Beasts of Prey - a survival sandbox game! Hunt Dinosaurs, craft items and build massive structures to claim your own land in a game-world full of dinosaurs, cannibals and other dangers.
Κριτικές: Ανάμεικτες (1,459 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Ιουν, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι να προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιατί Early Access;

“We are developing this game together with our community. Your feedback, your critics, your suggestions are what drives this game forward. In the last weeks this game had over 11 patches and more than 17 hot-fixes (July 2014). Our community helps us to make the game we all want to have. This is what Early Access is truely about - making a game together with the community.”

Για περίπου πόσο καιρό αυτό το παιχνίδι θα είναι σε Early Access;

“We are aiming for an early access phase not longer than 6 months. However the game will stay in the alpha state until you guys think it's ready.”

Πώς θα διαφέρει η πλήρης έκδοση από την έκδοση Early Access;

“The full version will be based on players input from the early access phase. Right now we designed and build the game-mechanics how we think it would be cool - but maybe it isn't or the community comes up with some amazing feature requests like they already did in the past.

The full version will also have a turret system, different biomes, more wildlife and community-approved game-mechanics.”

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της έκδοσης Early Access;

“While the game runs stable and contains already a lot of polished game-play this game is still unfinished so there might be still bugs, annoyances, unfinished game-mechanics, unbalanced weapons/structures, unbalanced dinosaurs, GUI bugs, servers might go up and down a lot, multiple patches in a single day.

We are actively working on the game and we will supply different types of servers so you can play without our work interfering with your game-play but please do not expect a perfect game. We also tend to change things, try out mechanics, remove them again - if you are not enjoying forging the game just wait, in a few months this game will come out.

Update Nov/2014
In our community there are quite a few people with more than hundreds of hours playtime so we believe the game is already in a very enjoyable state.”

Θα κοστίζει διαφορετικά το παιχνίδι πριν και μετά το Early Access;

“Yes! Once the game is fully released the price will represent the final state of the game. Right now we are selling this game at a discounted price, without any pay-to-win scheme, without a monthly subscription.”

Πώς σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την Κοινότητα στη διαδικασία ανάπτυξής σας;

“We would like to fully integrate our community into the development process. Important game-play/game-mechanics decisions should be community-based. Also on future updates we would like to know what the community prefers us to work on.

The past 15 updates have been made based on community feedback.”
Περισσότερα

Αγορά BeastsOfPrey

Αγορά Beasts of Prey 4 Pack

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A survival game that manages to stray from the typical crafting and zombies. Instead it has crafting and dinosaurs, yay originality!"

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (34)

9 Μαρτίου

Update 20 - The Ankylosaurus - Colin from JurassicPark:Aftermath joins!

In this patch we are introducing the Ankylosaurus. This dinosaur was previously created for the Stomping Land, we are happy about Vlad's involvement in Beasts of Prey as the quality of the models speak for them-self. To animate them we hired Kiko from Borderlands/Star Wars:The old republic to give the model some tripple AAA look and feel. The engine got updated to the latest Unity 5 version which is now officially released. In addition to that DirectX 11 is back on Windows while MAC / Linux versions now still work fine with DirectX11 features enabled on Windows Builds. Turrets in the game no longer react only on range, but will change target based on what they can "see". Also their view-range has been increased making raids much harder. To further improve this palisades now cause damage when standing on top of them.

The day/night cycle got adjusted to bring you some extra light during the night and to improve the graphics which are now based on direct light, ambient light and reflection light. The rendering-mode has been switch from forward to deferred which results in a better performance with multiple light sources around. In addition to these changes several bugs you reported have been fixed.

We are happy to announce that Colin from the Jurassic Park:Aftermath Project has joined us to create a new map for Beasts of Prey. Within the next weeks we will update you on this progress. With Vlad we already have a very talented 3D Artist, last week we talked to Robert Fabiani who also is very talented to create the Stegosaurus for us. With Vlad, Robert, Colin and Kiko on-board we have now a stunning team that is able to deliver AAA models, animations and game-worlds.

Patch Notes :
- Ankylosaurus has been added to the game.
- Updated client & server to the latest unity engine.
- Optimized client to improve performance slightly.
- Adjust day/night cycle and graphic effects.
- The night is now slightly brighter on close range but darker on the far.
- Turrets now take line of sight into account, no longer just aiming at the closest target.
- Turret range has been increased from 45m to 65m.
- Palisades now cause damage when walking/standing on them.
- Adjusted client-code to address vanishing walls/structures (Please confirm!)
- Fixed a bug in the main menu.
- Server now loads and stores data much faster.
- Fixed Fall-Damage.
- Fixed several visuals on structures.
- Fixed several animations on the dinosaurs.
- Official servers received a full wipe.

25 σχόλια Περισσότερα

13 Φεβρουαρίου

Hotfix for GFX issues applied.

Hello everyone,
after yesterdays patch i received a few reports about graphic issues. I applied a Hotfix today that solves this. Also todays Hotfix allows you to recapture a base as the owner of the base which will set all structures again to yours (if it got raided previously).

16 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Beasts of Prey is a survival sandbox game. Danger lurks everywhere and will make your struggle for survival tough. Carnivorous beasts may be lying in wait behind every tree and waiting to make you their prey.

You are starting out without anything but your combat knife and you'll have to regain access to modern technologies through gathering resources, crafting items, building structures like houses, defenses, factories and by conquering and defending resource hotspots. You can build outposts & bases, conquer them - or destroy them.

Claim land, forge alliances, defend or conquer valuable resource spots. All your actions have an impact in this dynamic game-world, your actions matter – you can help a fellow player who is attacked by dinosaurs, or use him for targeting practice and steal his belongings. Reputation matters! In Beasts of Prey you have to choose your character name once and it cannot be changed, allowing friends and foes to react on your actions.

Features :
- Smart AI that will wander around in the game-world, hunt players and fight other dinosaurs and cannibals!
- Complex crafting system including multiple tiers. You need to build furnaces, crafting tables, gather resources, smelt ores, CNC Tables and much more to gain access to all items. 100% of the items are player-crafted! From armor to weapons, from food to tools.
- Complex building system allowing you to construct houses, walls, towers, RADAR Towers to get a mini-map, defenses like turrets and much more!
- Skill System that allows you to improve your survival, gathering and crafting abilities.
- Armor & Weapons Crafting system. Construct pistols, rifles, snipers, melee weapons.
- Strong PvP and Capturing System allowing you to siege and conquer outposts.
- Beautiful graphics. Rich jungle world including Roaming birds & dinosaurs etc.
- Gather wood and stone, harvest oil by building oil pumps and towers, build your own mining drills to automate gathering.
- Everything built can be conquered or destroyed. Defend bases or conquer them.
- Massive Dinosaurs will hunt the weak! Be on your guard!
- Lock-pick doors and chests to steal from your enemies by crafting shivs and lock-picks.
- Build headquarters with your friends or clan-mates, Tents and beds to have a spawn point.
- Build pre-designed houses and structures or craft your own modular home.
- Tribes System to allow you to play and build together with your friends.
- In-game VoIP System, communicate naturally with your friends and foes.
- Play either alone on your local server or with friends on both private and official servers.

The game is heavily influenced by our community. Make suggestions on the the forums, give us your feedback! During the last 6 months (November 2014) the game received multiple make-overs, more than 17 major updates and over 50 smaller patches.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP or later (Vista/7/8)
  • Processor: Intel/AMD x32/x64
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce or AMD
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows XP or later (Vista/7/8)
  • Processor: i7 CPU
  • Memory: 4096 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce 560GTX or higher
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Minimum:
  • OS: Mac OS X 10.6 or later
  • Processor: Intel/AMD x32/x64
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce or AMD
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Mac OS X 10.6 or later
  • Processor: i7 CPU
  • Memory: 4096 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce 560GTX or higher
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 14.04 LTS or later
  • Processor: Intel/AMD x32/x64
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce or AMD
  • Hard Drive: 1500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Ubuntu 14.04 LTS or later
  • Processor: i7 CPU
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: NVidia GeForce 560GTX or higher
  • Hard Drive: 1500 MB available space
Δεν υπάρχουν δημόσιες κριτικές για αυτό το προϊόν στη γλώσσα σας
Μπορείτε να γράψετε την κριτική σας για αυτό το προϊόν για να μοιραστείτε την εμπειρία σας με την κοινότητα. Χρησιμοποιήστε την περιοχή επάνω από τα κουμπιά αγοράς σε αυτή τη σελίδα για γράψετε την κριτική σας.