Royal Quest offers a fresh MMO experience from the creators of Space Rangers and King's Bounty series. Join Guild Wars, conquer Castles, and battle other players in unique PvPvE locations, or explore the vast world of Aura and enjoy the story on your own.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: ผสมกัน (630 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 6 ส.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (2)

24 ตุลาคม

Special Halloween Week is Here!

Fight evil pumpkins, collect hats and find a new pet during Pumpkin Craze - a special event running from October 25th and until November 6th. Learn more about how to oppose vile vegetables on our forums: http://www.royalquest.com/pumpkincraze

To further horrify you, we've launched a week of 150% experience and loot drops for Premium Subscribers, don't miss your triple fun until October 30th! http://www.royalquest.com/bonusweek

Also, check out notes for the latest patch (0.9.108):

General

• There is a new filter added to chat for sending identical messages.
• Settings “Screen resolution”, “Brightness”, “V-Sync” are no longer available if the game is in Windowed mode (no big loss - they didn't work anyway).

Castles

• Fixed a certain area in the Illayr castle that was unreachable.
Cards
• Fixed several card descriptions.

Interface

• Now players can’t be added to the ignored list, if that list is full. Instead, you will be notified that the list is full.
• Added a new color for combat text displaying player’s mana and energy.
• Fixed an issue with displaying several combat log statistics.

Arena, Battlegrounds

• Fixed error where in Arena/CTF kills and damage dealt by Roland X were not counted towards its owner’s statistics.

Quests

• Fixed an ever annoying second class quest, which never left your Journal.

Items

• Now the “Odorous Horrorweed” item will be counted properly.

Classes

Warrior

• “Perfect Protection” now cannot be used while resting.
• Fixed error where “Perfect Protection” could remove a negative effect from the target.

Dark Knight

• Cooldown for “Other World” no longer resets if you relog.
• Now “Steel Spikes” cannot be used while mounted.

Crusader

• Healing from “Aura’s Light” now won’t affect players who are in a Duel.
• The effect from the Card of the Firefly will no longer remove the effect of “Hallowed Weapon”.

Warlock

• Now using the “Circle of Time” spell with the “Dark Times” talent learned will extend the duration of the “Ties of Blood” effect. If “Ties of Blood” was applied to a friendly target, it will be triggered only by direct damage.
• Fixed error in the description for “Arrow of Chaos” and its damage.
• Fixed error where “Veil of Darkness” couldn't be applied to targets in a Duel.

Sorcerer

• “Time Control” no longer affects skills with cooldowns longer than 30 seconds.
Thief and Assassin
• “Trickster” is now properly triggered by “Spring”, but only while in combat.

Assassin

• “Living Bomb” had an error in its description for the damage dealt, it’s fixed now.
• “Intolerable Pain” now has a 3 seconds cooldown.

Thief

• Thieves now cannot use food with the “Snacking” talent, if they are under the effect of: “Fear”, “Nightmare”, “Rune of Madness”, “Magic Bomb”, “Seal of Pain”, “Seal of Silence”.

Forums

• Malleus goes "Navy Blue".

3 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

18 กันยายน

Patch 0.9.1: Path of the Crusader is now live

We're happy to share with you the news about our first major update, which includes big class changes for Crusaders, and also adds 2 new castles to the game, among other significant balance changes and fixes. If you would like to read full patch notes, please visit our forums, or click on the "Updates" tab in your launcher.

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Royal Quest offers a fresh MMO experience from the creators of Space Rangers and King's Bounty series. Join Guild Wars, conquer Castles, and battle other players in unique PvPvE locations, or explore the vast world of Aura and enjoy the story on your own.

Innovative elemental battle system allows players to exploit enemy weaknesses by properly choosing what weapons and skills to use against the target, while game mechanics are easy to learn (including an automatic character upgrade system), and offer deep and challenging experience later in the game.

Download now to:
- Discover over 100 outdoor locations and multi-floor dungeons
- Complete nearly 1000 quests designed for both group and single players
- Fight more than 200 extraordinary monsters, each with its own rare card with special attributes
- Dive into extensive skills and talents system and combine them in a unique way for each of the 8 classes
- Summon pets that follow you around and collect loot for you
- Compete in PvP Arenas, Battlegrounds and Castle Sieges
- Earn the right to control a Castle and its surrounding areas with your Guild
- Gather powerful Shadow Gear by winning over other players in special PvPvE zones

Play Royal Quest now for free, or empower your hero with our special DLC packs!

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows 7/ Vista / XP SP3
  • Processor: Intel Core 2 Duo / AMD Athlon X2 64 3.0 Ghz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 512Mb NVIDIA GeForce 9500GT / ATI Radeon HD 3450
  • DirectX: Version 9.0
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 5 GB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤศจิกายน
Ok I have been wiating for a bit to play this and here is what I think :D
~Pros~
Graphics have a good vibe to them
Monsters are all over and spanw often
No lag at all (And my PC is crap)
Fun simple classes
quest line is interesting
~Cons~
Moving the camera gets annoying (for me personaly)
Not alot of classes (I know more are coming so...)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,631.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤศจิกายน
Ultimate drama, strategy, teambuilding, conquest, divide and conquer, sabotage and betrayal game. Better than Pokemon, better than TV - have to read between the lines, its never about the grind. - Droog.

Just has a really bad name - all will agree with that.

Those who play generally agree - very similar in format to ragnarok 2. MMORPG. First off, let me say that this is a well crafted game - those who enter the f2p/p2w argument generally and unfortunately dont stick around long enough to understand the dynamics of the game. Many come in with a high expectancy and first impression of pay to get ahead quick - you have to remember that in any game that would ♥♥♥♥ off anyone, no one wants that. So, no - this is not a P2W game - it's meant to be a balance between the two and the access to store items is monitored to ensure world availiability. Pay is for the impatient - ie. i want a gold treasure card so i can start making money, buy store items, IMPORTANT - NOT FOR BUYING A WHOLE BUNCH OF STORE ITEMS FOR GUILDMEMBERS, alot have tried to become a guild leader - feel this sudden mantle of responsibility and sudden need to line the storehouse with store bought items - just dont - it's bad form, people cry when it gets stolen, and most act like babies when they cant control everyone, and then leave game - money doesn't buy people. My own personal feelings - the cost of store items have been a high par requirement for this game - and while devs need to eat, most would be unwilling yet as an observation - as prices go down - the population becomes more spend thrifty on a regular basis - and i think the devs see, recognize and have been testing that with the event sales some of us have been expecting.

Many likes on how supportive admin has been - i believe it has made a general impression on the community and many have seen that, and are very suprised where normally this is absent in other games.

Dislikes would say probably the "Open Beta" sign - hoping that comes down soon. In my eyes, games going to have problems, issues and updates. Alpha for program testing, Beta for input and changes, General Release - Steam. Bugs and maintenance going to happen - at the same time if it were at all possible to rename the game to something more strategy minded - would catch a lot of WOW LOL fanboys - to me this is a treasure I almost skipped over because of the name - very reminiscent of the old vanilla WOW days (before it was ruined) in some ways, I find able to recapture that here.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
35.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤศจิกายน
This game is very much like ragnarok online. It has alot of the same elements that made ragnarok a game thats still played today. I am currently level 30 and will give some pros and cons about my experience so far

Pros:
-Like Ragnarok Online
-Fun to play
-Decent playerbase
-Guilds/Castle seiging
-World bosses requiring a party
-Dungeons
-PvP Arena/Battlegrounds
-Item enchanting/upgrading
-4 classes with advanced class sytem into 8 classes
-Easy to pick up yet very in depth
-NOT p2win, everything in cash shop is buyable with in game credits
-Pets/Mounts
-Not laggy
-1 free stat/skill reset before level 20
-Doesnt take forever to level at lower levels

Cons:
-Is still open beta so can be buggy (but not often in my experience)
-Forced PvP zone (for those who dont like to pvp)
-Can run out of quests mid level so forced to grind in PvE or PvP zone
-Not many outside game 3rd party websites for help if not sure about something
-Stat reset is expensive for in game credits if u mess up your class
-Mounts are extremely expensive
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 3 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤศจิกายน
the game is good but still has some bugs
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 3 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
131.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤศจิกายน
i personally Really like this game,After i go home from school,I scoot over to my computer and play this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน
love Ragnarok 1 then you willl love this game , and ro2 should be made like this
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
699.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 พฤศจิกายน
it is good game to communicate with other ppl.

but just need a space in inventory.

but dont need real money for playing game.

you can buy cash item in market.

and in higher lvl, you always pvp in battle ground, or in castle dungeon.

buy need more contents.


in conclude. this game is best in steam free game of RPG

and it is to good for women who want to play eazyily.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 4 คน (25%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน
I did try to give it a proper go but the game is very old fashioned in a bad way. Combat system is horrible , graphics are outdated and boring. If you are looking for something new and interesting to play , I do not recommend this at all. even if you area fan of old MMO's like ragnarok dor example this probably wont be anywhere close to the experience to those type of games. I havent got to the point where I could judge cash shop but as it seems it gives very unfair advantages to paying members. All in all there is alot of better options out thre to pick up then this one. 2/5
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤศจิกายน
After 10 levels of game play i'm happy to say its a good game, feels and plays like RO :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
164.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤศจิกายน
Awesome game. But I would like to suggest to please expand the inventory. Thanks!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
15.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤศจิกายน
Love the game just having some issuses with it when i go to play saying that the client isn't up to date.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน
Same2 as the first ragnarok online. Good times. :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 พฤศจิกายน
Decent gameplay, just gets boring later on
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 5 คน (20%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน
Good Game Rate Up +
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 3 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 ตุลาคม
After the last few MMO's I've played have been a disappointment (F2P and P2P) this game has been the most enjoyable one to play in my experience, being in open beta I'm sure there are bugs that need to be ironed out but I've yet to find any and have thoroughly enjoyed this game, keep up the good work developer!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 3 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
45.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤศจิกายน
Love it!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 3 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
327.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 ตุลาคม
This game is awesome!! Lots of different classes you can choose from. Great game!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 พฤศจิกายน
เกมไรวะ คือแบบ อืม...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
14.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน
Awesome MMORPG. Lots of fun to get. And for FREE :P
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 พฤศจิกายน
The game is OK but you spend too much time walking slowly to quest locations. And as a rogue stamina regenerates too slowly. Eventually I just got bored.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่