It is the end of summer. Han Hui, a university student, meets a mysterious young girl named He Jia in the mountains. After this chance meeting, the two embark on a delightful journey.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (898 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 19 ส.ค. 2014
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A thoughtful Chinese VN about a calm walk, Shan Gui is short but affordable if you wish to experience a different flavor of VN with good BGs and sound."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (19)

22 เมษายน

Ver 1.30

Remade voices of all characters, except He Jia. For old players, we hope you still willing to retry this game.
Also, we will have a -50% discount at Apr 27 10am (PDT).

重做了全角色配音,除了贺佳。对于那些老玩家来说,我们希望您还能够愿意重新尝试下这款游戏。
同时,4月28日凌晨1点开始新一轮5折。

11 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

31 มีนาคม

Ver 1.29

Engine updated to Renpy 6.99.1.

This update will fix most of the crash when launching game.
After this patch, game language can be set directly through Steam - Shan Gui - properties - language.
We removed April Fool's Day content today (Apr 2), such as "Legal Notice" or Gov Certificate #.

引擎已升级至Renpy 6.99.1。

此次更新将解决大部分的游戏启动报错。
更新后游戏内语言可通过Steam上的游戏属性中的语言选项卡设置。
我们已于4月2日移除愚人节内容(比如“健康XX忠告”和审批号)。

3 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Steam Greenlight

เกี่ยวกับเกมนี้

It is the end of summer. Han Hui, a university student, meets a mysterious young girl named He Jia in the mountains. After this chance meeting, the two embark on a delightful journey.

Shan Gui is a short, linear, kinetic visual-novel set in Nanjing's gorgeous Purple Mountain. It follows the adventure of two young girls as they tour the park, attempting to recount faded childhood memories. Han Hui is moody and depressed until she eventually becomes enraptured by He Jia's overwhelming warmth and happiness. In He Jia, Han Hui finds respite from her sadness and a brand new friend... a friend who may be more than she suggests.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP or better
  • Processor: 1.2 GHz Pentium 4
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: Integrated Graphics
  • Hard Drive: 300 MB available space
  Minimum:
  • OS: OS X 10.6 or better
  • Processor: Any 64 bit processor
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: Integrated Graphics
  • Hard Drive: 300 MB available space
  Minimum:
  • Processor: 1.2 GHz Pentium 4
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: Integrated Graphics
  • Hard Drive: 300 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
53 จาก 54 คน (98%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มีนาคม
For a travel guide, the sexual tension is pretty impressive!

Shan Gui is a really short visual novel (a visual short story maybe?) with lush artwork and beautiful music. Beautifully voiced entirely in Chinese, the translation isn't perfect but it isn't so bad that it becomes a distraction. The story is simple and engaging, and I thought it was interesting that the game actually links to wikipedia entries on the actual locations and lore mentioned in the story. I do use "game" in a loose sense here, because this is definitely more of a novel than a game. There aren't choices to be made, you just click to progress the dialogue through the linear story.

For the completionists, Shan Gui has strong Steam integration with super easy achievements and a game that can be completed in a very short amount of time. I didn't actually see the short story and lack of replayability as a bad thing, but I got the game deeply discounted and I feel like the content was worth what I spent. The extras include a gallery of the gorgeous artwork found in the game, as well as the soundtrack.

Shan Gui does really feel a bit like a travel and cultural guide though. With more panties and larger boobs.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
35 จาก 38 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2014
- Gorgeous artwork
- Great soundtracks
- Sweet story
- 100% achievements for one playthrough
- Achievements are so cute! (Well, I bought it, because I wanted to decorate my profile with the achievements.)
- Emoticons are also cute!
- Trading cards are beautiful!

Shan Gui is a 45-minute visual novel game. Too short for the price in my opinion. Better get it when it's on sale if you can. Voice acting is not so good. Anyway, I have such a cute Achievement Showcase, so I'm good!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
30 จาก 32 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
Sweet and atmospheric.

Be sure you know what you're buying (it's short, there are no choices, and there's no epic plot) but if you want to relax into a short story between girls it's a nice experience.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
29 จาก 31 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 ธันวาคม 2014
Distancing yourself from your parents is an unavoidable part of growing up. Eventually, most of us come back around from the rebellious phase and learn to listen to what parts of our tradition and culture may be worthwhile additions to our own identities. But what if we're already too late?

Shan Gui is a short, Chinese-developed visual novel about finding one's familial and spiritual roots in a society that increasingly shuns both.

During its one hour of playtime, the reader follows lost and disillusioned Han Hui on her way to revisit a vacation spot from her youth. She meets and befriends little He Jia, who guides her through the mountains and shows her around the various nature sites.

Let's get the formulaic part of this review out of the way first: It's a kinetic novel without any player choices or branching paths, the story is pretty unique in its thematic focus but extremely slow when it comes to pacing, the background and character art meets a high quality standard and retains a distinct visual style that I would not mind seeing more of, the soundtrack, relying heavily on solo piano pieces but branching out here and there, is nice (if ultimately forgettable), and the very authentic voice acting adds a lot of charm even though it suffers from the use of lackluster recording equipment.

Alright, now let's get to what makes Shan Gui actually interesting.

The textbook approach to structuring a story is to establish a setting and a premise, create some tension or conflict, then construct a dramatic arc that resolves the conflict and guides the reader to a satisfying conclusion. This curious little thing, however, does very little of the sort. Even though it uses the elements and mechanics of storytelling, its mood and deliverance probably have more in common with those of a poem or even a painting.

I can only imagine that the theme of modernization and technocratization of everyday life clashing with filial piety, tradition and spirituality might resonate with young Chinese people even more than it does with me, but at the very least it has the potential to speak to anyone (or at least anyone in a position to be able to play computer games), no matter their cultural roots.

Shan Gui handles its themes with care. It doesn't hide behind opaque metaphors, nor does it beat you over the head with simplistic morals. It simply puts you in Han Hui's shoes on her way to learn more about her past. It's up to personal opinion whether her quest is a worthwhile one, and it's up to interpretation whether she succeeds, and if there ever was a concrete goal to begin with. I was easily able to empathize with her struggle to explore her identity and I am glad to have witnessed this very personal journey.

The one negative aspect that really stood out to me was the sexualization of the main characters in some of the artwork, which is not only unnecessary but also completely at odds with the story itself. Maybe the developers assumed (correctly?) that those screenshots would increase sales, which is a bit of a depressing reality. In any case, I had to roll my eyes and grit my teeth through it.

In addition to that, Shan Gui unfortunately also ticks some other boxes on the "Bad VN" checklist. Still though, while putting my opinion into words I find myself thinking "Sure, there are embarrassing typos in the script that really should not exist in the age of spell checkers, but..." and "Yeah, the sightseeing web links in the middle of the in-game dialogue are pretty immersion-ruining, but..." and I just have this positive gut feeling about it as a whole. It seems like whatever it tried to do, it succeeded with me.

Many Steam users have yet to make their first contact with a visual novel, and I have to say that I can not generally recommend Shan Gui as a starter VN, simply because, for all intents and purposes, nothing much happens. So unless you specifically enjoy slow and meditative mood pieces, there's a decent chance you'll just find it boring.

Generally though, with the above caveats in mind, I'm going to take a bit of a leap and recommend that if you think it could be for you, you should sit down (preferably with a cup of good tea) and give Shan Gui a chance. If you're lucky, maybe you'll even learn something about yourself in the process.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 11 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
Sometimes "less" can be "more", and the simplicity of Shan Gui is what counts here in my opinion. The voice acting borders on average, the music is touching and the scenes are breath-taking. The plot itself involves a female tourist being guided by her mysterious friend (another girl) to real locations in the mountains. (Think "Go Go Nippon!" but in China).

The whole experience is like reading a short romance comic while listening to classical music in the background.

Personally, I can only wish that the friendship (relationship) between the two main characters was explored in greater detail. This can be somewhat of a disappointment especially for Yuri fans, unless the writer intends to make a continuation!

All in all, it's as short and straight-forward as a kinetic novel can get. There are no choices to be made to influence the story. Depending on how fast you read, you can finish the entire novel in an hour or less, at the same time, take in all the achievements with no effort. These factors may be pros for some, and cons for others.

Considering the novel's length and it's price (it's better when on sale!) then Shan Gui is a good deal.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 13 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กุมภาพันธ์
Sweet yuri and another good chinese VN: buy if u want
-sweet story
-child molesting
-achievements


cons are the very short time and the tortillas eyes
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 13 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กุมภาพันธ์
Well, this game came close to being your stereotypical, Japane4se over sexualization of teens, but it stopped just barely short of that, which I was thankful for. Anyway, basically, this was an interactive novel wherein the heroine was wandering lost after a life changin event (revealed later in the game) and comes upon another girl who shows her around the area they are in, visiting sites and teaching the protagonist how to deal with that life changin event in a way that made her feel some joy rather than sadness, and gave her a means of connecting with the world around her as well.

This one could have turned bad quickly with the aforementioned over sexualizing, but tey managed to keep it just within the lines of what can be considered acceptable, and it ended up being more a tale of sisterly love and coping rather than....well something more than that.

Very pretty backdrops with all the locations in the area the story is hosted, with real life places which some of the dialogue is wiki linked to (within the game) for your perusal on your browser.

All told, I think I give this a 9 out of 10 for graphics, and a 6.5 out of 10 for a story that almost makes you cringe....almost. If they had distanced themselves a bit further from that aspect, the story would have been more like an 8 out of 10.

'nuff said
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 13 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
This is a mixed review:

There are a number of reasons to recommend this game:

* You can 100% it in a couple of minutes by holding 'Space'.

* The card drops sell for a good price. (Why? See screenshots+below)

* If you find pleasure in lesbian erotica you chose the right game.

* The artwork is pretty.

Apart from that, there are some negatives:

* The game is a strictly linear Visual Novel. No choices are given.

* The dialogue is mostly tedious.

4/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กุมภาพันธ์
"Shan Gui is a short, linear, kinetic visual-novel set in Nanjing's gorgeous Purple Mountain." This is the admirably honest description on the Store page, a kind of honesty not easily found on the official description.
First things first: a kinetic visual-novel is one in which the player can't interact with the (linear) story, so don't expect this to be a VN proper; in other words, this is not a game - rather, it's a non-interactive mixed-media experience, and a rather good one at that.

It takes about an hour to complete, more if going through the Wiki links (more on this later), and even more if you'll take your time to sit (sometimes quite literally) and enjoy some of the little... "atemporalities" (pardon me) it offers. The replay value is absent - because this is not a game, bear with my redundancy - but this doesn't mean you won't find yourself drawn to re-experience some of the aforementioned time bubbles.

The story may appear a little plain/slow to the Westerner's eye, especially in the very beginning, but it catches up quickly; on the other hand, those acquainted with the East Asian cultural sphere and its peculiar mindset will take great pleasure on the many references - some rather obvious, others less so. This is why I strongly suggest to break the immersion and check out the Wikipedia links provided in-game (and perhaps follow up on those when the story is over).

The translation is decent both in English and German, there are some grammar errors and there's a certain ingenuity in the choice of words, with some nuances irremediably lost in translation. Both characters display some degree of naïveté, however, which makes that ingenuousness somehow fitting. The voice acting is fine as far as I'm concerned; 'tis certainly not the best I've ever heard, but it serves its purpose well enough. Another reviewer said that "the protagonist is consistently lacking any sort of enthusiasm", which can hardly be denied - but, given the plot, I think it may have been intended.

As to the "art" department, I found the soundtrack remarkable, the sound effects rather good and their timing effective. The backgrounds are gorgeus, and most of them can be "visited" using Google Earth's street view; the artwork is solid, although some scenes have the protagonists overly-sexualised, and while I realise that some if not most will welcome such a thing, I found it rather out-of-place. An utter buzzkill, actually, although that's pretty much the only real downside I stumbled upon during the whole experience, and it is an understandable marketing (and cultural) choice. Thankfully such buzzkills are not that common, and they ultimately had little impact on my enjoyment.

What else can be said? The controls are smooth and so are the transitions; the game can be run in fullscreen up to 1920x1080; 16:10 isn't supported, resulting in movie-like black bands on the top and bottom - not an issue due to the nature of the product (as in, a kinetic VN as opposed to a game). I suggest using headphones for a better experience, if only for the cicadas and thunderstorm.

---

Did I enjoy it? Far more than I would've expected
Will I go back to it again? Yep.
Would I recommend it? Absolutely, and quite frankly I felt it was a steal at a 1,69€ sale, given that even with its shortcomings I'd still buy it at its full pricetag (4,99€), retrospectively.
But do keep in mind that this game is not for everyone, although I think I made that rather clear in this review.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 33 คน (61%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 กุมภาพันธ์
Holding down the space button to get achievements simulator
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มีนาคม
Hall of Fame

I freaking love Shan Gui. This game is gorgeuos. It really touches my heart, not the story exactly, but overall aspects of the game.

The art and music are really beautiful. I was quite immersed in it in that short about an hour gameplay. I listen to the music of this game for quite a while. It is quite relaxing. I enjoy different scenarios of the game too.

This game is short. It does not dragged on unnecessarily. The story is innocent and beautiful as well as the characters.

The translation isn't that good though when I first play it. After the patch, it is better and I come play it again. LOL.

There are some funny conversation if you have a dirty mind. But please don't. Really.

What I like about this game is that it doesn't really have stupid fan services. I'm quite sick of those sometimes to be honest. There might be some parts in the game that people may consider it as a fan service, but I don't think it's for you guys. It's for Han Hui. XD. This game is quite bitter-sweet and innocent, it wouldn't go along well with the fan services. But I don't know the dev true intentions, of course. But for people who really crave for these things, at the very least, it's not the same old breast-planting-operation or accidental-entrance-to-bahtroom/dressing room-operation either.

This review is subjected to my own opinion, of course. As I can see I might overhype it a bit for some people. (Meaning, personally, I think Shan Gui deserve every compliment I give). So this is here just in case.

★ ★ ★ ★ ★

5 stars
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กุมภาพันธ์
This was such a treat, I couldn’t help but smile at the end. A simple, beautifully crafted story with an impressive amount of emotional depth and plenty of charming details. Do yourself a favor and make yourself some sweet (and I mean sweet!) tea while playing this.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2014
This is a Kinetic Novel, what that means is that it's a visual novel without any choices (in other words pure novel) play time depends on your reading speed, expect about 1 hour out of it. For ratings.

Story and Writing: 9/10 (It's a good slow paced heartwarming story and the English translation was well written)
Character Art: 9/10 (Best I've seen in a 2D game)
Environment Art: 7/10 (Subpar 2D environment art, but on par with indie VNs. However 3D environment art is great)
Ambient & Soundtrack: 7/10 (Nothing special, but good enough to not be a bother)
Voice Acting: 5/10 (The chinese voice actresses did well enough, but they had very low-grade recording equipment)
Overall: 7/10 (The most important parts were all done really well, the biggest flaw here is that the novel was short)

I can recommend it to anyone who likes to read a good story, but if you're expecting multiple endings or some action this isn't the right place. It's well worth it's 5$ price tag, and many might prefer 1 high quality hour over 4 mediocre quality hours of narrative. Despite how short it was, I was satisfied with the ending.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 มกราคม
+Touching story
+Cute/beautiful characters.
+beautifully animated
+Not that short.
+Main character has large breasts
+Good music

-Wish Hui was my waifu
-Wish i had tea.
-Wish i had friends like in the novel.
-writing this as tears go down my cheaks.
-Still not as good as Cory in da house.
7.7/7.8 - Just like tea with guns.
Recommended who play Counter Strike: Global Offensive.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
23 จาก 41 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2014
This game is why I am learning Chinese.

10/10 yuri simulator.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 26 คน (58%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 พฤศจิกายน 2014
Shan Gui is a kinetic visual novel, so expect it to be wordy with no true "gameplay". Like the description states, Shan Gui is flat; there are no choices or decisions that alter your ending, thus having no "replay value" either.

The engine, as most visual novels, is Ren'py, so expect a familiar interface; quick load/save, load/save files (not really needed), text speed options, skipping seen text, auto text and a speed option, etc.

As someone who has played a large number of visual novels, and I prefer them to be kinetic anyhow, I can't recommend this VN. Despite buying it 50% off for $2.50, the thirty minutes I spent reading it (and there after leaving it on for the trading cards) I can't say it was worth my money. I felt dissatified with the, like many said, "childish" ending. Sure, Shan Gui had it's sweet moments, and a relaxing atmosphere, but I couldn't bring myself to like plot. It wasn't as "touching" as I hoped, it wasn't really touching at all.

The music is great and the CGs are wonderfully done, though some may not appreciate the art style (like one person said, "dorito eyes"). However, there definitely are some inconsistenciess. But that's not what bothered me. I felt that some moments of the story were ruined by the sexualized art. Han Hui, a college student, does have noticeable affection towards He Jia, a girl that appears to be around 12 or 13. Somehow what seemed to be innocent in the text itself, with the images, it gave a that vibe Han Hui had a sexual attraction towards her. The CG of He Jia in her panties (actually there's...two), didn't help with that. It felt awkward, if anything.

The voice acting in Shan Gui is a nice addition, despite it being a bit muffled at times. Han Hui is unfortunately monotone throughout, but He Jia is done rather nicely. Voices can be turned off if it bothers you. And as others have said, the translations are somewhat poor, but there is going to be a patch later on, redoing the translation. The wiki links provided in the text is nice though, providing background information to what many people would not be familar with.

The other extras are pretty nice though.There are trading cards are worth around $0.60 cents a piece, and you get 3 of them for just buying the game. There is also a free OST. And like most said, getting 100% in achievements is extremely easy, just play once and watch the credits in the extra menu.


Shan Gui isn't a bad VN by all means, but it just wasn't for me. Even for a $2.50 price tag, it felt a bit steep for the 30 minutes I wasted, and I couldn't get myself into it. The game suffers from some minor inconsistencies, translation errors, and quality of the voice acting, which might bother some. But it might be worth a shot for those who would like a short, relaxing, sweet visual novel.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤษภาคม
Two grills met in the mountains by chance and had a yuri moment.

11/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กุมภาพันธ์
This is great sex-suggestive material for the borderline-pedophile and Asian-female-lover in you.
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=398357452


The story follows a female university student down memory lane...
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=398355390

where she meets a twelve--maybe thirteen--year old young girl, alone, and "rambling about aimlessly"...
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=398355751

The plot thickens...
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=398355936

The training continues...
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=398356343

Your dreams begin to come true...
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=398357238
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=398357384


Yeah. So, if you're into sexually suggestive material containing young and very young Asian females, with nicely-crafted visuals, and a story that has nothing to do with sex--or so it seems--but is layered with words that, when accompanied with the images, suggest sex of many explicit kinds... then this game is the cream of the crop.

Make sure you have a box of tissues handy.
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=398357452
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มีนาคม
Pros:
- Bright beautiful art
- Characters are voiced
- Pretty soundtrack
- Visits some places in china which is interesting
- I liked He Jia she was very sweet and cheerful. Besides the art and music He Jia is the only thing I liked about the game.

Cons:
- Bad voice acting, Han Hui has no emotion in her voice whatsoever.
- This isn't really a con per se but you can't make any choices and there are no branching storylines.
- Again not really a con for everyone but the game is really short.
-The story is so simple that there is no interesting plot elements such as a conflict or event. I kept on waiting for something interesting to happen but nothing did.
-This games pace takes a leisurely stroll, very slow and no real plot elements. It reminds me a lot of "slice of life" animes. I love "slice of life" animes but only if they have some sort of impact or message, I felt this had none.

I say only give this game a try when it's on sale for really cheap.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กุมภาพันธ์
JIA!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน