Civilization VI zapewnia całkiem nowe możliwości interakcji ze światem, poszerzania granic swojego imperium, rozwoju kultury i konkurowania z największymi przywódcami historii w walce o stworzenie cywilizacji, która wytrzyma próbę czasu.
Recenzje użytkowników:
Najnowsze:
Mieszane (485) - 53% z 485 recenzji użytkowników z ostatnich 30 dni było pozytywnych.
Ogółem:
W większości pozytywne (22,180) - 70% z 22,180 recenzji użytkowników dla tej gry jest pozytywnych.
Data wydania: 20 października 2016

Zaloguj się, aby dodać tę pozycję do listy życzeń, zacząć ją obserwować lub oznaczyć ją jako ignorowaną

 

Najnowsze aktualizacje Wyświetl wszystkie (57)

27 lipca

Aktualizacja „Lato 2017” gry Civilization VI jest już dostępna

Aktualizacja „Lato 2017” gry Civilization VI jest już dostępna dla graczy korzystających z systemu Windows, a wkrótce trafi też na komputery Mac oraz system Linux. Wśród wielu zmian znalazła się funkcja, o którą prosiło wielu graczy: przycisk pozwalający ponownie wygenerować mapę, korzystając z ustawień bieżącej mapy, oraz możliwość zapisania konfiguracji rozgrywki w celu użycia jej podczas kolejnych rozgrywek. Aktualizacja wprowadza też zmiany kosztów dzielnic, zmiany związane z wybranymi cywilizacjami oraz ostrzeżenie, gdy twoje miasta mogą zbombardować pobliskie wrogie jednostki. Pełną listę zmian prezentujemy poniżej:


[NOWOŚCI]
• Dodano przycisk pozwalający zrestartować bieżącą mapę.
• Dodano możliwość zapisania konfiguracji rozgrywki w celu użycia jej podczas kolejnych rozgrywek.

[OGÓLNE ZMIANY BALANSU]
• Obniżono koszt dzielnicy z akweduktem o 30%, a kanalizacji o 50%.
o Obniżono koszt wszystkich pozostałych dzielnic o 10%.
o Zwiększono zniżkę na wszystkie te dzielnice, których masz mniej, z 25% do 40%.
• Zwiększono koszt budowli dzielnic o 10% (poza budowlami dzielnicy z aerodromem) oraz wzrost kosztu kolejnych osadników o 50%.
• Obniżono koszt wszystkich szpiegów o 25%.
• Od teraz Wiszące Ogrody zapewniają +2 do obszarów mieszkalnych miastu, w którym zostały wzniesione.
• Od teraz mury zapewniają turystykę i nie wymagają utrzymywania.
• Od teraz tarany i wieże oblężnicze są ulepszane do medyków. Nie można już atakować nimi miast z obroną miejską.
• James, architekt St. George otrzymuje dodatkowy punkt potencjału.
• Zaktualizowano premię monarchii do średniowiecznych murów, której opis brzmi od teraz następująco: +50% do produkcji budowli obronnych. +1 do obszarów mieszkalnych za każdy poziom muru.
• Od teraz głoszący wiarę eliminuje 75% istniejącego nacisku innych religii w wybranym mieście, a nie 100%.
• Od teraz przymusowy pobór jest odblokowywany wraz z opracowaniem eksploracji, a podbój rdzennej ludności z opracowaniem kolonializmu.
• Zwiększono siłę ataku przeciwlotniczego wszystkich dysponujących nią jednostek o 5. Zwiększono siłę ataku przeciwlotniczego niszczyciela tak, by odpowiadała innym jednostkom z jego ery.
• Wprowadzono zmiany w balansie łuczników (+10 do kosztu) i strzelców rydwanowych maryannu (+20 do kosztu, siła bojowa +2, siła ataku dystansowego +2).
• Zwiększono koszt naprawy zewnętrznych umocnień miasta.

[ZMIANY BALANSU DOTYCZĄCE CYWILIZACJI]
• Norwegia
o Grom z północy zyskuje 50% do produkcji morskich jednostek walczących w zwarciu.
o Kościół klepkowy zyskuje 1 punkt produkcji ze wszystkich wodnych zasobów w mieście.
• Hiszpania
o Zmieniono wielkość premii do złota z handlu międzynarodowego zapewnianej przez umiejętność cywilizacji „flota skarbów” z +4 na +6.
o Misja: zwiększono premię do nauki za sąsiedztwo kampusu z +1 do +2.
• Zmniejszono leczenie Scytii z 50 do 30.
• Kongo: 50% więcej punktów wielkiego człowieka zamiast ich podwojenia.
• Gracja: Otrzymują emisariusza za każdym razem, gdy wzniosą dzielnicę akropolu.
• Latająca eskadra Katarzyny: od teraz otrzymuje szpiega, gdy po odkryciu technologii zamków zyska możliwości wyszkolenia dodatkowego szpiega.

[GENEROWANIE MAPY]
• Od teraz aluminium może pojawić się na równinie.
• Ulepszono generowanie jeziora.
• Zaktualizowano generowanie dodatkowych i strategicznych zasobów morskich.
• Od teraz na mapach typu „morze śródlądowe” pojawiają się rzeki.

[ULEPSZENIA INTERFEJSU]
• Dodano powiadomienie o zablokowaniu tury, gdy jedno z miast może przeprowadzić atak dystansowy.
• Wprowadzono wiele ulepszeń interfejsu podglądu walki.
• Od teraz Civilopedia podaje liczbę szpiegów/emisariuszy zapewnianych przez ideę.
• Dodano wyświetlanie wieloturowych ścieżek ruchu po ponownym wybraniu jednostki.
• Do raportów wywiadowczych dotyczących miast-państw dodano zakładkę stosunków, na której wyświetlana jest informacja o wojnach prowadzonych przez dane miasto-państwo.
• Od teraz do modyfikacji wartości związanych z pozycjami umowy wykorzystywane jest wyskakujące okno.
• Dodano dialog przywódcy do darów i żądań.
• Scenariusze nie wyświetlają już zewnętrznych okien interfejsu.
• Od teraz raporty zawierają informację o wielkich dziełach, sąsiedztwie i dzielnicach.
• Od teraz okno wyboru szlaku handlowego automatycznie zaznacza poprzednio ukończony szlak.
• Dodatkowe ulepszenia okna wyboru szlaku handlowego.

[ULEPSZENIA DYPLOMACJI]
• Dodano podpowiedzi wyjaśniające, dlaczego możesz lub nie możesz wypowiedzieć poszczególnych typów wojen lub podjąć określonego działania dyplomatycznego.
• Dodano pytanie z potwierdzeniem potępienia.
• Zmiany związane z wojną wyzwoleńczą
o Od teraz wyzwolenie miasta może nastąpić nawet wówczas, gdy gracz otrzymał miasto w ramach umowy (np. w przypadku propozycji pokoju).
o Naprawiono błąd, przez który grający Persją nie widzieli informacji o przekazaniu lub zwróceniu miasta znajdującego się na ekranie propozycji pokoju.
o Od teraz po wyzwoleniu miasta-państwa wojska gracza są wyrzucane jedynie z pól sąsiadujących z miastem, a nie z całego należącego do niego terytorium.

[ZMIANY W SI]
• Ulepszono zdolność SI do przenoszenia wielkich dzieł w celu uzyskania premii tematycznej.
• Od teraz SI lepiej radzi sobie z atakami z powietrza.
o Od teraz bombowce atakują w pierwszej kolejności dzielnice, następnie ulepszenia i dopiero na końcu jednostki.
o Od teraz myśliwce będą preferowały atakowanie innych jednostek powietrznych.
• Zwiększono chęć plądrowania miast.
• Ulepszono planowanie miast, uwzględniając premie za sąsiedztwo.
• Od teraz podczas ataku na miasto SI będzie skupiała ataki swoich jednostek na najgroźniejszych przeciwnikach.
• Naprawiono błąd, przez który SI zawyżała wartość żądanej daniny.
• Zmieniono poziom akceptacji ambasad tak, by odpowiadał poziomowi akceptacji delegacji.
• SI odrzuci propozycję gracza, z którym nie ma przyjaznych stosunków, lub zaakceptuje, gdy stosunki są neutralne lub przyjazne i nie ma innych przeciwwskazań.
• Podczas rozpatrywania warunków umów SI zaznaczy elementy, które są niemożliwe do zaakceptowania bez względu na cenę, i poinformuje o tym gracza.
• Zwiększono zdolność SI do wykorzystywania miast-państw (wykraczającą poza korzyści płynące z bycia suzerenem).
• Od teraz gdy gracz zbliża się do zwycięstwa, SI staje się mniej przyjazna i zaczyna działać agresywniej.

[GRA WIELOOSOBOWA]
• Zwiększono stabilność działania gry po wystąpieniu błędu przy próbie dołączenia do rozgrywki wieloosobowej.
• Usunięto niepotrzebną migrację gospodarza przy opuszczaniu rozgrywki LAN.
• Naprawiono sporadyczne zawieszanie się gry podczas wojen w trybie z dynamicznym czasem tur.
• Wprowadzono wiele drobnych poprawek interfejsu i stabilności.

[NAPRAWIONE PROBLEMY]
• Naprawiono błąd, przez który podpowiedź pola była wyświetlana, gdy tego nie chcieliśmy.
• Od teraz inne jednostki nie mogą znajdować się w formacji eskortowej zrzutu spadochronowego.
• Naprawiono liczne błędy związane z walką powietrzną.
• Naprawiono sztandary miast, które nie reagowały na wydarzenia zmieniające wielkość populacji.
• Od teraz obozy barbarzyńców będą aktualizowane wraz z przechodzeniem do kolejnych epok.
• Naprawiono błąd, przez który splądrowane ulepszenia na zawsze traciły swoje premie panteonu.
• Poprawiono sposób obliczania kosztów naprawy dzielnicy. Od teraz uwzględniana jest zarówno szybkości gry, jak i początkowa epoka. Koszt naprawy nie przekroczy 25% kosztu wybudowania nowej dzielnicy danego typu.
• Naprawiono zdolność Aleksandra o nazwie „Na koniec świata”, dzięki czemu leczenie uruchamiane jest tylko wtedy, gdy w mieście znajduje się UKOŃCZONY cud.
• Od teraz cuda uszkodzone bronią jądrową powinny być naprawialne.
• Ataki na wybrzeżu mogą być wykorzystywane do badania wiosek plemiennych.
• Naprawiono błędy w podsumowaniach na ekranie raportów.
• Naprawiono też inne problemy.

[INNE]
• Dodano nową oprawę graficzną pustynnych gór.
Komentarzy: 342 Więcej

25 lipca

CIVILIZATION VI: Kandake Amanitore, władczyni Nubii


Nubijska kandake (królowa) Amanitore była jednym z ostatnich wielkich budowniczych królestwa Kusz ze stolicą w Meroe. Władała obszarem leżącym między Nilem a rzeką Atbara.

https://www.youtube.com/watch?v=ZV48Pi96-oc

Kandake opisywano jako wojownicze królowe prowadzące swe armie do boju, lecz w przypadku Amanitore wiele dowodów wskazuje też na bezprecedensowy rozwój związany z rozkwitem architektury. Sądząc po liczbie budowli wzniesionych za jej rządów przypadających na połowę I w. n.e., był to wyjątkowo pomyślny okres dla jej królestwa.

Amanitore odbudowała wielką świątynię Amona w Meroe oraz świątynię Amona w Napacie, którą zniszczyli wcześniej Rzymianie. Za jej rządów zbudowano też zbiorniki retencyjne w Meroe oraz świątynie Amona w Naqa i Amarze.

 
UNIKALNA JEDNOSTKA: Łucznicy pitati
Nubijscy wojownicy byli powszechnie uznawani za nadzwyczajnych łuczników (pitati). Ich sława była tak wielka, że starożytni Egipcjanie określali Nubię jako „Ta-Seti”, co oznaczało „Kraina łuków”. Łucznicy pitati byli najemnikami, a z ich usług korzystały sąsiednie królestwa. Najstarszy udokumentowany przypadek najęcia nubijskich łuczników miał miejsce w Egipcie w okresie Starego Królestwa około 2300 r. p.n.e., gdy z ich pomocy skorzystał faraon Weni z VI dynastii władców Egiptu. Łucznicy pitati zastępują starożytnych łuczników, od których są silniejsi i szybsi. Są ulepszani do kuszników.


UNIKALNE ULEPSZENIE: Nubijska piramida
W okresie między 300 r. p.n.e a 350 r. n.e. powstało ponad 200 nubijskich piramid. Różnią się one od grobowców wznoszonych w sąsiednim Egipcie węższymi podstawami mierzącymi maksymalnie 8 metrów, większym kątem nachylenia ścian wynoszącym około 70 stopni oraz wysokością wynoszącą od 6 do 30 metrów. Dla porównania podstawy egipskich piramid są co najmniej pięć razy większe, a nachylenie ich ścian wynosi od 40 do 50 stopni.

Nubijską piramidę można wznieść na polach z pustynią, pustynią ze wzgórzami lub równiną zalewową. Daje wiarę, premie dzięki sąsiadującym dzielnicom oraz żywność za sąsiedztwo centrum miasta.


SCENARIUSZ: „Dary Nilu”
Starożytna Nubia znajdowała się na południe od Egiptu, na terenie współczesnego Sudanu. W nowym scenariuszu zatytułowanym „Dary Nilu” staniesz na czele Nubii lub Egiptu konkurujących ze sobą o kontrolę nad Nilem. Zwycięży cywilizacja, która w ciągu 125 tur jako pierwsza wzniesie siedem świątyń Amona.

SUBSKRYBUJ ➜ HTTP://2KGAM.ES/CIVILIZATIONYT
Obserwuj rozmowę w mediach społecznościowych, używając hashtaga #OneMoreTurn, i śledź serię Civilization w portalach, żeby otrzymywać najnowsze wiadomości o Sid Meier's Civilization VI.

         
Komentarzy: 221 Więcej

Recenzje

“I’ll never need another Civ game in my life besides this one”
93 / 100 – PC Gamer

“Possibly the biggest and deepest game in the series' 25-year history.”
9.4 / 10 – IGN

“One of the most rewarding 4X experiences to date”
9.5 / 10 – Game Informer

Digital Deluxe Edition


Rozbuduj swoje imperium dzięki wydaniu Civilization VI Digital Deluxe, które zawiera podstawową edycję gry, album muzyczny przygotowany z okazji 25. rocznicy serii oraz dostęp do sześciu zestawów zawartości do pobrania*, które wprowadzą do gry nowe cywilizacje, przywódców, scenariusze i nie tylko, a wszystko to razem w obniżonej cenie.

*Łączny koszt sześciu zestawów zawartości do pobrania kupowanych pojedynczo jest wyższy od ich ceny w ramach edycji Digital Deluxe. Pojedyncze zestawy zawartości do pobrania mogą być sprzedawane osobno. W przypadku zakupu edycji Digital Deluxe nie należy kupować dodatkowo tych pojedynczych zestawów, ponieważ będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami.

O tej grze

Pierwotnym twórcą tytułu jest legendarny projektant gier, Sid Meier, a jego dzieło to turowa gra strategiczna stawiająca gracza na czele imperium, które ma pod jego wodzą przetrwać próbę czasu. Zostań władcą świata, zakładając swoją cywilizację i przewodząc jej od epoki kamienia aż po informacyjną. Tocz wojny, paraj się dyplomacją, rozwijaj kulturę i stawiaj czoła największym przywódcom historii na swojej drodze ku stworzeniu najwspanialszej cywilizacji, jaką znały wieki.

Civilization VI oferuje całkiem nowe sposoby na interakcję ze światem: teraz miasta w widoczny sposób rozprzestrzeniają się po mapie, aktywny wkład w badania technologiczne i kulturowe otwiera zupełnie nowe możliwości, a konkurujący ze sobą władcy dążą do realizacji agend opartych o przypisywane im historyczne cechy, ścigając się ku jednemu z pięciu dostępnych w grze laurów zwycięstwa.
 • BEZKRESNE IMPERIA

  Dzięki nowej mapie możesz podziwiać cuda swojego imperium w nieznany wcześniej sposób. Każde miasto rozprzestrzenia się na wiele pól, więc można kierować ich rozwojem tak, by w pełni wykorzystać otaczający je teren.
 • AKTYWNE BADANIA

  Odblokowuj wzmocnienia przyspieszające historyczny rozwój twojej cywilizacji. Żeby dodatkowo wspierać ten proces, używaj jednostek do czynnej eksploracji, przebudowy otoczenia i odkrywania nowych kultur.
 • DYNAMICZNA DYPLOMACJA

  Natura interakcji z innymi cywilizacjami zmienia się w trakcie gry: od pierwszych, często splamionych krwią kontaktów aż po sojusze i negocjacje w późniejszych etapach.
 • ŁĄCZENIE JEDNOSTEK

  Rozbudowano system “jednej jednostki na pole”, co pozwala na łączenie jednostek wsparcia z innymi oddziałami, jak na przykład wzmacnianie piechoty siłami przeciwpancernymi, czy też ochronę osadników przez grupy wojowników. Można też łączyć podobne jednostki, tworząc odpowiednio potężniejsze "korpusy".
 • ULEPSZONA GRA WIELOOSOBOWA

  Oprócz korzystania z tradycyjnych trybów gry wieloosobowej można będzie współpracować i współzawodniczyć ze znajomymi w licznych scenariuszach zaprojektowanych tak, by dało się je ukończyć w trakcie jednej sesji gry.
 • CYWILIZACJA DLA KAŻDEGO GRACZA

  Civilization VI daje doświadczonym graczom nowe możliwości rozbudowy i kontrolowania cywilizacji w ich zmaganiach o tron zwycięstwa. Nowy system samouczków natomiast wyjaśnia mniej doświadczonym przywódcom zawiłości rozgrywki, co pozwala im szybko zagłębić się w grze.

Wymagania systemowe

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimalne:
  • System operacyjny: Windows 7x64 / Windows 8.1x64 / Windows 10x64
  • Procesor: Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater
  • Pamięć: 4 GB RAM
  • Karta graficzna: 1 GB & AMD 5570 or nVidia 450
  • DirectX: Wersja 11
  • Miejsce na dysku: 12 GB dostępnej przestrzeni
  • Karta dźwiękowa: DirectX Compatible Sound Device
  • Dodatkowe uwagi: Initial installation requires one-time Internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Microsoft Visual C++ 2012 and 2015 Runtime Libraries, and Microsoft DirectX. Internet connection and acceptance of Steam™ Subscriber Agreement required for activation. See www.steampowered.com/agreement for details.
  Zalecane:
  • System operacyjny: Windows 7x64 / Windows 8.1x64 / Windows 10x64
  • Procesor: Fourth Generation Intel Core i5 2.5 Ghz or AMD FX8350 4.0 Ghz or greater
  • Pamięć: 8 GB RAM
  • Karta graficzna: 2GB & AMD 7970 or nVidia 770 or greater
  • DirectX: Wersja 11
  • Miejsce na dysku: 12 GB dostępnej przestrzeni
  • Karta dźwiękowa: DirectX Compatible Sound Device
  Minimalne:
  • System operacyjny: 10.11 (El Capitan) or 10.12 (Sierra)
  • Procesor: Intel Core i5 2.7Ghz
  • Pamięć: 6 GB RAM
  • Karta graficzna: 1 GB GPU Minimum - GeForce 775M | Radeon HD 6970 | Intel Iris Pro
  • Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni
  • Dodatkowe uwagi: NOTICE: It is possible for Mac and PC to become out of sync (which is currently the case) during updates or patches. Within this short time period, Mac users will only be able to play other Mac users.
  Minimalne:
  • System operacyjny: SteamOS, Ubuntu 16.04 (64bit)
  • Procesor: Intel Core i3 530 or AMD A8-3870
  • Pamięć: 6 GB RAM
  • Karta graficzna: 1 GB VRAM Minimum - NVIDIA GeForce 650
  • Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni
  • Dodatkowe uwagi: IMPORTANT NOTICE: ATI and INTEL chipsets are NOT supported to run Civilization VI LINUX. Don't meet the above requirements? Running on a unique distro? That doesn't mean your configuration wont run Civ VI! Visit the Civilization VI community page to share your experience with other Linux players and learn about how to send bugs to Aspyr. Your feedback will help us improve Civ VI Linux and future AAA Linux releases!

Zdaniem Kuratorów

220 kuratorów oceniło ten produkt. Kliknij tutaj, aby ich zobaczyć.
Recenzje klientów Więcej
Ostatnie recenzje:
Mieszane (485)
Ogólne recenzje:
W większości pozytywne (22,180)
Rodzaj recenzji


Rodzaj zakupu


Język


Wyświetl jako:


(co to jest?)
Showing 78 reviews that match the filters above ( W większości pozytywne )
Brak recenzji pasujących do filtrów ustawionych powyżej
Dostosuj filtry powyżej, by widzieć inne recenzje
Wczytywanie recenzji...