Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί το βασικό παιχνίδι Don't Starve στο Steam για να μπορέσετε να το παίξετε.

Κριτικές: Πολύ θετικές (350 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Απρ, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Περιεχόμενο προς λήψη

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί το βασικό παιχνίδι Don't Starve στο Steam για να μπορέσετε να το παίξετε.

Αγορά Don't Starve - Reign of Giants

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Don't Starve + Reign of Giants DLC

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Don't Starve, Don't Starve: Reign of Giants

Αγορά Don't Starve MEGA PACK

Includes: Don't Starve, Don't Starve: Reign of Giants DLC, and Don't Starve Together for your account, and a gift copy of Don't Starve Together - Send this gift copy to a friend!

 

Σχετικά με αυτό το περιεχόμενο

Don’t Starve: Reign of Giants is an expansion pack that adds new characters, seasons, creatures, biomes, and other challenges to Don’t Starve.

The entire world of Don’t Starve has been expanded and is now even more uncompromising! New mysteries, challenges and scientific innovations await your discovery. Manage your resources well, because the wilderness of Don’t Starve has learned some new tricks.

Key Features:

 • New playable characters: Reign of Giants adds two characters for players to discover and survive with. Play as Wigfrid, a stage actress who went a bit too far with method acting on her latest role, an ancient Valkyrie, or Webber, a young boy who lives inside the spider who tried to eat him long ago.
 • Year-round starvation: Struggle through a full year of seasons as you experience the torrential rain falls of spring and the blistering heat of summer.
 • A bigger, badder world: New biomes have been filled to the brim with new creatures and gatherables that will either help you survive - or kill you.
 • An extra save slot: You asked, we delivered.
 • Giants: They’re in the name for crying out loud!

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8
  • Processor:1.7+ GHz or better
  • Memory:1+ gigs of RAM GB RAM
  • Graphics:Radeon HD5450 or better; 256 MB or higher
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:500 MB HD space
  • Sound:100% DirectX9.0c compatible sound card and drivers
  Minimum:
  • OS:Lion (OSX 10.7.X)
  • Processor:2.0 GHz Intel
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:256 MB NVidia or ATI graphics card
  • Hard Drive:512 MB Free Space
  • Additional:Not recommended for Intel GMA Graphics or Mac Minis or early-generation MacBooks
  Minimum:
  • Processor:1.7+ GHz or better
  • Memory:1+ gigs of RAM GB RAM
  • Graphics:Radeon HD5450 or better; 256 MB or higher
  • Hard Drive:500 MB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
463 από 487 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Αναρτήθηκε: 26 Οκτωβρίου, 2014
Day 11
I attempted to track a Koalefant to aquire it's meat. A different beast entirely met me at the end of the trail, one with fangs rather than tusks but just as big as my intended quarry. The Varg.

It howled, summoning hounds to it's side in an attempt to overwhelm me with numbers. It worked, forcing me to flee rather than be eaten alive. A nearby swamp containing tentacles and fish people made for the perfect terrain to lose the pursuing animals, allowing me to escape while I could still fight lesser beasts without succumbing to my wounds. I continued through the swamp, away from my camp grounds and towards new land.

Day 12
I have found salvation. After replacing my log armor and spear I ventured toward some strange area that reminded me of elaborate and lavish chess boards. The playing pieces here move under their own malicious will, attacking me as I draw near. Where they had programmed behavior I had drive and purpose; gears littered the ground rather than my own blood. The marble trees gave me an idea, prompting me to harvest them. In the middle of this area was a small garden of strange flowers. Looking at them put me on edge, making me almost look away before I noticed an odd detail; they were planted in the shape of a large W... or maybe an M? I left a nearly broken helmet nearby, hoping that whoever investigates this strange garden later will be inclined to investigate further; hopefully being more pleasant than either the plants or their gaurds when he or she arrives.

Day 13 - Morning
I've returned to my camp after sneaking around the Varg while it and it's pack slept in the night. This marble I bring back is heavy in my backpack but it will serve me well after I take a few choice pieces and strap them onto myself like armor. Along with a new helmet I am a slow but sturdy fighting machine. Hopefully I can either drive of the Varg or, failing that, end the beast.

Day 13 - Afternoon
I plunged the blade of my spear into the beasts eye, penetraing the brain and finally downing the violent creature. It's pack had grown in the night but they too fell to the blows I delivered. I almost traded places with them, barely clinging to life as I gave one final thrust and instead claimed their corpses rather then giving them my own. Their meat is tainted; I leave it to rot. The teeth I claim, maybe for some new contraption to help fight off creatures similar to this one. Something tells me that this will not be the worst of what that tall man has in store for me.

The birchnuts have gone red and yellow. A chill is moving in. I feel like I've merely won a single battle in what will surely be a long war against nature itself. I refuse to be beaten. I will not be made to die in this mad place.

I will not starve.

Day 14
Accidentally ate Monster Meat and died. 10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
77 από 81 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 6 Οκτωβρίου, 2014
I wish I could have gotten this review out earlier, but it seems steam had issues with letting me review this DLC some time ago. So here goes nothing:

The DLC for Don't Starve called Reign of Giants is like having a well rounded directors cut of the game. During the cave development which got some mixed review and was never technically finished (lava caves was cut in the end). Many who complained were those who desperately wanted more to the overworld itself. Reign of Giant was exactly that.

The extra seasons (summer &spring). A giant for every season and even a refurbished Deerclops. A few new biomes and all of the vanilla biomes fleshed out even more. Two new characters that are introduce with some interesting gameplay mechanics. Klei entertainment has done something with DLC that I think most companies miss out on these day's. It does not simply make the game look different, but instead enhances it's core mechanics to make a truly unique experience out it. Plus it's worth every penny.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
115 από 141 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
Αναρτήθηκε: 5 Οκτωβρίου, 2014
Dont Starve ROG:
Dificulty: Extremely Difficult
Are you hungry 9/10 times: Yes
Are you going to die alot: Yes
Are you goning to get frustrated: Yes
Are you going to keep trying, even though you keep dying on the 5th night: Yes
Are you going to assume your having fun: Yes
Is there lots of variety: Yes
Is chester the cutest thing ever: Yes
Do i recommend this game: No

Joking yes, i think you should buy this game 5 times over and then a 6th time just so that u are paying the propper ammount for what this is worth. You should also buy it annother 20 times just incase you havent covered the true meaning of life and annother 50 if you... well if you can buy it 50 times can you give me some of your money.

TL;DR
BUY THIS GAME

:)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
77 από 87 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου, 2014
Built a super massive base that was fit to survive all 4 seasons with ease, awesome armour, tons of food. I was living the high life! Then this giant fly came to inspect my work, I went to greet him and welcome him to my home. He became jealous and decided to burn it all to the ground! Fire breathing flies, who knew?

10/10 would die again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
54 από 65 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Αναρτήθηκε: 1 Οκτωβρίου, 2014
Amazing dlc! It's that one dlc which is like a whole new game. New characters, items, biomes and more stuff to murder you out of nowhere. Also giants... don't forget giants. I don't recommend you wander off to find one of them though, trust me.Last but not least:
"An extra save slot: You asked, we delivered. "
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
27 από 32 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου, 2014
Loved it! Amazingly immersive and adds so much to the game! Survival is just as fun but 10x as hard in reign of giants. With customizable conditions however it could be made easier. So many interesting things to craft and unlock to further your survival. 10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
22 από 24 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2014
Adds plenty of content and well worth the purchase price. I consider this DLC to be essential in the experience.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
20 από 23 άτομα (87%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 26 Οκτωβρίου, 2014
Really good DLC for the game. It really makes the game more difficult and adds a lot more new features which are really nice. The giants are so over-powered though xD. Anyway this DLC is totally worth. I'd recommend it to anyone who likes playing Don't Starve and wants it to be harder. Rated 10/10!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
20 από 29 άτομα (69%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Αναρτήθηκε: 18 Νοεμβρίου, 2014
Makes your suffering more intense. (Buy only after you have the grasp of normal Don't Starve)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου, 2014
Amazing game, great art, very challenging. Highly recommended! Can't wait for Don't Starve Together!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 7 Δεκεμβρίου, 2014
Difficult and chalenging survival game. I keep finding myself coming back to play it again. Nice title to have in your library. Kid friendly in nature, chalenging enough to frustrate most adults.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 15 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2014
put a hat to a pig.
it become my friend
Killed when it turned into werewolf

10/10 WOULD GET KILLED AGAIN
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 10 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 17 Νοεμβρίου, 2014
Adds a considerable amount to the base game, certainly would recommend to anyone who has otherwise bought the other game and wishes to be given another reason to reboot a new world. The additonal seasons do well with breaking the monotomy of the constant summer-winter cycles with their varied aspects doing well to make the world seem more alive.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 18 Οκτωβρίου, 2014
A small price for a big DLC

After playing this, I never came back to the vanilla mode. This changed the whole game by adding new seasons, biomes, resources, tools, and 3 new giants with a remade Deerclops.

If you loved the vanilla version, you'll probably love this one even more. There are still a few bugs in the game but some will benefit you more than do harm ( bugs such as anoter chester appearing after you have died in caves ).

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 28 Νοεμβρίου, 2014
I simply adore this game! And now with the addition of the Reign of Giants-- it adds a whole new twist on this wonderfully crafted game. I highly recommend this if you're both a casual gamer and/or a hardcore veteran. This entire scenario forces you to think about the little things with survival, and not to mention that almost everything larger than you is trying to rip your head off. I'll be honest, it's a tough game at first but once you learn more about how the world works, everything falls into place-- but don't get too comfortable.

10/10 Would starve again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 19 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 14 Οκτωβρίου, 2014
Absolutely kicks donkey! The seasons don't feel repetitive anymore, because by the time you make it back to a season, it's been ages since you were last in that season. The gI do wish there were unique summer animals, such as El Tusko, the Melee-ing Summer Walrus, but still, this is a must-have expansion. I highly recommend that you first play the base game so you can appreciate how awesome this DLC is.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
19 από 33 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Αναρτήθηκε: 24 Οκτωβρίου, 2014
Ok Heres the pros and cons of ROG

Pros:

2 new charaters

news seasons

More playable mods

Make game more better

more mobs

Beating a giant makes you awesome

Sad some mods are not playable anymore it allows you to disable ROG in the game (:


Cons:

Webber is free to get in mods

Giants for every season and difficult to kill


note: Finding more pros and cons but theres more pros than cons


Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 11 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 2 Νοεμβρίου, 2014
Don't Starve is a game that requires you to plan ahead as you may encounter random threats. It takes a while to complete a single playthrough and provides enjoyment at all stages. I recommend this game to people who enjoy platform and strategy games. Reign of Giants also added may features such as: GIANTS!!! They are massive and roam the whole world. Be careful not to come across one or you may regret it. :)

8.5/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
13 από 23 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 4 Οκτωβρίου, 2014
It easily became one of my favorite survival games. The DLC made the game a whole lot better, almost like a new game y'know. It added lots more difficulty, but that makes the game more fun. 10/10, havent found any cons yet.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 1 Μαρτίου
Don't Starve: Reign of Giants:
10/10

-If you are getting bored of vanilla mode, buy RoG. much more challenging and alot more to do! :D
- 4 seasons, and not 2 :D
- Harder enemies, Food spoils everywhere now, even in crook pots.
- More Stuff to explore, like biomes, items, enemies etc.
- Adventure mode with RoG! (Goodluck with that <3)

Autumn : Grab them resources!
Winter : Cold, and hopefully u find deerclops.
Spring : Sanity drain season, because of the rain.... (**** you rain!)
Summer : Prepare good for the Summer, and you should be fine with the overheating :D

Every Season : Hope you find a Giant in any of the seasons, not close to your base :P

Alot of more items to find, biomes to explore, and monsters to kill.

If you are a fan of Don't Starve, you need this DLC in your Library! :)
(and get DS together with it too!)

Nice DLC!!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία