ซื้อ Yet Another Zombie Defense

ซื้อ Yet Another Zombie Defense 2-Pack

Includes two copies of Yet Another Zombie Defense - Send the extra copy to a friend!

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (3)

Endless Night mode is now available

14 สิงหาคม

Today's update adds new game mode: Endless Night. In this mode there's no base building or shopping, only brainless zombie-shooting. It's designed as a short distraction so that a single playthrough takes just a couple minutes. There are also three new achievements related to this mode.

Other features included in this update:

 • More responsive user interface
 • Keyboard controls mapping
 • Leaderboard anti-cheat tools
 • Better multithreading support
 • Option to adjust amount of blood
 • Minor bug fixes

While it took quite a long time to release this update, the behind-the-scenes work done will allow future updates to be released more frequently - the next one will be released in few weeks.

21 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

The first update to the game

8 เมษายน

The first update to the game is now live:

 • Due to large amount of reported trolling, only the host can now buy items and build base in public games
 • It is now possible to ban players from the game
 • Added separate leaderboards for solo, duo, trio and quartet games
 • Added mouse sensitivity setting
 • The game now supports resolutions higher than 1920x1080
 • Flamethrower damage increased
 • Multiple bug fixes
Also there's a special thread listing features that will be added to the game in future updates:
http://steamcommunity.com/app/270550/discussions/0/540738051649788582/

If you have any other ideas or requests, please post them in the forums.

23 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเกม

Yet Another Zombie Defense is all about defending yourself against hordes of undead attacking you every night. However, when you're the only survivor struggling against waves of enemies who are getting stronger and stronger, your end is inevitable. The only important question is how long can YOU survive?

The game is a top-down arcade zombie shooter with strategy elements. You're able to choose from variety of weapons to mount them onto auto turrets and set up defensive barricades to stay alive as long as you can. It's for gamers who like to put their skills to the test, find optimal strategy, and reach the highest spot on leaderboards! It also features online co-op mode, where you can blast zombies with up to three friends!

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Microsoft® Windows® XP/Vista/Win 7/Win 8
  • Processor: 2.0Ghz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Shader Model 3.0 compatible
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 50 MB available space
  • Sound Card: DirectX 9.0c compatible
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.6 ชั่วโมงในบันทึก
สนุกและตื่นเต้นดีนะ
เนื้อเรื่องเกมก็ไม่มีอะไรมากสมราคา
โพสต์: 11 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.0 ชั่วโมงในบันทึก
It's fun
โพสต์: 28 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
725 จาก 1,003 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชั่วโมงในบันทึก
If you like holding down W/A/S/D and left mousebutton and then eventually (and inevitably) get overrun by zombies. This is your game! Only one type of zombies. Two types of barricades. One turret. Also none of you progress carries on to the next game. Should you BUY this game? Simple answer: no.

Edit: I know 1,50€ isn't much, but you can get better for free. So why bother?

Edit:Edit: Note that this review was written before the game got any updates and only holds true for the very first version of the game released on steam.
โพสต์: 28 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
373 จาก 522 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชั่วโมงในบันทึก
I could likely sum up this entire review by simply stating the title of the game in question: Yet Another Zombie Defense. Intended as a sideways joke at the ridiculous number of zombie themed games flooding the market, it extends beyond the name to every aspect of the game, resulting in a bland and unimaginative isometric shooter that even for the low price is hardly worth a second glance.

If you've ever played a wave based survival shooter you already know exactly how YAZD functions. Enemies come at you in increasingly difficult swarms, which you then counter by buying guns and defense in between rounds. Rinse, repeat, and try to stay alive as long as you can. It's a formula that's been done dozens of times over, but when executed properly can be immensely addictive and rewarding.

You can probably see where I'm going with this, so I'll just spell it out: YAZD doesn't get it right. A surface summarization of the many games that inspired it, it has the right pieces to potentially make a great game but doesn't know how to use them effectively. Progression is severely limited and uninteresting, with only a handful of unimpressive guns to choose from and even fewer defenses, as well as no upgrade system or other means to provide something to keep playing for beyond a highscore. Enemies are repetitive to far too great a degree, making for a dull experience after the first few waves as you begin to go through the motions, and the banal presentation leaves a great deal to be desired.

To be perfectly fair, YAZD isn't broken on any fundamental level, it's just not fun. Everything it attempts has already been done infinitely better in so many other games, that I can't bring myself to recommend it for even a quick look. There's an argument to be made for it being cheap so expectations are obviously lowered, but personally I would recommend spending a bit more and getting something more polished and deserving of your time. You might be able to squeeze an hour of enjoyment out of it with a friend if you really try, but that doesn't make up Yet Another Zombie Defense being as hollow and lifeless as the undead it pits against you.
โพสต์: 28 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
653 จาก 1,050 คน (62%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชั่วโมงในบันทึก
....yet another horrible game
โพสต์: 28 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่