Beasts of Prey - a new survival sandbox game! Hunt Dinosaurs, craft items, build massive structures and create your own empire in a procedual generated game-world that grows with server population.
Κριτικές: Ανάμεικτες (1,025 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Ιουν, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

Τι έχουν να πουν οι παραγωγοί:

Γιατί Early Access;

“We are developing this game together with our community. Your feedback, your critics, your suggestions are what drives this game forward. In the last weeks this game had over 11 patches and more than 17 hot-fixes (July 2014). Our community helps us to make the game we all want to have. This is what Early Access is truely about - making a game together with the community.”

Για περίπου πόσο καιρό αυτό το παιχνίδι θα είναι σε Early Access;

“We are aiming for an early access phase not longer than 6 months. However the game will stay in the alpha state until you guys think it's ready.”

Πώς θα διαφέρει η πλήρης έκδοση από την έκδοση Early Access;

“The full version will be based on players input from the early access phase. Right now we designed and build the game-mechanics how we think it would be cool - but maybe it isn't or the community comes up with some amazing feature requests like they already did in the past.

The full version will also have a turret system, different biomes, more wildlife and community-approved game-mechanics.”

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της έκδοσης Early Access;

“While the game runs stable and contains already a lot of polished game-play this game is still unfinished so there might be still bugs, annoyances, unfinished game-mechanics, unbalanced weapons/structures, unbalanced dinosaurs, GUI bugs, servers might go up and down a lot, multiple patches in a single day.

We are actively working on the game and we will supply different types of servers so you can play without our work interfering with your game-play but please do not expect a perfect game. We also tend to change things, try out mechanics, remove them again - if you are not enjoying forging the game just wait, in a few months this game will come out.

Update Nov/2014
In our community there are quite a few people with more than hundreds of hours playtime so we believe the game is already in a very enjoyable state.”

Θα κοστίζει διαφορετικά το παιχνίδι πριν και μετά το Early Access;

“Yes! Once the game is fully released the price will represent the final state of the game. Right now we are selling this game at a discounted price, without any pay-to-win scheme, without a monthly subscription.”

Πώς σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την Κοινότητα στη διαδικασία ανάπτυξής σας;

“We would like to fully integrate our community into the development process. Important game-play/game-mechanics decisions should be community-based. Also on future updates we would like to know what the community prefers us to work on.

The past 15 updates have been made based on community feedback.”
Περισσότερα

Αγορά BeastsOfPrey

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ! Η προσφορά λήγει 2 Ιανουαρίου

Αγορά Beasts of Prey 4 Pack

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ! Η προσφορά λήγει 2 Ιανουαρίου

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Beasts of Prey is like Rust... with Dinosaurs, well fortified camps, Dinosaurs, C4 and a Bazooka...oh...and more Dinosaurs....and annoying pvp players!"
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (25)

12 Δεκεμβρίου

Update 18 - Naked girls and Unity 5!

Hello everyone,
we ported the game to Unity 5 and with that change we optimized the visuals a lot. Initially the update got delayed last week but we really hope that most of you will agree that the wait really paid off. Visuals aside there have been a bunch of bug-fixes and game-changes. Quite a few issues with the AI have been solved and improved and based on your feedback during the beta phase we already released patch 18.1!

The camera FoV has been adjusted to be a bit bigger, the flag system has been revised as it requires some maintenance now. The folks at Unity have done an amazing job with the new engine and we are happy improve the game even further within the next weeks - utilizing all features of the new engine like SpeedTree and the new UI System.

Please take your time on our forums to give us some feedback on this patch and the latest changes. As usual based on your feedback we will decide what's coming next to Beasts of Prey. And again, a big thank you to everyone who has been supporting and trusting us.

We don't have naked girls for you but you should get in-game and check out the new, gorgeous and amazingly beautiful graphics of the new Beasts of Prey client!

Changes :
- Servers have been reset. Everyone starts from scratch!
- New stunning intro-scene showing you the new GFX of Beasts of Prey!
- RAM usage has been optimized. The game has been optimized to use only 1.3 GB RAM now (from previous 2.5 GB)
- The server now stores it's data on SQLite instead of raw binary data files.
- Client has been ported to Unity 5.
- Server has been ported to Unity 5.
- The old game-world has been replaced with a new more detailed island.
- Several code changes have been made to support the new engine.
- AI received a new pathing upgrade.
- Viewrange adjusted to 2000m.
- Light effects have been adjusted.
- Fog has been adjusted.
- Several post-effects have been adjusted/added.
- Switched terrain shaders.
- Sky brightness and coloring has been adjusted.
- Detail on trees, ground and water has been increased.
- Texture colors have been adjusted.
- Added new trees and foliage to the game.
- Optimized performance yet again to give you some extra FPS.
- Several objects are now using the new Unity5 PBR materials.
- Dinosaur and Cannibal spawns are now static and around those static stones - no more easy farming, get weapons and fight for your resources!
- A flying exploit involving the tower has been fixed. (thanks for reporting!)
- Player FoV has been increased.
- Rockets, Turrets and Lockpicks Blueprints can no longer be crafted on PvE Servers.
- Flags now have a life-time/maintenance of 2 hour which can be extended by adding woodplanks or woodlogs to its inventory. Consumes 1 wood from its inventory every 2 hours. The inventory of flags can be lock-picked.
- You can no longer place structures into positions that are already occupied by other structures (double placing)
- Foundations received new PBR textures.
- Several bugs you reported from the previous beta branch have been fixed. Thanks for all that testing!

Patch 18.1
- Increased light during night very slightly.
- The moon light has been increased slightly.
- Bed now only needs 3 iron as it's hard to get iron.
- Fixed NPC Spawning.
- Improved performance on medium and fast settings.
- Fixed a missing tree collider.
- Fixed a tree collider that was slightly too large.
- Fixed loot-drops on PvP Server.
- Fixed 3rd person camera visuals.

33 σχόλια Περισσότερα

14 Νοεμβρίου

Update 17 - New Everything

This is by far one of the biggest updates Beasts of Prey has received. So please read these changes carefully! Pretty much everything changed - a lot of new game mechanics, items and content have been added to the game. Raiding and PvP received a lot of love by adding ladders and rebalancing weapons, we also added new PvE Content, new crafting recipes, variations of armour, new animations, balanced some mechanics, lock-picking mini-game has been added, gathering of ore has been adjusted, 3rd person view has been added. It's extremely important for us to get your feedback on these changes so after checking out the update ingame please spend some time on the forums with us!

- Fixed mining drill placement.
- Fixed a bug that was drawing characters before structures (Sniper Exploit).
- Fixed, added and replaced several animations on the character model.
- Added plastic granulate to the game. Can be gained by adding sulphur + oil to the refinery.
- Added plastic sheets to the game. Simply place plastic granulate in the CNC Table table to produce them.
- Added craftable simple shoes to the game.
- Added craftable simple shirt to the game.
- Added craftable simple pants to the game.
- Added craftable tactical helmet to the game.
- Added craftable tactical short to the game.
- Added craftable tactical pants to the game.
- Added craftable tactical shoes to the game.
- Added craftable T-Rex/Dino Hat to the game.
- Added craftable T-Rex/Dino Vest to the game.
- Added craftable jeans to the game.
- Added craftable Hunter Jacket to the game.
- Added craftable Hunter Shirt to the game.
- Added craftable synthetic fibres to the game.
- Added craftable lockpicks to the game.
- Added craftable lockpick shiv to the game.
- Added craftable pickaxe to the game.
- Added craftable structure removal tool (Fire).
- Removed metal axe from the game.
- Extended inventory with extra slots for armor.
- Extended inventory with preview section for armor.
- You can now craft wooden ladders which will despawn automatically after 2 minutes.
- Ladders have very low hitpoint and can be destroyed by melee, ranged and explosive weapons.
- You can now lockpick chests & doors if you have the necessary tools.
- T-Rex now has the chance to drop the T-Rex teeth as loot which is required for some special armor parts.
- Loot Tables on dinosaurs have been increased slightly to drop more skin/leather.
- VoIP Volume has been increased.
- "Nay"-Sayers are roaming through the game-world. Don't loose your faith - kill on sight for some nice loot!
- Added no-build zones around static rocks.
- You can no longer use the stone-axe to mine ore.
- You now need the pickaxe to mine ore from static spawns.
- Gathering ore from static spawns takes slightly longer now.
- You can now put your structures on fire in order to remove them. (2 minutes timer)
- Turrets are now automatically activated after placing them/server reboots.
- Mining Drill had it's collisions fixed.
- Mining Drill now can be destroyed by rockets.
- Scar Rifle has been boosted (Burst fire, more damage, faster rate of fire).
- WZ96 has been nerfed (higher rate of fire, more recoil, smaller clip).
- Added 3rd Person Mode (Press 'Q' to toggle between modes)

56 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Beasts of Prey is a survival sandbox game. Danger lurks everywhere and will make your struggle for survival tough. Carnivorous beasts may be lying in wait behind every tree and waiting to make you their prey.

You are starting out without anything but your combat knife and you'll have to regain access to modern technologies through gathering resources, crafting items, building structures like houses, defenses, factories and by conquering and defending resource hotspots. You can build outposts & cities, conquer them - or destroy them. Whatever is on your agenda how you want to play in the sandbox.

Create an empire, forge alliances, defend or conquer valueable resource spots. All your actions have an impact in this dynamic growing game-world, your actions matter – you can help a fellow player who is attacked by dinosaurs, or use him for targeting practise, steal his belongings. But remember, it's a single sandbox, all your actions have a meaning and you have to face the consequences of what you are doing.

Features :
- Complex and rich crafting system including multiple tiers.
- Complex building system allowing you to construct houses, outposts and defenses like turrets.
- Skill System that allows you to improve your survival, gathering and crafting abilities.
- Armor & Weapons Crafting system. Construct pistols, rifles, snipers, melee weapons.
- Strong PvP and Capturing System allowing you to conquer outposts.
- Beautiful & rich jungle world. Roaming birds, dinosaurs, bats.
- Extensive gathering and crafting system. Gather wood and stone, harvest oil by building oil pumps and towers, build your own mining drills to automate gathering.
- Everything built can be conquered or destroyed. Defend outposts and towns or conquer them.
- Massive Dinosaurs will hunt the weak! Be on your guard!
- Craft, Build, Gather, Expore, Hunt, Kill, Destroy - you can do it all how you want.
- Build headquarters with your friends or clanmates!
- Plan and operate energy-related production and consumption units.
- Build pre-designed houses and structures or craft your own modular home.
- Tribes System so you can play and build together with your friends.
- In-game VoIP System, communicate naturally with your friends and foes.

The game is heavily influenced by our community. Make suggestions on the the forums, give us your feedback! During the last 6 months (November 2014) the game received multiple make-overs, more than 17 major updates and over 50 smaller patches.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP or later (Vista/7/8)
  • Processor: Intel/AMD x32/x64
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce or AMD
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows XP or later (Vista/7/8)
  • Processor: i7 CPU
  • Memory: 4096 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce 560GTX or higher
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Minimum:
  • OS: Mac OS X 10.6 or later
  • Processor: Intel/AMD x32/x64
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce or AMD
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Mac OS X 10.6 or later
  • Processor: i7 CPU
  • Memory: 4096 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce 560GTX or higher
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 14.04 LTS or later
  • Processor: Intel/AMD x32/x64
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce or AMD
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Ubuntu 14.04 LTS or later
  • Processor: i7 CPU
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce 560GTX or higher
  • Hard Drive: 1500 MB available space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
35 από 47 άτομα (74%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
196.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Δεκεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
This game has come a longgg way from when i first got this. the gameplay is very fun,graphics are excellent, and since theres been updates,patches,it keeps me wanting to come back for more to see what else i can build and explore.The developer DOES listen to peoples request and fixes things as he gets reports of problems existing ingame and community.So far ive built many big fortresses and many other things available in the working tables to craft . Now that theres a newer Unity build coming with a newer map...i cant wait to get into rebuilding and exploring everything once again. Love this game soo addicting!!!! Great work Burnz and all who appreciate his work, to the trolls who got banned and are writing bad reviews beacuase of it..its your loss cause its only words in my book, bad reviews from people who got caught and banned shouldnt even have the right to leave a review.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
31 από 48 άτομα (65%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
29.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
First of all: This is a great game.
The immersion of dinosaurs and semi-modern technology is a nice touch, Outstanding scenery with great lighting and next to no lag at all.

It's a little hard to grasp what you need to do when you start the game for the first time, but you pick things up pretty quickly.

Could do with a little less jump scares (damn that screaming cannibal!)
Spawning can get irritating if you die alot.
Caniibal tribes could be a little less frequent. (being able to spin in a circle and see 5 tribes is a little ridiculous)

Overall for an Alpha game it's not that bad, Actively recieving updates to gameplay, additional items, creatures, things to do while also actively recieving bug fixes, Alot of in-game content is community based and anyone can submit something they would like to see in game.

as a rating for the game at present

Gameplay: 6/10 (it feels klunky early on)
Graphics: 9/10 (10/10 is reserved for reality)
Reliability: 10/10 (the game runs extremely smooth)

Side note: baby dinosaur pets!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
17 από 24 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
615.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Δεκεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
The game is still in development, so I'll hold off on an actual review of the game until its finished.

What I can review is the process.
If you're really interested in watching a game develop, provide input to the developer that actually gets read and responded to, or are just interested in exploring a world populated with dinosaurs and cannibals, you should check it out.

Stop by the forum and see whats going on.
http://steamcommunity.com/app/299860/discussions/

Or Check out one of the 1,000 odd posts from the developer.

Personally I am fascinated by the process and have acted as volunteer forum moderator for the last six months to help keep the conversations civil and on track. I have faith in the developer and really look forward to seeing where this project goes.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
23 από 36 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
969.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Δεκεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
I adore this game, it sets itself apart for being a small community with a small dev team that work their asses off. I have seen this game evolve from March this year untill now with good and bad parts. Thankfully the bad parts have been resolved and looking very forward to the future, like the Unity 5 upgrade!

Like many Alpha games out there ♥♥♥♥ will happen and bugs will crawl over your keyboard, the active communication of the Devz with their players resolves these issues very fast.

But overall , I have the utmost respect for Burnz, the hours, the commitment, and the fast hotfixes or bans if i report something makes me really feel am involved in the making, shaping and upholding the game.

For me Early Alpha games on steam is a means to support the game with a small fee, and i have no regret at all doing so for BOP. Ofcourse the game aint perfect yet, show me one that is. But ill be here every step of the way!

Slight comment on bad reviews that have been posted. Since the communication between players and the Devz is daily! There is no chance in fiddling with 3rd party programs like CheatEngine and getting away with it. I recall a couple of you that have posted bad reviews and i even remember telling one of you to Burnz personally.

To wrap it up, i fully recommend this game even in Alpha state.

If your unsure go look @ some Youtube video's or my highlights on Twitch.tv Your also more then welcome to add me to steam to ask any Question you have regarding BoP. All i wish is that people make their own opinions of the game instead of reading a text book rant from others.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
16 από 25 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
The developers are awesome!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
49 από 89 άτομα (55%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
256.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
early access review
good points 9/10 graphics
pvp 8/10
the rest is going down hill from here
this game at the mo has about 2 hrs gameplay
it says it has dinos just cannot find them
it says its survival its not
there is no sense of adventure
the only thing this game has at the mo is flags lots of them it may as well be a flag sim
the moderaters are not very helpful
all that said this game will be good sometime there are a lot of early access games out there that are more complete and playable
at this time i cannot recommend this game
save your money or wait for steam sale
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
11 από 17 άτομα (65%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Δεκεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Fun game, constant updates, it is what it sells, and thats fun.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
11 από 17 άτομα (65%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
First off, a PSA: If you intend to spend any time in Early Access, do yourself a favor and understand what development progress looks like, and the risks involved; this is software that is neither feature-complete, nor bug free. It may or may not be fun to play, and you can expect gameplay interruptions due to problems or incomplete features. You need to be willing to work with the developer(s), not against them. Play the game, try things, and document; devs need to know about something to fix it. Don't expect polish or completeness. You're buying an unfinished game to have the privilege of shaping the end product. If that isn’t something that interests you, avoid Early Access in general.

On that note, take some of the negative reviews with a grain of salt; the anti-cheat system is quite functional, and cheaters/hackers have been getting banned and leaving bad reviews. It’s sad that it’s an issue at all, but it bodes well for the integrity of the game going forward.

As for the game itself, it has a lot of potential concept wise; persistent progression and world building, building up a technology base while surrounded by cannibals and dinosaurs, and other player groups that can raid for resources. The devs provide an MMO style server, or you can host your own with just your friends if you aren’t afraid of reading documentation.

Graphics wise, it looks quite nice, with the lighting, modeling, and textures all quite solid. The animations/posing leave a great deal to be desired, but overall it looks nice, and the ugly/rough bits are the exception rather than the rule. Smaller bits will surely get polished as development continues. The GUI is hideous as of this review, though the dev has been talking about overhauling it.
I’d put graphics below average compared to release games
Graphics above average compared to other early access titles.

The gameplay is not self explanatory in at all, but once you look up how to play, things work out pretty well. The resource system is well considered, and you have to work to claw your way up the tech tree, but it’s still within reason. The spawn system for NPCs feels really off while playing with a small number of players. Gameplay is rough, it’s crude, but it’s there and I like what I see.

As for bugs, there’s plenty of minor issues, but the only game breaking things I’ve encountered have to do with persistence issues, and sometimes spawning into the ground. If you don’t shut down the game correctly, expect to screw up your save; it’s even more finicky if you host for friends. Logging out on a hill may put you in the ground. The dev is doing a good job of keeping up on bugfixes as features are added. The game is certainly playable as is, and I look forward to continued progress on updates.

If the concept sounds fun and the PSA didn’t dissuade you, then by all means give it a try. If you’re a little nervous, follow and check back in a few more versions.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
14 από 23 άτομα (61%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
101.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
awesome
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
15 από 25 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
39.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Its a realy fun game but it needs a few things. The lobby is laggy. It also needs more graphics options. Also it needs single player offline. But overall its realy fun. Its worth the money.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
15 από 25 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Pretty decent game, not my fav, but with the lowered price its worth the buy
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
18 από 31 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
39.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Overall this game is wonderful. I only have two problems 1: I accidently change my fire 1 to another thing, I was making the primary controls WASD but accidenlty went into the fire 1 one, and when i tried to change it back, it wouldnt do it. (one reason might be cause i have a wireless mouse). the second is I got trapped today, in PVE (in Sector E-295 N 130) and I cant get out to actually play the game :(. but besides that the current rating is 100000/10. (if the things at least get noticed) it would be 1000000000000000/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
18 από 31 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Great game (well the idea of the game is), been getting better with every update (NO, it hasn't at all). really good value for money(not). has the potential to be a winner in it's class(i doubt it, dev's are begging people to write good review's, see the discussions)

I hope the review uis helpful dev's as your going to need all the help you can get, if you do not pull your fingers out with this one


There is far to many games on steam that are getting released as early access, only never to get finished or delivered not as promised. I think this maybe another to add to that pile. I hope not, but it seems very likely
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
19 από 33 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
What? Rust? Whats rust? Oh that crap game that noone plays anymore...


Buy this...

Its better then rust (Same awful community of players tho)
Out of the 7 people i came across only one didnt shoot me on sight...
Apart from that its comming along nice for an EA and the reviews prob arnt doing this game justice.

Ps. It has dinos!!!
Overall 7/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 12 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Δεκεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
This is a Great game. I see alot of new things that can be added too it. You will never get bored hours and hours of fun:P
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 12 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Δεκεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
This game is so addictive. Just make sure to get to a place that's not a point where people spawn, guard or teams have occupied. That way you should be safe.

This early alpha is enjoyable in is current state, and with improvements, it will be one of the better games I know of.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
10 από 16 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
87.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Δεκεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Awesome! Best game I have ever played. Keep the good work up.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
13 από 22 άτομα (59%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
37.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Good updates, fun game play, Fun/Customizable base building
PET DINOS!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Δεκεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Things to fix for next update:

• Fix problem with claim flag disappearing about every 7 hours and also when the flag disappears you cannot burn the foundation it left behind.
• Lighting issues with light tower being unable to light up foundations.
• Night time is way too long and should be shortened, also please make day time alot longer as it is extremely annoying when you mine for awhile and then when you return to your base it is night again.
• Swimming in water is extremely slow.
• For some reason T-rex's can swim through water.
• Animals can't get onto foundations.
• Guns should be more powerful against dino's.
• Please add the function to be able to sleep in a bed to skip through the night like in Minecraft.
• Weapon ammo is extremely expensive to make expecially for the rocket launcher.
• Please add a singleplayer mode
• Rocks still continue to dissapear when you have mined the majority of the rock.
• Different biomes with different animals would be awesome.
• Boats would be very fun to have.
• Tutorial at the start of the game for beginners.
• Please make it easier to create a server or better still, a tutorial to show you how to make one for Pc and Mac.
• More eggs.
• Better swimming and diving functions, maybe even water creatures.
• Natural spawning NPC Villages.
• Caves for a more spooky experience.
• More clothing options like metal armour or gold armour.
• Customizable body features like the face.
• Craftable two story houses.
• Fishing rod for catching fish.
• Compatability with gaming controllers (Xbox and PlayStation)

Overall this game is absolutely stunning with endless possibilities and I were to give it one word it would be Potential.

I look forward to what this game has to offer in the near future.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Δεκεμβρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Good Game. Still needs updating but the idea is very cool. Cant wait to play alone and with friends !
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι