59% จาก 107 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันที่วางจำหน่าย: 13 มิ.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Zoo Park

เทศกาลลดราคาฤดูใบไม้ร่วง! ข้อเสนอจะจบลง 1 ธันวาคม

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Excalibur Sim Bundle

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Farming World, Post Master, Zoo Park

เทศกาลลดราคาฤดูใบไม้ร่วง! ข้อเสนอจะจบลง 1 ธันวาคม

 

บทวิจารณ์

“Zoo Park: Run Your Own Animal Sanctuary is a strange breed, certain aspects cling to the strategy genre, yet the whole premise of the game makes it more of a simulation, and its disregard for making money and competing is remarkable, but this does mean that it may have some trouble appealing to the extent of modern gamers who need resolution at the end of the tunnel”
4/5 – Gamercast

เกี่ยวกับเกมนี้

Care for over 40 different animals from all four corners of the Earth whilst running a professional programme of rescue, rehabilitation, research and conservation.

Each animal type has its own list of requirements in terms of habitat, nutrition and care. You must construct a well thought out facility to best meet the requirements of both the animals and your customers in order to gain the all-important popularity points from your visitors.

Key Features
 • Build a carefully planned zoo park which keeps all the animals and your customers happy
 • Make sure each animal’s habitat is the optimum size
 • Feed each animal type correctly and make sure it can exercise comfortably
 • Hire staff to help you run your zoo park
 • Make sure your facility runs like clockwork in order to gain the all-important popularity points from your visitors

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  ขั้นต่ำ:
  • OS: Windows XP (SP3)
  • Processor: Dual core CPU 2.4 GHz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Dedicated graphics card with 256 MB memory (GeForce 7600 GT-class equivalent or better)
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 500 MB available space
  ขั้นต่ำ:
  • OS: Mac OS 10.7
  • Processor: Dual core 2.4 GHz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Dedicated graphics card with 256 MB memory (GeForce 7600 GT-class equivalent or better)
  • Storage: 500 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
8 จาก 11 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 กันยายน
*Artwork/Animation: 6/10
-Artwork: The actual items of the game look nice. Textures mesh well, there's no texture lines or breaks anywhere that I have noticed. When you click on an animal they have their own drawing/painting of the animal which I thought was a really cool addition and little detail they added to the game.
-Animation: Very simple animations, the keepers clean up animal poop, refill food. People just walk around the park. Animals swim in water and eat. Over all simple but not terrible. There have been no glitches I have ran into.

*Sound: 8/10
The day background sound is nice and simple. When you place a building there's a small sound, for example, when you place a gift shop there's a child laughing etc. When you click on an animal it makes the noise the animal would make. They're simple little sounds but don't get annoying so that's always a plus. I hate playing games that have a constant annoying animation sound so I was happy this game didn't. Side note, there's different background music for night time and it's really creepy especially when you place a gift shop at night and hear children laughing from the animation sound D:!

*Hours to complete: 10/10
You can play this game infinitely which is a bonus because that means you're getting more play time for your money. I only included this section because it's in all my other reviews so, why not.

*Story Line: 9/10
You build your own zoo while using conservation methods along with rehabilitation methods to ensure the success of your zoo.

*Gameplay: 7/10
The game play is simple, there's a short tutorial in the very beginning every time you create a new park. This is helpful if you don't play the game for a while then decide to come back; which is what I do to a lot of games so that was a bonus to me. It's really repetition just with different animals. You research an animal, build a fence to house your animal, set up the exhibit by adding food, plants or water. You research healthcare for the animal, rehabilitation and breeding for the species. These are kind of like upgrades to make the processes go faster. You add food vendors, gift shops, water, etc for your customers to the zoo. You expand your zoo walls to add more exhibits, then the process starts all over again. It's fun but I think you might get bored after playing this game for three hours straight tbh.

*Price: 9/10
As of right now, 9/26/2015, the price is $4.99
The price is decent for this game. If you can grab it on sale you'll be happy.

*Overall:
I would recommend this game to anyone who likes:
-Simulation games
-Build your own games
-Casual/slower paced games
-Animals

**Side note: There is a better game if you wanted to check it out called Zoo Tycoon. Only problem is it isn't available on steam (yet?). It's a little more pricey but a lot more fun.
***Side note #2: Zoo Tycoon did not influence any of my opinions of the game. All of my reviews are as the game stands here and now without any relation to any similar or better games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ตุลาคม
Zoo Park feels like the kind of game you would normally find on facebook. You create and build a park, research different things about animals from different regions, make the animals feel comfortable and happy by placing appropriate flora and fauna in their habitat and so on. The game is pretty simple, doesn't take a whole lot to get the hang of and has a playable tutorial that walks you through step by step how to get started.

Visually, Zoo park feels and looks like something you would normally play on facebook. That doesn't make it a bad game, just really, really simple and made so that anyone big or small could play it. All in all it was kinda fun, I enjoyed setting up a habitat with African Buffalo, but wish there were a little more detail, such as information related to the animals you place, so you can learn a little while playing and having fun. Even without this, it's not a bad game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 11 คน (64%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กรกฎาคม
I don't know what all the negativity is about, this game as a lot of fun. Although it can be a bit confusing and the whole curing animals thing did take me a while but when a had it all figured out it was a lot of fun. I have been looking for a managment game for a while now and this has filled the whole. Some critism when a reasearching/developing new thing for my animals it gets a bit cluttered and i cant really see around my reasearch area but apart from that a really fun game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ตุลาคม
Feel like Rollercoaster Tycoon has lost all of your interest? Cities Skylines not cutting your cake? Try out this hidden gem in the rough!

Okay, so this game is in no means perfect. But one thing for certain, this game is a freakin' boatload of fun. I have enjoyed just sitting there for hours just watching my animals mate and building them their dream habitats.
Make your visitors feel welcome to your new and improved dream park! Build many attractive features such as; statues of the many habitats that your visitors may encounter; stores for your visitors to spend their money on and much, much more!

Make your animals feel at home and give them their dreams. Make them as happy as you possibly, humanly can. Allow them to breed and make your park more money. This game is amazingly fun, even if just playing for a good 10 minutes.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
82 จาก 101 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 ตุลาคม 2014
Zoo Park is a basic and simple zoo tycoon game. You'll manage your zoo, making animal pens, placing food and beverage stands, along with researching new animals and researching other things like their welfare, mating and rehabilitation. The game has an easy and quick tutorial all within the game along with challenges that will give you things to do in order to drive the game forward. You won't have control over things like ticket prices, food prices or anything like that. Your goal is just to keep adding to the zoo. The menus are very easy to use and the game's controls are almost exclusively mouse driven.

This is an easy game, its grid based in an isometric fashion. You can't rotate your perspective. You'll select to build a type of fence, click and drag a square pen to put the animals in. Then you'll buy plants, place water pools and food before you add the animals.

To unlock animals, you need to build a region research center (there are a few regions), and research the animal. After a specific amount of time on a progress bar, they unlock. Then you have the option to keep researching the specific species welfare, breeding and rehabilitation. Each takes time and each can be done three times per species. The breeding means they'll breed faster when in perfect conditions. Animals will have a progress bar. The rehabilitate lets you send them back into the wild. I don't really see a purpose for it. The welfare means the animal will get sick less and wow do these animals get sick. The game has a ticker at the bottom that feeds you all activity in the park, who has a baby, what you just bought, and when an animal gets sick. It then tells you to keep your habitat clean. Even if the habitat has the perfect amount of foliage, water, is 100% clean and your animals are well fed, they still get sick. Then you need to click on the animal and click on the cure icon. Poof they're cured for a price. The whole research center system feels hollow since you don't have to have a path attached or even staff it, but you don't have to staff any buildings.

You have zoo keepers that will feed animals and clean pens. The amount of zoo keepers is capped by how many employee buildings you have built. When you click on an empty space in an animal pen, you can assign what percentage the food levels need to fall before they feed your animals and the same for cleaning the pens. Personally, I keep my levels high to prevent animal illness. The animals being rehabilitated need their own personal zoo keeper. There are only keepers and not vets, gardeners, and janitors. Gardeners would have been nice, since the plants in your game die after 20 or so days, forcing you to remove the dead plant, then add a new one to replace it. That just seems like an extra step, an extra chore in the game. That's not the only chore, your animals will age and die quite rapidly, forcing you to replace them. You can see an animal go from a newborn to an animal that dies of old age in the span of two weeks.

The game consists of days, there's a start of the day before the gate opens, then the actual time when the zoo is opened and an after hours period. While this is an interesting twist to things, nothing really happens when your zoo is closed. It is more of a prep time to add things and assign a marketing campaign, which is sadly a daily task you need to click open the advertising section and select the campaign. It should just be set without forcing you to do it every day and if you forget to do it, that's just lost income for your zoo.

I say income, well the game's currency is 'popularity points' and not cash or money. You accumulate popularity points each day, but you won't actually get them to spend until the day ends. I guess that it makes sense, no one would have money until the registers are cleaned out. That causes a problem that you can run out of funds quickly and your animals will starve all day when there's no money to buy their food. That won't kill them, but that will make them sick eventually. If enough animals die, that's a game over. There are four difficulties, but it was very difficult to fail on normal difficulty (there is an easy difficulty).

Not only do the animals have needs, but the people do too. For food, drink and toilet. So you need to place all of those things. Not just that, but they want to see beautiful decorations. You'll need to buy them and tactically place them. Each decoration has a radius and a beauty percentage. Exhibits will also need walkways around them, so they can be better seen. It adds some strategy to the game, but there's no sort of bonus for having all African animals in a section of the zoo instead of African in one pen, American in another and Asian right next to it. At the end of each day, you'll get a recap of what's needed, whether its more food or more decorations. You'll also see a summary of your animal health and their needs.

There is only one zoo. There are no scenarios to play, no different zoos. Just an empty plot of land that you start with and quickly build your own zoo. You can easily expand your sanctuary, just by buying more land. Its as easy as that.

The controls feel very click heavy. There are no hot keys, not even a menu, you'll need to push a menu button to get it. At least the menus get broken up into regions that act like filters. You'll click animal, African animal, then click the animal. You won't scroll up or down like normal games, you'll need to click a 'next' sort of button. To pan the screen, you'll need to right click and drag the screen. Its not awful, but it does make the game feel awkward, like a mobile game.

What I really enjoy about the game is its challenges and rewards. Not only is there a list of ongoing challenges that will unlock things or give you random animals or a random baby, but there are day long challenges. These day long challenges amount to, we have an animal for you and if you want the animal, you need to get your zoo ready by doing 4 things, preparing for the animal, building the pen, putting out food, adding plants and so on. If you complete the goal, you get the animal and that animal species becomes unlocked without being researched. This is a nice touch that gives a free play sort of game a goal to achieve. That's the problem without scenarios. There's no end game. You'll just keep going. That might be awesome to some, but I really get bored of looking at my one zoo for 5+ hours with nothing changing.

In all, it just feels like a really dull game. Being broke for an entire day and waiting to get a heap of a money at the end of the day didn't help. The ticker at the bottom is a big help to let you know what's going on. There are super easy menus and easy to set up a functioning zoo in no time, but there are elements that feel like chores. Replacing animals, clicking to cure animals, removing and replacing trees. Small zoos are fine, but large zoos, it becomes an issue.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน