An epic struggle for control!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (44 บทวิจารณ์) - 72% จาก 44 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันที่วางจำหน่าย: 8 พ.ย. 2002

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A serviceable RTS with decent combat, still good graphics even today, and a pretty good story. It's nothing exceptional, but it's fun nonetheless."

เกี่ยวกับเกมนี้

Millennia Ago, an empire spanning the galaxy collapsed after a long and brutal war.
In the Aldus system, two orphaned races slowly evolved on two separate planets. Both
races believed that they were unique and alone in the universe.

They were soon to find out that they were neither unique nor alone.

Features:

One-of-a-kind dynamic universe - multiple solar systems alive with planets, moons,
orbits, asteroid belts, debris fields and extraordinary spatial environments.

Two fully developed races with their own campaigns, unique strategies and technologies.

Campaign editor and tools, complete with the ability to script your own scenarios,
event triggers, campaigns and cut-scenes.*

Epic fleet combat with a wide variety of vessels and specialized units.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows 95/98/ME/2000/XP
  • Processor: PIII / Athlon 600 MHz or higher
  • Memory: 128 MB RAM
  • Graphics: 3D Video Card w/ 16 MB VRAM
  • DirectX: Version 8.1
  • Hard Drive: 500 MB available space
  • Sound Card: DirectX compatible Sound Card
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
173 จาก 183 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มีนาคม 2014
The video isn't a proper trailer for this game!
This game was my first space RTS and it's still one of my favorites. For all of you who dug Homeworld and even the combat of the modern SIns of a Solar Empire, this game is a gem. It's the only space RTS I've played that gives you a sense of just how LARGE space can be in maps like this. Because of this you have to commit to strategies, and can't adjust on the fly. This game forces you to develop a near perfect set of tactics for every single map, no joke. It's frustrating, very difficult, and immensly rewarding. The control scheme of this game is difficult at first, but it works as you get the hang of how to zoom around the map. This is a truly beautiful game as well, even though the graphics are dated, this game is highly atmospheric and really awesome to get lost in. A truly hardcore RTS, it will punish you, and every time you will come back stronger, ready to take advantage of a weakness you saw on your way out.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
45 จาก 45 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
42.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 มีนาคม 2014
I owned this game on disc before re-purchasing it on Steam. It can be finicky at times, but ORB's take on 3D space combat is still fresh, interesting, and addictive even after more than 10 years. The campaign ramps up fast, so be prepared to spend hours trying to figure out the best strategy to complete a mission. (if you're anything like me, that should entice you!). This is the kind of game you can lose a night in.

Let's face it, there have only been a handful of 3D tactical space games released ever. If you're at all interested in the genre, you need this underrated game. $5 is an absolute steal.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
38 จาก 41 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤษภาคม 2014
I've played this game for a grand total of 87 minutes, and that was just the tutorial; but that's all it took to fascinate me with this game.

As a casual gamer with decent experience in RTS games, I didn't really know what to expect with this 12 year old game. But hey, at 75 cents, it had to have been a bargain (cheaper than a lot of items in TF2, anyway). Boy is that an understatement.

The graphics are, of course, dated, but not to the point of being an eyesore. The rest of the game though, is a sight to behold. I don't even know how to begin to describe how complex and detailed this game is. The basic Skirmish mode, where you can quickly set up a battle, allows for an insane amount of customization. In fact, now that I think about it, everything does.

Since it would take way too long for me describe how awesome this game is, I'm just going to say that if you don't pick this game up before the end of the sale (by May 20th), you're crazy. Heck, I'd probably buy it at the full price of $4.99 now that I know how neat-o it is.

I have to wonder, though. Why is this 12 year old game more interesting and strategy-based than anything I've played recently?

10/10 so far!

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
33 จาก 39 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
20.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มีนาคม 2014
I am quite shocked that this game actually came to exist on Steam, but I praise valve nontheless.

This game is absolutely amazing. It was my FIRST game ever.

I remember being about 6 or 7 years old, and my mother giving me this after she saw it offhand at a best buy one day.

O.R.B or Off-World Resource Base, is the best spaceflight strategy warfare game that I have EVER played.

Homeworld doesn't even compare.


The story behind this is just as gripping as the gameplay, you play as the Malus, and then after - as the Alyssians. Both races are "children" of a lost species that spanned an entire universe - moons upon planets upon systems upon galaxies, known as the Aldar.

All that is known of the Aldar is through a "bible" if you will known as the Torumin, which is posessed by both species.


The Aldar came to extinction due to a species known only as The Great Betrayer.


After searching and discovering the remains of the Aldar, the great betrayer shows his face.

The Elathen, and their slaves, the Kyulek.

It is up to only you - to defend Alyssia and the Aldus system from the Elathen - destroyers of matter.

Can you find and harness the lost and ancient Aldar technology and use it to your advantage, or will all the great work of the ancient intergalactic Aldar be lost as floating, frozen relics in an endless wasteland of death.


O.R.B is a game to which I have never been bored of, or have ever seen an end to the unique gameplay. And although I wish it had server support, the Singleplayer experience is absolutely tremendous, and the graphics are extremely appealing for a game made in 2002.

Good job, Strategy First!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
23 จาก 26 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 มีนาคม 2014
Great classic RTS. Yes it seems complicated upon first glance, and yes it an older game, but once one understands how to play, hours disappear. The sheer vastness of the play area is amazing not to mention the variety and size of units available. The way one moves the camera through the game areas is very similiar to Maya or the Sims 3, making rapid and precise movement fairly easy. Lots of fun, great time waster or engaging space RTS depending on the level of attention you want to put in. Been looking for this game for years and here it is. SWEET
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน