รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Mina Lockheart's dreams became unbearable nightmares. She dreamt about her grandmother Kate and their old family house being eaten by flames. One day, Mina decided to travel back to their family estate to make peace with her own memories and feelings of loss and loneliness.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่ลบเป็นส่วนมาก (42 บทวิจารณ์) - 35% จาก 42 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 20 ก.พ. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Tales From The Dragon Mountain: The Strix

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Mina Lockheart's dreams became unbearable nightmares. She dreamt about her grandmother Kate and their old family house being eaten by flames. One day, Mina decided to travel back to their family estate to make peace with her own memories and feelings of loss and loneliness.
But after she arrived, not even in her wildest dreams she could imagine what will happen and where the events will take her. What started as a simple trip of search for inner peace, turned out to be the greatest, unimaginable adventure of her life!

- Discover the truth about your grandmother's past
- Explore many unique fantasy locations
- Meet mythical creatures like homely, pixies and more
- Dozens of interesting puzzles to solve
- Beautiful graphics and fantasy atmosphere

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows Xp / Vista / Windows 7
  • หน่วยประมวลผล: 1 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 256 MB
  • กราฟิก: 64 MB
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 250 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mac OX 10.4
  • หน่วยประมวลผล: 1 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 256 MB
  • กราฟิก: 64 MB
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 250 MB
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มกราคม
═══════════════════════════════════
Overview:
Tales From The Dragon Mountain: The Strix is a short and enjoyable point and click game, which was quite pleasant, having a good storyline and a nice concept. The storyline is quite debatable, I found it quite interesting and the end was not too anti-climatic, I quite enjoyed the ending. The narration did have flaws, with Mina and the Grandmother, having the same voice actor. I did notice some typos in the letters and diary entries. The game is quite simple and very short, it was a small, fun experience which I did not regret. The atmosphere was convincing and some of the puzzles/solutions did have a unique twist to them, needing common sense.

═══════════════════════════════════
Positives:
☆Good storyline.
☆Good atmosphere.
☆Short.
☆Relaxing music.

Negatives:
☆Typos in letters/diary entries.
☆Narration lacking.
☆Short.

═══════════════════════════════════
Summary:
Overall, this game was a fun, short point and click adventure, which is well worth the play. The gameplay goes for about 1-3 hours, depending on difficulty, etc. I really enjoyed playing this game, even with the typos and narration problems, it turned out alright.

═══════════════════════════════════
Find this review helpful? Join Immortis Gaming for more reviews, cheap game deals, bundles and giveaways!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
64 จาก 71 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กุมภาพันธ์ 2014
Not a traditional Hidden Object Game, as the objects that are hidden are in the frames/scenes themselves, so you only need to find one or two at a time which you aquire as items (rather than a zoom-in where you find a list of things before gaining an item).

The cut scenes are pretty fuzzy and the voice acting is bad to the point of cringe-worthy distraction. On the plus side, there are many options to make the user interface easy to work with at the expense of making the puzzles a bit easier.

Overall , its hard to recommend this to casual players because there are better examples of the genre worth looking into and experienced adventure gamers will find the story and puzzles obtuse and difficult to care about.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
27 จาก 33 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กุมภาพันธ์ 2014
First of all, this game is very short and the puzzles very easy. Finished it in two hours without problems. Click a bit around, find all items in the scene, try to combine items or use them. Next puzzle.

Secondly and more important: The story is very poor, the dialogs are cheesy and the ending not satisfying. There is no mystery to solve, no story to uncover. Games like this need a story that drags you in. I wandered through the game and always wondered, why I am doing this or that.

Without a good story it is just a series of short, not very interesing puzzles. There are better implementations of this kind of games out there, played one just last week. An undead pirate had captured my daughter and I had to free her. The hunt for the daughter was the driving force and motivation, the history of the pirate a mystery to uncover.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 18 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 มีนาคม 2014
It's not stellar. It's not truly memorable. It's strange and disjointed and has wonky dialogue.

And I'm recommending it.

It's short, which is a saving grace in my book. These types of games often suffer from difficult puzzles with unclear objectives, but Tales from the Dragon Mountain: The Strix does an excellent job of guiding you from place to place. If you are ever unable to find an item in the background, a generous hint system will help you locate it so you can move on. The storyline is interesting and bizarre, and the sheer weirdness will likely keep you moving forward to see the next oddity.

Easily beaten in 2-3 hours, it won't take up much of your time. Considering how few games of this type have made it to Steam, it's nice to have another diversion. Just don't expect the next GOTY.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
19 จาก 27 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 ตุลาคม 2014
I tried to like this game but it stinks of a cheap student project or something similar. Very simple 3D room renders that sometimes forget the sense of scale, really mediocre voice acting, weak story and the overall jankiness leave much to be desired here.

There are plenty of other great Hidden object games on Steam, for example, the games by Artifex Mundi, which are all good, or by Gogii Games, which are mostly good. Try those instead.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน