Quest of Dungeons jest to turowa gra (TBS), przeszukiwania lochów, roguelike. Z³owrogi Dark Lord ukrad³ ca³e œwiat³o, wiêc twoim zadaniem jest wejœæ do jego kryjówki i pokonaæ go. Rozmieszczenie lochów jest proceduralne, wiêc nie napotkasz na obiekty/wrogów w tym samym miejscu - za ka¿dym razem, gdy grasz.
Recenzje użytkowników:
Ogółem:
W większości pozytywne (392) - 79% z 392 recenzji użytkowników dla tej gry jest pozytywnych.
Data wydania: 25 marca 2014

Zaloguj się, aby dodać tę pozycję do listy życzeń, zacząć ją obserwować lub oznaczyć ją jako ignorowaną

Polski język nie jest wspierany

Ten produkt nie posiada wsparcia dla twojego lokalnego języka. Przed zakupem zapoznaj się z listą wspieranych języków po prawej stronie.

Kup Quest of Dungeons

 

O tej grze

Quest of Dungeons jest to turowa gra (TBS), przeszukiwania lochów, roguelike cechuj¹cy siê dobrym, starym 16-bitowym retro artystycznym wygl¹dem.Z³owrogi Dark Lord ukrad³ ca³e œwiat³o, wiêc twoim zadaniem jest wejœæ do jego kryjówki i pokonaæ go.
Graj¹c zarówno jako Wojownik, Czarodziej, Zamachowiec albo Szaman - musisz przemierzaæ lochy, pokonywaæ wrogów i grabiæ wszystko, co mo¿liwe, aby przetrwaæ. Mo¿esz uczyæ siê nowych umiejêtnoœci z Ksi¹g, które znajdziesz po drodze oraz mo¿esz kupowaæ/ sprzedawaæ przedmioty w sklepach.
Ca³a gra jest proceduralna, wiêc nie napotkasz na obiekty/wrogów w tym samym miejscu - za ka¿dym razem, gdy grasz.

Cechy
 • Proceduralne lochy
 • Proceduralna broñ
 • Napotykanie boss'a
 • Misje
 • 4 poziomy trundnoœci
 • Permadeath (PD, permanentna œmieræ) - Raz umrzesz... game over man, game over!
 • Sklep - kupuj i sprzedawaj przedmioty/broñ
 • Rankingi - porównuj swoje punkty ze spo³ecznoœci¹

Wymagania systemowe

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimalne:
  • System operacyjny: Windows XP SP3, Vista, 7, 8
  • Procesor: 1.4GHz or faster
  • Pamięć: 512 MB RAM
  • Karta graficzna: OpenGL 2.0 compatible with 128MB Ram
  • DirectX: Wersja 9.0c
  • Miejsce na dysku: 256 MB dostępnej przestrzeni
  • Karta dźwiękowa: DirectX 9 compatible
  • Dodatkowe uwagi: Monitor 1024x768 or higher
  Minimalne:
  • System operacyjny: Mac OSX 10.6+
  • Procesor: 1.4GHz or faster
  • Pamięć: 512 MB RAM
  • Karta graficzna: OpenGL 2.0 compatible with 128MB Ram
  • Miejsce na dysku: 256 MB dostępnej przestrzeni
  • Karta dźwiękowa: DirectX 9 compatible
  • Dodatkowe uwagi: Monitor 1024x768 or higher
  Minimalne:
  • System operacyjny: Ubuntu 12.10+
  • Procesor: 1.4GHz or faster
  • Pamięć: 512 MB RAM
  • Karta graficzna: OpenGL 2.0 compatible with 128MB Ram
  • Miejsce na dysku: 256 MB dostępnej przestrzeni
  • Dodatkowe uwagi: Monitor 1024x768 or higher
Recenzje klientów Więcej
Ogółem:
W większości pozytywne (392)
Rodzaj recenzji


Rodzaj zakupu


Język


Wyświetl jako:


(co to jest?)
Recenzji pasujących do powyższych filtrów: 3
Brak recenzji pasujących do filtrów ustawionych powyżej
Dostosuj filtry powyżej, by widzieć inne recenzje
Wczytywanie recenzji...