LOSE YOUR MIND. EAT YOUR CREW. DIE. Take the helm of your steamship and set sail for the unknown! Sunless Sea is a game of discovery, loneliness and frequent death, set in the award-winning Victorian Gothic universe of Fallen London.
Κριτικές: Πολύ θετικές (1,038 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 6 Φεβ, 2015

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Sunless Sea

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A narratively driven rogue-lite, perhaps a more story-driven FTL? Whatever the case the world is fascinating and the writing sublime and funny."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (30)

27 Φεβρουαρίου

New in Sunless Sea: 27th Feb

Delicious friends! Another week and MORE NEW CONTENT:

"The traveller is always returning. One who does not is no traveller."

Another advanced Ambition is now available. It cannot be selected at game start, only found in-game.

It touches on certain long-shrouded mysteries - the TRAVELLER RETURNING, a palace in the winter woods, a fierce old pale thing in the dark.

It will cost your captains' lineage dearly, so complete it only when you've savoured all the zee has to offer.


WHAT ARE WE WORKING ON?

We have a robust solution to the framerate bug. It's such a central part of the game and there are a lot of edge cases, so we really want to make sure it's safe and well tested before releasing the fix.

But we didn’t want to leave you hanging, so here’s BLEMMIGAN!

This toothsome little patch goes some way to addressing the performance issues, alongside a heap of smaller things:

 • We know many of you will be overjoyed to hear that the horn should now work just as much as you care to press H (be prepared for it to attract attention).
 • A hidden Steam achievement has just become available!
 • Sunlight-smuggling now has a story function, and a corresponding limit.
 • People playing on monitors that Unity does not natively support should no longer experience issues when going to the video options page.
 • Zee-beasts now have improved AI, preventing you from remaining in their blind spot behind them without them being able to spot you.
 • Ramming behavior has been improved to make it harder to avoid attacks.
 • Quality and story images now have additional caching added to them in order to address performance issues.
 • HUD updates have been re-worked in order to address performance issues.
 • Civilian ships should no longer pop in and out of nowhere, but rather should behave in the same manner as hostile vessels. Except they won't attack you.
 • Using an item in combat, then switching to your hold, will no longer reset the item's cooldown.

Read the full patch notes here.

Most of our team will be at GDC next week, so you can expect to see MAGELLAN soon after we return.

As ever, we feast greedily upon your bug reports! Please send them to sunlesssea@failbettergames.com.

Enjoy the new ambition!
FBG

19 σχόλια Περισσότερα

19 Φεβρουαρίου

New in Sunless Sea this week!

First of all here's some NEW CONTENT!

A new ambition for your captains! Found a colony at the world's end, in a place of beauty and searing danger. Grow it slowly over time. Claim legitimacy as a monarch of the zee, and win the game.

WHAT ARE WE WORKING ON?

Just yesterday, we discovered the cause of the stuttering/framerate bug some of you have been experiencing. Thanks to everyone who submitted a bug report about it!

We’re working on a fix for it. We want to include that fix in the MAGELLAN update, so we're holding MAGELLAN back for a few days.

A few more things we’ve been talking about this week:

Translations

We’ve spent a good while thinking and talking about translations, and following the discussion in the forums.

Sunless Sea contains 250,000 words. That’s longer than Moby Dick. It took six writers and two editors two years to write it in English. The resources required to translate the game into even one more language are simply massive - too big for our team.

Having said that, we're delighted some of you are interested in translating the game! But because it's not practical for us to check or manage fan translation mods, we won't be able to officially endorse them.

Controller support

This is still on our ‘nice to have’ list. Whether we’re able to add it is down to how well the game does over the next few months.

Let us know how you get on with the new ambition!

Until next time,
FBG

27 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

“Sunless Sea's method of storytelling isn't unique, but it has never been realised with such impact and elegance.”
10/10 – Eurogamer

“Absolutely the best writing in any video game since, well, as long as I can remember.”
10/10 – PCGamesN

“a very compelling and satisfying adventure... The realm of possibilities seems endless, and every time I set sail I find something new.”
9/10 – Destructoid

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

LOSE YOUR MIND. EAT YOUR CREW. DIE.

Take the helm of your steamship and set sail for the unknown! Sunless Sea is a game of discovery, loneliness and frequent death, set in the award-winning Victorian Gothic universe of Fallen London.

If the giant crabs, sentient icebergs and swarms of bats don’t get you, madness and cannibalism certainly will. But that old black ocean beckons, and there’s loot for the brave souls who dare to sail her.

Betray your crew, sell your soul to a Devil, marry your sweetheart. Survive long enough and you’ll achieve your life’s ambition.

You will die, but your legacy will live on…

Key features

 • A deep, compelling world packed with 200,000+ words of stories and secrets. Find your father’s bones. Determine London’s destiny. Defy the gods of the deep sea.
 • Beautiful, hand drawn art - castles of sparkling ice, prisons perched on lily pads, fog-shrouded lighthouses and the DAWN MACHINE.
 • Your captain will die. But you can pass on resources from one generation to the next. Acquire a family home and a hoard of heirlooms. Build up your own story across generations of zailors who braved the sea and lost - or won...
 • Real-time combat against ships and Zee-beasts, spider-crewed dreadnoughts and sentient icebergs.
 • Light and dark, terror and madness: stray too far from the gas-lamps of civilisation and your crew will grow fearful and eventually lose their sanity.
 • Upgrade your steamship with powerful engines, cannons and pneumatic torpedo guns. (Or buy a bigger, better ship.)
 • Hire unique officers like the Haunted Doctor and the Irrepressible Cannoneer. Each has a story to tell, if you can draw it out of them.
 • Choose a ship’s mascot: the Comatose Ferret, the Wretched Mog, the Elegiac Cockatoo, and more!
 • Trade or smuggle silk and souls, mushroom wine and hallucinogenic honey.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS: Windows XP or later
  • Processor: 2Ghz or better
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 1280x768 minimum resolution, DirectX 9.0c compatible graphics card
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 700 MB available space
  • Sound Card: DirectX 9.0c compatible
  Minimum:
  • OS: Mac OS X 10.6 or later
  • Processor: 2Ghz or better
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 1280x768 minimum resolution, DirectX 9.0c compatible graphics card
  • Hard Drive: 700 MB available space
  • Sound Card: DirectX 9.0c compatible
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
11 από 11 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
33.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Φεβρουαρίου
Contemplative, clever and affecting
Sunless Sea is first and foremost about its writing. It's what you come here for. Everything from the short snippets of the daily life aboard your Zee-steamer that show up in your logbook, to the stories you find on the Unterzee's numerous islands, is insanely well written. This a world with depth (pun intended), novelty and beautifully realised characters and locales. The gameplay itself, at least outside of combat, moves at a steady and relaxed pace, but the undercurrent of tension is always present. At any time, you have five resources to manage: Your hull (ship's health), fuel, supplies, crew and terror. Lose too many crewmen, or see everyone on your ship go mad with terror, and it's usually the end of your journey. But the game encourages you to take risk. Playing it safe staying in home waters, where the towns are sane and the worst you'll find can be taken out with three cannon shots, will soon leave you starved for the resources you need to survive at sea. No, the game demands you venture forth, into darkness and danger, into tension, risk and reward. When you inevitably die, it's not the end, though. Depending on your preparations, you're able to pass variable amounts of your skills and resources on to your successor, and then the game starts again, a new captain setting out from Fallen London, onto the deep, dark sea.
Everything about this game is thought through, and if you don't mind reading and playing a slower-paced game, you'll find a bounty of brilliant words and spine chilling tension in Sunless Sea.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
22 από 35 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
24.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Φεβρουαρίου
Neither the simplistic and grindy gameplay elements, nor the perma-death mechanics does many favours for this game. The stories and islands you'll discover might seem interesting and mysterious during your first run, but when my first captain died, and I discovered I had to go through the exact same events I had already done only to get back to the point in the story I was at on my first captain, It soured me a lot on the game.
It also does not help that the game is a grind extraordinaré, and exploration is often punishing if you are not properly prepared(which you usually need to grind supplies for). In addition, the combat is extremely simplistic, repetitive, and the AI can be easily exploited.

Seriously, this is a game that would have worked better as a Choose Your Own Adventure-game, as the gameplay elements add almost nothing of value.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
92.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Φεβρουαρίου
Okay, so, disclaimer: This game features a LOT of written text. Reading said text is 1/2 to 3/4ths of the gameplay. If you don't enjoy reading, this game isn't for you. Also, you can die in this game, and death can be a HUGE setback in progress (because while there are ways to mitigate it a little bit, death is permanent...time to start over). If those things don't bother you (or they are good qualities in a game, in your opinion), read on. Otherwise, this game isn't for you. Sorry.

Now that the disclaimer is out of the way, I just want to say, this game is insanely good. It's compelling in a way I haven't experienced for a long time. It's like sitting down with one of the most interesting, complex, well written books you'll ever find, and then getting to make all the decisions, fight in all the epic battles, etc etc etc.

You'll meet piRats and soul stealing monkeys and vicious scoundrels and squid men and zee beasts and cannibals and immortals and tiger people and face thieves and strange men from strange places where everything happens in the future tense. You'll fight on the sea, on the land, over treasure and power and the lives of your self and your crew. You'll find romance, long lost artifacts, gateways to other worlds, horrors man was not meant to know, and more adventure than you can shake a stick at. All this and more, coming at you in wonderfully written, beautifully presented prose that will sweep you away into a world at the border of insanity.

In terms of gameplay, it's a slower paced (which fits the world well), real time combat (although not twitch based combat), some random generation (so you're worlds different every time, to a degree), permadeath, stat driven rpg about exploration and investigation into a world of bizarre horrors, insanity, dark humor, and surprisingly human motivations.

At the end of the day, if you enjoy a good story (with choices that ACTUALLY matter), if you are the type of person who can fall in love with an imaginary world, if you like the idea of exploring into the black unknown, or if you just always wanted to be a zee captain, this is a game you won't regret purchasing. Remember, no one is born a zee captain, but anyone can be one, with the right motivation and a not-so-healthy dose of optimism. Come, zail the zee, it is calling your name.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
39.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Φεβρουαρίου
Let me tell you about Sunless Sea:

When you are able to look back and honestly say that you were able to overcome the gods and monsters that lurk around the underzee with only your wits and cunning, accumulated at the cost of several ships and many dead zailors, then you will understand what a great game this is.

Im going to be honest with you, when I got this game through early acess, I hated it. There was no point to the game. Nothing was finished and their was no point in travelling around the map, and your only options were to wander pointlessly until you died. So I walked away for a time. But I have recently gone back and played the finished product and I can honestly say that I fell in love with the game. Sure the story needs some polish and I would appreciate more options when it came to some of the locations, but the joy of the game is discovery. This is not a game for those who want to sick close to London and play it safe. As you travel farther and farther out you discover more lucritive oppertunites, and more interesting storylines( fun fact: you can sail to the edges of the map, witch turned out to be some of the best/worst decisions I ever made). Also: Don't be afraid to die. Death is only a temporary burden, and lets you start off with some of your old goods allowing you a slightly easier time, each time you restart. So don't worry about dying! Thats half the fun! Now get out and start sailing!

Overall Opinion: 9/10

-Needs more story. Not too much but a few of the locations could use more fleshing out.

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Φεβρουαρίου
I very rarely review games, but felt the need to put in a good word for this. I have been absolutely enraptured with Sunless Sea the past week and haven't been able to put it down 20 hours in. The gameplay may be a tad on the slow side for some people, but it's an excellent change of pace from most games for me.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Φεβρουαρίου
The most drawn in to a games atmosphere and story as I've been since the original Bioshock. Just amazing writing that really makes you see what you're reading off the screen. Some complain about the combat and speed, but I enjoy it. If you could zip to the other side of the games map in a matter of minutes it would completely ruin the game.

Great little game, well worth the price.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Φεβρουαρίου
Pros:

+ Setting is superb. As strange and comically-sinister as it is, it's really easy to buy into it.
+ Writing is absolutely fantastic and is the heart and soul of the game.
+ Art is evocative, goes hand-in-hand with the prose style to create the game's unique atmosphere of wonder, whimsy, and dread.
+ As of the time of this review, new content is being added regularly (new stories), and an expansion is on the way.

Meh:

= While the writing is good, once you've read through certain quest texts, you will probably simply click on your usual option and skip over the text on subsequent playthroughs.
= It's a reader's game. If you prefer less text in your games, you might want to give this one a miss.
= You will find items, meet people, and have no idea how they will be relevant. Where do you sell what item? Personally, the trial-and-error nature of it all is an enjoyable part of the experience but it could easily annoy other players.

Cons:

- Early game is extremely, painfully repetitive. Since dying is so easy in this game, you have to restart and play the same quests in the same areas many many times.
- The combat is functional but not at all enjoyable. Most of the time, it's just a nuisance. I find myself simply relying on avoiding it because I can't be bothered.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Φεβρουαρίου
Kill your crew for fuel, get a nasty sunburn, piss your pants

Sunless Sea is a game from the developers of Fallen London so i went in expecting to need knowlege from that to enjoy this but the opposite is true, i played both and know squat. The world of the unterzee is as vast as it is confusing, you won't find all of it's secrets in one run in fact you'll be surprised to find out anything before your first captain is with the drownies at the bottom of the unterzee or in the belly of a zee beast but that's ok, this game is made to be enjoyed through several deaths.

Lets start out simple, the graphics are great for what this is. You're playing a 2D overhead exploring game, don't expect crytech graphics with frostbite action but expect beautiful terrifying buildings, lost islands that will invade your dreams or give you nightmares. Simple beauty is what i'm trying to say here, in my library of tripple A games with "real life graphics" this is one of the most beautiful because the images stick, when you see Irem or the Sea of Statues you don't easily forget them, they're all as different as can be yet all as haunting as the game implies.

Combat is simple in Sunless Sea and expet to get into a fight often, you keep the enemy in sight of your guns and let them charge while staying out of their range and try to sink them and take their cargo or flesh depending on what you killed. There are skills that help with combat by making you hit harder or make you harder to see but that's not something i'll go over th game does it well enough on it's own. One important thing i need to stress is not to get cocky, from the very start you can run into enemies that will sink you faster than the titanic, learn what is where and when to run.

Now my favorite part of Sunless Sea is the story, you need to find it. You are free to make whatever destiny you want, run between ports grabbing things for people or taking reports for the admiralty, sink ships or monsters and become the most powerful thing on the unterzee. There are several ways to win the game but none of them come easy, explore and make your own destiny in the unterzee or find the fastest way to retire you'll have fun either way and uncover things that might make you change course.

One thing i want to note about the game is that when your captain's run is over, win lose or draw, you can make a new one that can get special boosts depending on your last captain's choices. For example if you made a will your next character will start off with more choices over your items, if you made some heirlooms you'll get more money for your next captain, you can even find things in the game Fallen London for your next captain.

Sunless Sea is a great game, it's as long as you want to make it but terrifying all the way to the end, not in a horror game type of way though don't expect any jumpscares unless you happen to stumble upon the eye. At the time i'm writing this Sunless Sea has only been on full release for a short time and there are some things it needs like more stories to fill in spots and some more items to strive for but overall i give it a 9/10, great game just in need of polish.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 8 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
17.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Φεβρουαρίου
A fantastic Lovecraftian shipping simulator for those who wish death by WTF was included in more games.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Φεβρουαρίου
The setting of this game is incredible. The writing, exquisite. Oh, the things you'll do. Nothing makes you feel a zee-captain quite like eating a chunk of your First Officer's flesh. Or making a sacrifice to the gods of the Zee. Smuggling sunlight to sell at the pirate ports. Trading stories of distant shores and tales of terror. Hunting the beasts that tower over the largest ships.

Now, the main problem with this game is the tedium. Gaining money in this game is a chore, trading between the ports yields very little profit, and the grind is essential and unavoidable. The enemy AI is terrible - it's really easy to abuse it, which in its own twisted way is helpful, considering how often you'll kill things in hopes of a decent drop.

TLDR: Every story in Sunless Sea is thrilling, witty and charming. But the game itself is tedious and slow-paced; if you can cope with that, you will absolutely love it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Φεβρουαρίου
Great value here, the amount of content for the price is just great and we get regular free content updates. Love this game!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Φεβρουαρίου
I can and cannot reccomend this game. I both love it, and hate it. It's full of a rich story, which, when augmented with the free browser game "Fallen London" thats made by the same team, is even deeper, but the gameplay itself has some issues.

Firstly, as others have aptly noted, the combat system is more or less just plain meh. Its frustratingly difficult in the beginning and later on is just rote method of blasting enemies. Secondly, while it can be fun to roam around and discover things for yourself, the game can become tedious with all the running around trying to figure out what particular item you need when. Thirdly, it drags. Not just when it comes to item acquisition, the game just gets boring. I put 30 hours into it, more or less loving it, and then finally, after I dabbled in the sunlight trade ( look on the guides for more info on THAT ), I just got BORED. The game had mostly lost its charm. It seemed as if it was either too hard to get money through regular methods, or too easy with the sunlight trade ( I do believe they've nerfed the sunlight trade in the latest update, but I haven't look into it- so don't go by that assessment entirely ).

The point is that its a slow game with a really rich story. You'll find yourself slogging across the Unterzee questioning your sanity for even playing the game anymore, but still enjoying the immersion. And also, when you DO discover that item you've been needing for hours, its absolutely wonderful!

Lastly, the game is a roguelike, you can turn on manual saving, but the default setting is rogue. You die and lose a ton of your gains.

Bottom line: I'm on the fence. If you can get it on sale then go ahead for sure, full price.... idk. I'm not saying not to, but I can't guarantee you'll like it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
15.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Φεβρουαρίου
I found Sunless Sea to be incredibly amusing. It was well worth the cost.

Video Review:

https://www.youtube.com/watch?v=4W_VGE5YEGA

What is it?

Sunless Sea is a rouge-like adventure game where you play as a steamship captain of the Underzee. Your victory condition is determined by what you choose at the beginning of the game, which could be a lust for wealth, knowledge, or to find your past (although you could happen upon other ways to win as you play).

Gamplay consists of choices that you have to make throughout the game. It could range from choosing whether to listen to or attack a bandit to choosing a side in the rodent wars (not joking). Beyond that, you must ensure that your vessel is properly stocked and you need to plot a course. The outcome of these choices is often determined by one of the five stats that your captain has.

It is also worth noting that Sunless Sea is not an action filled rouge like. The action is mostly played out in the text that the game provides that player. You will also fight on the open Zee, but that is a small portion of the game overall.

Pros:

-This game has an amazing sense of humor. It comes straight from Wells, Shelly, and even a bit of Crusoe while mixing in Lovecraftian horror.

-The choices are numerous. You can go anywhere in the Underzee form the beginning of the game, and from that you have a plethora of things that you could do.

-The choices are impactful. Deciding to go one way can open a whole new path for you, but it will also cut off another. You'll always feel like your decisions in the game matter.

-The narratives are interesting. I love the stories that have been put into this game. They are mysterious and captivating, and that is a must have for such a narative driven game.

-The atmosphere is palpable. The game sucks you into the dread and mystery of the Underzee. From the wordy style to the beautiful art, the game keeps you on edge.

Cons

-There is a lot of reading. Personally I don't see this as a big downside, but if you don't enjoy reading (or want to see lots of neat explosions) this might not be the game for you.

-When you die, you have to do it all over again. This is a particular problem for Sunless Sea. The only thing that actually changes between deaths are the locations of the islands. You will have to play through the same story every time you die.

Overall, I consider this to be a great game that is well worth it's price tag. I'll be playing a lot of it in the days to come.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Φεβρουαρίου
There were no screams. There was no time.

Full Review // http://www.honestgamers.com/12489/pc/sunless-sea/review.html
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
44.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Φεβρουαρίου
30 hours in and the game this most reminds me of, I'm proud to say, is Star Control 2. If you're old enough to remember that fondly and you haven't played Sunless Sea, then you must. Very immersive, lots of fun.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Φεβρουαρίου
A dark and non linear exploration experience, Sunless Sea is quite addictive game. It contains amazing amount of detailed lore, separating it from most games under tag 'rogue like'. I enjoy the mechanics and the mixture of realism and abstract in story telling. I would recommend this game to anyone who enjoys games that challenge the player's imagination, most of all, to players who can see below the surface.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Φεβρουαρίου
Slow, deliberate, and thoroughly intriguing. Sunless Sea is a strange and addicting rogue-like that will have you taking notes, trying to figure out the best trade routes and slowly going insane. A must for fan of storytelling or Fallen London players. Slow pace and low action will likely turn many player off.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
110.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Φεβρουαρίου
Sunless Sea is a fantastic game that is well worth the price. If you're willing to give the combat mechanics a rueful smile and shake your head wrly at the time it takes to travel from place to place, you'll find that there is a unique and wonderful experience to be had here.

The biggest thing the game has going for it is its writing and the way it uses it to create the fantastically strange world you find yourself exploring. There is a wealth of stories, decisions, and characters to puzzle over and seek out during your travel across the sunless waves. If you are a fan of Lovecraftian storytelling, expansive mythos, and deep lore, then this is the game you were waiting for.

For those who might be thinking about purchasing the game but are on a tight budget, allow me to assure you that there is more than enough content here to justify your purchase. A "complete" playthrough of Sunless Sea ("Complete" here meaning every Legacy item unlocked and every ending victory condition met) took me 104 hours, and I still haven't taken all the choices offered to me in the various questlines and endings.

An absolute gem, not to be missed.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Φεβρουαρίου
I had high hopes for this game. I truly enjoyed the game's theme, which brought me to it in the first place. Sadly the game failed to follow through, for me at least. I put 12 hours into learning the game, died as many times. I feel largely unsatisfied; the game very much needs a tutorial, as gameplay was not instictive, and I could not for the life of me find a decent internet guide.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Μαρτίου
This is a warning before it's too late for all of you.
Don't buy this game.
The premise sounds good and you hear the writing is fantastic.
But the disjointed plots, dull gameplay, and utterly futile progression mechanics makes any attempt to enjoy this game destined to fail.
Save yourself some hours of being mad at how slow ♥♥♥♥ is in this game and how little money you get and don't buy it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία