In this thrilling point-and-click adventure based on the works of H.P Lovecraft, you’ll traverse the haunting world of Gothic New England, solving puzzles and acquiring information to help Stanton solve the mystery of the Necronomicon.
Κριτικές: Κυρίως αρνητικές (91 κριτικές) - Το 31% από τις 91 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Ιουν, 2001

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Necronomicon: The Dawning of Darkness

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends in

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Enter the world of Necronomicon- where quiet scholar William H. Stanton is suddenly thrust into the dark and enigmatic world of the occult.

The year is 1927. Stanton is in the drawing room of his Providence, Rhode Island home when his childhood friend, Edgar, appears at his door.

Edgar, seems distraught and delirious and gives Stanton a metallic pyramid, telling him not to give it to anyone- especially himself.

Still reeling from Edgar’s appearance, Stanton is visited by a doctor who tells him that Edgar has lost his mind and must be institutionalized. William knows there is more to the story and decides to find Edgar, but on his way discovers a horrifying secret that threatens all of mankind. 

In this thrilling point-and-click adventure based on the works of H.P Lovecraft, you’ll traverse the haunting world of Gothic New England, solving puzzles and acquiring information to help Stanton solve the mystery of the Necronomicon.

Can you help Stanton save humanity as we know it?

Updates in this new version of Necronomicon
 • 18 inventory documents that you can access anytime
 • Graphic and design bugs fixed
 • More helpful videos
 • Additional texts and in-game hints
 • Improved sound design

Απαιτήσεις συστήματος

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows XP, Vista, 7
  • Επεξεργαστής: 200 GHz
  • Μνήμη: 32 MB RAM
  • Γραφικά: DirectX compatible Video Card
  • DirectX: Έκδοση 9.0c
  • Αποθήκευση: 1 GB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: DirectX compatible Sound Card
  • Επιπλέον σημειώσεις: Mouse, Keyboard
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
30 από 32 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Νοεμβρίου, 2015
I am genuinely baffled by my conflicting feelings over this "Lovecraftian" adventure game. Okay, Necronomicon: The Dawning of Darkness is nothing miraculous. It's old, it's clunky, full of bugs with irritable animations... yet still manages to set an eerie enough atmosphere to drive your perception skills to its limits. For that account only, it is not possible to recommend this game to anyone. Even if one is to set aside the fact that the game is raddled with bugs, it would still be an acquired taste forced down your throat.

It's year 1927 in rickety village of Pawtuxet, Rhode Island. A silent afternoon is abruptly interrupted for young William Stanton by his friend, Edgar Wycherley. Edgar seems off, panicked and fearful. He entrusts William an odd pyramid shaped relic and asks for him to protect it, even from Edgar himself at all costs. Then, Edgar takes off as oddly as he appeared before William's door. Minutes later, Doctor Egleton, Wycherley's family doctor visits William to inform that Edgar hasn't been himself lately, consumed by his studies of archeology and asks William to inform him immediately if Edgar is to be contacted. After these strange visits, William decides to visit Edgar himself and learn more about these "studies" of Edgar's in hopes of aiding his friend. That's how young and avid William Stanton gets himself into an interplanar mess centering a quite specific book of occult: Necronomicon.

So far, so good. The story is interesting to begin with, weaved with mummies, strange disappearances, long deceased ancestors, sigils and summoning of spirits. Yet is the presentation of the story fulfilling and satisfying as the game progresses? That, I'd like to vote as abstaining. There is a great amount of lore thrown around for us to monitor and take note, but they are not processed as elegantly as possible in my opinion. Anecdotes keep coming to us without any time for us to digest any kind of on-goings. On that part, it is bad construction for a story revelation.

The game hailing from 2001, graphics are nothing extraordinary, a bit clucky and plastic even for character models. Aside oddly shaped characters, the basic environment presents a creepy yet dull atmosphere suitable for any gothic setting, yet it doesn't actually deliver the Lovecraftian elegance that one would be waiting. Voice acting is neat, with accents of the original time period, but without the option of a subtitle, and much information for you to pursue hidden in cinematic dialogues - without an option to record spoken information in game - ends up being a complete obstacle for progression. You have to play this game with pen and paper + earphones if you'd like to make something out of the story.

We are already used to the linear gameplay for an adventure game, but Necronomicon takes this part a bit more seriously than it should. One of the main problems for this game, if you ask me, is that you are expected to complete one solemn action at a time, and unless you discover and accomplish that specific action, nothing progresses. You are allowed to explore on your own; it just won't do any good. That's why everything turns into an "action hunt" on a wide map for you to figure out quickly.

Puzzles are another issue altogether. They are quite obscure even with the collectible information, asking you to run through a series of spiritual and occult references - most of them are authentic, by the way: kudos on that part - to figure out your next step. They are never easy and demands that you take notes in every step of your game. I'd love that if the lore that we use for puzzles would be at least somewhat relevant to the plotline that we are pursuing... It is mostly not. Oh, and remember "Old Ones" concept that we were so excited about, because, I don't know, this is a LOVECRAFTIAN game? It really doesn't deliver at all.

Combined with a series of common bugs that would make the game impossible to finish without an exe. copy of an old retail cd - it is possible to reach one in the guide section of community - Necronomicon: The Dawning of Darkness ends up being a lame adventure game with some cool references thrown around. If you are a fan of Lovecraftian literature, sure, you can try. But even then, I'd doubt that you'd enjoy it much. I tried so hard to like this game but even as a Lovecraft fan myself, I sadly did not.

Please also check out Lady Storyteller's Curator page here - follow for regular updates on reviews for other games!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
7.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιανουαρίου
First thing to do if you have any desire to play this game is to download the .exe file from the link below that fixes the missing cutsecene and the game breaking bug of not being able to access your inventory items.

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=341051983

All set? Great, now we can talk about the game itself.

William H. Stanton, aka you, find yourself face to face with an old childhood friend Edgar, who seems very scared and gives you an item to take care of and keep away from him under any circumstances. Right after him, a doctor barges in to tell you that Edgar has gone mad and needs to report to him for a medical care. And of course, being the great friend he is, Willy goes on the quest of saving his friend from whatever madness he descended into.

Because the game is based on the works of H.P. Lovecraft, I was excited to play this game expecting an interesting and intriguing story. While the game does have it's moments where the story seems to be heading in the right direction, more often than not, it just makes no sense and is all over the place. One thing that I didn't like in the way storyline progresses is that you are always expected to do one thing and one thing only to keep the story going and until you do that you can't move on; it is very linear in the way of what you need to do. The puzzles are very difficult to understand and to solve some of them I had to look up a FAQ because I was lost.

The graphics are not very good, but considering this is a 15 year old game, that's not unusual. The voice acting is actually really good, but there are no subtitles, which can be a problem because some of the characters talk weird and you may not be able to understand them at times. The sounds of the game and the background music do a really good job of creating a suspense and eerie atmosphere throughout the game which is always a plus.

I haven't encountered any bugs, apart from the one already mentioned in the link above, so at least that is not broken (too much). It took me about 7 hours to finish, but bear in mind I wasted at least 2 hours on the puzzle brainstorming.

+ Good atmosphere and sounds
+ voice acting
+ H.P. Lovecraft inspired lore

- linear and broken story
- plastic graphics
- difficult to understand puzzles
- no subtitles

I would only recommend this game to adventure lovers, everyone else should probably be better off playing something else. 5/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 9 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Φεβρουαρίου
Be afraid!

Be very afraid...

Why?

Well, certainly not because of any links to the master of horror; HP Lovecraft.

This game IS a horror story, but only in the vain that you will use REAL CASH to inflict it upon yourself, and then you shall inevitably therefore waste REAL TIME in a masochistic attempt to justify the purchase.

Yes I felt 'The Dawning of Darkness' when I began this game.

Take heed now....

Save yourselves, for pity's sake people!

...
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
136 από 146 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
9.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Οκτωβρίου, 2014
This game cannot not be finished, because of a bug that was not in the original disc version. The publisher doesn't care for fixing it, instead they just gave out a save game for download that puts you at some place behind the broken part so you miss an important part of the story.

They show on the shop page screenshots of the HD iOS version, while the PC version they actually sell here still looks exactly like the original game from 2001. Also I didn't see anything about this alleged "Updates in this new version of Necronomicon".

Normal thinking people would call this version of that game simply a fraud and Valve shouldn't allow to sell it on Steam.
Better just watch a Let's Play of it (of the original disc version) instead of wasting any money.

Update: I've found a fix for the problem with the missing video sequences and the missing briefcase, check out this forum post for more information. Buy the game if you really want to and know how to two juggle with two files (wich is really not that dificult actually).
My rating stays the same as there is still no official fix, although it's actually that simple. Also the problem with the technically seen faked screenshots and the missing addtional content stays that way too.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
114 από 154 άτομα (74%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
1.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιουλίου, 2014
First impressions:

I've played the game for about 25 minutes until my character was punched in the face and died because I made him ring someones doorbell too many time lol and I hadn't saved the game. I like this game.

(optional let's play footage)
http://youtu.be/tOe1b9xBr5g
Okay it is from 2001. But for a game that old I was really surprised by the presentation. It uses 2D images which appear to have been pre-rendered in 3D. I thought scenes would comprise of 2D landscape environments with 3D character and objects rendered over them. But the game is actually played from a first person perspective. You don't navigate a 3D environment like a modern (or even an old one) FPS. You move from one location to another i.e. different places in a room or the town and have different 2D panoramic views at each location. It's basically works like google earth street view where you can look all around from specific point. I guess this was the developers way of implementing the game that would run on the typical sytems that were available at the time. I'm not saying it's the best looking thing ever but I was impressed, I was expecting a lot worse. Yes the game runs in only 640 by 480 resolution so it's a pretty pixely. That didn't actually bother me But I've been playing games for over 20 years now haha. And you might think that some of the locations look pretty drab i.e. a town full of ugly brown wooden shacks and mud but it's typical of anything based on Lovecraft. I didn't mind the sound effects either, I like the creaking you could hear in your home while you were alone. The voice acting is mixed, some I felt was good other examples a bit lame but that just made it more amusing lol. It also has the occasional animated cut scene e.g. when you answer the door and speak to a visitor or approach a person on the street.

You can interact with certain objects and individuals you come across as well as picking up inventory items. Theres no tutorial or tips so you just have figure how to do things yourself. There's no journal or log to refer to for important information you have found or what your current objective is. There is no autosave, I think need to manually save using the menu.

Not surprisingly being such an old game it has a few little issues. Not that these stopped enjoying it, but here are some of them. You need to wave the cursor around around the in order find things that you are able to interact with because unless it's really obvious there is no indication. The way you interact with you inventory actually and actually use items is a bit unclear. If you are able to take use an item seems to be completely situational. But it's doesn't prompt when you can't use an object when click on it in your inventory instead just exits your inventory. I found that if you are in the right the item will on appear on your cursor if you click on it in your inventory. Next you probably really need to be paying attention to dialogue and remember what is said in conversations so that you know what to do next. Otherwise you find yourself a bit lost. I was knocking on every door in town and wondering why the hell I was doing that lol. Unfortunately I hadn't saved the game before I died so without an autosave I lost progress. So yeah, save your game.

I love Lovecraft and this is better than I thought it would be so far. The 2D panoramic view was a pleasant surprise. I think there would be plenty of people who might enjoy this especially if they like Lovecraft stuff as well.

Click here for more let’s play videos =)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία