ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
Beasts of Prey - a new survival sandbox MMOFPS! Hunt Dinosaurs, craft items, build massive structures and create your own empire in a procedual generated game-world that grows with server population.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Ιουν, 2014
Δείτε βίντεο υψηλής ευκρίνειας

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Note: This Early Access game may or may not change significantly over the course of development. If you are not excited to play this game in its current state, then you may want to wait until the game progresses further in development. Learn more

Τι έχουν να πουν οι παραγωγοί:

Γιατί Early Access;

“We are developing this game together with our community. Your feedback, your critics, your suggestions are what drives this game forward. In the last weeks this game had over 11 patches and more than 17 hot-fixes (July 2014). Our community helps us to make the game we all want to have. This is what Early Access is truely about - making a game together with the community.”

Για πόσο καιρό αυτό το παιχνίδι θα είναι σε Early Access;

“We are aiming for an early access phase not longer than 6 months. It's planned to reach Beta-State in October 2014, however the game will stay in the alpha state until you guys think it's ready.”

Πώς θα διαφέρει η πλήρης έκδοση από την έκδοση Early Access;

“The full version will be based on players input from the early access phase. Right now we designed and build the game-mechanics how we think it would be cool - but maybe it isn't or the community comes up with some amazing feature requests like they already did in the past.

The full version will also have a turret system, different biomes, more wildlife and community-approved game-mechanics.”

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της έκδοσης Early Access;

“While the game runs stable and contains already a lot of polished game-play this game is still unfinished so there might be still bugs, annoyances, unfinished game-mechanics, unbalanced weapons/structures, unbalanced dinosaurs, GUI bugs, servers might go up and down a lot, multiple patches in a single day. We are actively working on the game and we will supply different types of servers so you can play without our work interfering with your game-play but please do not expect a perfect game. We also tend to change things, try out mechanics, remove them again - if you are not enjoying forging the game just wait, in a few months this game will come out.”

Θα κοστίζει διαφορετικά το παιχνίδι πριν και μετά το Early Access;

“Yes! Once the game is fully released the price will represent the final state of the game. Right now we are selling this game at a discounted price, without any pay-to-win scheme, without a monthly subscription.”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“We would like to fully integrate our community into the development process. Important game-play/game-mechanics decisions should be community-based. Also on future updates we would like to know what the community prefers us to work on.”
Περισσότερα

Αγορά BeastsOfPrey

Αγορά Beasts of Prey 4 Pack

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (16)

Patchnotes 13 - The Big Bang!

18 Σεπτεμβρίου

The old world as you know it is gone. We are happy to present you a new exciting game-world full of new content. The last weeks we have been working very hard on the game and together with you we believe we have taken the game to the next level. The dinosaurs have been significantly upgraded, new game-play has arrived and a new skill-system has been added to the game. As usual please provide feedback and bugs found on the forums. During the next days we will release a few more smaller patches based on your feedback. Several bugs and game-exploits have been fixed as well - if you come across any please do not hesitate to contact us!

- Core Engine has been updated to the latest unity version.
- You no longer get disconnected when tabbing out of full-screen.
- The game continues to run when tabbing out of full-screen.
- You can now choose the monitor you like to run the game on.
- Several bugs in the GUI have been fixed.
- Fixed a dupe exploit. (Thanks for reporting!)
- Fixed a bug causing ammo to vanish or even being unlimited.
- The GUI received some more polishing, fonts have been adjusted to improve look and feel.
- The dinosaur AI has been significantly improved allowing dinosaurs now to perform group behaviours.
- The dinosaur AI is now aware of structures and trees.
- The dinosaurs now spawn near their nests.
- Nests have a chance to spawn an egg of the breed.
- Experience and Skill System has been added to the game.
- Menu Button for skills has been added.
- You now gain XP based on what you are doing in the game. The XP gained can be spend on perks through the skill-system.
- 3 XP trees and 24 perks have been added to the game.
- New game-play allowing you to steal the egg of dinosaurs. Eat it for XP or bring it home to breed it.
- The game-world has been redesigned giving you a completely new world to discover.
- The game-world received several new visuals.
- Snow areas/mountains have been added to the game.
- 3 New Start-Up Settings: Awesome for High-End GPUs, Balanced and Fast (for Low-End GPUs)
- More grass/foliage has been added to the game.
- Terrain textures received graphical improvements.
- The game-world now has areas of trees and forests/jungles instead of trees just everywhere.
- The water is now using reflections making it and the area around it look nicer.
- A game-option has been added to use the old water (for older computers to improve performance).
- The GPU Booster has been improved to give you a slightly better FPS. (Still experimental!).
- The underwater effects have been revamped and improved. Underwater actually looks nice now!
- The Velociraptor received a new model including new textures and animations. Motions now come from the animations. Sounds revamped.
- The Triceratops received a new model including new textures and animations. Motions now come from the animations. Sounds revamped.
- The T-Rex received a new model including new textures and animations. Motions now come from the animations. Sounds revamped.
- The Parasaurolophus received a new model including new textures and animations. Motions now come from the animations. Sounds revamped.
- The Brachiosaurus received a new model including new textures and animations. Motions now come from the animations. Sounds revamped.
- The Dilophosaurus has been added to the game.
- Dinosaur loot table has been changed/updated.
- You can now construct a cage to breed dinosaurs.
- Several dinosaur eggs have been added to the game.
- Turret reaction range has been increased slightly.
- Turret attack range has been doubled.
- Turret damage has been increased.
- Mining drill stone output has been doubled.
- Mining drill chance to produce ore has been increased.
- Bird flying behaviour has been adjusted.
- Dinosaur Babies have been added to the game. Deliver the egg to a cage you built and you get a dinosaur baby.

12.1 Notes
- Added memory management for low-end PCs.
- Adjusted visuals slightly.
- Adjusted night-cycle to be shorter.
- Added more light during daytime.
- Skill XP requirements have been doubled. (Was too easy to max it out)
- Dinosaurs no longer circle.
- Adjusted dinosaur AI settings, they are a bit faster now.
- Fixed 2 exploits. Thanks for reporting!


Here are the patchnotes of todays patch :

12.3 Notes
We have taken all the upgrades from the last game-world and put it into a slightly smaller but more interesting game-world. The game-world now looks even more natural thanks to some advanced techniques applied to our terrain generator. The bigger dinosaurs will now be more rare, we have increased the amount of dinosaurs, made them roam and patrol more & improved their behaviour. The XP System has been revised and the requirements for skills have been increased. Building is now quite differently, you create platforms and build on them (a bit more Minecraft Style but we like it and we hope you do to!)

- Added new Game World representing the final game-world for Beasts of Prey. This allows us to extend the game-world at any time by adding more islands. (You might need to build ships at some point)
- Fixed several bugs.
- Optimized memory management.
- Added Game Options in the main screen to adjust graphics.
- Fixed a bug that caused the game to crash on MAC.
- Fixed a bug that caused inventory to get out of sync.
- Fixed an exploit.
- Fixed a bug preventing you from getting proper crafting XP.
- Balanced XP System.
- Extended XP System with more Crafting Skills.
- Dinosaur spawns have been improved.
- Dinosaur AI behaviour has been improved.
- Dinosaur Egg no longer rolls out of the nest.
- Dinosaur spawn in larger packs and in a wider area.
- The total amount of flags a player can place (in a single area) is now based on their skill.
- Flags now come with a foundation that are required as a starting point for foundations. (You can only attach the new foundations to it)
- Cage received a new model.
- Concrete Structures have been removed from the game.
- Stone Walls and Foundations are indestructible.
- Added Foundation (Stone) & Stone Walls to the game.
- Wooden Doors, Walls & Foundations now require 12 Wood instead of 8.
- Wooden Doors, Walls & Foundations no longer take melee damage unless they are yours.
- Crafting table can be placed everywhere but no longer provides collision.
- Player Physics were changed so you no longer can block each other or jump on top of each other.

20 σχόλια Περισσότερα

Beasts of Prey - Stomping Jungle Update (Patch 11)

1 Αυγούστου

Roaming Birds, Quetzalcoatlus Dinosaurs flying on the horizon, a dense jungle - that is the new look and feel of Beasts of Prey. With this patch our game gets another major performance and graphics update . Pretty much all parts of the game have received further optimization and polishing. The graphics have been updated, the core engine got upgraded and several in-game mechanics have been adjusted based on your feedback. We were able to improve the FPS on lower-end machines while at the same time the visuals in the game improved as well. The games look and feel will give you now a much deeper immerse in-game experience.

Changes :
- New performance upgrades in almost all aspects of the game. (Engine/Graphics/Network)
- New and updated GUI Elements to improve the overall look and feel.
- New thrilling login scene.
- New beautifully redesigned game-world.
- New visuals like roaming birds, quetzalcoatlus and bats.
- Swimming and Diving is now possible.
- Building Mechanics has been improved and optimized.
- Dinosaurs are not so easy to kill anymore, their AI has been improved.
- Dinosaurs drop loot again.
- Before building you need place a flag now as a pre-requirement.
- Stone spawns have been balanced.
- Stone spawn physics have been fixed.

With the changes to performance and graphics our next updates will focus again more on content. The armor system, improved dinosaur AI and vehicles are still in development so the upcoming patch will feature a lot of new items.

Again, we would like to thank everyone who has been supporting us. Developing the game is a lot of fun with this community and by giving us your feedback you'll help us get the things done!

98 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Σχετικά με το παιχνίδι

Beasts of Prey is a survival sandbox MMOFPS, featuring a huge randomly generated world that increase based on the population of the game. Danger lurks everywhere and will make your struggle for survival even tougher. Carnivorous beasts may be lying in wait behind every tree and waiting to make you their prey.

You are starting out without anything but your combat knife and you'll have to regain access to modern technologies through gathering resources, crafting items, building structures like houses, defenses, factories and by conquering and defending resource hotspots. You can build outposts & cities, conquer them - or destroy them. Whatever is on your agenda how you want to play in the sandbox.

Create an empire, forge alliances, defend or conquer valueable resource spots. All your actions have an impact in this dynamic growing game-world, your actions matter – you can help a fellow player who is attacked by dinosaurs, or use him for targeting practise, steal his belongings. But remember, it's a single sandbox, all your actions have a meaning and you have to face the consequences of what you are doing.

Features :
- Single Server MMOFPS Sandbox with Private Server Option.
- Dynamic Procedual Terrain increasing based on server population.
- Beautiful & rich jungle world. Roaming birds, dinosaurs, bats.
- Extensive gathering and crafting system. Gather wood and stone, harvest oil by building oil pumps and towers, build your own mining drills to automate gathering.
- You build the world! From axes to rifles, from houses to massive industrials structures like Oilrigs.
- Everything built can be conquered or destroyed. Defend outposts and towns or conquer them.
- Massive Dinosaurs will hunt the weak! Be on your guard!
- Craft, Build, Gather, Expore, Hunt, Kill, Destroy - you can do it all how you want.
- Build headquarters with your friends or clanmates!
- Plan and operate energy-related production and consumption units.
- Build pre-designed houses and structures or craft your own modular home.
- Tribes System so you can play and build together with your friends.
- In-game VoIP System, communicate naturally with your friends and foes.

Απαιτήσεις συστήματος PC

  Minimum:
  • OS: Windows XP or later (Vista/7/8)
  • Processor: Intel/AMD x32/x64
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce or AMD
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows XP or later (Vista/7/8)
  • Processor: i7 CPU
  • Memory: 4096 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce 560GTX or higher
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 1500 MB available space

Απαιτήσεις συστήματος Mac

  Minimum:
  • OS: Mac OS X 10.6 or later
  • Processor: Intel/AMD x32/x64
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce or AMD
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Mac OS X 10.6 or later
  • Processor: i7 CPU
  • Memory: 4096 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce 560GTX or higher
  • Hard Drive: 1500 MB available space

Απαιτήσεις συστήματος Linux

  Minimum:
  • OS: Ubuntu 14.04 LTS or later
  • Processor: Intel/AMD x32/x64
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce or AMD
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Ubuntu 14.04 LTS or later
  • Processor: i7 CPU
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce 560GTX or higher
  • Hard Drive: 1500 MB available space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
297 από 391 άτομα (76%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.8 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Release Day Review:

Overview:
Beasts of Prey is an Alpha game. This means that there are heavily unfinished features and it is a bare-bones game. Personally I like my games to be full-fledged and ready to roll, but this dev team seems very committed to their game and ready to rock.

The game is a heavy survival-island type game. You can build custom structures or build a pre-built structure for the cost of some lumber that counts as a starter home. You can make all sorts of weapons provided you have the materials for the blueprints and the weapon parts (I.E. Pistol Barrel, Pistol Grip, etc).

And you're essentially supposed to be surviving other players and Dinosaurs. Dinosaurs as of the time of this review are disabled due to some difficulties with a lot of people having lag with them around. Also they tend to run a lot faster than the player so it was kind of OP even though I never really had a problem with it.

Gameplay:
The gameplay is pretty nice, the crafting is a bit plain but straightforward. It tells you the materials you need and unless you can't read, you should be able to craft everything provided you can find a ♥♥♥♥♥♥♥ rock. Rocks are the things that contain ores which you obviously need (Iron, magnesium, etc) and a lot of the time it's pretty ridiculous except at night when people aren't on. I think most of the playerbase is in the United States but I'm not sure, so I would go by those times.

Nevertheless it's not hard to get wood, only ores/rock because you really have to compete with other people for it.

As for the Dinosaurs, they do mass amounts of damage to you. Most are only there for looks (anyone who knows dinosaurs means this is the herbivores) and the only ones that really come after you are the carnivores. However there have been some issues with invisible dinosaurs so it's kinda sucked.

So:

Crafting
Dinosaurs
Survival

PvP is another factor in this game and one I wish wasn't there. I'm not sure why all these survival games aren't going co-op survival rather than 'HEY LET'S GIVE EVERYONE THE OPPORTUNITY TO ♥♥♥♥ WITH EVERYONE AND EVERYTHING IN THEIR HOMES'. I really like the 7 Days to Die servers that are PvE only but I don't have money to start a server for this game that's PvE only, unfortunately.

It's pretty ridiculous on the community server, so much so that I started a private server just to play bymyself to advance through the tech tree. I barely got a bed out before a few people had guns and were at a major advantage over everyone else, kinda ridiculous IMO but whatever. Alpha, alpha, alpha.

Also on the topic of PvP, a friend was highly interested in Rust so he's been playing it since release and he said Rust had a big problem with people being able to take stuff through walls. And yes, that is indeed a problem in this game also. I had my bed stolen, my workbench stolen and I'm sure if they could have taken my furnace, they would have taken that too.

Crafting
Dinosaurs
Survival Aspect
PvP
Servers

Yeah that's pretty much it. For an Alpha game though it looks gorgeous (Please no comparisons to The Forest, it's a single player game for gods' sakes, just shut up) and the dinosaurs, weapons, structures are just so detailed it's marvelous.

However it does have its fair share of bugs and you WILL be frustrated with the game after a few hours if you play on the Community server, so just be prepared to be griefed and friendless for quite some time.

6/10 only because... (otherwise it would be 7/10)...

The pricing is stupid, would recommend for the stage that it's in to wait until the price drops/a sale. These literally UNFINISHED games are getting higher priced than normal single player indie games that wait until they're fully finished before release. It's ridiculous.
Αναρτήθηκε: 6 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
208 από 309 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
76.5 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
After having spent many hours with this game since its release I recommend it - at least to those who know and understand what Early Access means. If you are expecting a final release and a polished complete game then wait for the final release. If you want to get into the game as it develoopes then this is the time. There is quite a lot to keep you busy while you wait for what the next update will bring and even with the usual assorted bugs and issues that go along with any early alpha release the game is very playable. I have not played on the official server, mainly because ther is not a lot of anti-griefing options so opted for a private server with known co-op players. Dino hunting and killing is fun even if right now all you get is the satisfaction of living through it and leveling the dino. Building is complete enough to give you plent of options and it appears that a great deal more to build is around the corner. Of course you hve to do the usualy resource gathering to build but the dino's wandering around do give you a chance to do so. Griefing, of course, is a problem - isn't it always - and on a public server you might have more problems with players then dino's so I would suggest a private server with a whitelist function of some sort or IP block of all but the players permitted so you can get a chance to enjoy the game. The dino's are amazing and you can kill them but they are a challenge. Nothing like standing round a dead dino you helped take down who has a head bigger then you :)
Αναρτήθηκε: 6 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
105 από 151 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.7 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Pros
-Awesome crafting system
-Official single server!
-Territory system
-Fast and interactive developement team

Cons
-Many major bugs
-Lots of wipes (expect more during early access)


It's tough to write a recommendation based on early access because the game simply isn't finished. Currently the game has many frustrating bugs and mechanics that would make a lot of people not want to play. For example, if you own a house and place a crafting table to close to a wall, anybody can steal it. There are ways to protect yourself from this such as taking the time to create a large fortress around it, but never-the-less it's there.

There are two reasons I recommend this game. First is because this game has a ton of potential. A single server where each person can establish their own little fortress equipt with turrets, radar, and guard towers. Tribes fighting over land. Dinosaurs chasing vehicles and getting gunned down or catching up and ripping people apart!

I should mention the biggest thing missing right now is the dinosaurs which brings me to my second reason to recommend the game. The dev team. This is a first time developement team who takes its community seriously and are always looking for suggestions and feedback. It was a rough first couple days due to the devs realizing the NPC dinosaurs were causing massive lag. They immidiately reacted by disabling the dinosaurs which increased server stability. Within a day multiple patches were released fixing bugs. Follow the forums for Beasts of Prey you will see how active the devs are, posting and replying constantly.

I recommend this game to anyone who wants to take a ride on an early access game. There will be lots broken, lots fixed, and lots changed. This is as much a learning experience for the player as it is for this first time dev team as you will see how a game progresses from potential to reality.


Edit: Lag spikes have been fixed for me as of update 5.
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
 
A developer has responded on 31 Δεκ, 1969 @ 4:00μμ
(προβολή απάντησης)
89 από 132 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
541.2 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
---Review be updated on 1st July---

Must buy if you love MMO Dino games!

I came to this game for my fetish of Dinos.
This game is all about personal progression, since it comes with a high learning curve,
It's about you, that has to learn.
The game is updated almost once a week with new features and content
The real game for people that love to play competitively, with a team or just solo.
Your stats are irrelevant now, most people aren't even aware that the 'Tab' key actually has a function in game.

The Devs deserve a medal!
This game rocks!!
Fully recommended!!
10/10 Would Build again.
You now have all the knowledge required to start playing

Pros.
◘ Incredible Dev support.
◘ No perks and other unnecessary clutter.

Cons.
◘ Game is poorly optimized at moment.
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
85 από 128 άτομα (66%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.5 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Huge open world, loads of stuff to build considering its only been out a few days, decent graphics, much less lag than before they patched it. Ignore the negative reviews by people that don't understand what an early access is. These are honestly some of the nicest devs i've seen and they will work their asses off to make sure this game gets better and better, have a look in the community forum and ask em a question if you want, the fact that they'll answer it is an absolute breath of fresh air compared to some devs and your response will come way quicker than you'd expect.
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι