ข่าวสาร
Five of you. Five of them. Face off in a battle where everything you build, destroy, construct or shoot has a devastating impact on the entire game. Build defences using a crazy range of block types and work together in this FPS where no game is EVER the same. NOW FREE TO PLAY.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (163) - 76% จาก 163 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (13,188) - 77% จาก 13,188 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
30 เม.ย. 2015
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

เล่น Block N Load

เล่นฟรี
 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (72)

26 กุมภาพันธ์

Block Progression ReworkWelcome to the latest update to Block N Load!

We've got a new selection of additional Block Skins for you to add to your loadout, along with sweeping changes to the Block Levelling system and Bounty Blocks.

Read on for the full notes on this update!

New Items
Block Skins
 • Alien Glue skin for the Glue Block.
 • First Aid skin for the Heal Station.
 • Golden Gear skin for the Land Mine.
 • Brass Radar skin for the Radar.
 • Baroque skin for the Bounce Pad.
 • Doc Eliza's Heal Station skin for the Heal Station.

For most players you'll be able to find these Block Skins in Bounty Blocks, and you'll be able to use them once you've unlocked them. However, if you have been playing Block N Load since before it went free to play you should find that the Golden Gear, Brass Radar, Baroque Bounce Pad, and Doc Eliza's Heal Station have already been added to your inventory as these were available before the free-to-play transition.

Block Progression
We've been listening to your feedback since Block Progression went live in December as well as looking at the data for how it is being used. As a result we're making some significant changes to the system.

Due to the scale of these changes, you'll all be refunded Dust and Gold for any Blocks that you had previously levelled to let you re-invest in the new upgrade system as you see fit.

You should be able to see the following changes to the Blocks screen in your Profile:

 • All Blocks now have a maximum cap of 10 levels instead of a varying amount depending on the block type.
 • To go with this, the amount of Gold and Dust required to level up a Block has also been adjusted.
 • All Blocks have been changed to level up more than one attribute, and to make the amount these change more noticeable.
 • To help display this we have updated the stats window for Blocks to display what each level of a block will do, and which upgrades you have already unlocked.
 • Dust text and icon has been added to the progress bar.
 • Additional information on how to obtain Dust has been added.
 • Increased the size and resolution of the Block level on the Blocks screen, along with updating art assets to help make the screen feel more crisp.
 • Improved the information displayed on the Blocks screen to show which Blocks and Block Skins you do not own, and how they can be obtained.
 • Improved the display of which Blocks are ready to level up to make it more visible when you have one ready to increase in level with new art and effects.
 • Poison Bush should now correctly display as locked if you have not obtained it from a Bounty Block.

Block Progression level-up Table
Gold
Dust
Level 2
40
40
Level 3
117
123
Level 4
253
287
Level 5
489
594
Level 6
885
1152
Level 7
1538
2144
Level 8
2598
3879
Level 9
4298
6877
Level 10
7000
12000
Total
17218
27096

Bounty Blocks
New Bounty Block screen
First off, we've completely redesigned the screen for opening Bounty Blocks. We've changed this to try and make it easier for you to claim your free Bounty Block, to select which type of Bounty Block you want to open, to make it easier to check and see what rewards you got, and to give us more flexibility if we want to add future types of Bounty Blocks.

Bounty Block Awards
Much as with Block Progression we've also been taking in your feedback and looking at the data for Bounty Block usage and rewards, and we're making changes here as well.
In combination, these changes mean you should see it as being possible to level up your Blocks quicker:

 • Rates at which Bounty Blocks award different items, and the amount of Gold and Dust they award, have been reviewed and adjusted.
 • More Bounty Block packages in the Shop, and the prices for them have been reviewed and adjusted.
 • Free Bounty Block timer has been changed to one crate every 24 hours.
 • The Bounty Block drop rates after a match have been reviewed and adjusted.
 • Daily login reward system has been overhauled to give better and more interesting rewards over time, and the rewards themselves have been reviewed and adjusted.
 • Text added to Gold Bar rewards to make it clearer what you have received.

Shop
Gold Boosters
6 gold boosters have been added to the shop. They match the already ingame XP boosters in length. You can find them under the "doublers" tab in the shop.

Price Adjustments
We've reviewed and adjusted a lot of the prices of items in the in-game shop to go alongside the sweeping changes that we've made to the other systems above. This includes the prices of Heroes, some Hero Skins, Perks, and more.

Heroes
Platinum Old
Platinum New
Gold Old
Gold New
Sarge
600
600
2970
3000
Tony
600
600
4000
3000
Nigel
600
600
4000
3000
OP Juan
800
800
4000
6000
Cogwheel
600
800
7500
6000
Eliza
800
800
7500
6000
Sweet Science
800
1000
15000
10000
Astarella
1300
1000
15000
10000
Dream Genie
1300
1000
15000
10000
Vander Graaf
1500
1200
20000
15000
Yuri
1500
1200
20000
15000
Kira
1500
1200
20000
15000
Roly Poly
1500
1600
20000
24000
Kreepy
1500
1600
20000
24000
Trondson
1500
1600
20000
24000

Skins
Platinum Old
Platinum New
Tier 1 Skin
150
150
Tier 2 Skin
300
300
Tier 3 Skin
420
400
Tier 4 Skin
600
500

Perks
We wanted to make it slightly easier for players to buy new perks and try them out ingame. Because of this we've made it slightly cheaper to buy the first tier perks and the other tiers slightly more expensive. In the end you will be spending around the same amount of gold to level up a perk to the third tier.

Offensive and Defensive Perks:
Gold Old
Gold New
Tier 1
760
500
Tier 2
3030
2500
Tier 3
4550
5000
Total
8340
8000

Hero Perks:
Gold Old
Gold New
Tier 1
1900
1500
Tier 2
6820
5000
Tier 3
8330
11000
Total
17050
17500

Menus and Messaging
In addition to the changes to the Bounty Block and Block Levelling screens, we've also make a few tweaks elsewhere as well:

 • Added icons to menus showing you where to go to view anything new that has been added to your account.
 • Added messaging to explain free rotation the first time that you lose access to your last played Hero due to the rotation changing.
 • Added messaging to take you to the Blocks screen the first time you have a Block available to level up.

Bug Fixes and Improvements

Menus
 • Message about "first win of the day" no longer displays after you have already claimed it.
 • When viewing a Hero in the shop, Blocks which can be used by that Hero but are not currently owned are now highlighted as such.
 • Going to the "Select Your Perks" part of the Profile with a chat window open will no longer cause you to become stuck on this screen.

Hero Selection
 • Block Skin selections should now be correctly saved for the next match.
 • The levels of other player's Blocks should now be displayed.

Ranked Mode
 • Heroes that are selected from being played in the previous match, but have not been locked it, no longer count towards the maximum number of that role.

In-Match
 • Using quick-chat messages will now display the correct Hero in the world space indicator. Previously these would display Eliza regardless of which hero you were playing.
 • Health bars of objectives no longer disappear when standing close to the objective.
 • "Dot" crosshair type that was accidentally added to all weapons has been removed and should now only appear for weapons that explicitly have this crosshair.
 • A method of forcing yourself under the map under the map using Heal Stations and Ammo Boxes has been fixed.
 • Poison Bush now has its own icon in the kill feed.
 • Nuke now has its own icon in the kill feed.
 • Re-balanced the rewards for digging Blocks.
 • Added particle effects when damaging some decoration Blocks.

Custom Games
 • You can now re-join custom games after leaving them.
 • Joining a custom game lobby for a match in progress then returning to the menus should no longer cause a message regarding being removed from the lobby for inactivity to be displayed.
 • Fixed further issues preventing some Workshop maps being unable to be used in Custom Games.

Severe Bug
 • A bug causing all players in-game to be send back to the lobby has been fixed.

Bounty Blocks
 • Block Skins no longer display as "Devices" when awarded, they should now display as a Block Skin to make it clearer what you have received.
 • Names of items that have been awarded should no longer overlap with each other.
 • Hero and Hero Skin drops have had a new effect added to them to make it clearer when you have received one.

Heroes
Trondson
 • Added to Heroes that can be used to test arenas in the Map Editor.
 • Sonic Staff crosshair colours should better reflect whether the weapon will do full or partial damage based on distance.
 • Visual effects for being hit in the face with the Sonic Staff attack have been reduced to make them less overwhelming.
 • Heigh Ho Active Ability now only affects the digging tool.
 • Heigh Ho Active Ability duration increased from 7 seconds to 10.
 • Kobold Lamps should now display the crosshair for charging them to throw them further.

Nigel Purdey-Longshott
 • Fixed an issue where the Revolver's centre point did not match the centre point of the crosshair, resulting in it scattering in the lower corner of the crosshair instead of the middle.

Kreepy the Klown
 • A status icon should be displayed on the HUD to indicate the speed boost when his Active Ability is in use.

We Want Your Feedback
We want to hear your thoughts on the updates we're making. Get in game, play some matches, then if you have feedback to give us, make sure to head over to the Feedback section of the Steam Discussion Forums.
27 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

15 กุมภาพันธ์

Steam Lunar New Year SaleThe Steam Lunar New Year Sale has started! Block N Load DLC packs are discounted between 66% and 33% until 10:05 AM Pacific Time on the 19th of February. If you’ve been considering grabbing one, now is the time to do so.

Head on over to the Block N Load Steam store page now!
8 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“...it could very well rival TF2 for approachability, quirkiness, and staying power”
PC Gamer

“A creative and exciting first person shooter with strategic elements. You will be constantly surprised.”
Gamereactor

“Block N Load [is not only] a lot of fun, but is even addictive and offers me a welcome alternative to League of Legends.”
9/10 – InGame de

เกี่ยวกับเกมนี้

Five of you. Five of them. Face off in a tactical battle where everything you build, destroy, construct or shoot has devastating impact on the entire game. Build your defenses and charge into action to destroy theirs. Tunnel under the map or catapult over it, they’ll never see it coming! Be sneaky, be devious, be destructive. Be a large metal robot, twisted scientist, deadly ninja and more. Build using a crazy range of block types and work together in this FPS where no game is ever the same. Ready up! It’s time to Block N Load. NOW FREE TO PLAY.

Tell Me More!


 • NO GAME THE SAME: The game world is ever-changing and evolving throughout every match, as players creatively build and tunnel their way to enemy positions and onto victory.
 • UNHINGED HEROES: Character variety offers a robust mix of roles for full combat, defensive and supportive players in a team.
 • BRAINS AS IMPORTANT AS BULLETS: Every game has a blend of intelligent and creative tactics fused with strategic shooter action. It’s fast-paced yet strategic.
 • BUILD PHASE: Experiment and take the time to work on your defences, traps and setups before the team attacks truly begin.
 • MASTERS OF CONSTRUCTION: Creative use of a wide choice of blocks in-game mean your deadly and devious constructions can cause havoc with the enemy – and the map.
 • WHAT THE BLOCK!? Big bombs, turrets, bounce pads, poison traps, landmines, forcefields, speed pads, mortars, glue blocks, health blocks, ammo blocks and more. Everything you need for calculated mayhem.
 • MAP EDITOR: Craft your own amazing Arenas using the same tools the developers do for official Arenas. Share them on the Steam Workshop and play them in game.
 • CUSTOM GAME MODE: Set up your own game on the servers to choose your favourite map and build time. 1000s of player made maps available to try!
 • TIME ASSAULT MODE: Ready for a single player challenge? Take on deadly hero based assault courses, utilise your parkour skills and compete against your own best times & if you're fast enough win a top spot on the global leaderboards.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows Vista, 7 (SP1 required) & 8
  • หน่วยประมวลผล: Dual Core CPU 2.0 GHz (Intel Core 2 Duo or Athlon X2) or better
  • หน่วยความจำ: แรม 3 GB
  • กราฟิก: Dedicated graphics card (NVidia GeForce 8800 GT or better)
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows Vista, 7 (SP1 required) & 8
  • หน่วยประมวลผล: Quad Core CPU 2.0 GHz (Core i5) or better
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: Dedicated graphics card (GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7770 series or better).
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 183 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...