ข่าวสาร
Space Hulk: Deathwing is a First-Person Shooter experience based on Games Workshop's classic Space Hulk boardgame set in the universe of Warhammer 40,000.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
ผสมกัน (51 บทวิจารณ์) - 47% จาก 51 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
ผสมกัน (3,676 บทวิจารณ์) - 49% จาก 3,676 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 14 ธ.ค. 2016

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Space Hulk: Deathwing

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (22)

26 เมษายน

Update 5 BetaGreetings Brothers,

The fifth update beta is now live for Space Hulk: Deathwing!

This new update is a first glimpse of the major content addition coming later this year with the release of Space Hulk: Deathwing on consoles - free on PC.

After the last update focused on technical fixes and performance improvement, we're now focused on improving gameplay and content based on your feedback since launch - replay value and multiplayer long term progression are our main priorities.

Update 5 features a new game mode called Special Missions. Played in the existing maps, players must successfully achieve different objectives randomly chosen.

This new mode is available on the SM_Chapter_01, in the multiplayer lobby menu. It will be available on other maps later.

We’d like you to try it out and give your feedback if you find any technical issue and what you think about this new mode.How to access the patch 5 open beta
 • From your Steam library, right-click on ‘Space Hulk: Deathwing’ then go to Properties > Betas
 • Select the beta “nextpatch”
 • Launch the game to start the update


How to report issues and bugs

Please report any issues encountered in the dedicated section on the official Space Hulk: Deathwing support forum.

Before posting your feedback, please read the known issues list carefully and be sure to report it in the correct category - it really helps us to read it and process everything!

In order to help us to locate and fix bugs, please include the dump files and DxDiag in your report. Try to give us as much details as possible about the issue and what you were doing when it happened. Screenshots are also welcome.
 • Dump files - first, you must enable the visibility of “Hidden Folders” in your Windows settings. You can find how to do it on Google. Then, go to "C:\Users\CURRENTUSER\AppData\Local\SpaceHulkGame\Saved\Logs" (replace "currentuser" by your User Name on your computer). If you crashed, the game automatically creates a folder that you can compress into a .zip (or .rar) file and attach in your post.
 • DxDiag - Press the WINDOWS key (bottom left), then type DXDIAG in the Search Bar and click on the corresponding program. A diagnosis will be executed then. After it's done, click on "Save all information" and save the DxDiag as text file (.txt).
After this, all you need to do is to compress them into a zip file (with the Dump files) and attach it to your post here with a detailed description of your crash.

The Emperor calls once again for your assistance - to battle!

Deathwing Team

45 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

9 มีนาคม

Update 4 Release


Greetings Librarians,

We're pleased to release the update 4 for Space Hulk: Deathwing.

This patch brings a host of fixes and improvements – we’d like to extend a huge thanks to all players that have played the beta and given us feedback. Your help has been extremely useful in the continued improvement of our game.

Our first priority after the release was to fix the most urgent technical issues. That's why the main changes of this patch are technical fixes - we updated the graphical engine and rebuilt all the levels.

Here is a short list of features and improvements of the update:

 • More weapons in Multiplayer – this includes the addition of the Heavy Flamer and Hellfire.
 • Expanded class loadouts in Multiplayer – each class has more choice of what to bring into battle!
 • Improved multiplayer load times – simultaneous loading time for all players.
 • Performance improvements.
 • Loading time improvements.
 • General stability improvements.
 • Multiplayer experience improvements.
 • Improved Anti-Aliasing options.
 • Hardware-related issues Fixes (on AMD GC).
That's only the first step and there are still many more exciting things to come, as we’ll be supporting our game with free content updates throughout the year.

We'll now focus on improving gameplay and content based on your feedback since launch - replay value and multiplayer long term progression are our main priorities.Space Hulk: Deathwing - Update 1.29d

New Features
 • All the multiplayer classes (except the assault) got extended weaponry available.
 • Added new weapons in multiplayer (Heavy Flamer and HellFire).
 • PAD menu is now available.
 • Genestealers Psykers are now able to teleport.
 • Genestealer Warrior-strain will now have a chance to release a thorax swarm on death.
Improvements
 • Overall Performance Improvement LD / IA / Gameplay / Streaming.
 • When loading a multiplayer map, all players now load at the same time.
 • Improved loading times for all maps.
 • Added more accurate deconnection popup in case of issue in a multiplayer game.
 • Improved Anti-aliasing options.
 • Improved Genestealer Behavior.
 • Axis Inversion now works properly in the wheel order.
GUI
 • You no longer see your class icon on top of the screen in solo play.
 • When entering a new ship, the description of the ship can no longer be seen while in tactical map.
 • In multiplayer, when playing the chapter 5 to 9, the XP bonus for guests players is no longer seen for the host.
 • The class icon of the precedent played chapter no longer displays on the following one.
 • The minimal number of players required to finish chapter 3 is now properly displayed.
 • It is no longer possible to see the GUI on the wrong side of a door when interacting with it.
 • Fix minor issue with the special effect in the Geneseed room for Guests.
Menus
 • You can no longer use escape as a keybind (this could block you previously)
 • You can no longer heal an ally during its death animation
 • The option menu now displays properly in multiplayer lobby
 • Fix having a black screen at the start of the game if you used too often ready/cancel as Host.
 • Fix possible block after a pop-up disconnect
 • It’s no longer possible to overlap the bestiary and reliquary panel in the briefing.
 • You can now close the map with escape in multiplayer.
 • You can now change the playlist in the multiplayer lobby without having the focus on it.
 • Improved character limit for multiplayer name server.
 • The difficulty is now properly displayed for new guests accessing the lobby
 • It is no longer possible to display the last weapon unlocked while on the skill tree screen
 • Fix possible camera issue when joining a new lobby.
 • Fix sometimes the tactical map being displayed in-game after hacking a turret.
 • All the multiplayer lobbys are now properly displayed after leaving a game.
 • Sound options are no longer resets.
Multiplayer
 • Fix in-game voicechat being activated all the times.
 • The steam voice-chat can now be properly used in-game.
 • The reload animation is now properly played all the time.
 • You now see properly the launch timer of a lobby upon joining it.
 • Fix creating a new lobby not resetting the difficulty.
 • You can now close the in-game chat by clicking outside its box.
 • Fix camera view not working properly while dead.
 • Fixed a bug that closed doors other than the one with which the player was interacting with.
 • The minimap is now properly refreshred for every players.
 • Fix a possible exploit regarding class limitation.
 • Fix multiple issues with the respawn.
 • Fix a possible block when using too much the “previous teammate” input before respawning.
 • Fix multiple objective not being properly displayed for the guest.
 • Fix an issue with sometimes not having the good weaponry at the start of the game.
 • Skills cooldown are now always properly displayed.
 • Passives are now always properly displayed.
Sound
 • The low health sound is no longer played after getting out of a vision.
Singleplayer
 • Fix sometimes missing relic in chapter 2.
 • Fix sometimes having a bad camera after the vision in chapter 3.
 • There is no longer an invisible wall in chapter 4.
 • When Nahum dies, the amount of healed he used to have is no longer displayed.
 • Fix some graphical and objective glitches in the tutorial.
 • Fix an issue with objective display in chapter 7 after loading a save.
AI
 • Fix numerous case of Genestealers being stuck/blocked.
Stability
 • Stability improvement on AMD Cards.
 • Fix of a possible crash linked to particle system.
 • Fix of a possible crash when using alt+shift in rare cases.
 • Fix of a possible crash when jumping-in a gameplay game.
 • Fix of a possible crash when using the zoom in very rare cases.
 • Fix of a possible crash when joining a game where the host was dead.
 • Fix of a possible crash in the loading screen.
 • Fix of a possible crash when the guest opens the menu in the multiplayer briefing.
 • Fix of a possible crash when going back to the main menu.
 • Fix of a possible gameplay crash in chapter 2.
 • Fix of a possible gameplay crash in chapter 6.
 • Fix of a possible gameplay crash in chapter 7.
 • Fix of a possible crash occurring when joining a new game through a steam invite.
 • Fix of a possible crash in chapter 9 after being teleported.
 • Fix of a possible crash when a player left the game while dead.
 • Fix of a possible crash for the guest when respawning.
 • Fix of a possible crash while loading a new a chapter as a guest.
 • Fix of a possible crash with quickmatch joining.
 • Multiple other crash fixes.
Graphic
 • Multiple Z-Fight fixes.
 • Fixes of several graphical issues when zooming.
 • Graphic correction in the last room of the game.
 • AMD graphics cards no longer see unsightly shadows in some chapters.
Gameplay
 • It’s no longer possible to open the 3rd door on which the C.A.T was working on, during chapter 8.
 • Having a custom objective on the C.A.T path will no longer block him.
 • Fix a rare block on the objective Purge in chapter 3.
 • Fix a rare block on the first encounter in chapter 1.
 • Fix sometimes starting a chapter not in the psygate.

114 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“Our impressions of Space Hulk: Deathwing are undoubtedly positive, this title is an accurate and faithful adaptation of the original board game. Space Hulk: Deathwing features some real immersive and intense gameplay.”
8/10 – Multiplayer

เกี่ยวกับเกมนี้

Space Hulk: Deathwing is a First-Person Shooter experience based on Games Workshop's classic Space Hulk boardgame set in the universe of Warhammer 40,000. Space Hulk: Deathwing was developed on Unreal Engine 4, and offers you and up to three of your friends the chance to experience a desperate battle against Genestealers in the claustrophobic tunnels of a Space Hulk. You also gain skills, new abilities, and new equipment as you earn experience during missions.

Space Hulks drift along the currents of the Warp, the immaterial dimension of Chaos. Made up of gigantic, mangled asteroids, ship wrecks, and other stellar debris, they can grow to the size of a moon, and often contain treasured and ancient lost technologies. They are often also infested with broods of the lethal Genestealer.

In the game you take on the role of a Space Marine from one of the most secret and most feared Space Marine forces: the Deathwing of the Dark Angels Chapter.

As a Librarian, you can also master the destructive powers of the Psykers. Your skills and performance in battle grant you Fervor Points to spend on 3 skill trees, allowing you to improve your abilities and unlock new powers.

Don your Terminator armour and arm yourself with the iconic weaponry of the Space Marines and face the threats that await you in the Space Hulk.

Key Features

 • Take on the role of a Space Marine Terminator from the most secret and feared Deathwing.
 • Plunge into the claustrophobic tunnels of a Space Hulk. and experience a desperate battle against the Genestealers.
 • Unlock new abilities through 3 skill trees.
 • Grow in power and weild devastating weapons.
 • Coop mode: play with your friends as a Terminator squad in an epic coop mode

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8/10 (64-bit)
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: 2 GB, DirectX 11, AMD Radeon HD 7870/NVIDIA GeForce GTX 660
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 40 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR THE ONLINE GAME
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8/10 (64-bit)
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GTX 970 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 40 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR THE ONLINE GAME
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
ผสมกัน (51 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
ผสมกัน (3,676 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
6 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...