Set out on a cross-country journey to win back the love of your life and endure the hardship of making story-defining choices that affect your life and the lives of those around you.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (1,496 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 21 พ.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Always Sometimes Monsters

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Always Sometimes Monsters: Soundtrack Edition

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Always Sometimes Monsters, Always Sometimes Monsters - Soundtrack

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A creative choice and consequence simulator that while not heavy on graphics and gameplay, is a very interesting "create your own story" game."

บทวิจารณ์

“Always Sometimes Monsters deals in chaos and quantum theories – in every second of our lives, we make choices that forever impact our timelines going forward, dictating whether we keep or lose friends, maintain a job or succeed in our goals. We are the masters of our destinies, Always Sometimes Monsters says – but we can't control other people's lives. That's where it gets tricky.”
4/5 – Joystiq

“It's an earnest look at life under tough economic pressure, at love when things don't go according to plan and at a creative career during its shittiest lows. It has a lot to say, and importantly, it speaks from the heart.”
8/10 – Polygon

“Always Sometimes Monsters isn't the first game to get clever with morality. It's not the first game that's had a few grey areas. It also isn't about either of those. It's about perspective. It's about empathy. It's about who we are and why we do what we do. That narrative is one of contradiction and hypocrisy, because that's what real people are about.”
9/10 – Eurogamer

Content Warning

Always Sometimes Monsters deals with serious stuff, depending on your choices.

เกี่ยวกับเกมนี้Out of money and out of luck you find yourself heart broken and on the verge of collapse. Your landlord's taken the key back, you can't finish your manuscript, and your beloved is marrying someone else. With no choice but to handle whatever life throws at you, you set out on the open road on a mission to win back the love of your life. The story from there is up to you. Can your life be salvaged, or are we always sometimes monsters?

Choice
A story-driven experience focusing on relationships and emotional bonds rather than traditional RPG combat and adventuring. Indecision is your enemy and empathy is your weapon in a quest to earn one last chance to win back the love of your life.

Circumstance
Choose from characters of different gender, race, and sexual preference and live through the common experiences and unique hardships of each based on your selection. NPCs may treat you differently based on your gender, race, or sexual preference opening and closing different paths along the way.

Consequence
Each playthrough is filled with a staggering number of diverging paths that can be discovered through both overt actions and subtle choices in conversation. The journey you experience will be tailored to your personal ethical compass as your decisions both conscious and subconscious change your fate.Download the original Always Sometimes Monsters soundtrack by LASER DESTROYER TEAM featuring 15 remastered tracks from the game. Available on Bandcamp.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP, Vista, 7, or 8 (32-bit or 64-bit)
  • Processor: Intel Pentium 4, 2.0 Ghz or faster
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: 1024 x 768 desktop resolution or better
  • Hard Drive: 500 MB available space
  • Additional Notes: No Steam Overlay Support
  Minimum:
  • OS: OSX 10.7
  • Memory: 2000 MB RAM
  • Graphics: OpenGL 2.0 capable graphics card
  • Hard Drive: 500 MB available space
  • Additional Notes: Steam Achievements not supported, Steam Overlay enabled
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04
  • Memory: 2000 MB RAM
  • Graphics: OpenGL 2.0 capable graphics card
  • Hard Drive: 500 MB available space
  • Sound Card: Open AL compatible
  • Additional Notes: Steam Achievements not supported, Steam Overlay enabled
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
29 จาก 33 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 มิถุนายน
It's hard to review this, as it gave me a rush of MANY conflicting emotions. While I personally did not enjoy it to the level most of Steam seems to, I definitely see this game had alot of potential, as well as being an honestly original experience.

"Always Sometimes Monsters" is a strange yet human experience where (after the foreboding intro) your character, an unsuccessful story writer, is invited to their ex's wedding and you go on a quest to make your way there over the course of a month to either try and win her back or be supportive. Along the journey the player can make a multitude of choices all throughout the game which have very distinct impressions on the story, often with an obvious placement of morality as to whether they're considered good choices or bad, which is what half the gameplay is comprised of. The other half of the game being dedicated doing events & oddjobs throughout the game for expenses in order to progress to the next town AND to feed yourself, as you have an actual stamina meter... that is almost redundant because all it really decides is if you die in your sleep or not. I'm serious. I understand why this is the way progression is made, it really gets across the feeling of barely being able to scrape by as economy and almost life itself seems to be against you, and cleverly makes you feel that sometimes you feel to do questionable things such as theft to get by, but I personally feel this negatively impacts the momentum of the story, as there are portions where you might have to grind just to move the story along. There ARE minigames to mix things up should you play them, but there's one that kind of... comes out of nowhere? I lost where the story was going for a second there.

The dialogue itself is fairly well written, characters DO feel human and even minor characters display personality, but alot of the characters just feel like jerks for the sake of being jerks. Or influencing players to do bad things in a few cases. Unfortunately, alot of these characters are major characters, making empathetic or relatable connections very hard to have. Since I have problems caring for the characters, I have a hard time caring for the story. Combined with how dragged out the story feels due to having to spend time managing expenses, and eventually I'm not even playing for the journey, I'm playing for the conclusion. Problem is the game seems to put more emphasis on the journey because, despite there technically being multiple endings, they're all dependant on a copout collection of choices you can make during the end of the game, making the ending also feel slapped on. Another review goes into better detail on this.

As for presentation, there isn't much to say. the 16-bit graphics are detailed. It has no voice acting but I'm alright with that. The main issue I have is with the music. Not that the music is BAD or anything, but the looping for the tracks is HORRIBLE. I really don't think it should start from the very beginning every time, it sounds sloppy.

Again, I didn't like the game too much. Despite the thumbs down however, I WON'T suggest people ACTIVELY avoid it. It is definitely an interesting experience. Just do yourself a favor and get it on a discount or something.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 21 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 พฤษภาคม
Always Sometimes Monsters is a very unique game. This certainly is a very unique one out there in a category of RPG Maker created games that somehow always revolves around a Final Fantasy plot or a horror-thriller story. Never did I expect that with a title like 'Always Sometimes Monsters', I would get a very personal story about different people with different ambitions and different choices yet somehow shares certain similarities with everyone else. ASM is a game about normal people like you and I, struggling to survive through life, yet a very personal dream and an unwavering goal drives them to get out of that bed and endure whatever the harsh modern world throws at them. This game is all about choices, decisions, and more choices that are very critical and will greatly affect your character, everyone else around him/her, and the inevitable effect that it will have on your character's future.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
26.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มิถุนายน
A slow-burner story, a perfectly-suited soundtrack, a gripping and (at times) confronting story, this game does what few others have. If you let yourself go and immerse yourself in the story, it makes you really feel like you're the "star" of the game.

Although there are a couple of parts that could be considered a grind (by personal choice or design of the game), the story itself makes up for it, and the few easter eggs sprinkled throughout are just gravy.

Do yourself a favour and buy the game now!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มิถุนายน
It's fun for the first half but it feels like they stopped caring halfway through, after a point the events seem to dry up. Probably not worth full price.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 มีนาคม
The writing of the game starts out pretty well and the game does include multiple choices which affect the game later on. However, the actual gameplay leaves a lot to be desired. There is a large amount of RNG in a place that doesn't need it. The jobs are just boring and you only do them for money to progress the game. And as the game continues even the writing quality falls. Unless you can get this game for extremely cheap or get it in a bundle, this game is not worth the time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน